BmOnline, det politiske Norge?

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Hovedsiden

  Synnøve F Taftø

  Nordmenn skal ikke få arbeide?

 • Innvandrere får alt, det gjør ikke Ola og Kari.

  Hentet fra debatten på sol

  Sint jeg og.
  Skrevet av '
  aldor', 22.jul.2004, kl.01:38
  Jeg forstår godt at du er sint, det er jeg og, men jeg mener det er feil å være sint på flyktningene når det er politikerne som har skylda. Vi kan ikke klandre flyktningene for at de tar imot det vi gir dem.

  Grunnen til forskjellsbehandlingen er at kommunen som bosetter flyktninger får statlige tilskudd som dekker utgiftene og kanskje vel så det. Flyktningene er altså en inntektskilde til kommunen, mens du bare er en utgiftspost.

  Grunnen til at jeg har fått kjennskap til dette er at jeg har bistått en ung norsk mann i noen år. Jeg skal fortelle litt om hvilke ytelser han har fått, hvilke satser som gjelder her og litt om hva jeg har funnet ut om flyktningenes ytelser.

  En nordmann som kommer fra et belastet hjem starter livet uten noe som helst, uten utdannelse, gjerne med lese og skrivevansker, uten jobb, uten bosted - ganske likt situasjonen til en flyktning som kommer til Norge.

  Nordmannen får mistesatsene til livsopphold av sosialetaten, her i kommunen 4000 til livsopphold + husleie maksimum 3700 + strøm. Bosted må han finne selv, og for den prisen er det umøblert og uten hvitevarer.

  Han jeg bistår har nå fått yrkesrettet attføring og får 7300 kroner som skal dekke alt. Han hadde det bedre når han fikk sosialstønad.

  -------------------------------------------

  Hva får så en flyktning? Hvis du er interessert kan du lese Utlendingsdirektoratets "Håndbok 2003 - En veileder i arbeidet med flyktninger, asylsøkere og innvandrere". Du finner den på

  http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=3500

  --------------------------------------------

  Stortinget vedtok i juni 2003 lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. Kommunene har fått hovedansvaret for introduksjon av nyankomne innvandrere. Det er obligatorisk deltakelse, og de som deltar har krav på en introduksjonsstønad som er to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G) på årsbasis. Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller arbeid. Programmet skal være helårlig og heldags.

  Grunnbeløpet i folketrygden er for tiden 58778 kroner. 2G blir 117556 pr år eller 9796,33 pr. mnd - altså 2500 kroner mer enn min venn får.

  Dette hadde vært en drømmeordning for han, men han har ingen rettigheter i det hele tatt. Født i 1978 og omfattes derfor ikke av voksenopplæringsreformen og for gammel til å ha rettigheter etter Reform94. Han har inntil for et par måneder siden måtte klare seg selv. Nå har han som sagt fått yrkesrettet attføring, men det er minimalt med muligheter allikevel. Her i kommunen finnes det ingen kurs for nordmenn, mens det tilrettelegges for flyktninger.

  -------------------------------------------

  Det står videre i Håndbok 2003:
  Det er et overordnet mål at alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til samfunnsdeltakelse uavhengig av etnisk bakgrunn. Med samfunnsdeltakelse menes egenaktivitet på ulike arenaer som arbeidsliv, skole, bomiljø, organisasjonsliv m.m. Deltakelse er viktig både for at samfunnet skal kunne ta i bruk alle ressurser i befolkningen, og for at individet skal kunne påvirke sin egen livssituasjon.

  Selv om det står "uavhengig av etnisk bakgrunn" gjelder dette altså ikke nordmenn.

  -------------------------------------------

  Staten utbetaler et integreringstilskudd over fem år til kommunene for hver flyktning som kommunene tar imot. I 2004 er beløpene: 96000 for første år, 85000 for andre år, 77000 for tredje år, 68000 for fjerde år og 67000 for femte år. Det er ekstra engangstilskudd for personer over 60 år på kr 120000 og særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger på kr 96400 pr. år pr. person til og med det året barnet fyller 20 år.

  Det er i tillegg særordninger i Husbanken hvor kommunene kan få fullfinansiert boliger til flyktninger med 50% tilskudd og 50% lån med avdragstid på 50 år. I tillegg har flyktningene full tilgang til alle ordningene som gjelder for oss andre. Det betyr at nordmenn må konkurrere med flyktningene om boligtilskudd, førstehjemslån osv. Hvem som blir prioritert i den kampen vet jeg ikke noe om, men ......

  -------------------------------------------

  Hvordan brukes så dette? Her er utdrag fra et vedtak fra Nord-Odal kommune i 2001.

  Plan for etablering av flyktninger i Nord-Odal kommune.
  Før flyktninger kommer bør ting som kan forberedes i forkant ordnes. Alle boliger bør inneholde noe basisutstyr.

  Økonomisk hjelp til etablering av flyktninger i Nord-Odal kommune
  I forbindelse med etableringsfase skal kommunen betale følgende etableringshjelp:

  Enslig bosatt alene inntil kr 35.000,-
  Samboere/ektepar inntil kr 37.000,-
  Med 1 barn inntil kr 39.000,-
  Deretter inntil kr 2000,- pr barn i tillegg

  Etableringshjelp skal dekke følgende varer:
  Møbler: Sofa, Spisebord med stoler, Tv-bord, Bokhylle, Speil til gangen, Senger med bunner, Madrasser, dyner , puter og sengesett, Skrivebord med stol og lampe, (ett til enslig og to til familien), Salongteppe.
  Elektrisk:*Kjøleskap med frys, *Komfyr, TV, Støvsuger, Vekkeklokke, Hårføner, Veggklokke, *Vaskemaskin
  Kjøkkenutstyr: Strykebrett, Tørkestativ, Skittentøydunk ,WC-kost, Grytesvamper, Kjøkkenkniver, Kasserolsett, Feiesett, Oppvaskbørste/ kluter, Gulvkluter og oppvaskhåndklæ, Kjøkkenglass, Kaffesett, Middagsett, Sleiv, øse, stekespade, Fjøl, Langkost, Bøtte

  Utover dette skal bruker selv kjøpe inn det han/hun trenger.
  Fastmonterte ting i leiligheten skal være:
  Dusjforheng og oppheng, baderomskap, taklamper og gardiner i alle rom.

  * Hvitevarer er kommunens eiendom de første 5 år.

  Tenk om en norsk ungdom kunne få samme starthjelp i livet!

  -------------------------------------------

  I arbeidsmarkedet er det også forskjellsbehandling.

  NHO, LO, Arbeidsmarkedsetaten og SHS har inngått en avtale de kaller "Praksisplass med fadderordning". Den gjelder for innvandrere og inneholder elementer som lønnstilskudd, yrkesrettet norskopplæring og introduksjonsprogram for fremmedspråklige. Aetat kan altså refundere en del av lønnsutgiftene til arbeidsgivere som ansetter flyktninger og innvandrere.

  Aetat har også opprettet en spesialenhet for arbeid med arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Den heter Aetat intro og gir følgende tilbud: Individuell yrkesveiledning og bistand med handlingsplaner, vurdering av den enkeltes norskferdigheter, jobbsøkerkurs, arbeidspraksis på ordinære arbeidsplasser, arbeidsforberedende teorikurs (forberedende AMO), eventuelt etterfulgt av arbeidspraksis og tilrettelagte yrkesrettede AMO-kurs innen ulike fagområder. Eksempler på AMO kurs er Grunnkurs i helse- og sosialfag over to semestre, Andre kurs innen pleie- og omsorgssektoren, Kurs i saksbehandling, Mekaniske fag for fremmedspråklige, Rekrutteringskurs for fiskeindustrien, Bygg og anlegg.

  I regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering er det listet opp en rekke tiltak for å integrere innvandrere i arbeidslivet. Målet er at minst 60% av registrerte arbeidsledige innvandrere skal i jobb innen 2006.

  Hva gjøres for nordmenn?

  -------------------------------------------

  Ikke la det gå ut over innvandrerne, de gjør som de fleste av oss andre ville gjort - ta imot det vi kan få. Feilen ligger i det politiske systemet og i departementene som lager særordninger som diskriminerer nordmenn.

  Hva vi kan gjøre med det? Si fra. Snakke om det. Stemme riktig ved neste valg.

  PS:

  Stem riktig ved neste valg, stem ikke på Krf, H, SV og AP. Da har du bare et valg igjen, og det er NORGESPARTIET hvis du ønsker at nordmenn skal ha de samme rettighetene. DET står faktisk nedfelt i Norges Grunnlov. Vil du bidra til at Grunnloven atter skal gjelde må du ikke stemme på landssvikerpartiene av i dag.

  Som om ikke dette var nok, kan du her lese et dokumentert eksempel på den sinnsyke forskjellsbandlingen som foregår mellom innvandrere og etniske nordmenn.

  Signer gjesteboken

  http://BmOnline.no

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett