FN's AGENDA2030 målrettede program for å eliminere

Korridorpasienter, dass-pasienter, demens-pasienter
Hvilken sykdom, diagnose, pasient ivaretar et norsk sykehus?

Moderator: BmOnline

Forumregler
Er Norge verdens beste land å bo i?

FN's AGENDA2030 målrettede program for å eliminere

UNREAD_POST Anders Pederesen » Man Des 23, 2019 5:02 pm

Fra:Anders Pedersen
Sendt: mandag 23. desember 2019 08:49
Til: shazia.majid@vg.no <shazia.majid@vg.no>; stine@vg.no <stine@vg.no>; ola.haram@vg.no <ola.haram@vg.no>; eirik.mosveen@vg.no <eirik.mosveen@vg.no>; gisle.oddstad@vg.no <gisle.oddstad@vg.no>; Natalie.Remoe.Hansen@vg.no <Natalie.Remoe.Hansen@vg.no>; VG <2200@vg.no>; aftenposten <2286@aftenposten.no>; Bergens tidende <2211@bt.no>; kundeservice@agderposten.no <kundeservice@agderposten.no>

Emne: eldre og syke fortsetter bak "Det skjulte Maktsystemet"

Go'dag!

Vi er Nasjonale Varslergruppe
Vi opererer over hele landet, som en sentral enhet og også som enkeltenheter, hvor vi behandler alle rapporter ifra personer som blir trakassert, forurettet, boikottet, trenert og endog truet av våre myndigheter gjennom Politiet, Domstolene, Namsmannen, Fastleger, Advokater, Barnevernet og tilogmed NAV. Siden 2015 inkluderes alle mord - og mordforsøk på Varslere og Dissidenter utført av agenter for det skjulte maktsystem.

https://www.vg.no/nyheter/i/dO0m8B/hoei ... tent=row-1

Høie krevde umiddelbar stans - flere hundre eldre likevel kjørt ut av sykehus i ambulanse på natta – VG

Bent Høie.jpg
Helseminister Bent Høie sa ifra, men hva med de styrende på Sykehusene?


Høie krevde umiddelbar stans - flere hundre eldre likevel kjørt ut av sykehus i ambulanse på natta. I juni avslørte VG at eldre pasienter transporteres ut av norske sykehus – midt på natta.
http://www.vg.no

Vi har tatt for oss denne artikkelen. Legg merke til at Pressa og VG i dette tilfellet 'får beskjed' ifra Mediahuset om å gå ut med slike rapporter for å sjekke om det enda finnes noen 'våkne' i samfunnet etter mer enn 20 års forgiftning av tungmetaller fra 'Chemtrails' som er blitt pustet inn.


I denne rapporten presenteres enda en Dekkoperasjon ifra Mediahuset hvor Kommunallege og villig artist Espen Storheier deltar i et prøveprosjekt omkring den såkalte 'Samhandlingsreformen'. Ved å gå igjennom video-biten og kommentarene ifra lege Storheier, hvem ser hykleriet som ligger bak? Tilogmed Ambulansesjåfør Hans Erik Ringnes deltar villig i teaterforestillingen og hvor de begge og flere skryter av egen innsats, pluss at pengene har tatt slutt som om det skulle vært nevnt i det hele tatt.


Ved å analysere videre, hva er nettoresultatet i hele prøveprosjektet? Vi finner ut at saldoen er 0-NULL, det hele er enda en løgn og bedragerioperasjon fra Mediahuset og villige hyklere i Helse-Norge.


Vi går videre og og kopierer kommentaren ifra Lege Storheier:


"Ingen gjør dette med vilje. Det er et system vi har fått, som er blitt overgripende. Da må man gjøre noe med systemene. Dette må man bare få slutt på"


Hvor har vi hørt dette før? Fordi denne kommentaren har gått igjen på alle nivå i Forvaltningen gjennom mange år allerede. Hva er det Mediahuset forsøker å oppnå her? Er dette et nødrop til publikum om at de trenger vår hjelp? Eller er det enda et stikk for å sjekke hvor våkne vi er? Fordi kommentaren er fullstendig meningsløs hvis ikke.


Vi går videre og kopierer kommentaren ifra ansvarlige ved Oslo Universitetssykehus Kjell Magne Tveit:


"Det er ikke god pasientbehandling å skrive ut pasienter i løpet av natten - ihvertfall ikke gamle og demente.
Men det er en økning i å skrive pasienter ut hele døgnet - selv om 'gamle og demente' skal beskyttes mot denne type transporttidspunkt. Vi forsøker å unngå transport kveld og natt - men det kan være mange grunner til at slike transporter finner sted".


Ved å analysere denne kommentaren, hva er netto-resultatet? Kommentaren er fullstendig MENINGSLØS samtidig som vi skal huske på at dette kommer ifra en topp-sjef ved OUS. Slik at hva er det som EGENTLIG FOREGÅR?


Nasjonale Varslergruppes mangeårige erfaringer om 'grumset' som nå er etablert i hele den norske Forvaltning er følgende (den korteste forklaring):


Direktør Kjell Magne Tveit er et av mange eksempler på ikke fullverdige 'mennesker' som nå okkuperer nøkkelposisjoner. Vi mener at han kan være en 'hybrid', ser ut som et menneske men har ikke den emosjonelle utrustningen som behøves for å ha kontakt med lidende mennesker. Han er blitt 'trenet opp' til å uttrykke empati for medmennesker men der hjertet ligger finnes det et svart hull. Disse 'robotene' finnes nå overalt og spesielt i Sykehusledelsene. Mange av avisredaksjonene har disse Undermenneskene. De opererer alle som agenter på vegne av et skjult maktsystem i en parallell Regjering.
Artikkelen fra VG og Mediahuset gjengir hele tiden 'det overgripende system' slik Lege Storheier har fått lov fra Mediahuset å uttrykke seg, men uten å konkludere.
Det som ingen sier er at 'dette overgripende system' har sin opprinnelse i Forente Nasjoners AGENDA21-2030 og er kommet for å være. Denne Agenda er internasjonalt definert som Satanisk og Luciferiansk og Norge signerte på denne destruktive avtale i 1992 i Rio de Janeiro.

Hovedargumentet i denne Agenda er globalt FOLKEMORD og heri ligger forklaringen på at eldre og syke transporteres midt på natten slik at de blir så utmattede at de lider selvdød, det blir for alarmerende å gi dem en giftsprøyte eller kvele dem, vi må jo vise litt moral.
I denne agenda defineres alle syke, eldre, handikappede og pensjonister som IKKE BÆREKRAFTIGE i fremtidens Norge og skal elimineres. Pensjonister nevnes fordi etter 2030 har alle pensjonsutbetalinger blitt avviklet.
Som ekstragevinst på alle natttransportene utsondres mengder av lidelsesenergi (negativ energi) gjennom ekstrabelastningene som de eldre utsettes for og som Satanistene livnærer seg på. Og hvem er disse Satanistene? Ja grav og finn det ut! Bli overrasket!Nasjonale Varslergruppe har erfaring gjennom mange år om hva som skjer og våre medlemmer har flere ganger blitt tvangsinnlagt på psykiatriske for å avsløre Satanismen som finnes innen Fastlegeordningen fra Staten, alle pleiehjem og sykehus er blitt belastet med denne ødeleggende makt, også lokale Legesentra og Hjemmesykepleien er belastet. Det har vært 8 mord - og mordforsøk imot våre medlemmer for å ha avslørt hva som skjer bak vår rygg. Videre finnes lenker til dette i Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, NAV, Kreftforeningen o.fl.; vi har endog sjekket at ALLE Norges Handikapforbud er belastet med dette marerittet og er blitt satt ut av funksjon mens de fortsetter som betalte Dekkoperasjoner.


En annen detalj som er verdt å kommentere: Hvorfor blir så mange Fastleger trenet opp i hypnose? Hva ligger bak?


AMK-ledere kommer med uttalelser som antyder ansvarsløshet eller at de ikke bryr seg. I en annen heter det "Vi har en uskreven lov om at vi ikke kjører pasienter hjem på natten". Hva behager? Det ene slår ihjel det andre.


Bent Høie sier: "Det man ser her må man slutte med umiddelbart. Dette er bare blitt en praksis som har fått lov til å utvikle seg". Forstår ikke Høie at han er sjef og at han må begynne å sparke folk i Sykehusledelsene?


Kan det tenke seg at Helseminister Bent Høie ikke vet at Helse-Norge er blitt infiltrert av et skjult maktsystem? Som arbeider parallellt med det aktuelle? Her viser det seg at lege Espen Storheier er mere våken fordi han snakker tydelig om "Et System som er blitt overgripende" og "At det er Systemene vi må gjøre noe med".


Vi sender minst månedlige rapporter til 300 adressater i FN hvor vi hele tiden avslører deres dekkoperasjoner for å innføre "Den Nye Verdensorden" her i Norge som blir spesielt hårdt rammet p.g.a. vår Lutheranske identitet som Vatikanet hater.


Her er blodofferlista til Satanistene i Illuminati Norge: (Den korte versjonen) (oppdatert)
Alle disse som stikker nesa for langt frem kommer i søkelyset til Det Skjulte Maktsystemet og fjernes.


Journalist Olav Versto

Journalist Ingolf Håkon Teigene

Sykepleier Anne Slåtten

Ap-Ordfører Ingrid Aune

Kommunepsykolog Eivind Olav Kjellbotten Evensen

Skiløper Vibeke Skofterud

Dommer Tor Holger Bertelsen

Utenriksminister Johan Jørgen Holst

Utenriksminister Knut Frydenlund

Statsminister Jan P Syse

Fotballeder Svein Mathisen

Predikant Aril Edvardsen

Predikant Ludvig Karlsen

Politiker Jon Lilletun

Prest Anfin Skaaheim

Prest Olav Garcia de Presno

Biskop Olav Skjevesland

Generalsekretær i Menneskeverd Liv Kjersti Skjeggestad

Funksjonshemmede Ketil Moe

Kunstner Kjell Nupen

Franske Daisy May Tran (Snartemo)

Skiskytter Halvard Hanevold

Langrennsløper Ida Eide

Skiløper Sten Anders Uhrenholdt Jakobsen

C/W artist Liv Marit Wedvik

Maya Justina Herner, polsk (forsvunnet Ørsta)

Offiser Tjostolv Moland

Forretningsmann Kjetil Moe

Helseminister Rauni-Leena Luukanen-Kilde


Bodil Brungot (12)

Skihopper Håkon Kristoffer Tande

Sigrid Giskegjerde Schjetne (16)

Kirsti Øverås Kvalheim

Ingeniør Jan Wiborg

Filmregisør Thomas Nordseth-Tiller

Lastebilsjåfør Thea Øvrebotten

Markus Vonheim (helikopterulykke Alta)

Kevin Berg (helikopterulykke Alta)

Kine Johnsen (helikopterulykke Alta)

Robin Karlsen (helikopterulykke Alta)

Thea Mannsee's mann (døde i badstu)

Tysk venn av Thea Mannsee's mann (døde i badstu et år senere)

Skihopper Thea Kleven

Advokat Harald Stabell

Politiker Hans Kristian Amundsen

Sudanesisk mor begår selvmord med tre døtre
Flere her har blitt myrdet med Energivåpen for å fremprovosere Ictus, slag eller kreft. Se til hvordan vår finske samarbeidspartner Rauni-Leena Luukanen-Kilde (tidl vikarierende Helseminister i Finland) ble myrdet av NATO-agenter 8.februar 2015 v.h.a, elektromagnetisk stråling for galloperende kreft. Rauni-Leena hadde på den tid avslørt all jævelskapen som kom ifra FN i Geneve.
Et annet eksempel er Advokat Harald Stabell. Harald var en rettferdig og god person, levde et sunt liv og trenet. Harald hadde begynt å våkne opp om hva som foregikk rundt omkring og gjort ytringer. Han ble ansett som en fremtidig løs kanon på dekk og farlig og måtte snikmyrdes. Mest sannsynlig med DEW (Directed Energy Weapon).


Andre mordmetoder som benyttes er gift, Jesuittene er giftens mestere. En annen metode er indusert selvmord, disse Undermenneskene har teknologien til dette gjennom Helvetesmaskinen EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association) via det permanente ioniserte 'Chemtrails'-laget for hjernestimulering og hjernekontroll gjennom implantanter i nanostørrelse navngitt som 'Morgellons' som vi har pustet inn gjennom giftig nedfall av tungmetaller fra fly i 20 år.


Et kjempeanlegg av EISCAT > HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) finnes i Skibotn (Troms) og på Svalbard og brukes også til kontroll av været og for å lage jordskjelv. EISCAT og HAARP eies av Vatikanet og Jesuittene, d.v.s. at Jødene er også involvert.


!!! VÅKN OPP !!!


HilsenAnders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Anders Pederesen
 

Gå til Det norske helsevesen- bedre enn sitt rykte?

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 0 gjester

cron