BmOnline Norge

Les mer om :

  • krigen

    Norges grunnlov:

  • § 1

  • § 112

    Straffeloven:

  • § 83

    Folkeaksjonen mot Eu- m.

     

  • Diskusjons- forum.

  • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
  • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
  • Hovedsiden

    Regjeringen bidrar selv til riksrett

    Statsministeren lyver

    Utlendingeloven

    A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

    Synnøve F Taftø

    Krigshistorie

    Read grandys sad story
    UDI asyl

    Google debatt

    Aftenposten

    Agderavisen
    Norge i dag
    KSN
    VOL nettavis
    Avisa Dagen

    Sjekk IP-en din


    Fotosafari


    KRIPOS
    Narkotika
    Narkopetter
    Operasjon Advent
    Erik tok overdose

    Trontalen KP


    nrK lisensen
    Kjøp Piratkort
    Tantec

    Mobbing på jobben, Bondevik?

    Grunnleggende
    lærersetning
    i politikken

    Korrupte EU

    Senterpartiet A E Lahnstein


    SoS R og Quisling

    Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

    F-PROT virus

    Trial versj F-prot 30 dg.

    Virusbeskytter

    Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

    Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


    Erik Knoll    Klikk på maja.

    For mange i UP
    leker politi


    Æresdrap

    Drammen SV

    Helsekøene

    If I saw you in heaven

    SYNET i Stavanger 1916

    Full støtte fra politiet

    SS-massakrer

    Sluttangrep på Grunnloven

    Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

    Krim i Norge

    Fotosafari

  • GRO søker avskjed
    Sannheten om Ap og Gro

    Denne dagen (23.10.96) var vi som var vitne til hennes landssvik veldig glade. Denne dagen kunne heller vært markert som den 17.mai med ny betydning for Grunnloven og det norske folk.

    Gro var den som fikk i oppdrag av makt-eliten å iverksette planene- om å rasere velferdsstaten og Norges Grunnlov. Denne raseringen startet da Jonas G. Støre hadde tatt seg av Eøs-bedraget mot nordmenn. De innførte Eøs uten nordmenns godkjenning. Stortinget hadde ikke lov til å vedta AP's skjulte motiver i Eøs avtalen. Nemlig å legge EUs lover over norsk grunnlovgivning og territorium. Dette er grunnlovsstridig og det kvalifiserer til riksrettssak. Ja, vi vet at de har fortalt oss at riksretten er avviklet, men vent litt, stopp en halv. Når banditter raner en bank, er det da ikke rettsstridig? Akkurat det har skjedd, det har vært banditter å ranet Norges Grunnlov, VI er forpliktet å straffeforfølge bandittene! Hørte dere? VI er rettmessige eiere av Norge som er VÅRT! INGEN kan stjele det. OG derfor har INGEN endringer som bandittene har utført noen som helst kraft. VI som står på GRUNNLOVEN har denne kraften- å få de stilt for høyforræderi samtlige på Stortinget- hva venter dere på?

    Merk dere venner- at media ikke stiller kritiske spørsmål i denne saken. Er de inhabile? Ser dere hva som har skjedd?

    Europabevegelsens stortingsgruppe innførte pressestøtten samme året, som de opprettet den forbudte og ulovlige stortingsgruppen til Europabevegelsen inne på Stortinget. Ytringsfriheten ble kjøpt og betalt av denne ulovlige foreningen i dølgsmål. Nå skjønner dere mine høyt elskede- mye mer hvor høyt vi hater disse gale menneskenes gjerninger? Nå skjønner dere hvorfor kasjotten er deres neste stoppested? Medietilsynet er vaktbikkja til blodbads-globalistene på Stortinget- vårt galehus.

    GRO_GATE
    Les om Arbeiderpartiet 1017 sider.

    Her kan du lese et dokument om hva Arbeiderpartiet har bedrevet med i sin makt posisjon, nemlig å ødelegge ALT som var norskt, ved å stikke dolken i ryggen på det norske folket, dvs drepe dem.

    Dette vil få konsekvenser, både Høyesterett og samtlige dommere må "gå planken".
    Folket blir gale, når dette kommer for en dag i deres bevissthet. Da begynner folket å bli gale, slik kong Harald uttalte til engelske media, etter den 22 juli.

    I 1969 ble pressestøtten innført, således kan man få et solid inntrykk av at pressens fravær i viktige saker rundt statsformens endringer mot privatisering, virkelig burde vært verdig en nærmere studie, jfr Norges Grunnlovs § 1. Linken til denne paragrafen ligger oppe til venstre her.

    Media fremstiller henne som landsmoderen. Men merk dere venner, det er akkurat det stikk motsatte som er sannheten. Hennes sønn som var i militæret på Setermoen, stjal en ambulanse og hadde et skytevåpen med seg i denne da han kjørte til Tromsø Lufthavn hvor jeg arbeidet. Vi fikk beskjed om bare å slippe han ombord i flyet, hjem til mamma. Jeg skrev brev til Gro H Brundland etter dette, om familien og verdiskapning. Problemene med den ukontrollerte innvandringen til Norge.

    Dette bildet vi ser, stemmer meget godt med landsforræderne inne på Stortinget, jfr Europabevegelsens ulovlige stortingsgruppe. Ja, fordi de sitter inne på Stortinget hvor bare lovlige registrerte parti har lov å føre saker for folket etter Norges Lover. Europabevegelsen er ikke noe lovlig registrert parti, hvor de i stedet arbeider for å undergrave Norge, konstitusjonen og våre grunnlovgitte rettigheter. Samtlige som er med på dette, rammes av Straffelovens § 330 som omtaler at det ikke er tillatt å avlegge ed til foreninger som bidrar å overkjøre nasjonal suverenitet og fravriste nordmenns egne menneskerettigheter igjennom disse illegale avtaler som er gjort med EU.
    Eøs avtalen er et gedigent falskneri, hvor vårt totale brutto nasjonaprodukt er blitt skadelidende ved forsett av rikspolitikere og regjeringer over lang tid. Av den årsak at folket har sagt NEI, så skal de skades i sine hjem. Dette er sannheten om AP regimene, pluss hjelpen fra de borgerlige- de strever for å avhjelpe globalistene- i stedet for å ivareta nordmenns interesser.

    Er ikke dette landsforræderi, hva er det da?

    Sanheten er- at GRO var statsministeren INGEN ville ha!

    Les hva Per Borten synes om disse globalistene.

    Om du lurer på hva Arbeiderpartiet er, les her    Om du tror at LO og AP krangler, neida de er så enige, les her

    De gjennomfører en skjult agenda imot nasjonen, et gedigent falskneri, landsforræderi.

    Fhvr Statsminister Harlem Brundtland løy til folket i 1990 om EØS-avtalen.

    Støtteerklæringer om å gå til RIKSRETT!

    Støtt riksretten ved å gi oss fullmakt. Vi trenger 51% av folket med oss til Riksrettssaken.
    Statskassen er våre penger som forplikter å forsørge et totalt forsvar av våre plikter og rettigheter som nevnt i Grunnlovens § 1. Mange reflekterer ikke over hvilken betydning den har som en skranke for ny lovgivning og for å ivareta noen grunnleggende rettigheter for borgere. Grunnloven satte folket i sentrum, gav et demokratisk styresystem og forfekter verdier som likeverd og frihet. Den skal beskytte borgere mot statsmaktens inngripen.

    Til eksempel hva betyr Grunnlovens Paragraf 104? Jord og boslod kand i intet tilfælde forbrytes. Det betyr: Ingen skal bli fradømt sin faste eiendom eller hele sin formue pga en forbrytelse.

    Les mer om Gro_Gate Sannheten om Arbeiderpartiet. Ta på sveisebriller, nifse gro-scener.


    Vennligst

    BmOnline

    Bjørgulf Mortensen

    Signer gjesteboken


    Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

    Design: Bjørgulf©Mortensen
    Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

    Lov om opphavsrett
    http://www.bmonline.no

     

    E-post: bmonline a bmonline.no

    Merk at a er alfakrøll. Jeg setter ikke inn @ fordi da vil spam motorene finne e-posten og jeg vil bli plaget av spamming. (Uønsket e-post fra selgere og svindlere.)