BmOnline Norge

 

Alt for Norge

[IMAGE]

GARBERGSAKEN.

Forord til leserens orientering.

"Garbergsaken" er dessverre lite kjent for folk flest.
Ivar Garberg er redaktør og daglig leder av "Radio Bergen".
Fra sitt forhenværende ståsted i den sosialistiske leir fikk han førstehåndskjennskap til hva som egentlig foregår bak bevegelsens fasade. Dette resulterte i at han brøt med "de røde" og forpliktet seg til å gjøre folk oppmerksom på hva han oppdaget.

Den frittalende redaktøren i Bergen er i dag Ap`s og Gro H Brundtlands største mareritt, da han sitter med sannheten om DNA. Så har han da også fått merke maktdiktaturet på kroppen i deres forsøk på å bringe Garberg til evig taushet. Og dette i god AP-stil hvor de har for vane å sette sinnsyk stempel på ærlige borgere av Norge. Forøvrig slik de gjorde mot Knut Hamsun, Arnold Juklerød, Eirik Finne og juristen i UD -Synnøve Fjellbakk Taftø m.fl.

Vi lar hovedpersonen Ivar Garberg få ordet:

Den nasjonale og internasjonale sosialisme i praksis.Det ligger politiske motiver bak utspillet i stortinget.
Innledningsvis må jeg tilstå at jeg svært ofte føler meg forvirret og ute av stand til å forstå noe særlig av det som foregår rundt meg på verdensarenaen, like lite som i Europa eller i Norge. Selvfølgelig kan dette skyldes redusert intellektuell kapasitet som følge av gjenntatte voldsskader, men det kan vel ikke være hele forklaringen?
Kan noe av forklaringen være at vi mangler et pålitelig og tjenlig politisk ideologisk referansesystem som gjør det mulig ihvertfall å bli enige om hva hva vi diskuterer?

For at leseren skal forstå logikken i min tankegang ber jeg om aksept for dette utgangspunktet:

Den ekstreme form for makt er alle mot en, den ekstreme form for vold er den ene mot alle.
Nå skal det ikke stor matematisk innsikt til for å forstå at dette kan uttrykkes i en ligning, for svaret i gitte situasjoner blir alle mot alle. Beviset ligger bl.a. i Somalia, alle så hva ingen sa, beviset ligger på Balkan, alle ser det som ingen våger å si høyt, beviset ligger i Israel. Såvel de nasjonale som internasjonale sosialister er blinde i sitt hat mot Israel, et hat som er sterkere enn alle andre følelser.
De er villige til å glemme Somalia, og de lukker øynene for Bosnia i sitt altoverskyggende hat. En milliard muslimer og norske sosialister står samlet i kravet om at poblemet med de siste 14 mill. overlevende jøder i verden må løses en gang for alle, det Hitler kalte "endløsung". Israel må ødelegges, koste hva det koste vil om så hele verden skal gå under.

Hvorfor er den norske protesten i første rekke preget av et blindt raseri? Hvor Israel forsøker å forsvare seg mot den nasjonalsosialistiske PLO og mot internasjonal terrorisme. Hva har skjedd? Alle sier at de hater nazismen, Europa marsjerer og demostrerer mot den nasjonalsosialistiske galskap og jødehat.
Europa marsjerer mot den internasjonale sosialistiske terrorisme som er så mesterlig regisjert av de sataniske draps og terrormaskinene, P.F.L.P. Hizbollah, Jslams, Shihad og Hamas. Men i Norge har Statsministeren personlig gitt dem et fristed.

Millioner av mennesker i Europa samles i et samstemmig rop om "aldri mer" men i Norge hviskes det fortsatt i krokene; "Juden aus" ut med jødene.
Det er den grusomme politiske sannhet om dagens venstresosialister og sosialdemokrater i Norge. Dette er en del av det skjulte maktens diktatur i Norge, kjære leser.

Hvorfor støttes disse terror-organisasjoner av både de nasjonale og internasjonale sosialister i norsk politikk? Hvor det settes likhetstegn mellom organisert voldtekt av mellom 20 og 30 tusen kvinner på den ene siden, og deportering av 400 terrorledere på den andre siden? Det var de sist-nevnte som påtok seg ansvaret for husmassakrene nå sist i Tel-Aviv.

Svaret ligger i å forstå det geniale ved at det nasjonalsosialistiske (NAZISTISKE) PLO fra 1985 til 1983 i Norge lot seg representere av den sterkt leninistiske Omar Kitnitto. Kontoret var stengt en tid, men er nå gjenåpnet med Kitnitto som sjef igjen. Omar K og Ahmed Alavi klarte det nærmest umulige -nemlig å overbevise den mest maktsjuke politiker av etterkrigstiden, Gro H. Brundland til å tro at gjennom et intimt samarbeide med PLO nøkkelen for henne å få stor makt og global innflytelse.

Deres første møte fant sted i Oslo i april -mai 1985. Det møysommelige arbeidet med å gjøre terroristorganisasjonen stueren tok til i den dypeste hemmelighet. En ny terror-organisasjon skulle overta, den fikk navnet Hamas. Gro H. Brundtland måtte vite hva dette dobbeltspillet dreide seg om.

Statsministeren måtte da lukke øynene for en del enkle kjennsgjerninger, som at hun stilltiende måtte akseptere, at PLO gjennom 20 år organiserte internasjonal terrorisme. At de ble forsynt med våpen fra det mest totalitære marksist-leninistiske regime i Europa under ledelse av Eric Hoenker. Gro måtte lukke øynene for og akseptere Jasser Arafats ubrytelige lojalitet (ed) til det muslimske brorskap, samt til en av vår tids største diktatorer -slakteren fra Bagdad, Sadam Hussein. Hun var ikke uvitende om den sosialistiske franske forsvarsministeren Sheweng Demanse`s nære forbindelse med Sadam H. Gro visste at Sheweng Demanse var formann i den Fransk-Irakiske vennskapsforening. Hun visste at Sheweng Demanse avslørte seg selv da han faktisk nektet de franske styrkene i Gulf krigen å engasjere seg i åpen kamp mot Sadam H. -og S. Demanse ble derfor avsatt.

Gro Harlem Brundtland måtte være pinlig klar over sin egen rolle i spillet om Arne Treholt og hans reise til Paris og nære kontakt med Sheweng Demanse. Hun ble tvunget til et økonomisk samarbeide med det vanvittige regimet i Iran, ikke minst gjalt dette det nye telesambandet i Iran. Som ble og fortsatt blir organisert fra Bergen, hvor de ulike representantene for den Iranske terrororg. Hizbollah ble frekkere og frekkere for hver dag som gikk. Helt inntil de ble avslørt i løptet av våren, sommeren og høsten 1992.

Tiden er nå kommet til at vi kanskje bør bli enige om begrepene rasist og nazist om det skal betraktes som mer eller mindre anvendelig skjellsord, eller om vi skal bruke ordene i overenstemmelse med deres virkelige skremmende betydning. Nazisme er den populære forkortelse for begrepet nasjonalsosialisme, dette har ingenting med nasjonalisme å gjøre.

Det dreier seg om kampen for det verdensomfattende førerskap -hvor det er tillatt å operere med ulike nasjoner så lenge de underkaster seg den ene og sanne fører, enten han heter Adolf eller Ali-Baba. Det dreier om å underkaste seg et enkelt-menneske, i norge heter hun Gro H. Brundtland.

Nazismens spesifikke særtrekk er et vanvittig hat mot jøder, slavere og bolsjeviker. I parantes forklares det; (bolsjevik er russisk og betyr en som tilhører flertallet.) Kommunistpartiet het opprinnelig : Det russiske sosialdemokratiske arbeiderparti, men skiftet i mars 1918 navn til Det russiske kommunistparti av bolsjeviker, etter oktoberrevolusjonen. Senere ble det skiftet navn to ganger, i 1925 og 1952. Dette forhindret ikke at Hitler inngikk en hemmelig avtale med Stalin. Under alle såkalte sosialistiske grupperinger uansett hva de kaller seg, slumrer jødehatet like under overflaten -hvor enhver anledning benyttes til å spre propaganda mot jødene og Israel. Men det er også en god tone blant sosialister å sjikanere og latterliggjøre kristendommen.

Fortsettes neste side


Les eller skriv i gjesteboken.

Debattforum

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt Her finner du noen smakebiter om FrP og EU
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett