BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Hva er et demokrati?

  Flere "lyse hoder" hevder at politikere som er valgt av folket, derfor har frie tøyler å gjøre som de best vet om å styre.

  Dette er en total avsporing og forteller oss hvor skjevt disse vil fortelle omverdenen om hva et demokrati er. Hvis dette var definisjonen på et demokrati, så blir det dessverre å hete demon-krati. Da tar politikerne sakene i egne hender, det er selvsagt ikke et demokrati, snarere plutokrati.

  Hva er EU? Er EU et demokrati?
  Nei, EU er intet annet enn det nye DDR- der har dere det.
  En diger russefangeleir, forskjellen med DDR er kun at MUREN er mye større enn før- SCHENGENAVTALEN og blåsyra ligger på lur i hver eneste nyttårsfeiring etter kl 24:00. Og i det nye DDR EU er det millioner av russefanger- uten at de er klar over det.

  - Et ledd i å føre Norge inn i EU  - Jeg har vanskelig for å se forslaget om å endre Grunnloven på noen annen måte enn som et av flere ledd i å føre Norge inn i EU, sier Jørgen Høgetveit. 10. januar skal Stortinget stemme over et forslag om å endre Grunnloven slik at det er nok med 2/3 flertall i Stortinget for å endre Grunnloven – og ikke dagens krav om 3/4 flertall.

  - Mer og mer tyder på at det er sterke krefter i og utenfor Stortinget som ikke respekterer Grunnlovens forbud og at folket har sagt nei flere ganger til å tre inn i Den Europeiske Union. Galluptallene viser et stort flertall for Nei til EU. Vår Grunnlov forbyr det klart og entydig, men heller ikke det synes å være noe hinder for disse kreftene. Man får i tillegg en sterk følelse av at man driver en bevisst nedbyggingspolitikk av vår beredskap - så vi i en eller annen gitt krise nærmest skremmes inn i fellesskapet. Hele denne komplekse holdningen springer ut av at den kristne tenkningen om nasjonalstaten som Grunnloven bygger på - er forlatt, sier Høgetveit.

  Kommentar bmo: Ja disse kreftene som Høgetveit nevner her- de kreftene var det også vi så på Utøya 22. juli 2011. HM kongen vet utmerket godt hvilke massemordere det er vi har på stortinget. Det er aldeles helt av skaftet alt som er inne på stortinget. Nå må ryddeguttene inn å få satt skapet på plass. Og det vil skje.

  Høgetveit advarer også mot EØS-avtalen.
  - Man skal heller ikke glemme at EØS-avtalen benyttes flittig til å bygge ned nasjonalstaten for at vi skal nærme oss et slags «point of no return». Som en høytstående byråkrat sa til meg en gang: EU er så sterk at ingen våger å angripe det og de har mat nok. Dermed skulle vi tydeligvis ikke trenge verken forsvar eller landbruk. Utviklingen går jo den veien!
  – Det var da jeg begynte å ane dette - at jeg begynte å skrive om det og deretter opprettet www.Kommentar-Avisa.no med hovedhensikten: «Gud er gud for begge regimenter. Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovs-grunn». Dette er nødvendig å ha i mente når en skal drøfte Grunnloven - det fantastiske frihetsbrevet - som konstituerer vår nasjonalstat og Stortinget - som sistnevnte nå synes å heve seg over og vil lure oss bort i fra, sier Høgetveit.

  - Grunnlovens § 1 er krystallklar på hva Norge er: «Kongeriket Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk.» Det tilligger ikke Stortinget å endre Grunnlovens ånd utover de «modifikasjoner» som Grunnlovens § 112 (110) tillater. «Modificationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Constitutions Aand, og bør 2/3 af Storthinget være enig i saadan Forandring.» Det kan de - men ikke mer, sier Høgetveit og fortsetter:
  - Det er Grunnloven som konstituerer folkeforsamlingen. Det er Retten for oss alle, heller ikke de folkevalgte kan tukle med den den korte tid de har fått delegert makten fra folket. Makten utgår fra folket i frie valg i et folkestyre (folkesuverenitetsprinsippet) - og den delegerte makten gir ikke stortingsfolkene noen som helst rett til å ta makten og Grunnlovsretten fra de som har valgt dem. Det er det samme om de lurer seg fram med 2/3 eller flertall, sier Høgetveit.

  Høgetveit forteller at bak de gjentatte forsøk på å forandre Grunnloven merker en ideologier og en ånd som ikke er i tråd med den «evangelisk lutherske» frihetsånd som skapte vårt Norge - men ånden fra det katolske og feudale Europa blandet med sosialisme - som går mer og mer i undertrykkende og totalitær retning.

  - Man bør merke seg Olav Valen Sendstads sterke advarsler i det fabelaktige heftet «Moskva Rom. 14 epistler om verdenspolitikken og det 20de århundres motrevolusjon». Denne sprenglærde mannens advarsler mot de store grunnkrefter i Europa var: «Hold ditt hjerte, din sjel og ånd, langt, langt borte fra alle Moskvas og Roms veier. Inngå ingen allianse med dem i tanke, ord eller gjerning. Forbli fast i Guds ord og troen på den Herre som kom første gang i kjød og kommer igjen annen gang i herlighet. Han er jordens og folkenes konge, kongenes konge og herrernes, tyrannenes og forfølgernes dommer; herrers Herre - Kongers konge», sier Høgetveit og fortsetter:
  - Ikke glem at det var denne mannen som laget førsteutkastet til «På kirkens grunn» i 1942 mot nazimakten. Grunnlovens § 3 sier at makten skal ligge i Norge og på Grunnlovens grunn: «Den udøvende Magt er hos Kongen, hvis Tittel er Vi N. N. af Guds Naade og efter Rigets Constitution Norges Konge.» Man har ingen Grunnlovsrett til å føre styringsmakten ut av landet til fremmede makter.

  Forslaget 10. januar
  Forslaget som settes frem 10. januar betyr at Grunnloven kan endres med 13 færre stemmer enn i dag.

  - Det er etter hvert få partier - om noen - som har en skikkelig forståelse av Grunnlovens ånd og tenking. At sosialistene tenker og handler slik, det visste vi. De har ingen sans for kristenretten og nasjonalstaten. Der gjelder «Internationalen». Men at også høyrekreftene, avskåret fra tidligere verdikonservatisme - går samme veien i sin ekstremliberalisme - det overrasker, sier Høgetveit.

  - I paragraf 112 i Grunnloven vises det til begrepet «kunngjøring i trykken». Noen mener at den foreslåtte endringen av Grunnloven ikke er lovlig fordi den er for lite opplyst i det norsk folk. Hva mener du?
  Det er med andre ord avisenes plikt å offentlggjøre dette.

  - En utvidet Grunnlovens § 112 sier « ... En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov». Jeg er ikke sikker på om denne paragraf gir hjemmel for å kreve offentliggjøring før vedtak, men det må være klinkende klart at det vil være høyst udemokratisk og viser liten respekt for folket og Grunnloven - om man prøver å snike gjennom en grunnleggende endring bak ryggen på folket, sier Høgetveit.

  - Det argumenteres også med at Norge ikke kan gå inn i en union - det vil si EU - fordi dette er i strid med paragraf 112 i Grunnloven og paragraf 83 i straffeloven. Hvordan ser du på dette?
  - Ja, det strider mot Grunnlovens ånd og er ingen «modifikasjon», men en revolusjon. Og straffelovens § 83 er ikke å spøke med for dem som leker seg med slike tanker som man nå gjør. Man kan ane at det er slike tanker som ligger bak når man endret Riksrettsbestemmelsene i Grunnloven i fjor. Man ville sikre seg mot nettopp § 83 og et kraftig oppgjør i Riksretten om nye krefter skulle komme til makten i Norge - krefter som tar Grunnloven på alvor. Situasjonen kan snu seg fort ved eventuelt kriser - som en så det i England før siste verdenskrig, sier Høgetveit.

  - Siden man ikke har annen verdslig makt enn å bruke alle slags media til å påvirke folket og Stortinget - så bør man bruke dette flittig og minne oss alle om hvilket uvurderlig frihetsbrev Norge har i Grunnloven, og at vi ikke har noe innenfor det katolskledede system å gjøre. Et system som klart peker mot et antikristelig rike. Grunnloven kalles jo også Restaurasjonen fordi det var en restaurering av vår gamle kristenrett helt tilbake til Hellig Olavs lov rundt år 1000. Det som nå skjer på flere og flere områder er en uhyggelig kutting av vårt lovverks tusenårige kristne røtter - ofte med støtte også fra de som skulle være «Sannhetens støtte og grunnvoll» som Bibelen sier det, sier Høgetveit og fortsetter:
  - Som kristenfolk må vi bruke bønnemakten og trygle Gud om å vise oss barmhjertighet tross alle våre store og lovfestede folkesynder. Den egentlig årsaken til at det går så galt med friheten vår, er at SANNHETEN fra «evangelisk luthersk» tro som satte oss fri - er i ferd med å gå under både i kirke og samfunn og bringe oss inn i nye slavekår. Det synes å være på høy tid å ta fram verset som står på fremsiden av Henrik Wergelands bok om Grunnloven: «Hør meg despot, jeg være vil din pestilents så lenge jeg er til. For Norges lov i dølens hånd skal briste dine slavers bånd», avslutter Jørgen Høgetveit.

  Kopi fra Idag.no 

  Når dette er lest, så vil man skjønne meget raskt at EU ikke har noe med et demokrati å gjøre, snarere et diktatur. Eu er egentlig det nye DDR, ennu flere russefanger, ser dere?

  Hvorfor ikke kreve statskuppet dødt og maktesløst ved å kreve nyvalg i hht Norges Grunnlov før kuppet ble utført i 1939?

  Et statskupp har ingen rett til å kreve makt over folket.

  Stortinget representerer ikke folket, men kun partiene og kartellet på stortinget. Noe de ikke vil fortelle oss noe om, fordi dette kartellet er hemmelig og ulovlig på tinget- uten folkets godkjenning. Ergo vi har ikke noe demokrati.

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken

   
  STATSKUPP- REGJERINGEN.no 1945
  Offentlig gruppe · 2 medlemmer
  Bli medlem av gruppen
  I 1939 ble Norge utsatt for dillettanter og et statskupp. Valget i 1939 ble tryllet bort- av Regjeringen Nygaardsvold. Ikke nok med det- de endret og...
   
   
   


  https://www.facebook.com/groups/372500696664488/

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no