Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Den 10. januar 2008.

  Den som rettsstridig medvirker til at nasjonalstaten Norge innlemmes i annen stat (i dette tilfelle EU) og med dette som resultat, sørger for at landet opphører som en selvstendig suveren enhet, forbryter seg mot statens selvstendighet. (Straffelovens § 83.) Dette er i følge loven å regne som et landsforræderi.

  Den 10. jan. 2008 forsøkte Europabevegelsens medlemmer i stortinget å forbryte seg mot statens selvstendighet ved å "knuse" mindretallsgarantien som ligger nedfelt i Grunnloven som sier at "skal grunnloven forandres må det være 75% flertall for dette". Håpet var at terskelen skulle bli redusert til 67.7 % som tilsvarer 13 stortingsrepresentanter mindre for flertall som omhandler suverenitetsavgivelse til internationale organisasjoner.

  Inge Lønning som er teologiutdannet (prest) burde vite bedre enn de fleste at å snakke usant ikke fører til noe velsignelse. EU er ikke noen international organisasjon, å kommer heller aldri til å bli det selv om jeg tror at han ønsker det. (Grunnlovens § 93.) Jeg ber leserne ta en nærmere titt på denne linken http://www.grunnlovens-vektere.com/html/grlov_3.html slik at innlegget ikke blir for langt.

  Navnene på de stortingsrepresentantene som ikke respekterer folkeavstemninger og den Norske konstitusjon Grunnloven, er her lagt ved. Disse stortingsrepresentantene har forbrudt seg mot statens selvstendighet i følge Grunnloven som sier at "Kongeriket Norge skal være fritt og selvstendig".

  Når en har så mange "femtekolonister" på stortinget som ikke respekterer "folkets røst" og respekten for Grunnlovens ånd og prinsipper (§ 112) så må partiene "renses" for politikere som ikke ønsker at Norge fortsatt være fritt og selvstendig.

  Stortingsvalget i 2009. burde bli et protestvalg mot overformynderiet og de stadige "angrepene på vår konstitusjon". Har hatt samtaler med Kystpartiet og sett på deres partiprogram som er troverdig med tanke på Norges selvstendighet. Ellers kan jeg si at de stortingsrepresentantene som her har stemt JA til EU ikke har noe på stortinget å gjøre i det hele tatt. Det er et direkte hån mot det Norske folk dette som her dokumenteres.

  Her har dere altså navnelisten på de stortingsrepresentantene som ikke respekterer folkeavstemninger og den Norske Grunnlov.

  Øyvind Aarsnes

  Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap

  http://www.grunnlovens-vektere.com/index.html

   

  Olemic Thommessen (H, Oppland)

  Marit Nybakk (AP, Oslo ˆ lovte nei i 2005)

  Per-Kristian Foss (H, Oslo)

  Carl I. Hagen (FRP, Oslo)

  Jan Bøhler (AP, Oslo)

  Ine Marie Eriksen Søreide (H, Oslo)

  Siv Jensen (FRP, Oslo)

  Inge Lønning (H, Oslo)

  Saera Khan (AP, Oslo)

  Christian Tybring-Gjedde (FRP, Oslo)

  Tore Nordtun (AP, Rogaland ˆ lovte nei i 2005)

  Bent Høie (H, Rogaland)

  Solveig Horne (FRP, Rogaland)

  Eirin Kristin Sund (AP, Rogaland ˆ lovte nei i 2005)

  Bente Thorsen (FRP, Rogaland ˆ lovte nei i 2005)

  Finn Martin Vallersnes (H, Rogaland)

  Bård Hoksrud (FRP, Telemark)

  Gunn Olsen (AP, Telemark)

  Terje Aasland (AP, Telemark)

  Kari Lise Holmberg (H, Telemark)

  Øyvind Korsberg (FRP, Troms)

  Elisabeth Aspaker (H, Troms)

  Gerd Janne Kristoffersen (AP, Nord-Trøndelag ˆ lovte nei i 2005)

  Linda C. Hofstad Helleland (H, Sør-Trøndelag)

  Arne L. Haugen (AP, Sør-Trøndelag)

  Per Ove Width (FRP, Vestfold)

  Svein Flåtten (H, Vestfold)

  Anders Anundsen (FRP, Vestfold)

  Tom Strømstad Olsen (AP, Vestfold)

  Svein Roald Hansen (AP, Østfold)

  Martin Engeset (H, Østfold)

  Irene Johansen (AP, Østfold)

  Åse M. Schmidt (FRP, Vest-Agder)

  Jan Petersen (H, Akershus)

  Hans Frode Kielland Asmyhr (FRP, Akershus ˆ lovte nei i 2005)

  Jan Tore Sanner (H, Akershus)

  Vidar Bjørnstad (AP, Akershus)

  Kari Kjønaas Kjos (FRP, Akershus)

  Gunvor Eldegard (AP, Akershus)

  Sonja Irene Sjøli (H, Akershus)

  Marianne Aasen Agdestein (AP, Akershus)

  Ib Thomsen (FRP, Akershus)

  Thorbjørn Jagland (AP, Buskerud)

  Ulf Erik Knudsen (FRP, Buskerud)

  Sigrun Eng (AP, Buskerud ˆ lovte nei i 2005)

  Trond Helleland (H, Buskerud)

  Jørund Rytman (FRP, Buskerud)

  Torgeir Micaelsen (AP, Buskerud)

  Anette Trettebergstuen (AP, Hedmark ˆ lovte nei i 2005)

  Eirin Faldet (AP, Hedmark ˆ lovte nei i 2005)

  Ivar Skulstad (AP, Hedmark)

  Gunnar Gundersen (H, Hedmark)

  Olav Akselsen (AP, Hordaland)

  Erna Solberg (H, Hordaland)

  Per Rune Henriksen (AP, Hordaland)

  Gjermund Hagesæter (FRP, Hordaland)

  Hilde Magnusson Lydvo (AP, Hordaland)

  Øyvind Halleraker (H, Hordaland)

  Karin S. Woldseth (FRP, Hordaland)

  Dag Ole Teigen (AP, Hordaland ˆ lovte nei i 2005)

  Torbjørn Hansen (H, Hordaland)

  Asmund Kristoffersen (AP, Møre og Romsdal)

  Elisabeth Røbekk Nørve (H, Møre og Romsdal)

  Åge Austheim (FRP, Møre og Romsdal)

  Svein Gjelseth (AP, Møre og Romsdal)

  Hill-Marta Solberg (AP, Nordland)

  Kenneth Svendsen (FRP, Nordland)

  Tor-Arne Strøm (AP, Nordland)

  Torny Pedersen (AP, Nordland ˆ lovte nei i 2005)

  Ivar Kristiansen (H, Nordland)

  Synnøve Brenden Klemetrud (AP, Oppland)

  Stein Knutsen (AP, Oppland)

  Thore A. Nistad (FRP, Oppland)

  Tore Hagebakken (AP, Oppland ˆ lovte nei i 2005)
  Øyvind Aarsnes

   

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no