BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Skremselspropaganda

Miljøekstremistenes indoktrinering om at drivhuseffekten vil smelte isen i Arktis og at det vil føre til at havet stiger faretruende brukes for å skremme folk. Jeg har lest avisinnlegg fra forståsegpåere med respektive forskertitler hvor det har vært antydet oppimot 10 m havstigning som følge av issmelting. Dette er rett og slett tullprat eller skremselspropaganda med kommersielle interesser. Det verste er at mange politikere sluker rått slike dommedagsprofetier.

 

Archimedes lov

Hvis disse forstå seg påere hadde fått med seg vanlig grunnskolekunnskaper i fysikk,- så hadde de visst, i følge Archimedes lov, - at is som flyter på havet - allerede har fortrengt en vannmengde som tilsvarer vannet fra isen når den smelter. Faktisk er det slik at dersom havtempraturen i Arktis steg fra 0 til 4 grader, og den ikke steg noe ellers i verden,- så ville, havnivået synke noen mm , fordi vannet har den største tetthet (egenvekt) ved ca. 4 grader.

 

Havet stiger?

Hvis derimot alle isbreer og snø i verden som hviler på fast land (eks. på Grønland/ Antarktis o.s.v) skulle smelte,- ville havnivået stige - men ikke mer enn 0,62 m. Dette vil ikke skje over natten, men gradvis i løpet av minst 100 år. Alt liv,- også menneskene, får tid til og tilpasse seg utviklingen. I Norge vil noen kjellere bli fylt med sjøvatn - særlig hos dem som har fått dispensasjon til å bygge helt i sjøkanten. Noen kaistolper må nok forlenges, men hele kaia er sikkert råtnet bort før den tid kommer. I mellomtiden vil vi nok få helt andre og mye mer alvorlige og problemer å stri med enn havstigning p.g.a issmelting.

Drivhuseffekten.

Drivhuseffekten har alltid omgitt jorden i millioner av år. Den er avgjørende viktig for alt liv. Hvis denne effekten ble borte i dag, ville temperaturen bli ca. 33 grader kaldere. Jorden har i historisk tid hatt kraftige varmeperioder og kalde istider uten at det var menneskefrembrakt. Hvis temperaturen øket med ca. 0.3 grader pr. 10. år . ville det teoretisk være ca. 3 grader varmere om 100 år. Temperaturendringen vil skje meget sakte og alt liv på jorden vil få tid til å få omstille seg. Noe liv vil gå tilbake - kanskje dør ut, noe liv går fram og noen nye livsformer kan oppstå,- slik det alltid har gjort i jordens historie.

 

Konsekvenser

I Norge vil skoggrensa flytte seg ca. 2 - 300 m høyere slik det var for noen tusen år siden og fjellets flora og fauna vil flytte etter oppover. I lavereliggende strøk vil det bli en mere frodigvegetasjon som vil gi levekår for et større og mer rikholdig fauna. Her i nord -Norge kan vi kanskje begynne med korndyrking og eplehager, - mens i syd -Norge kan appelsinplantasjer være aktuelt. I nordlige deler av Russland, Sibir og Canada vil enorme områder bli drivverdig jordbruksland og matproduksjonen vil øke her. Tropiske områder av kloden kan derimot få problemer. Her kan det oppstå fordelingsproblemer og kanskje folkevandringer.

Isen i f.eks. Antarktis og på Grønland vil smelte. Disse områder vil heve seg opp (slik Norge gjorde etter Istiden) og dermed avgi litt plass til avstigningen. Det varmere klima vill holde på enorme mengder av vann. "Kanskje vinninga gikk opp i spinninga" med hensyn til avstigning

Kilde: Intergovernmenttal Panel on Climate Change (IPCC), opprettet i 1989 av FN's miljøorganisasjon. Det har var en styrke på nesten 1000 forskere fra ca. 60 land.

Agnar Andersen

Tromsø

Debattforum


Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett