FN's AGENDA2030 målrettede program for å eliminere

Korridorpasienter, dass-pasienter, demens-pasienter
Hvilken sykdom, diagnose, pasient ivaretar et norsk sykehus?

Moderator: BmOnline

Forumregler
Er Norge verdens beste land å bo i?

FN's AGENDA2030 målrettede program for å eliminere

UNREAD_POST Anders Pederesen » Man Des 23, 2019 5:02 pm

Fra:Anders Pedersen
Sendt: mandag 23. desember 2019 08:49
Til: shazia.majid@vg.no <shazia.majid@vg.no>; stine@vg.no <stine@vg.no>; ola.haram@vg.no <ola.haram@vg.no>; eirik.mosveen@vg.no <eirik.mosveen@vg.no>; gisle.oddstad@vg.no <gisle.oddstad@vg.no>; Natalie.Remoe.Hansen@vg.no <Natalie.Remoe.Hansen@vg.no>; VG <2200@vg.no>; aftenposten <2286@aftenposten.no>; Bergens tidende <2211@bt.no>; kundeservice@agderposten.no <kundeservice@agderposten.no>

Emne: eldre og syke fortsetter bak "Det skjulte Maktsystemet"

Go'dag!

Vi er Nasjonale Varslergruppe
Vi opererer over hele landet, som en sentral enhet og også som enkeltenheter, hvor vi behandler alle rapporter ifra personer som blir trakassert, forurettet, boikottet, trenert og endog truet av våre myndigheter gjennom Politiet, Domstolene, Namsmannen, Fastleger, Advokater, Barnevernet og tilogmed NAV. Siden 2015 inkluderes alle mord - og mordforsøk på Varslere og Dissidenter utført av agenter for det skjulte maktsystem.

https://www.vg.no/nyheter/i/dO0m8B/hoei ... tent=row-1

Høie krevde umiddelbar stans - flere hundre eldre likevel kjørt ut av sykehus i ambulanse på natta – VG

Bent Høie.jpg
Helseminister Bent Høie sa ifra, men hva med de styrende på Sykehusene?


Høie krevde umiddelbar stans - flere hundre eldre likevel kjørt ut av sykehus i ambulanse på natta. I juni avslørte VG at eldre pasienter transporteres ut av norske sykehus – midt på natta.
http://www.vg.no

Vi har tatt for oss denne artikkelen. Legg merke til at Pressa og VG i dette tilfellet 'får beskjed' ifra Mediahuset om å gå ut med slike rapporter for å sjekke om det enda finnes noen 'våkne' i samfunnet etter mer enn 20 års forgiftning av tungmetaller fra 'Chemtrails' som er blitt pustet inn.

I denne rapporten presenteres enda en Dekkoperasjon ifra Mediahuset hvor Kommunallege og villig artist Espen Storheier deltar i et prøveprosjekt omkring den såkalte 'Samhandlingsreformen'. Ved å gå igjennom video-biten og kommentarene ifra lege Storheier, hvem ser hykleriet som ligger bak? Tilogmed Ambulansesjåfør Hans Erik Ringnes deltar villig i teaterforestillingen og hvor de begge og flere skryter av egen innsats, pluss at pengene har tatt slutt som om det skulle vært nevnt i det hele tatt.

Ved å analysere videre, hva er nettoresultatet i hele prøveprosjektet? Vi finner ut at saldoen er 0-NULL, det hele er enda en løgn og bedragerioperasjon fra Mediahuset og villige hyklere i Helse-Norge.

Vi går videre og og kopierer kommentaren ifra Lege Storheier:

"Ingen gjør dette med vilje. Det er et system vi har fått, som er blitt overgripende. Da må man gjøre noe med systemene. Dette må man bare få slutt på"

Hvor har vi hørt dette før? Fordi denne kommentaren har gått igjen på alle nivå i Forvaltningen gjennom mange år allerede. Hva er det Mediahuset forsøker å oppnå her? Er dette et nødrop til publikum om at de trenger vår hjelp? Eller er det enda et stikk for å sjekke hvor våkne vi er? Fordi kommentaren er fullstendig meningsløs hvis ikke.

Vi går videre og kopierer kommentaren ifra ansvarlige ved Oslo Universitetssykehus Kjell Magne Tveit:

"Det er ikke god pasientbehandling å skrive ut pasienter i løpet av natten - ihvertfall ikke gamle og demente.
Men det er en økning i å skrive pasienter ut hele døgnet - selv om 'gamle og demente' skal beskyttes mot denne type transporttidspunkt. Vi forsøker å unngå transport kveld og natt - men det kan være mange grunner til at slike transporter finner sted".

Ved å analysere denne kommentaren, hva er netto-resultatet? Kommentaren er fullstendig MENINGSLØS samtidig som vi skal huske på at dette kommer ifra en topp-sjef ved OUS. Slik at hva er det som EGENTLIG FOREGÅR?

Nasjonale Varslergruppes mangeårige erfaringer om 'grumset' som nå er etablert i hele den norske Forvaltning er følgende (den korteste forklaring):

Direktør Kjell Magne Tveit er et av mange eksempler på ikke fullverdige 'mennesker' som nå okkuperer nøkkelposisjoner. Vi mener at han kan være en 'hybrid', ser ut som et menneske men har ikke den emosjonelle utrustningen som behøves for å ha kontakt med lidende mennesker. Han er blitt 'trenet opp' til å uttrykke empati for medmennesker men der hjertet ligger finnes det et svart hull. Disse 'robotene' finnes nå overalt og spesielt i Sykehusledelsene. Mange av avisredaksjonene har disse Undermenneskene. De opererer alle som agenter på vegne av et skjult maktsystem i en parallell Regjering.
Artikkelen fra VG og Mediahuset gjengir hele tiden 'det overgripende system' slik Lege Storheier har fått lov fra Mediahuset å uttrykke seg, men uten å konkludere.
Det som ingen sier er at 'dette overgripende system' har sin opprinnelse i Forente Nasjoners AGENDA21-2030 og er kommet for å være. Denne Agenda er internasjonalt definert som Satanisk og Luciferiansk og Norge signerte på denne destruktive avtale i 1992 i Rio de Janeiro.

Hovedargumentet i denne Agenda er globalt FOLKEMORD og heri ligger forklaringen på at eldre og syke transporteres midt på natten slik at de blir så utmattede at de lider selvdød, det blir for alarmerende å gi dem en giftsprøyte eller kvele dem, vi må jo vise litt moral.
I denne agenda defineres alle syke, eldre, handikappede og pensjonister som IKKE BÆREKRAFTIGE i fremtidens Norge og skal elimineres. Pensjonister nevnes fordi etter 2030 har alle pensjonsutbetalinger blitt avviklet.
Som ekstragevinst på alle natttransportene utsondres mengder av lidelsesenergi (negativ energi) gjennom ekstrabelastningene som de eldre utsettes for og som Satanistene livnærer seg på. Og hvem er disse Satanistene? Ja grav og finn det ut! Bli overrasket!

Nasjonale Varslergruppe har erfaring gjennom mange år om hva som skjer og våre medlemmer har flere ganger blitt tvangsinnlagt på psykiatriske for å avsløre Satanismen som finnes innen Fastlegeordningen fra Staten, alle pleiehjem og sykehus er blitt belastet med denne ødeleggende makt, også lokale Legesentra og Hjemmesykepleien er belastet. Det har vært 8 mord - og mordforsøk imot våre medlemmer for å ha avslørt hva som skjer bak vår rygg. Videre finnes lenker til dette i Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, NAV, Kreftforeningen o.fl.; vi har endog sjekket at ALLE Norges Handikapforbud er belastet med dette marerittet og er blitt satt ut av funksjon mens de fortsetter som betalte Dekkoperasjoner.

En annen detalj som er verdt å kommentere: Hvorfor blir så mange Fastleger trenet opp i hypnose? Hva ligger bak?

AMK-ledere kommer med uttalelser som antyder ansvarsløshet eller at de ikke bryr seg. I en annen heter det "Vi har en uskreven lov om at vi ikke kjører pasienter hjem på natten". Hva behager? Det ene slår ihjel det andre.

Bent Høie sier: "Det man ser her må man slutte med umiddelbart. Dette er bare blitt en praksis som har fått lov til å utvikle seg". Forstår ikke Høie at han er sjef og at han må begynne å sparke folk i Sykehusledelsene?

Kan det tenke seg at Helseminister Bent Høie ikke vet at Helse-Norge er blitt infiltrert av et skjult maktsystem? Som arbeider parallellt med det aktuelle? Her viser det seg at lege Espen Storheier er mere våken fordi han snakker tydelig om "Et System som er blitt overgripende" og "At det er Systemene vi må gjøre noe med".

Vi sender minst månedlige rapporter til 300 adressater i FN hvor vi hele tiden avslører deres dekkoperasjoner for å innføre "Den Nye Verdensorden" her i Norge som blir spesielt hårdt rammet p.g.a. vår Lutheranske identitet som Vatikanet hater.

Her er blodofferlista til Satanistene i Illuminati Norge: (Den korte versjonen) (oppdatert)
Alle disse som stikker nesa for langt frem kommer i søkelyset til Det Skjulte Maktsystemet og fjernes.

Journalist Olav Versto

Journalist Ingolf Håkon Teigene

Sykepleier Anne Slåtten

Ap-Ordfører Ingrid Aune

Kommunepsykolog Eivind Olav Kjellbotten Evensen

Skiløper Vibeke Skofterud

Dommer Tor Holger Bertelsen

Utenriksminister Johan Jørgen Holst

Utenriksminister Knut Frydenlund

Statsminister Jan P Syse

Fotballeder Svein Mathisen

Predikant Aril Edvardsen

Predikant Ludvig Karlsen

Politiker Jon Lilletun

Prest Anfin Skaaheim

Prest Olav Garcia de Presno

Biskop Olav Skjevesland

Generalsekretær i Menneskeverd Liv Kjersti Skjeggestad

Funksjonshemmede Ketil Moe

Kunstner Kjell Nupen

Franske Daisy May Tran (Snartemo)

Skiskytter Halvard Hanevold

Langrennsløper Ida Eide

Skiløper Sten Anders Uhrenholdt Jakobsen

C/W artist Liv Marit Wedvik

Maya Justina Herner, polsk (forsvunnet Ørsta)

Offiser Tjostolv Moland

Forretningsmann Kjetil Moe

Helseminister Rauni-Leena Luukanen-Kilde


Bodil Brungot (12)

Skihopper Håkon Kristoffer Tande

Sigrid Giskegjerde Schjetne (16)

Kirsti Øverås Kvalheim

Ingeniør Jan Wiborg

Filmregisør Thomas Nordseth-Tiller

Lastebilsjåfør Thea Øvrebotten

Markus Vonheim (helikopterulykke Alta)

Kevin Berg (helikopterulykke Alta)

Kine Johnsen (helikopterulykke Alta)

Robin Karlsen (helikopterulykke Alta)

Thea Mannsee's mann (døde i badstu)

Tysk venn av Thea Mannsee's mann (døde i badstu et år senere)

Skihopper Thea Kleven

Advokat Harald Stabell

Politiker Hans Kristian Amundsen

Sudanesisk mor begår selvmord med tre døtre

Flere her har blitt myrdet med Energivåpen for å fremprovosere Ictus, slag eller kreft. Se til hvordan vår finske samarbeidspartner Rauni-Leena Luukanen-Kilde (tidl vikarierende Helseminister i Finland) ble myrdet av NATO-agenter 8.februar 2015 v.h.a, elektromagnetisk stråling for galloperende kreft. Rauni-Leena hadde på den tid avslørt all jævelskapen som kom ifra FN i Geneve.

Et annet eksempel er Advokat Harald Stabell. Harald var en rettferdig og god person, levde et sunt liv og trenet. Harald hadde begynt å våkne opp om hva som foregikk rundt omkring og gjort ytringer. Han ble ansett som en fremtidig løs kanon på dekk og farlig og måtte snikmyrdes. Mest sannsynlig med DEW (Directed Energy Weapon).

Andre mordmetoder som benyttes er gift, Jesuittene er giftens mestere. En annen metode er indusert selvmord, disse Undermenneskene har teknologien til dette gjennom Helvetesmaskinen EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association) via det permanente ioniserte 'Chemtrails'-laget for hjernestimulering og hjernekontroll gjennom implantanter i nanostørrelse navngitt som 'Morgellons' som vi har pustet inn gjennom giftig nedfall av tungmetaller fra fly i 20 år.

Et kjempeanlegg av EISCAT > HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) finnes i Skibotn (Troms) og på Svalbard og brukes også til kontroll av været og for å lage jordskjelv. EISCAT og HAARP eies av Vatikanet og Jesuittene, d.v.s. at Jødene er også involvert.

!!! VÅKN OPP !!!

Hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)


Jeg har sett info som indikerer, at FM-båndet skal brukes ifm Haarp-installasjonene. Det er visstnok på gang installasjon av 5 kraftige anlegg på langs av landet. Da det "har med nasjonal sikkerhet" å gjøre, så er det "naturligvis" hemmelig for dem det gjelder; dvs. det norske folk(røkla). Dette er våpenteknolgi, som bla. gjør globalistene i stand til å sitte ved laptopene sine og utrydde folk og dyr og evt. bærplukkere, etter behov...(Foreløpig konklusjon etter å ha studert utallige linker over tid, pluss summering av 2+2).
Anders Pederesen
 

Re: FN's AGENDA2030 målrettede program for å eliminere

UNREAD_POST FNs Agenda » Ons Mar 18, 2020 11:05 am

Det er forskjellig rottene driver på med inne på stortinget. Etter at luftkvaliteten er blitt stadig dårligere- gis det er bilde av det at det er FOLKETS bilkjøring som er årsaken, mens det egentlige er blodbadsglobalistenes egne planer med Geoingeneering CHEM Trails som er årsaken til den elendige luftkvaliteten og alle orkaner og store stormer- som er satt i scene ved hjelp av disse Haarp anleggene, som det finnes 62 stk av i Verden. Det er en montert utenfor Tromsø i Ramfjorden like ved bil-krossbanen. Så er det også en i Nord- Sverige like sør om Kiruna ved Svappavarre.

Å drepe eget folk er også planen- som nå er satt ut i livet ved korona fake smitten. Men vent og se hva som skjer. Det kommer til å bli andere boller, snart!

https://humansarefree.com/2020/03/debat ... ngton.html
FNs Agenda
 

Re: FN's AGENDA2030 målrettede program for å eliminere

UNREAD_POST Anders Pedersen » Tor Mar 19, 2020 5:46 am

To:
justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;post.sor-ost@politiet.no<post.sor-ost@politiet.no>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;post.innlandet@politiet.no<post.innlandet@politiet.no>;post.oslo@politiet.no<post.oslo@politiet.no>;post.troms@politiet.no<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;post@spesialenheten.no<post@spesialenheten.no>;post.agder@politiet.no<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;post.trondelag@politiet.no<post.trondelag@politiet.no>;post.finnmark@politiet.no<post.finnmark@politiet.no>;firmapost@sysselmannen.no<firmapost@sysselmannen.no>;politidirektoratet@politiet.no<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;postmottak@riksadvokaten.no<postmottak@riksadvokaten.no>;post.nasj.emb@statsadvokatene.no<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;post.hop@statsadvokatene.no<post.hop@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;post.mr@statsadvokatene.no<post.mr@statsadvokatene.no>;post.nordland@statsadvokatene.no<post.nordland@statsadvokatene.no>;post.oslo@statsadvokatene.no<post.oslo@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;post.trondelag@statsadvokatene.no<post.trondelag@statsadvokatene.no>;post.vtb@statsadvokatene.no<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;byradsleder@oslo.kommune.no<byradsleder@oslo.kommune.no>;Elisabeth-Borve.Riksfjord@fd.dep.no<Elisabeth-Borve.Riksfjord@fd.dep.no>;post@nsm.stat.no<post@nsm.stat.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;Postmottak@riksrevisjonen.no<Postmottak@riksrevisjonen.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;post@slottet.no<post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;Tips Nrk<03030@nrk.no>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;presse.borgarting@domstol.no<presse.borgarting@domstol.no>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn@hugtun.no<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;kreateam@gmail.com<kreateam@gmail.com>;norulv2@yahoo.com<norulv2@yahoo.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;lillianammontag@protonmail.com<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;osloinfo@msz.gov.pl<osloinfo@msz.gov.pl>;oslo.amb.wk@msz.gov.pl<oslo.amb.wk@msz.gov.pl>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;post@resett.no<post@resett.no>;post@sdir.no<post@sdir.no>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;ellendb@yahoo.com<ellendb@yahoo.com>;draugen@online.no<draugen@online.no>;fmospostmottak@fylkesmannen.no<fmospostmottak@fylkesmannen.no>;fmoppost@fylkesmannen.no<fmoppost@fylkesmannen.no>;fmopiod@fylkesmannen.no<fmopiod@fylkesmannen.no>;fmtepost@fylkesmannen.no<fmtepost@fylkesmannen.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;fmtlpost@fylkesmannen.no<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmtltoe@fylkesmannen.no<fmtltoe@fylkesmannen.no>;fmtlrmo@fylkesmannen.no<fmtlrmo@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmfiasro@fylkesmannen.no<fmfiasro@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbupost@fylkesmannen.no<fmbupost@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfpost@fylkesmannen.no<fmsfpost@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;fmnopost@fylkesmannen.no<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmhepost@fylkesmannen.no<fmhepost@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;fmropost@fylkesmannen.no<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;fmtrtlh@fylkesmannen.no<fmtrtlh@fylkesmannen.no>;pressetalsmann@dnfo.no<pressetalsmann@dnfo.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;trr@asd.dep.no<trr@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;ina@asd.dep.no<ina@asd.dep.no>;Høgsterett<post@hoyesterett.no>;tips@ht.no<tips@ht.no>;dagbladet<2400@db.no>;ryfylke@ryfylke.net<ryfylke@ryfylke.net>;tips@aftenbladet.no<tips@aftenbladet.no>;Tips<tips@budstikka.no>;(PK) NAV Bærum<nav.baerum@nav.no>;nav.sandnes@nav.no<nav.sandnes@nav.no>;nav.harstad@nav.no<nav.harstad@nav.no>;bærum kommune<post@baerum.kommune.no>;postmottak@sandnes.kommune.no<postmottak@sandnes.kommune.no>;postmottak@bfd.dep.no<postmottak@bfd.dep.no>;media@bfd.dep.no<media@bfd.dep.no>;postmottak@harstad.kommune.no<postmottak@harstad.kommune.no>;rotary@rotary.no<rotary@rotary.no>;odd.fellow@oddfellow.no<odd.fellow@oddfellow.no>;post@lions.no<post@lions.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;gunnar.johansen@jd.dep.no<gunnar.johansen@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;andreas.bjorklund@jd.dep.no<andreas.bjorklund@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;guttorm.aanes@jd.dep.no<guttorm.aanes@jd.dep.no>;ambassaden.oslo@gov.se<ambassaden.oslo@gov.se>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;U S Embassy Norge<OsloACS@state.gov>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;lederkk@rotary.no<lederkk@rotary.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;marit.skog@nordlys.no<marit.skog@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;svsandn@online.no<svsandn@online.no>;stockholm.cc@eda.admin.ch<stockholm.cc@eda.admin.ch>;oslo@eda.admin.ch<oslo@eda.admin.ch>;rembassy@online.no<rembassy@online.no>;consul@online.no<consul@online.no>;genkons@online.no<genkons@online.no>;osl.vertretung@eda.admin.ch<osl.vertretung@eda.admin.ch>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;post@nored.no<post@nored.no>;post@mentalhelse.no<post@mentalhelse.no>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;Elmer Solberg<elmesol@online.no>;camilla.viken@unicef.no<camilla.viken@unicef.no>;marit.petersen@unicef.no<marit.petersen@unicef.no>;kontakt@unicef.no<kontakt@unicef.no>;jean-yves.gallardo@unicef.no<jean-yves.gallardo@unicef.no>;ellen.sandoe@unicef.no<ellen.sandoe@unicef.no>;hanne.lyngaas@unicef.no<hanne.lyngaas@unicef.no>;nilu@nilu.no<nilu@nilu.no>;postmottak@caa.no<postmottak@caa.no>;nrpa@nrpa.no<nrpa@nrpa.no>;post@niva.no<post@niva.no>;post@toll.no<post@toll.no>;pressevakt@toll.no<pressevakt@toll.no>;elmer@protonmail.com<elmer@protonmail.com>;kripos@politiet.no<kripos@politiet.no>;Go'dag!


Vi er Nasjonale Varslergruppe


Barn og ungdom har fått sine skoler stengt, voksne jobber ifra hjemmekontor, alle land er i 'lockdown' fordi det kan synes som om Globalistene har panikk.

Oppspinnet og løgnen bak 'Corona Virus' er enda en av mange dekkoperasjoner for å avlede befolkningen og de dumme, sovende sauer nedover i Staten. Poenget nå er at siden det er så mye motstand mot 5G på verdensbasis har Det Skjulte Maktsystemet bestemt seg for å installere 5G i hemmelighet i alle skoler, barnehager, skoler og mest sannsynlig i alle offentlige bygninger mens alle er hjemme.

Ifølge den avslørende videoen er hemmelige avtaler med 5G-installasjonsfirmaer gjort gjennom Renholds-firmaer som skal 'desinfisere' for å minske 'risikoen for Coronavirus' i forberedelse til når barn og ungdom kommer tilbake til skolen over Påske. Fra da av vil AGENDA21-2030 Folkemordplan på 98% av verdens befolkning være i høyeste gir. Mest sannsynlig har disse Undermenneskene planlagt å la oss sulte ihjel i tillegg.

Det er slik å forstå at det finnes to versjoner av 5G, den sivile og den militære. Den Militære er et våpen og skal brukes imot oss 'unyttige spisere' (sitat Henry Kissinger, Nobels fredspris 1973). Denne er forsterket med 60GHz millimeter bølgelengde frekvens som har den destruktive egenskap at den forstyrrer membranene som blodet passerer igjennom og forårsaker oygenmangel.Resultatet vil bli det samme som vi så i innslagene ifra Wuhan i Kina hvor folk stupte om døde på gatene.

Dersom vi ikke gjør noe umiddelbart så er det VI som skal ha uskyldig blod på våre hender. Det er vi som idag er over 65-70 år som er skyldige i dagens situasjon, mange i Regjering og Storting så det komme men gjorde aldri noe i fellesskap. Tapre enkeltmennesker som gjorde noe ble hurtig snikmyrdet uten at kollegaer gjorde noe heller da. Kirken bøyet knærne tidlig for Satanistene hvor de idag tilogmed aksepterer barnekidnapping til ære for Lucifer.

Derfor vil alle statsansatte også bli myrdet. Alle Landsforræder-frimurere og Losjemedlemmer vil også dø 'som om det skulle være av en hvilken som helst sykdom', kun disse med grader over 33 vil bli spart livet til og deportert til Ildlandet. Disse uverdige Undermenneskene vil heller sende sin egen familie, barn og barnebarn til graven enn å bryte blodsbåndsløftet til Satan.

Det er kun toppene som skal overleve, og disse flykter nå ifra hvert sitt land under løgnen 'vi har fått Corona virus'.

Last ned denne video før den blir fjernet:

https://www.youtube.com/watch?v=8ocWUAw ... pp=desktop


Vennlig hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Anders Pedersen
 

Nyhetsredaksjonene over hele verden blir i disse dagene avsl

UNREAD_POST Anders Pedersen » Fre Mar 20, 2020 1:58 pm

Go'dag!
Vi er Nasjonale Varslergruppe


Hovedorganene i nyhetsredaksjonene over hele verden blir i disse dagene avslørt. Manipulatorene i Aftenposten, NRK, Dagbladet og VG har begynt å telle timene inntil de flykter ifra redaksjonene etter å ha løyet til nordmenn dag ut og dag inn.

Vi er nå inne i to dimensjoner på vei inn i den 4., alt som er urent vil ikke overleve og må fjernes. Fremdeles lever en høy %-andel av befolkningen av Kognitiv Dissonans (se det) og vil ha de største problemer med å tilegne seg ny informasjon.

Bli informert her av briljante amerikanske Dana Ashley fra Southern California om Sannheten og at 'Corona' er en løgn for massedrap gjennom 5G og 60GHz millimeter bølgelengde som forstyrrer oxygenopptaket hos mennesket. Og at Huwei i China ble utviklet som det perfekte test-sted for denne styggedommen:

http://en.hubei.gov.cn/news/newslist/20 ... 5769.shtml

Dette er en offisiell melding fra Kina for to år siden:

Kina corona.png


https://crazzfiles.com/covid-19-a-mass- ... nce-drill/

https://www.youtube.com/watch?v=CtfqUtW_8AA

Vennlig hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Anders Pedersen
 

Re: FN's AGENDA2030 målrettede program for å eliminere

UNREAD_POST Anders Pedersen » Tir Mar 24, 2020 12:01 pm

To:
justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;post.sor-ost@politiet.no<post.sor-ost@politiet.no>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;post.innlandet@politiet.no<post.innlandet@politiet.no>;post.oslo@politiet.no<post.oslo@politiet.no>;post.troms@politiet.no<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;post@spesialenheten.no<post@spesialenheten.no>;post.agder@politiet.no<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;post.trondelag@politiet.no<post.trondelag@politiet.no>;post.finnmark@politiet.no<post.finnmark@politiet.no>;firmapost@sysselmannen.no<firmapost@sysselmannen.no>;politidirektoratet@politiet.no<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;postmottak@riksadvokaten.no<postmottak@riksadvokaten.no>;post.nasj.emb@statsadvokatene.no<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;post.hop@statsadvokatene.no<post.hop@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;post.mr@statsadvokatene.no<post.mr@statsadvokatene.no>;post.nordland@statsadvokatene.no<post.nordland@statsadvokatene.no>;post.oslo@statsadvokatene.no<post.oslo@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;post.trondelag@statsadvokatene.no<post.trondelag@statsadvokatene.no>;post.vtb@statsadvokatene.no<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;byradsleder@oslo.kommune.no<byradsleder@oslo.kommune.no>;Elisabeth-Borve.Riksfjord@fd.dep.no<Elisabeth-Borve.Riksfjord@fd.dep.no>;post@nsm.stat.no<post@nsm.stat.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;Postmottak@riksrevisjonen.no<Postmottak@riksrevisjonen.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;post@slottet.no<post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;Tips Nrk<03030@nrk.no>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;presse.borgarting@domstol.no<presse.borgarting@domstol.no>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn@hugtun.no<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;kreateam@gmail.com<kreateam@gmail.com>;norulv2@yahoo.com<norulv2@yahoo.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;lillianammontag@protonmail.com<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;post@resett.no<post@resett.no>;post@sdir.no<post@sdir.no>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;ellendb@yahoo.com<ellendb@yahoo.com>;draugen@online.no<draugen@online.no>;fmospostmottak@fylkesmannen.no<fmospostmottak@fylkesmannen.no>;fmoppost@fylkesmannen.no<fmoppost@fylkesmannen.no>;fmopiod@fylkesmannen.no<fmopiod@fylkesmannen.no>;fmtepost@fylkesmannen.no<fmtepost@fylkesmannen.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;fmtlpost@fylkesmannen.no<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmtltoe@fylkesmannen.no<fmtltoe@fylkesmannen.no>;fmtlrmo@fylkesmannen.no<fmtlrmo@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmfiasro@fylkesmannen.no<fmfiasro@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbupost@fylkesmannen.no<fmbupost@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfpost@fylkesmannen.no<fmsfpost@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;fmnopost@fylkesmannen.no<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmhepost@fylkesmannen.no<fmhepost@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;fmropost@fylkesmannen.no<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;fmtrtlh@fylkesmannen.no<fmtrtlh@fylkesmannen.no>;pressetalsmann@dnfo.no<pressetalsmann@dnfo.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;trr@asd.dep.no<trr@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;ina@asd.dep.no<ina@asd.dep.no>;Høgsterett<post@hoyesterett.no>;tips@ht.no<tips@ht.no>;dagbladet<2400@db.no>;ryfylke@ryfylke.net<ryfylke@ryfylke.net>;tips@aftenbladet.no<tips@aftenbladet.no>;Tips<tips@budstikka.no>;(PK) NAV Bærum<nav.baerum@nav.no>;nav.sandnes@nav.no<nav.sandnes@nav.no>;nav.harstad@nav.no<nav.harstad@nav.no>;bærum kommune<post@baerum.kommune.no>;postmottak@sandnes.kommune.no<postmottak@sandnes.kommune.no>;postmottak@bfd.dep.no<postmottak@bfd.dep.no>;media@bfd.dep.no<media@bfd.dep.no>;postmottak@harstad.kommune.no<postmottak@harstad.kommune.no>;rotary@rotary.no<rotary@rotary.no>;odd.fellow@oddfellow.no<odd.fellow@oddfellow.no>;post@lions.no<post@lions.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;gunnar.johansen@jd.dep.no<gunnar.johansen@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;andreas.bjorklund@jd.dep.no<andreas.bjorklund@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;guttorm.aanes@jd.dep.no<guttorm.aanes@jd.dep.no>;ambassaden.oslo@gov.se<ambassaden.oslo@gov.se>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;U S Embassy Norge<OsloACS@state.gov>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;lederkk@rotary.no<lederkk@rotary.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;marit.skog@nordlys.no<marit.skog@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;svsandn@online.no<svsandn@online.no>;stockholm.cc@eda.admin.ch<stockholm.cc@eda.admin.ch>;oslo@eda.admin.ch<oslo@eda.admin.ch>;rembassy@online.no<rembassy@online.no>;consul@online.no<consul@online.no>;genkons@online.no<genkons@online.no>;osl.vertretung@eda.admin.ch<osl.vertretung@eda.admin.ch>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;post@nored.no<post@nored.no>;post@mentalhelse.no<post@mentalhelse.no>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;Elmer Solberg<elmesol@online.no>;camilla.viken@unicef.no<camilla.viken@unicef.no>;marit.petersen@unicef.no<marit.petersen@unicef.no>;kontakt@unicef.no<kontakt@unicef.no>;jean-yves.gallardo@unicef.no<jean-yves.gallardo@unicef.no>;ellen.sandoe@unicef.no<ellen.sandoe@unicef.no>;hanne.lyngaas@unicef.no<hanne.lyngaas@unicef.no>;nilu@nilu.no<nilu@nilu.no>;postmottak@caa.no<postmottak@caa.no>;nrpa@nrpa.no<nrpa@nrpa.no>;post@niva.no<post@niva.no>;post@toll.no<post@toll.no>;pressevakt@toll.no<pressevakt@toll.no>;elmer@protonmail.com<elmer@protonmail.com>;kripos@politiet.no<kripos@politiet.no>;


Go'morn!


Vi er Nasjonale Varslergruppe
Er dette bevisene på at AGENDA21-2030 om få dager iverksettes massivt?:

https://eur01.safelinks.protection.outl ... reserved=0

De store prøvelsene begynte i 2016 da Donald Trump ble valgt til President bak løgnen og bedraget om "Make America Great Again". Deretter skal vi telle en uke (altså 7 år) ifra 2016 og vi er nå omtrent halvveis hvor det verste begynner.
Og er i samsvar med budskapet fra KRISTUS til Menneskeheten (2001):
"Når Frykten og Forvilelsen senker seg over Menneskeheten vil deres undres over at jeg ikke advarte dere tidligere"

"My message has been written prior to the most crucial time in your history, and when the travail is truly upon you, you will wonder why I did not warn you earlier".

"Now, at the Eleventh Hour, when fear has descended on the masses, and they are prepared to heed my words, the doors must surely open or again my efforts for humanity will have been in vain".

Som vi tidligere har hevdet så er Covid-19 løgn og bedrag og en dekkoperasjon for noe verre som vi allerede har fortalt, nemlig installering av den militære versjonen av 5G som skal masseutslette 2 milliarder i løpet av meget kort tid. I den forbindelse er mange satelitter skutt opp for å hjelpe til med utryddelsen gjennom stråling. SMART strømmålere vil bli aktivert til det ytterste for også å produsere branner slik vi har beviser for har skjedd tidligere.

Covid-19 er en datasimulering hvor kunstig intelligens, er utviklet basert på løgn, og som er koblet opp til verdens hospitaler gjennom AI og hvor rapporter på tilfeller døde ikke kan stoles på. Datamaskinen vil hele tiden produsere høyere antall døde og flere vil tro at dette er sannheten. På et senere stadium vil antall døde gjennom simuleringen fremstå som antall virkelige ofre, ikke gjennom virus infeksjon, men ved at de har blitt drevet inn i Nazi leire og massemyrdet.

Det hele begynte som en virus epidemi simulering og ved at de taktisk har tatt bort sensuren på Google og Facebook vil alle sosiale kanaler bli oversvømmet med falske rapporter som 'sensuren' har vært så taktfulle å slippe igjennom.

Derfor er det meget viktig at folk begynner NÅ med å ikke adlyde instrukser ifra vår forræderske Regjering. Prester må hurtigst mulig åpne sine kirker 24 timer i døgnet for kontinuerlige sammenkomster, ofringer og bønn i disse tider for alle disse som helt klart vil identifisere seg som mottakere av KRISTUS. Prestene må aktivt igangsette en avløsningsordning slik at kirkene hele tiden har en prest der. De må ringe rundt til folk i sine menigheter for å ta del i felles bønn, de må insistere i viktigheten av dette. Kirkene å være opplyste hele tiden.

Folk må nekte å adlyde instrukser om å ikke dra til sine hytter på fjellet eller feriested ved sjøen.
Folk må nekte å adlyde instrukser om ikke å sette sine båter på vannet når april kommer.
Folk må nekte å adlyde instrukser om å holde avstand p.g.a. smittefaren.
Folk må nekte å adlyde instrukser om å holde seg borte fra gatene.
Folk må nekte å adlyde instrukser om å stenge forretningsvirksomhet, blir den stengt, dra tilbake neste dag og åpne på nytt.

En vaksine vil bli tvunget på folk, de som nekter å ta den vil bli myrdet, samtidig har de sagt ja til Kristus. De som tar imot vaksinen vil få sin DNA endret og er ikke lengre menneske.

Kristus (2007):
Tiden er kort for disse som vil bli Frelst, Bortrykkelsen avhenger av dere Modige der ute som skal styre oppvåkningen. Dere vil fremstå i den kommende konflikt med ny styrke og klare hensikter for å skape den nye fremtiden med teknisk og økonomisk fremgang og verdensfred i de mange hundre år som kommer.Vennlig hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Anders Pedersen
 


Gå til Det norske helsevesen- bedre enn sitt rykte?

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 0 gjester

cron