Liket av Ari Behn brennes opp fort som svidd

Norulv Øvrebotten skriver om den russiske og morderiske fremgansmåten å undergrave et styresett ved bedrag og mord på et hvilket som helst kontinent i verden, som i Norge.

Liket av Ari Behn brennes opp fort som svidd

UNREAD_POST Deep State » Man Des 30, 2019 6:53 pm

Norulv Øvrebotten

Den norske staten har det travelt med å brenne opp liket av den drepte Ari Behn.
Kongehuset, riksadvokat Jørn Sigurd Maurud , politidirektør Benedicte Bjørnland, sjef for PST, Hans Sverre Sjøvold og de andre toppjuristene i Høyesterett og omegn, har gode grunner for å bisette Ari Behn fortest mulig.
Bisettelse skal skje allerede 3. januar i Oslo domkirke.
Nå har den norske staten et problem, for etter hva jeg forstår er det siste drapet som denne doble mafiastaten har gjennomført på en klassisk måte fra dypet, i ferd med å bli oppklart.
Alt som skjer i det kriminelle politiske miljøet i Oslo blir fulgt med argusøyne. I forbindelse med den kommende frigjøringen av Norge.
Så spillet fra lederne av lov og rett er ikke like lett som før.
Forhenværende riksadvokat Tor-Aksel Busch fikk satt inn statsadvokaten i Oslo, Jørn Sigurd Maurud, i sin stilling som øverste sjef for påtalemakten for ikke så lenge siden, etter en del forviklinger og lureri som PST laget til for anledningen.
Maurud er ikke noe bedre enn Busch. Han medvirket til narrespillet etter trippeldrapet på Orderud gård i 1999 som aktor.
Da ble en annen av Johan Jørgen Holsts sekretærer, Anne Orderud Paust, skutt av dødsskvadronen, med drap av begge de gamle foreldrene hennes samme natten til bruk som falske flagg i straffesaken.
De to gamle ble kun drept samme natten for at politi, påtalemakt og domstolene, pluss mediene, skulle kunne holde saken innenfor en falsk kontekst og med et falskt motiv helt opp til Høyesterett.
Følgene av den falske konteksten og fire planlagte justismord i bedragoperasjonen, kamuflerte den underliggende sannheten.
Anne Orderud Paust og hennes ektemann, Per Paust, visste for mye om snikdrapet på utenriksminister Johan Jørgen Holst i januar 1994. Noen dager før Lundkommisjonen ble oppnevnt i Stortinget.
Diplomaten Per Paust døde noen uker før kona ble skutt.
Når du har avdekket teknikkene som Kremls mafiaadvokater i Oslo bruker i alle disse narrespillene over kommunistisk lest, terrorangrepet 22. juli 2011 medregnet, kan du følge konsekvensene og nøste dem opp og få sannheten opp i lyset.
Jeg ble som sjefredaktør i Rogalands Avis i Stavanger overfalt med samme bedragmetodene i kombinasjon med gift, men overlevde så vidt drapsforsøket fra samme gjengen av mafiaadvokater og snikmordere tre år før drapet på Anne Orderud Paust. Hun var kontorsekretær for Johan Jørgen Holst, da han var forsvarsminister.
Ari Behns død var ikke selvmord, men et drap maskert som selvmord, og altså nå under oppklaring.
https://www.vg.no/.../ari-behn-bisettes ... domkirke...
Deep State
 

Re: Liket av Ari Behn brennes opp fort som svidd

UNREAD_POST BmOnline » Tor Jan 02, 2020 5:34 pm

Til:
Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;

C/c:
8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24 AVISEN<24avisen@gmail.com>;24-SANDEFJORDS BLAD<redeaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;Buskerud-Helen Bjørnøy<fmbuhob@fylkesmannen.no>;Hans Kristian Gaarder<hansgaarder@gmail.com>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Per Stensland<fmsfpst@fylkesmannen.no>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Anne Britt Kilen<anne.britt.kilen@luster.kommune.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;søren hellenes<post@advokateneilarvik.no>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Buskerud Fylkeslege Ketil Kongelstad<fmbukko@fylkesmannen.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Mona Sogn Tingrett Sjøvoll Vangstad<Mona.Sjovoll.Vangestad@domstol.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Fjordane Tingrett<softpost@domstol.no>;Sigfred Statens-vegvesen Sivertsen<firmapost-vest@vegvesen.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Sivilombodsmann Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Unni Justisdep-politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Harald Aftenposten Stanghelle<harald.stanghelle@aftenposten.no>;Vidar Novemberfilm AS<post@novemberfilm.no>;Vestre Viken Helseforetak<postmottak@vestreviken.no>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Ziv Elisabeth<zivelizabeth@gmail.com>;Tor Helge Solberg<th_solberg@live.no>;Hanne Bisgaard<hanne.bisgaard@nav.no>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;Anders Bak<andersbak@acephali.one>;Dag Erik Karlsen<djdagix@gmail.com>;

Eit Velsigna og Godt Nytt År til dykk alle.

Eg mottok dette i ein epost i går. Og sidan vi tenkjer at dykk ikkje er gjort merksame på dette, så tenkte eg det skadar ikkje å dele noko av den eposten med dykk. Tenk om dette er sandt. Burde ikkje nokon da kreve å få sjekke ut saka før Ari vert bisett i morgo? Ja eg berre spør.

"Det er overhengende sannsynlig at Ari ble drept siden alle institusjoner med offentlig ansvar omkring et dødsfall er satt ut av spill:

Politiet får ikke engang lov til å undersøke dødsfallet eller uttale hvorvidt det kan ha skjedd noe kriminelt.
Helsevesenet får ikke lov til å ytre seg omkring dødsårsak, tid og sted.
Obduksjon er et tabu-ord, ingen må nevne noe slikt omkring Ari.
Begravelsesbyrået er også pålagt absolutt taushet.
Ingen medlemmer av familien, egne advokater eller folk som kan tenkes å stå på Aris side i avlivingsprosjektet kan uttale seg fritt. Alt de sier blir filtrert gjennom journalister.
Det er i julehelgen når alle viktige aktører har ferie, at det er lettest slippe unna med et drap og å tildele munnkurv på måten vi ser.

Aris overbetalte og notorisk illojale manager – en karrierejournalist – er den eneste som ytrer seg på vegne av Ari og familien! Hvor betryggende er det at han også er manager for Fabian Stang? Jense-slektningen som bidro til å kamuflere 22. juli-prosjektet som Oslos ordfører i 2011.

Ellers blir bisettelsen av Ari Behn kl 13 fredag 3. januar 2020 et merkverdig og avslørende skue! Jonas Gahr Støre røper – dersom han setter sin fot i begravelsen – sin rolle som hovedkoordinatoren bak drapet! Han var hovedkoordinatoren bak den okkulte utdelingen av kongens fortjenestemedalje til Tore Godal, som jeg nevnte. Og som Tores bror, politikeren Ingvald Godal, antagelig måtte bøte med livet for, da han døde tidlig i 2019.

At Ari Behn er blitt avlivet av den dypeste dypstaten vil også bli røpet ved politistyrkene utenfor kirkedøra 3. januar! Jo flere disse politifolkene er, og jo tyngre bevæpnet de er, jo tydeligere signal gis til alle informerte nordmenn om at Ari Behn ble avlivet. NRK skal vise dette direkte, tror jeg, og kirkedørene åpner allerede kl 12, en time før seremonien.

Ellers vet jeg at noen meget farlige illuminati-folk benytter seg av dette agentbyrået"

https://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/


Eg håpar dykk alle forstår at det er ikkje eg Elmer som påstår dette. Eg kjenner berre til ondskapen, og at normale mennesker ikkje vil tru kor onde enkelte iblant oss kan bli. Det er ved slike varslingar vi prøver å vekke nokre fleire i Folket.


Media og heile forvaltninga vår er styrt av dei same onde kreftene, så dei fortel ikkje det Norske Folk sanninga om kva dei er med på. Dermed vert dei alle medkriminelle. Det må da verkeleg byrje røyne på for fleire av dykk som må vite at dykk er medverkande i å villeda eit heilt Folk og Land.


Fleire iblant dykk har latt dykk korrumpere, og her kan dykk lese meir om den saka, samt kva strafferettslige konsekvensar det får for dykk alle som deltek i dette, når dykk no er avslørde.


HVA ER KORRUPSJON?

Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering og politisk nepotisme.

I Fortalen til Europarådets korrupsjonskonvensjon av 1998 uttales det at «korrupsjon truer rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene, undergraver godt styresett, billighet og sosial rettferdighet, vrir konkurransen, hindrer økonomisk utvikling og utgjør en fare for stabiliteten i demokratiske institusjoner og samfunnets moralske grunnlag».

Rettslig benyttes korrupsjon som betegnelse på tilfeller hvor personer i tillitsposisjoner utnytter disse som byttemiddel for å oppnå personlige fordeler. Typisk tolleren som mot betaling unnlater å kontrollere smugleren.

Transparency Internationals (TI) definisjonen ligger nært opp til dette: «Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst». TI skiller mellom korrupsjon «ifølge regelen» og korrupsjon «på tross av regelen». Det første omfatter bestikkelser for å oppnå en fordelaktig behandling som mottakeren er forpliktet av loven til å utføre. Det siste omfatter derimot bestikkelser for å oppnå en behandling som mottakeren ikke har lov til å utføre.

Kravet om åpenhet

Alle som berøres av et forvaltningsvedtak eller en forretningstransaksjon, bør ha rett til å vite hvilke fakta og tall som ligger til grunn for beslutningen, om saksgangen og om prosessen bak beslutningen. Det er hva prinsippet om «åpenhet» eller «offentlighet» (eng. transparency) dreier seg om. Tjenestemenn, ledere og personer i tillitsverv må handle uvilkårlig, forutsigbart og saklig (upersonlig). Kort sagt, på en måte som er forståelig og tillitvekkende for den det gjelder.

I Norge har vi en offentlighetslov som gir rett til innsyn i de beslutningene som forvaltningen fatter.

Også næringslivet må sikre et minimum av åpenhet som et vern mot inhabile og uetiske beslutninger. Bedrifter kan velge å være åpne om dilemmaer knyttet til korrupsjon, interessekonflikter, inhabilitet, vennetjenester med mer. Bedrifter som velger å legge lokk på, risikerer at presse og påtalemyndighet avdekker saker mot dem over tid, eller avslører manglende kontroll og styring. Avsløringene vil drive ledelsen i vedkommende bedrifter fra skanse til skanse. Det skapes da lett et inntrykk av at den ene saken som ble avslørt ikke var unik, men at det ligger alvorlige og grunnleggende problemer bak. Bedriftene er neppe tjent med det.

Korrupsjon i norsk straffelov

Korrupsjonsbestemmelsene ble tatt inn i norsk straffelov i 2003, etter at Europarådets konvensjon mot korrupsjon ble implementert.

I den norske straffeloven er korrupsjon definert slik (§ 387 a):

Å kreve, motta eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag,
Eller:

Å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag.
Norsk lovgivning mot korrupsjon er blant de strengeste i verden. Før endringen i 2003 var ikke korrupsjon noe framtredende tema i straffeloven. Betegnelsen ”korrupsjon” ble ikke benyttet i loven. Begrepene som ble brukt, var ”trusler”, ”vederlag” og ”tilbud om fordeler”.

I 2003 ble straffeloven betydelig skjerpet ved at tre nye bestemmelser mot korrupsjon ble lagt til. Straffeloven har tre paragrafer om korrupsjon, som dekker:

Korrupsjon
Grov korrupsjon
Påvirkningshandel – et mellomledd tilbys en utilbørlig fordel
Både den som tilbyr en utilbørlig fordel (aktiv korrupsjon) og den som aksepterer et slikt tilbud (passiv korrupsjon), kan straffeforfølges for korrupsjon i henhold til straffeloven.

Loven kriminaliserer:

Korrupsjon som involverer norske offentlige tjenestemenn og private aktører
Korrupsjon som involverer utenlandske offentlige tjenestemenn og private aktører
Medvirkning til korrupsjon
Påtalemyndighetene er ikke pålagt å framlegge bevis på at den som har tilbudt en utilbørlig fordel har oppnådd formålet med korrupsjonshandlingen. Det er tilstrekkelig å tilby eller gi en slik fordel, samt å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i forbindelse med en stilling, et verv eller et oppdrag.

Straffeloven gjelder også bestikkelser som betales indirekte gjennom agenter, konsulenter eller andre mellomledd.

Strafferammen for korrupsjon spenner fra bøter og til fengsel i inntil 10 år, avhengig av om bestemmelsen knyttet til «korrupsjon», «grov korrupsjon» eller «påvirkningshandel» anvendes.

Bestemmelsen om påvirkningshandel gjelder tilfeller der en person gir eller tilbyr et mellomledd en utilbørlig fordel som belønning for å påvirke en beslutningstaker, uten at beslutningstakeren oppnår noen fordel. Et sentralt punkt i vurderingen av om det har foregått et lovbrudd, er hvor åpen mellomleddet har vært om sine aktiviteter, relasjoner og intensjoner. Denne bestemmelsen omfatter påvirkningshandel både i privat og offentlig sektor.

Lobbyvirksomhet kan være en form for påvirkningshandel som i visse tilfeller kan anses som utilbørlig og ulovlig, for eksempel hvis den skjer i det skjulte.

Et viktig tema i straffeloven er: Hvilke handlinger, vederlag eller tjenester kan utgjøre «en utilbørlig fordel» og dermed medføre brudd på korrupsjonslovgivningen? En «fordel» er i henhold til forarbeidene til endringen av straffeloven i 2003 «alt som den passive parten mener han/hun har interesse av eller kan dra fordel av». Denne vide definisjonen omfatter:

Økonomiske fordeler, for eksempel betalinger i kontanter eller på konto, biler, gratisreiser, oppvartning eller aksjer i et selskap.
Ikke-økonomiske fordeler uten direkte materiell verdi, f.eks. at den passive parten får heder og ære, løfter om en framtidig ferietur eller en kontrakt, medlemskap i en eksklusiv forening, seksuelle tjenester eller privatskoleplass til barna.
AKTUELT

Trøbbel i toppen—sterkere nordisk innsats mot korrupsjon nødvendig

Avsløringene av at et islandske fiskerikonsern har betalt bestikkelser i stort omfang til offentlige tjenestemenn i Namibia, og at den..Les mer

Åpenhet i Europas hovedsteder kartlagt – Oslo ikke best i klassen

Hvor åpne er hovedstedene i Europa om politiske beslutningsprosesser, pengebruk, lobbyvirksomhet, de folkevalgtes økonomiske interesser, hvem som vinner kontrakter? Dette..Les mer

Stortinget – en rollemodell med riper i lakken

https://www.nytid.no/stortinget-en-roll ... -i-lakken/ av spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro. At mulighetene for å jukse gjøres så små som mulig, er en fordel for alle,..Les mer

ARRANGEMENTER

http://transparency.no/hva-er-korrupsjo ... TN6_OqXm9U


Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2182
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Norulv Øvrebotten om KGB/FSB i Norge og verden

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 0 gjester

cron