Landssvik før og nå

Generellt forum for samfunnsspørsmål
Politikere som ikke lytter til grasrota, er med på å skrinlegge sin egen eksistens!
Forumregler
Her er det samfunnspolitikk som gjelder.

Velkommen til debatten!

Administrator BmOnline Forum

Landssvik før og nå

UNREAD_POST Norulv Øvrebotten » Fre Jul 19, 2013 11:37 am

Norulv Øvrebotten
Landssvik før og nå

Du kunne etter 1945 ha skutt de fremste hjelperne for nazistene med Vidkun Quisling i spissen uten noen egen landssvikordning, men da var også målet å maskere det helt underliggende sovjetiske herredømmet over Norge fra statskuppet i 1939. Derfor ble det lagt opp til en ordning som rammet temmelig vilkårlig og skapte terror og frykt blant befolkningen ganske lenge.

Blant andre var det 200 000 nordmenn som hadde arbeidet på tyske anlegg som måtte sveve i uvisshet om de ble straffet eller ikke, samt fylkesmenn og andre i embetsverket. Pluss familien Fred Olsen, familiene bak Aftenposten, Norsk Hydro og mange andre i norsk nærings og samfunnsliv.

Uklarhetene og vilkårligheten varte så lenge det var nødvendig for å befeste den fysiske kontrollen igjen og bestemme hva Norge skulle brukes videre til. I 1948 hadde Stalin bestemt seg for å melde Norge inn i NATO som ble dannet for å demme opp for kommunismen. USA ble lurt.

Alle medlemmer av NS ble til slutt straffet på en eller annen måte, og de andre slapp etter å ha blitt holdt på pinebenken. Det var en rå og effektiv kamuflasje av sovjetrussisk makt. Gjennomført i så stort omfang at det blendet alle.

Å lage en egen avtale med USA i 1944 om oppgjøret i Norge, var en del av den sovjetiske bedragoperasjonen. Amerika ble lurt trill rundt både da og senere, og sannheten begynte ikke å gå opp for CIA og amerikansk etterretning før i 2005. Da hadde jeg identifisert den smarte fremgangsmåten som sovjetisk og senere russisk etterretning har benyttet både i Norge og andre land. I USA ikke minst. Pluss resten av Vest-Europa for å holde oss til dem som har størst betydning for Norge.

Det er samme metoden både på mikro og makronivå i ulike varianter, enten det blir lagt inn kriger eller terror i oppleggene. Ikke noe har forandret seg i så måte siden Josef Stalins dager, det er bare blitt mer avansert hele spillet i det negative rom, siden det er utviklet til å bli rene kunsten innen krigslist og krig.

Det er ikke noen forskjell på krig og fred i den russiske måten å forholde seg til omverdenen. Fred utad betyr bare at du fremmer interesser på mer fordekt vis og maskerer terror som branner og ulykker for eksempel.

Terroren på Utøya 22. juli, bedraget før og etter, er bare integrerte parter i større samordnede narrespill på strategisk nivå fra Putin & Co. Å beholde kontrollen over Norge er ikke eneste målet. Av strategisk betydning. Det er bare et delmål og et middel. For å nå høyere mål.

Å la Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og en rekke andre av de fremste medspillerne i russisk etterretning her hjemme, få samme endelikt som Vidkun Quisling, trenger du ingen nye lover for å gjennomføre. De lovene som blir oppfattet som relevante i en slik sammenheng er ikke gyldige ved nærmere undersøkelse, men ulovfestet rett er klar i slike ekstremt grove strafferettslige forhold.

Denne retten kunne ha vært benyttet i 1945 og utover også, men av strategiske hensyn for å maskere den norske virkeligheten overfor USA, valgte Moskva å gjennomføre en Moskva-prosess, slik at illusjoner ble skapt på samme måten som Josef Stalin hadde gjort under den store terroren i Russland før krigen. Smart og brutalt.

Unionsoppløsningen med Sverige i 1905 var ingen gode idé. Den førte med seg bare elendighet for begge landene. Både for Sverige og Norge. Russland fikk et stadig bedre tak på oss og den virkelig høye prisen må vi betale nå. Den kan bli dyr. En meget høy pris kan vi bli nødt til å betale. For en arvesynd som vi har båret på lenge.

Å gjøre som strutsen og stikke hodet i sanden, er mer karakteristisk for mennesker enn for strutsen i virkeligheten. Nordmenn gjorde det i 1940 og vi gjør det samme igjen nå i 2011. Det er en del av arven som vi har som mennesker og er ikke bare begrenset til Norge.

http://www.thenewsturmer.com/Norskhisto ... ningen.htm


Norulv Øvrebotten
Sannheten om Anders Behring Breivik

Jeg kjenner godt til seriemordere og Anders Behring Breivik er et typisk tilfelle. Forklaringen på hvorfor han ble seriemorder, kan du nok finne i barndommen, men du finner ingen psykisk lidelse. Du finner en personlighetsforstyrrelse. Et spaltet sinn. Et meget beregnende sinn som manipulerer mesterlig andre mennesker. Anders Behring Breivik har et klart og direkte blikk.

Det er helt sikkert ikke første gangen han drepte 22. juli. I en slik kontekst er det helt usannsynlig faktisk. Behring Breivik er en klassisk seriemorder og leiemorder. Han er betalt store beløp for å spille en rolle. Til å la seg bruke.

Å sette psykiatriske diagnoser til politiske formål er en kjent teknikk i sovjetiske, russiske og norske forhold. Du kan narre andre til å gjøre det, mange måter å få det til indirekte, blant annet ved å forgifte folk og sette sprøyter på dem i dølgsmål. Etter at de er gasset og bedøvd først. Denne metoden bruker russisk etterretning langt mer enn noen har vært klar over. Ved hjelp av offeret selv blir leger og psykiatere lurt trill rundt. Indirekte. Det er brutalt, men smart.

Diagnosen paranoid schizofreni er satt på Anders Behring Breivik uten at de to psykiaterne kjente den virkelige konteksten, og legg merke til at de sier at han er like psykotisk nå som 22. juli. De er i beste fall lurt trill rundt. Problemet med russiske bedragoperasjoner er som jeg har sagt før, det blir brukt for mye sminke. De vanvittige forestillingene som Anders Behring Breivik gir uttrykk for er det ingen psykotiske mennesker som har. Ikke lenge i hvert fall og ikke på den måten.

Et psykotisk menneske er per definisjon et menneske i oppløsning. Det oppfører seg helt annerledes.

Så har da også andre psykiatere vært forundret over denne diagnosen, men en midlertidig diagnose som helt sikkert blir fjernet senere under alle omstendigheter, kan benyttes ganske lenge i mellomtiden til politiske formål. Den kan også gi ham friheten tilbake, men han er betalt godt nok til å sitte en stund og er helt sikkert lovet å bli sluset ut av Norge ved en arrangert rømming eller andre smarte opplegg. Dette er godt planlagt.

Hvis du har vært på et psykiatrisk sykehus og observert hva som skjer, har du truffet ganske mange psykiatere som lar seg lure trill rundt. Norske psykiatriske sykehus er fulle av innvandrere og flyktninger som lærer at hvis de skal ha opphold i Norge, skal de spille gale og vanlige leger bruker å legge dem inn straks for å være sikre på å ikke gjøre noe galt.

Dette er et vanlig fenomen, og jeg må si at noen av utlendingene som jeg har observert, har vært utrolig flinke til å lure helsepersonalet. De klarer også å unngå å svelge medisinen som virkelig gjør dem syke og de kan bli fanget i systemet på en måte som de ikke hadde tenkt.

Jeg har flere ganger vært på sykehus og blitt behandlet for alvorlig depresjon. I virkeligheten var jeg forgiftet og fysisk dødssyk alle gangene. Som følge av overfall. Ingen våkner opp med lammelser og grusomme smerter som følge av depresjon. Etter å ha lagt seg frisk kvelden før. Det har jeg opplevd. Tilsynelatende en rekke ganger siste seksten årene. Jeg forsto ikke hva som skjedde før det hadde gått lang tid. Før 1996 hadde jeg aldri vært på sykehus. Få hadde en så sterk jernhelse som jeg hadde.

Nå har jeg med diskret politivakthold unngått slike alvorlige overfall. De siste årene. Nå er forresten ikke vaktholdet så diskret når jeg beveger på meg. Jeg var på Kypros i vår og bare fra norsk politi var det en styrke på 22 kvinner og menn som passet på meg i skift døgnet rundt mens jeg tok meg ut på nattklubber og ferierte. I tillegg kom britisk etterretning og sikkerhetspoliti. Det er i slike sammenhenger du må ta inn over deg hva du har sporet opp og hvilken betydning det virkelig har.

For å redde meg selv, måtte jeg altså først avsløre egen stat som dobbeltagent for Russland. Blant andre. Virkeligheten begynner der fantasien slutter. I hvert fall i mitt tilfelle. Også personlig.

Under alle omstendigheter har jeg fått en rekke ufrivillige opphold som fordekt reporter på mentalsykehus og har kunnet observere hvor lett andre pasienter kan lure leger. Leger er som andre nordmenn ganske naive. Denne innstillingen til livet generelt har både en god og dårlig side, og den dårlige siden er at blant andre seriemordere kan manipulere dem. Veldig lett. Både direkte og indirekte.

Anders Behring Breivik er en seriemorder. Han er kjøpt og betalt for å spille en rolle. Diagnosen er bort i veggene. Hvis de to psykiaterne som har satt diagnosen er habile, kan de ringe psykiatere som behandlet meg fra 1996 til 2006 på usant grunnlag, og som gjorde feil som følge av smart russisk spill fra skyggene, og de vil helt sikkert fortelle dem hvor lett det er å bli lurt av både spill fra andre og smart forgiftning av en pasient. Indirekte bedrag lurer de fleste. Til og med den som blir pasient av følgene. Metoden er så utenfor alminnelig fatteevne at ingen tenker på den en gang.

Å identifisere hvordan spillet er lagt opp og den riktig konteksten som følger av prosessene som skaper virkeligheten til enhver tid, er nøkkelen til å forstå. Denne nøkkelen til forståelse og innsikt har jeg gitt fra meg offentlig siden 2005.

Jeg var (og er) et mål for russisk spill i det negative rom. Anders Behring Breivik er et middel for å nå et mål. Det er et hav av forskjell mellom et offer og en forbryter. Likevel blir mange mennesker lurte til analogiske feilslutninger. Smart indirekte teknikk, men neppe smart nok. Vestlig etterretning og vestlige sikkerhetstjenester har nå hatt mange år på å lære seg den russiske fremgangsmåten, og Norge er grundig observert og hendelser er like grundig blitt analysert. Ikke tro noe annet. Hva disse resultatene blir brukt til, gjenstår å se.

http://www.amazon.com/Serial-Killers-Me ... 600&sr=1-3

Norulv Øvrebotten
Fra indirekte til direkte spionasje

Indirekte spionasje for Russland blir nå erstattet av direkte spionasje for Russland, derfor bygges det nytt spionskip.

Spionskipet som ble snudd til det motsatte: I 1987 ble vi overrasket av en sak på toppen av Forsvarsdepartementet. Jeg var da forsvarsminister Johan Jørgen Holsts rådgiver. USA hadde da oppdaget at Kongsberg Våpenfabrikk sammen med japanske Toshiba med Jens Christian Hauge i en sentral rolle fra skyggene, hadde levert stillegående propeller til de nye og raskeste, og ikke minst de mest farlige sovjetrussiske ubåtene med strategiske atomvåpen.

Dette hemmelige salget med Norge som leverandør, hadde enorme følger for det amerikanske forsvaret. Som ikke lenger var i stand til å oppdage de nye sovjetiske ubåtene i dypet ved bruk av avansert lytteutstyr av forskjellige slag. Blant annet ved bruk av lyttebøyer som ble droppet fra overvåkingsfly fra Keflavik på Island og norske overvåkingsfly av typen Orion fra Andøya flystasjon.

USAs nasjonale sikkerhet hadde fått et alvorlig slag. Amerikanerne var rasende, og særlig Kongressen var i opprør over Norge. Salget hadde endret atomvåpenbalansen.

Johan Jørgen Holst var like overrasket som amerikanerne, men han måtte sammen med statsminister Gro Harlem Brundtland finne ut av ting, og forklaringene som han fikk, brakte han videre til Washington, hvor han måtte reise over flere ganger for roe ned gemyttene blant rasende folkevalgte. USAs viseforsvarsminister Richard Perle har senere sagt at USA visste at Holst og Harlem Brundtland løy som følge av signaletterretning som fortalte dem det, men valgte å ikke konfrontere Norge med løgnene.

Holst kunne lyve bevisst, men jeg tror ikke at han gjorde det denne gangen. Vi hadde generelt store problemer med etterretningstjenesten og Trond Johansen, og Holst stolte ikke på informasjon som han fikk derfra. Da Johan Jørgen Holst ville undersøke fortiden til hele etterretningstjenesten, fikk han beskjed om at alle arkiver var brent opp! Ikke det mest tillitvekkende. I dag vet vi at russerne hadde hånden om denne kjernen i Forsvaret.

Etter en tid endte det med at vi bestemte å bygge et nytt spionskip som fikk navnet "Marjata". For å bøte på de store skadene som salg av stillegående propeller hadde forårsaket på Amerikas nasjonale sikkerhet.

I ettertid er det lett å se at russerne snudde dette skipet også til bruk i egen kontraetterretning mot USA, for spionskipet var helt sikkert en russisk idè, og dermed et agn som Holst slukte med snøre, søkke og agn. Dermed ble ikke Norge som dobbelagent avslørt som følge av at amerikanerne fulgte sporet med propellene. I stedet ble alt maskert og den russiske dobbelstaten var ikke en gang i nærheten av å bli kompromittert.

Ingen av oss i ledelsen av Forsvarsdepartementet visste at vi var integrert i russisk kontraetterretning alle sammen. Det falt oss ikke inn. Likevel var det virkeligheten.

Det er lenge siden "Marjata" ble bygget i all hemmelighet. Nå skal Forsvaret skaffe seg et nytt spionskip. Siden jeg var i Forsvarsdepartementet har Russland kommet til i stedet for Sovjetunionen, grepet om Norge er strammet veldig til, og Putin har satt i gang en strategisk trinnvis prosess for å gjøre et tidligere maskert herredømme om til et åpent herredømme, og regjeringen Jens Stoltenberg er viktig for ham i så måte. Den gjør hva russerne instruerer sine nøkkelfolk til å gjøre.

Når de hemmelige russiske tjenestene trenger et nytt skip til etterretning mot andre land, først og fremst USA, henter de glatt 1,4 milliarder kroner fra den norske statskassen til det formålet. Det var virkeligheten som jeg opplevde uten å forstå den i ledelsen av Forsvarsdepartementet i 1987 og 1988, og det er den virkeligheten som jeg opplever nå utenfor systemet, men i motsetning til før forstår jeg hva som skjer. Veldig godt.

Norge er en russisk dobbelagent, men etter 2005 en avslørt sådan innen Vesten, og spionskipet fra gamle dager må erstattes av et nytt som er tilpasset spionasje mot USA i stedet for Russland. Det får med andre ord en oppgave innen direkte etterretning mot USA, ikke mot Russland, og skipet er således en logisk følge av at hva som var skjult før blir gjort åpent. Direkte etterretning for Russland erstatter indirekte kontraetterretning for Russland.

Pris: 1,4 milliarder kroner.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/pol ... 50255.htmlNorulv Øvrebotten
Når den russiske bedragoperasjonen er avslørt

Nå skulle det være godt kjent at terrorangrepet 22. juli var satt i scene av de hemmelige russiske tjenestene, og at sentrale nordmenn har medvirket til udåden som hadde som kamuflert motiv å styrke Russlands tidligere så godt skjulte herredømme over Norge.

Det er ikke bare viktig å få fram sannheten i dagen, men enda viktigere at den kommer i tide. Nå har dagens regjering og andre klart å holde denne bedragoperasjonen gående med den ene usannheten stablet over den andre i fire måneder. Med den følge at ikke bare er en stor villfarelse skapt, den er blitt dypt befestet og fortløpende utnyttet.

Noen har spurt meg hva jeg mener om det såkalte manifestet fra seriemorderen Anders Behring Breivik. Dette manifestet er i virkeligheten en godt snekret russisk kamuflasje, som har tjent hensikten, i hvert fall fram til nå og narret folk til å debattere innvandring på falske premisser og dermed narret alle debattanter til å medvirke til å maskere hva den reelle problemstillingen er og hva som er det store målet: Befeste Russlands over 70 år gamle kontroll over Norge ved å narre den norske befolkningen på falskt grunnlag til å slutte opp om den styrende politiske klassen som har dype røtter i dette systemet som Russland har arbeidet opp gjennom flere generasjoner.

Det er den mer enn ubehagelige sannheten, og Jens Stoltenberg har sterkt medvirket både før og etter terroren til udåden mot norske ungdommer og det norske folk. Jeg vil ha ham og de andre opp etter muren på Akershus og gjøre kort prosess med dem. Jeg er sikker på at jeg snakker på vegne at de fleste på Vestlandet.

Bombeeksplosjonen og alle drapene etterpå er ikke den eneste forbrytelsen som disse menneskene skal ta følgene av. De har medvirket i det ene straffbare forholdet etter det andre og systematisk siste seks årene gjort hva Moskva har sagt for trinnvis snu et maskert herredømme til et åpent. Det har ikke noen mening å høre på hva de sier til sitt forsvar en gang. Alt er bare basert på løgner som forutsetninger under enhver omstendighet. Derfor opp etter muren med dem.

Noen nåde ble ikke vist 22. juli, så jeg ser ingen grunn til å vise noen for dem som med snik og list har medvirket til denne forbrytelsen. Vi vestlendinger kan ta oss av jobben.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/bra ... 50501.htmlNorulv Øvrebotten
Hvem dømmer dommere?

Dette er et klassisk spørsmål, men i Norge er svaret enkelt: Russiske FSB, de hemmelige tjenestene. Dommere i Norge er til for å brukes, de også.

Denne bruken går igjen blant de karakteristiske trekk for å lure politikere. Som stort sett utgjør en demokratisk kamuflasje i denne russiske dobbelstaten.

På samme måte som KGB, har FSB et solid fotfeste i det norske juridiske systemet. Både innen offentlig og privat sektor. En av grunnene til at mafiaadvokater boltrer seg i Norge, er at det er skreddersydd for dem gjennom over 70 års systematisk håndsøm, i den grad at selve den juridiske metodene som studenter blir lært opp i ved universitetene, inneholder eklatante brudd på rasjonalitetens fremste grunnlov, kontradiksjonsprinsippet.

Norske lover er fulle av slike tankefeil. Det er den kommunistiske arven fra mafiastaten i øst, en arv som blir ført videre i Norge uten brudd med fortiden. Tvert om er det siste tjue årene vedtatt enda flere lover med slike innebygde tankefeil som er plantet fra de hemmelige russiske tjenestene. Som jo har kontroll over den underliggende skyggestaten i Norge, og med den hele dobbeltopplegget.

Når det kjøres store narrespill i Norge er de karakterisert av at politikere og andre, og i særdeleshet dem som sitter på Stortinget, blir satt sjakk matt av jurister. Som tilhører en verden av fagspråk som de ikke forstår og som omgir seg med en autoritet som det ikke finnes mye dekning for når du begynner å bore med en skarp tanke som våpen. Å flytte autoritet som er knyttet til Høyesterett (ingen er så farlige for landets sikkerhet som denne domstolen, historien fra 1940, 1945 og 1994 viser alene det), er en måte å sette Stortinget sjakk matt på.

Et eksempel fikk du i 1994, da russiske FSB narret Stortinget til å sette ned en kommisjon som i virkeligheten snudde utfallet av Berlin-murens fall på hodet i Norge. Til det formålet ble det lånt autoritet fra Høyesterett som alltid konspirerer bak politikernes rygg i Norge, husk på at dommerne kommer fra solide frontfamilier som Moskva etablerte før krigen i mange tilfeller. Dette er folk som omgir seg med høytidelighet, men som du ikke kan stole fem øre på. Jeg kan vise til mange tilfeller av svik fra den kanten. Slektskap og vennskap bestemmer det meste. Oslo er ingen stor by.

I hvert fall stilte den høyeste dømmende statsmakt opp for å lure den lovgivende, Stortinget, i 1994 og lånte ut høyesterettsdommer Ketil Lund i det store bedraget som hadde til følge at Russland befestet den fra før solide makten som Sovjetunionen hadde hatt i generasjoner og som Russland hadde overtatt i 1991.

KGB er en stat i staten. Det spiller ingen rolle om den ytre staten heter Sovjetunionen eller Russland, eller om KGB skifter navn til FSB. Det er helt likegyldig, eneste forskjellen må være navnet på lønnsslippen til de ansatte.

Jus er et samfunnsfag som KGB gjennom over 70 år har gjort så uklart og fylt av kontradiksjoner at mafiaadvokater kan gjøre hva som helst og normale jurister tror det er veldig smart jus. Så er det i virkeligheten bare smart bedrag som blir kamuflert som smart jus. Kamuflert kriminalitet med andre ord. Den beste kriminalitet kamuflerer du som lov og rett. Det er åpenbart.

Dette forholdet går igjen som en rød tråd i norsk historie.

Når jurister blir hentet inn i viktige politiske saker, kan du som tommelfingerregel legge til grunn straks at den russiske skyggestaten beveger på seg. Da skal du følge med. Garantert et narrespill på gang. Særlig hvis Høyesterett låner ut sin pondus og autoritet. Da er bedraget som er på gang stort. Veldig stort. Alle ledere i Høyesterett har direkte eller indirekte vært i lomma på KGB. Uten å forstå det.

Får jeg håpe. Jeg tror det ikke. Min personlige erfaring er at alle domstoler saksbehandler slik russiske FSB ønsker når det er påkrevd. Høyesterett er slett ikke noe unntak. Denne domstolen er den verste.

http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archiv ... 60657i.jpgNorulv Øvrebotten
Spill for galleriet

Regjeringen Jens Stoltenberg er nå plutselig blitt - av taktiske grunner - ivrig i arbeidet med å befeste en villfarelse om at også Russland skal bli passet på.

Dette er bare et spill for galleriet for å maskere virkeligheten. Den er nemlig slik som jeg har fortalt. Terroren 22. juli var bare ett av tiltakene fra Moskva for å befeste hva som er temmelig solid fra før, men KGB var fra gammelt av kjent for å komme eventuelle fremtidige farer i forkjøpet.

Er det fare for en negativ utvikling i et annet land for Moskva, blir det straks satt i gang hva de hemmelige russiske tjenestene selv kaller "offensive kontraetterretningsoperasjoner". Enkelt sagt betyr det at du kjører kontrarevolusjon straks du mistenker noen for revolusjon. Du tar seieren på forskudd eller sikrer en over 70 år gammel seier. Slik tilfellet er i Norge.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7899668
Norulv Øvrebotten
Liv kunne ha vært reddet

Jeg har tidligere fortalt at russiske FSB i mange år klarte å benytte psykiatrien i Norge mot meg til politiske formål som følge av forgiftninger og narrespill. Dette tok slutt i 2005.

Da var jeg kommet så langt i etterforskningen at blant andre USA oppdaget hva jeg hadde funnet ut. Hvor andre hadde sett vrangforestillinger, så CIA og britiske etterretning at jeg hadde veldig gode forestillinger. De kjente meg fra før.

Høsten 2002 hadde jeg identifisert fremgangsmåten som advokat Johan Fredrik Remmen og hans sjef, Jens Christian Hauge, hadde benyttet mot meg så klart at jeg så at samme handlingsmønsteret gikk igjen og fremgangsmåten var benyttet mot en annen av Johan Jørgen Holsts tidligere medarbeidere, Anne Orderud Paust. Som ble skutt på forsommeren 1999. Sammen med foreldrene samme natten.

Mannen hennes, diplomaten Per Paust, som jeg kjente i motsetning til hva jeg gjorde med henne, døde plutselig noen uker før. Av akutt kreft. Noen tvil om at han ble forgiftet i dølgsmål har jeg ikke.

Senere samme høsten fant jeg mønsteret igjen i flere drapssaker, blant andre i drapet på den svenske statsministeren Olof Palme. Ulempen med å oppdage alt dette var at gruppen som hadde drept disse folkene oppdaget hva jeg hadde oppdaget. Den hadde nemlig forsøkt å drepe meg før med gift og narrespill flere ganger fra 1996, og jeg ble igjen et mål. I en ny bedragoperasjon som systematisk ble satt i gang mot meg. Jeg ble kokt som en frosk igjen. Temperaturen ble lirket opp grad for grad. Målet var igjen å tvinge meg inn på et psykiatrisk sykehus, den sikreste måten å få meg bort på.

Jeg begynte 2003 som et friskt menneske og skulle i løpet av sommeren havne opp som et fysisk vrak og havne på sykehus her i Førde. Hvor jeg prøvde å gå tre meter, men måtte stanse, neste dag fire-fem meter, så sa det stopp, så satte jeg meg neste dag mål om ti meter og så bortetter. Jeg klarte å berge livet som følge av forgiftningene, og med enorm vilje kunne jeg etter noen måneder gå noen hundre meter uten pause. Hva som skjedde første halvår i 2003 kunne det skrives en egen bok om. Det ville slå alle skrekkromaner fra fiction.

Psykiatrisk klinikk i Førde var blitt det tryggeste stedet hvor jeg kunne oppholde meg i Norge. Det hadde en gammel AKP'er fra Sogndal, Ragnar Børsheim, som psykiater. Han var jeg veldig oppmerksom på.

Truls Bilet var psykiateren som jeg stolte mest på. Han var alltid rolig og sammen med en psykiater i Stavanger, den eneste som jeg har møtt innen denne profesjonen som har vært åpne nok til å forstå at det finnes virkeligheter som de ikke kjenner til. Så han var et fast punkt, men jeg turde ikke fortelle ham mer enn nødvendig heller.

En annen psykiater var farlig. Hun var gift med redaktøren i A-pressens avis her i Førde, Jan Atle Stang, som av uforklarlige grunner først var blitt redaktør av Firdaposten, en avis som jeg hadde vært sjef for også, deretter i den større avisen Firda med base i Førde. Han hadde bare bakgrunn fra å være snekker i bygningsbransjen og medlem av AKP (m-l). Det siste må ha vært det mest relevante.

Maria Julia Lagomarsino var en flott dame som Stang hadde truffet i Argentina, hun var aktiv i Flora Arbeiderparti også. Norsken kunne ha vært bedre, men det var ikke største feilen. Alt som ikke passet i hennes virkelighetsoppfatning fra middagsbordet sammen med redaktøren i Firda, var per definisjon vrangforestillinger. Ingen trillet mer piller på grunnlag av egne forestillinger enn hun.

Jeg kunne ikke fortelle henne mye, og en gang etter en ubehagelig opplevelse på permisjon en helg, klarte jeg ikke å undertrykke hva jeg visste om blant annet drapene på Orderud, men jeg kom ikke lengre enn til et par setninger før hun feide meg bort, avbrøt meg og beordret medisinering med en av de sterkeste antipsykotiske medisinen som hun hadde til rådvelde. Det var en ny katastrofe for meg.

Ingen kan egentlig beskrive hva som skjer med kroppen din som følge av slik medisin, det er tortur. Grusom tortur. Jeg fikk straks også store problemer med tennene, og tannlegen min her i Førde hadde aldri sett noe slikt, tennene var helt løse og kunne flyttes på med lette dytt. Han bante over galskapen oppe på sykehuset og hadde jeg ikke fått hjelp av psykiater Truls Bilet til å komme meg av medisineringen, ville jeg vel ha vært tannløs i dag.

Jeg var innlagt på sykehuset fra juli 2003 til januar 2004. Jeg var veldig redd for å dra ut av sykehuset og måtte bruke noen uker til gradvis å tilpasse meg livet utenfor. Norge var like farlig for meg. Jeg skulle snart få erfare at teamet fra Stasi skulle sette i verk tiltak for å holde meg fysisk syk. Det var et mareritt som kom og gikk.

Det neste virkelige store drapsforsøket kom etter at jeg publiserte de første artiklene på Internett sommeren og høsten 2005. Da klarte jeg igjen mirakuløst å redde livet etter et sykehusopphold, og nå ble jeg behandlet helt annerledes fra leger og psykiatere. Noen hadde fortalt dem at jeg slett ikke hadde vrangforestillinger, men fortalte om en realitet som var langt mer brutal og nådeløs enn hva vanlige folk kan forestille seg.

Hva som plager meg i ettertid, er at mange liv kunne ha vært reddet. Hvis noen hadde hørt på meg og trodd på meg. Allerede fra første gangen jeg hadde funnet ut så mye. I stedet ble jeg tvunget til å fortrenge, men når du er i livsfare samme om du forteller eller ikke, har du til slutt ikke annet valg enn å fortelle. Noe som ikke hadde noe for seg på sykehus eller til psykiatere. Jeg valgte Internett og så langt har det holdt meg i live. For denne publiseringen tvang blant annet norsk politi til å begynne å passe på meg. Langt mer enn før.

Jeg vet hva jeg har avslørt i det store strategiske bildet som virkelig betyr noe. For den del kan hvem som helst i Norge mene hva de vil om meg. Norge er et lite land i den store sammenhengen. Men på sovjetisk vis å ødelegge meg ved hjelp av psykiatri, er en mulighet som ikke er til stede lenger. Den har russiske FSB brukt opp.

Da gjenstår bare de andre alternativene og de vet jeg om. Jeg er ikke født i går. I alle fall har jeg fått dyp innsikt i mange ulike sikkerhetssystemer i Norge, psykiatri er bare ett av dem. Alt som er skapt med det gode som formål kan bli snudd til det motsatte.

Anders Behring Breivik er et middel i en bedragoperasjon og han spiller et avtalt spill. Bindeleddet inn til ham for å justere uttalelser, er advokat Lippestad som advokat Ellen Holager Andenæs står bak. Du må huske på at KGB mange ganger sendte avhoppere som var falske til Amerika, som var betalte og trente for å narre amerikansk etterretning og bruke resten av livet på slike operasjoner. Så at drapsmannen Anders Behring Breivik kan spille syk og gal og hva som helst og lure psykiatere og andre inntil han blir hjulpet til å rømme, er ganske lett å se for en som har innsikt i systemet.

Norske psykiatere lar seg jevnlig lure til å medisinere folk som forteller hva som er sant og riktig til dem, så da er det ikke vanskelig for en profesjonell etterretningsorganisasjon som FSB å lage et opplegg som lurer norske psykologer og psykiatere trill rundt. FSB har ansatt topp kvalifiserte psykiatere og psykologer nettopp til slike formål. Det har for øvrig CIA også. Ikke noen hyggelig bransje dette, nei.

I et spill som snur alt på hodet som bedragmetode, blir virkning snudd til årsak og rette politiske forestillinger blir til vrangforestillinger, alt som en logisk følge. Av spillet i det negative rom. Det eneste du kan være sikker på, er faktisk at du blir lurt. Nå om dagen mer enn noensinne.

http://www.document.no/2011/11/politisk ... tillinger/


Norulv Øvrebotten
Mange som mener at sjefen i TV 2 må gå av også

I formiddag har jeg sett på Nyhetskanalen på TV2, hvor det blir slått opp hver time at mange ansatte i PST mener at sjefen må gå, men uten at det blir gitt noen begrunnelse. Det spinnes på et narrespill som den gamle Stasi-medarbeideren Olav Kobbeltveit i Bergens Tidende dro i gang før helgen.

Det er mange i TV 2 som mener at sjefen. Alf Hildrum, må gå også. I det hele tatt finnes det ikke en bedrift eller større organisasjon i norsk arbeidsliv hvor du ikke finner ansatte som er misfornøyde med sjefen og mener at han må gå.

I TV 2 er forholdet en god del annerledes. Sjefen Alf Hildrum er benyttet som mellommann i en rekke indirekte bedragoperasjoner fra russisk etterretning siden han begynte som ung journalist ved A-pressens Oslokontor helt på begynnelsen av åtti-tallet. Han har utviklet TV 2 til å bli et medium som har medvirket i så stor grad i russiske narrespill siste årene for å berge det russiske herredømmet over staten Norge, at tv- stasjonen sannsynligvis burde bli lagt ned. Når det skal ryddes opp.

Den virksomheten som TV 2 holder på med, har ingenting med bruk av ytringsfrihet å gjøre, det har med misbruk av ytringsfrihet å gjøre. Til fordel for en fremmed makt. Noe som er meget alvorlig for dette landets innbyggere og deres sikkerhet for liv og helse.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/pol ... 50840.html

Norulv Øvrebotten
Bak denne mannen finner du Carl I. Hagen

Ikke dumt å lete etter advokaten bak advokaten, som jeg tidligere har fortalt alltid er det faste opplegget som blir brukt i narrespillene i hovedstaden. Det var slik Jens Christian Hauge opererte, og det er samme måten hans høyre hånd, Johan Fredrik Remmen, opererer nå. Advokat Remmen er Arbeiderpartiet og LOs fremste juridiske rådgiver, og da han fjernet Gerd-Liv Valla plasserte han kollega Håkon Bleken som hennes personlige advokat. Så da hadde han kontrollen innenfra.

Samme teknikken blir for øvrig brukt med Geir Lippestad med Ellen Holager Andenæs som bakspiller. Lippestad er forsvarer for Anders Behring Breivik etter at morderen selv hadde bedt om ham straks han ble tatt på Utøya. Lippestad er medlem av Arbeiderpartiet.

Ellen Holager Andenæs ble i 1996 satt inn som sjef for sikkerhetspolitiet i ett år da statsminister Thorbjørn Jagland kjørte et lignende narrespill som statsminister Jens Stoltenberg gjør i dag via stråmenn i Stortinget, med den følge at sikkerhetspolitiet mistet både ryggrad og sjef. Ikke noe ukjent handlingsmønster det som du ser i dag. tvert om. Det er samme oppskriften som blir fulgt. Den er russisk.

Per Sandberg er en interessant mann, men skal du vite hvem som er buktaleren, må du nok finne ut hvem som står bak ham. Det er Carl I. Hagen. Han har lenge vist synlig nervøsitet og kjenner pusten i nakken. Noe som forklarer Per Sandbergs ellers ganske uforklarlige atferd. Oslo er og blir et rottereir. For så vidt naturlig etter så mange år med usynlige russiske hender hvor det har hatt noe for seg å ha disse hendene.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks ... 12529.html
Norulv Øvrebotten
 

Olof Palme mv

UNREAD_POST BmOnline » Tir Jan 07, 2020 9:30 am

Kaja Margrethe skriver: fra Faceb.
Jeg lurer på hva Fru Brundtland sier om drapet på min Mamma også, jeg.
Dette i og med at Mamma satt på mye info om blant annet drapet på Olof Palme.
Som mangeårig karrierekvinne og etterforsker undercover, hun også.
Så jeg skulle likt og visst hva Fru Brundtland har å si i den forbindelse også, jeg, i og med at Gro Harlem Brundtland var min Mors' lege i Oslo for tiårsvis siden, for min storebror ble enten drept eller stjålet fra mine foreldre i 1978.
Dernest så skulle jeg også likt og vite hvem som visste dette, idet jeg gjennom de siste to årene blant annet også skrev på Messenger on at min Mamma satt på informasjon om blant annet også drapet på Olof Palme, og jeg sendte i tillegg en e-post om det.
Så HVEM i hælvete er det som overvåker folk ulovlig i Norge for deretter å misbruke den informasjonen de stjeler til å likvidere folk, sier jeg bare.
Det er JÆVLIG mange som har JÆVLIG mye å sta til rette for seg for og svare for seg for i Norge.
Det har jeg forsåvidt visst i like JÆVLIG mange år, jeg, da.
Hele Norge er pill råttent og tvers gjennom korrupt.
Så jeg holder meg langt utenfor alt av arbeidsliv og dritt i Norge, jeg, og det har jeg gjort i mange par, som en ærlig, sannferdig, rettvis, rettferdig person med samvittighet og hjertet på riktig sted på vegne av befolkningen her til lands.

Mary Ann Fedje
Kaja Margrethe Olof palme ble jo ikke drept. Dekkoperasjon fordi han var i ferd med og dø av AIDS

Kaja Margrethe
Min Mamma visste sannheten, hun.
Og den vet jeg også, fordi jeg var tilstede fysisk og mentalt og med hjertet mitt også den gangen, da jeg var liten jente.

Jeg skrev dikt, jeg, da nyhetene viste reportasjer fra drapet på Olof Palme.
Jeg husker det svært godt, fordi mine foreldre hadde en liten såkalt reise-TV stående på soverommet, der de pleide å spise søndagsfrokost sammen også på vanlige hverdager, og jeg elsket alltid å lage frokost til Mamma og Pappa.
Og så pleide jeg å dansere den så fint på en liten trillevogn, et rullende serveringsbrett, og overraske mine foreldre med frokost på sengen.
Og så satt vi der, alle tre, og så på nyhetsreportasjer som var på TV mens vi spiste frokost sammen.
Og da det var om Olof Palme på nyhetene, så syntes jeg også det var så fryktelig trist, at jeg følte for å skrive et dikt til ham om det.
Som jeg også viste til Mamma og Pappa, naturligvis.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2269
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Samfunn og politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 0 gjester

cron