BmOnline Norge kristendom

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • VIK FRA ALLE "ISMENE"

  Disse tradisjonsdekkene, pv, jv, met, babt, drkk osv

  Vik fra dem sier Herren, og nikolaittene er slike.

  Joh. Åp: 2.6 Men dette har du, at du hater nikolaittenes gjerninger, som Jeg også hater.

  Nikolaittene = katolikkene og de andre organisasjonene, denominasjonene, slike som Pinsevenner, Jehovas vitner, Babtister, Metodister osv osv. Jeg har intet imot disse, men de har IKKE Liv i seg, -dvs de er bærere som kvasten- og det står skrevet i Heb 6,8 at de som ikke bærer god frukt ender med å bli brent.

  Jesus sa: "Mitt folk, kom ut av henne så dere ikke deltar i hennes synder og får hennes plager." Henne er sjøgen. En denominasjon er en religiøs økumenisk organisasjon som den katolske kirke, pinsevennene, jehovas vitner osv osv.

  Herren avdvarer oss imot å stå tilsluttet disse mammons trelldoms systemer. Hvor vantroen er stor, de har endret Hans Ord og tror bare på menneske skapte dogmer, ritualer.

  Merk dere hva Herren sier i Matt 15,9

  " 9 men de dyrker Mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud." Ser dere venner- menneskebud fører til død. Derfor taler Han til oss om ikke å ta del i urent, dvs vantro, løgn!

  I Jakobs brev 4.30 står det skrevet. Dere ber, og får ikke fordi dere ber galt, så dere kan sløse det bort i deres lyster.

  Her ser dere at de som befinner seg i de i organisasjonene bedriver horeri med Herrens Ord, fordi de ikke tror på Hans Ord, men i stedet følger løgnene fra bl.a. DEN ROMERSK KATOLSKE KIRKE. Herren sier, " 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige." (Paulus 2. brev til Kor 6.17-18)

  "Tradisjonene" og organisasjonenene liker heller pengegaloppen.
  (Pengeinnkrevere) Disse har havnet i godt selskap med sjøgen, Babylon Joh Åp 18.
  "Alle bord er fulle av vemmelig spy, sier Herren. Hadde dere enda vært kald eller varm, men dere er ingen av delene, fordi dere er lunkne, skal jeg spy dere ut av min munn," sier Herren til Kirkene i Laodikea, som er til Kirkene i endetiden, NÅ. (Joh Åp 3,16)


  Ingen av disse økumeniske org. kan frelse deg. Herren er det som eier individene, derfor advarer Han oss mot å stå tilsluttet et medlemsregister, det er en vederstyggelighet. Joh. Åp. 2,6

  BmOnline

  ps:
  Bibelen levner ingen tvil om hva du skal gjøre med den Katolske Kirke, vend dem ryggen! Joh Åp 16,13. Her kan dere lese hva Bibelen forteller om den falske dogmen som Vatikanet satte inn i Biblen i dåpsbefalningen, Matt 28,19. Hvor vatikanet sier at det er 3 personer i guddommen. Joh Åp 16,13 Og jeg så tre urene ånder som liknet frosker komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn, og ut av den falske profetens munn.

  Faderen visste at Vatikanet som er dyret og den falske profet ville gjøre, og derfor står det skrevet i Bibelen, så de troende skulle få vite sannheten. De som ikke tror, ser ikke dette.

  Sjøgen (pavekirken) Antikristen
  kysser (koranen)
  Hvem er Koranens opphavsmann? Hvem har opphavsretten? Vet du hvem det er som har diktet Koranen? Det er Vatikanet. Så da skjønner du hvorfor produsentens representant kysser den. Hvor mye eldendighet og krig har ikke Vatikanet ansvaret for? Har ikke muslimene tenkt tanken? Vend om, vend om!

  Dear muslims, go away from the darkness from where you are put to stay under the Devel by the pope of Vatican, who have written the quran.

  Dette beviser at katolikkenes leder (paven) er på villfarelsens veier. Hvilken lære er dette?

  Den katolske kirken og nazismen

  Herren misliker sterkt at menighetene blir ført på ville veier. For at bryllupet skal bli fullbyrdet, må bruden (menigheten) elske (brudgommen), Herren.

  Herren elsker individene som er i denominasjonene, men han advarer oss imot å stå tilsluttet dem, fordi vi ikke skal få hennes plager. Du får ikke elske Herren din Gud ved å stå tilsluttet feks pavekirken, da har du pavens håndjern på deg, og Ordets Autoritet er bundet. Gå ut og du vil få bruke denne kraften som Herren har øst ut over oss i rikt monn. Gud vil ikke røre ved urent. Derfor får du heller ikke del i Hans kraft ved å være på "feil tog." Mange er det som hevder at de har det rett i sitt hjerte, ved å være med på feil tog, feks. PV. Herren nektet å røre ved en pinsevenn jeg ba for. Absolutt. Etter tre år først med bønner ble vedkommende rørt ved av Herren.Og vedkommende måtte melde seg ut av PV før Herren overhodet ville velsigne vedkommende. SÅ da kan dere tenke, hvem er det som står og taler i tunger hos PV? Det er mye lettere og enklere å ha med en vanlig vantro å gjøre, enn å be for en PV. Det er bare helt utrolig.

  Herren sier, kom ut, kom ut for Min skyld. Ordet har enda større kraft i dag, og denne kraften vil øke imot enden.

  For de som vil lese om nikolaittene.

  Peter fikk nøklene av Jesus til Himmelen, fordi det ikke var "kjøtt og blod" som hadde åpenbart sannheten for ham. Ingen teolog, eller skolert tørrpinn hadde fortalt ham hvem Jesus var, ikke et jordisk vesen hadde fortalt ham det..Men Min Fader i Himmelen har åpenbart deg dette, sa Jesus til Peter.

  Hva er sabbaten? Sabbaten er ikke å holde besemte dager, sabbaten er når du er kommet i den hellige hvilen, når du har mottatt den Hellige Ånd, Amen!

  Oversikt

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://BmOnline.no