BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden
 • Høyt dekorert Løytnant i den Norske Marine- Inge Brekke.

  Han var kanonkommandør ombord i Stord da Scharnhorst ble senket i 1943.

  I 1990 hadde Inge Brekke laget et innlegg hvor han klart gav uttrykk for misnøye i fremstillingen ved å sette likhetstegn mellom dagens asylsøkere og frihetskjemperne i 1940-45. Han døde 10. jan 1990. Her gjengis innlegget av han, som var en høyt dekorert Løytnant i den norske marine. Dette innlegget prøvde han å sende til flere aviser sørafor, men ingen tok det inn. Da jeg tok kontakt med bladet Tromsø -kom det på trykk.

  Han var kanonkommandør da «Scharnhorst» ble senket ved Nordkapp 26.12.1943. Der overlevde 36 mann av i alt 1970.

  Sitat: «Jeg vil med dette på det sterkeste ta avstand fra påstandene som verserer i media for tiden om at dagens asylsøkere må sidestilles med de som dro over til England og Sverige under den annen verdenskrig. Alle utgifter i den forbindelse samt mil. org. i Norge og den K.G.L. Norske Marine, Flyvåpen og Hær, ble betalt av den norske eksilregjeringen i London. Den norske eksilregjeringen fikk sine midler til å drive dette -av det som norske sjøfolk seilte inn under krigen. Det var ikke for ingenting at W. Churchill etter krigen sa : «Den norske handelsflåtens innsats tilsvarer 1 million soldater.» Ei heller da president Roosevelt i sin verdensberømte tale sa: «Just look at the Norwegians» -da det ble spørsmål om USA skulle delta i krigen.

  Han mente at allerede da hadde de norske motstandsfolkene gjort seg bemerket i kampen for et fritt Norge. Derfor kan de som ønsker det -også de som får råde -betalte så vel som ikke betalte i vårt rådhus. Gå inn på Kirkegården og lese minnetavlen der, og med selvsyn se hvor mange bare fra denne kommunen som ofret livet sitt. Og som seilte inn valuta, for at de som dro over til Sverige og England skulle komme tilbake og kjempe for et fritt Norge. Alle som dro fra fedrelandet var aktivt med i frihetskampen.


  Ingen av de som dro fra Norge var til byrde for det landet de ankom. Alle nordmenn som overlevde kom hjem til sitt frie land. Derfor er det et hån å sidestille de som kjempet under krigen med dagens asylsøkere.

  Hadde jeg og mange med meg kunne sett 50 år frem i tiden, og sett hva som ventet oss etter krigen, det hån og bagatellisering av det vi gjorde, samt det faktum at min helse og ungdom ligger igjen i Nord-Atlanteren og på strendene i Nordmandie, så hadde jeg vurdert å heller leve under den nazistiske jernhæl», sitat slutt.


  Inge Brekke
   
  Mannskapet på Stord som var med på å senke Scharnhorst.  Kommentar fra BmO:

  Det er kraftig kost Inge Brekke her serverer og det er påfallende at dagens "sveklinger" politikere tør å vise seg fram i offentlighetens lys? Dem er en skam for nasjonen og våre helter fra krigen. Det samme gjelder aviser- radio og tv-media.

  Jeg oppfordrer herved samtlige unge hærskarer av vår oppvoksende slekt å leve i pakt med ånden til alle dem som kjempet for vår frihet under krigen i 40/45. Det er altså ikke annet enn sannheten om landsvikere og landsforrædere Inge Brekke her "tømmer" seg for, og det er våre egne politikere.

  Vi ser alle i ettertid at vår stat og politikere har gjort en stor urett mot vår Nasjon, og det er en stor gåte for meg at Statsminister Bondevik utbetalte 450 millioner kroner til jødene, men ikke en krone til våre egne krigsseilere som vitterlig led mer enn jødene etter at krigen var ferdig? EN stor skam til Regjeringen Bondevik! Videre er Bondevik inneforstått med at Northraship-Fondet som skulle gå til krigsseilerne og deres efterlatte aldri ble utbetalt. Det er aldeles uhørt. Hver 17. mai oppfordrer jeg alle unge å stille opp og delta i minnestunder over falne norske helter- som gav sitt liv for at vi skulle ha et fritt Fedreland å vokse opp i. Det er noe å tenke over, når man nå ser at dagens Statsminister sender milliarder ut av landet, mens dem som ble lovet "gull og grønne skoger" av Gerhardsen ennå venter. Det er et paradoks at vår Regjering bidar til å neglisjere våre helter fra krigen og heller legger seg i selen for å avskaffe nasjonalstaten Norge ved å smiske med EU. Det er for jævlig i dag å se at våre politikere har "sauset" bort hele 200 milliarder av våre rikdommer til utlandet siste 10-år, mens "vi selv" opplever en offentlig fattigdom som mangler sidestykke i nyere tid. Om du spør dagens politikere om hvor dem har hjemmel i loven til dette får du ikke noe svar. Slike politikere burde blitt kastet ut av Stortinget i morgen!.

  En annen krigshelt sier det samme!

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://BmOnline.no