BmOnline, det politiske Norge?

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Hovedsiden

  Synnøve F Taftø

 • Statsminister Bondeviks
  rasering av velferdsgodene

   

  Statsminister Kjell Magne Bondevik har flere ganger sagt at han er stolt over at samarbeidsregjeringen er den aller første regjeringen som har lagt fram en egen fattigdomsmelding. Men nå viser en oversikt som Arbeidssøkerforbundet i Norge (AFO) har laget at Bondevik-regjeringen har fjernet hele 15 velferdsordninger:

  Dette er goder som samarbeidsregjeringen, ifølge AFO, har fjernet når det gjelder dagpengeordningen:

  • Arbeidssøkere har fått redusert perioden de mottar dagpenger fra 156 til 104 uker.

  • Myndighetene har bestemt at en må ha tjent mer penger før en kan få rett til dagpenger. Kravet til hva en må ha tjent før en kan få dagpenger har økt fra 1,25 til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det betyr at en må ha tjent minst 88.167 kroner før en kan få arbeidsledighetstrygd, tidligere var kravet 73.000 kroner.

  • For å få dagpenger må man miste minst 50 prosent av jobben, mot 40 prosent tidligere.

  • Arbeidssøkere har mistet ferietillegget.

  • Det tar lengre tid før en arbeidssøker begynner å motta dagpenger etter at han eller hun er blitt arbeidsledig.

  • Dagpengeperioden er redusert fra to til ett år for personer med inntekt under 117.576 kroner.

  • Barnetillegget til arbeidssøkere som mottar dagpenger er redusert fra 23 kroner til 17 kroner de siste ti årene. Dette tiltaket står både Stoltenberg-regjeringen og Bondevik-regjeringen for. Dette er goder som Bondevik-regjeringen, ifølge AFO, har fjernet når det gjelder sykdom:

  • Tida man må ha vært i arbeid for å få rett til sykepenger er utvidet fra to til fire uker.

  • Retten til sykepenger begrenses hvis man har vært ute av arbeidslivet i mer enn en måned, mot tidligere tre måneder.

  • Den sykemeldte kan miste sykepengene hvis han eller hun ikke samarbeider i tilstrekkelig grad for å komme tilbake i arbeid.

  • Egenandelene har økt på flere områder, det betyr at medisiner og behandling er blitt dyrere.

  • 625.000 pensjonister og uføre må igjen betale egenandeler på blå resept. Dette er goder som samarbeidsregjeringen, ifølge AFO, har fjernet når det gjelder attføring og rehabilitering:

  • Det gis bare rehabilitering i et år, med unntak av alvorlig sykdom og skade.

  • Prisen på attføring er blitt begrenset til 50.000 kroner i året til utdanning. Man kan få maksimalt 100.000 kroner for hele utdanningen i attføringsperioden.

  • Perioden man har rett på attføring mens man venter på arbeid er halvert.

  • Aldersgrensen er hevet fra 22 til 26 år for å få skolegang som et attføringstiltak. Dette er goder som samarbeidsregjeringen, ifølge AFO har fjernet når det gjelder attføring og rehabilitering uførhet:

  • Innføring av tidsbegrenset uførestønad. Utbetalingene er redusert i forhold til vanlig uføretrygd. Dette er goder som samarbeidsregjeringen, ifølge AFO har fjernet når det gjelder aleneforsørgere:

  • Stønad til barnetilsyn er redusert og blitt mer behovsprøvd.

  Behovsprøving av forskudd til barnebidrag. Det betyr at staten ikke automatisk betaler forskudd på barnebidrag hvis ens eks-partner nekter å betale bidrag. I tillegg har regjeringen foreslått at uføretrygdede skal miste retten til å tjene 58.778 kroner i tillegg til uførepensjonen. Dette forslaget fikk ikke flertall på Stortinget. - Systematisk angrep Lederen i AFO, Harald Trulsrud, som hadde store forventinger da Bondevik overtok som statsminister til at han ville sette fokus på og gjøre forbedringer for de svakest stilte i landet. Nå er han skuffet.

  Den høyredominerte Bondevik-regjeringen har systematisk gått til angrep på velferdsordningene her i landet. Lista er egentlig enda lengre. Velferdsalliansen viste nylig at sosialhjelpsatsene har stått på stedet hvil siden 1993. Samtidig har resten av befolkningen hatt en lønnsvekst på hele 30 prosent, sier han til TV 2 Nettavisen.

  Han er ikke i tvil om at de fattigste har fått det verre i Norge etter at Bondevik overtok som statsminister. - Bondevik skryter av at ingen har gjort så mye for de fattige her i landet som hans regjeringer har gjort de sju årene som han har sittet med makten. Jeg er faktisk enig med han, aldri har noen regjering gjort så mye for at de dårligst stilte her i landet skal få det enda verre, mener Trulsrud. Idag sier EU at vi har 400 000 fattige! Regjeringen sier 80 000 ! Lev dere på 80 000 kr som her lagt til grunn for beregningen! Fysj for en usmakelig oppførsel av såkalte besteborgere med sågar kristelige verdier!! For egen del så legger jeg til at makan til ukristelig oppførsel har vi ikke sett fra statsministerstolen noen gang!!
  sokrates

  kopi fra sol debatt.

  Kommentar BMO: Det skal under tvil nevnes at Bondevik ikke har bidratt til det som han selv hevder- og til å være en prest ser det heller dårlig ut. Den prestekragen må vel være for syns skyld etter at han har erklært å innføre subsidiaritetsprinsippet i KrF samt tatt Matlari inn som lærer i Krf. (Pavens rådgiver). Bare tanken gir meg gåsehud. (innføring av katolske nykker), djevelens redskap i egen person.


  BmOnline

  Signer gjesteboken

  http://BmOnline.no

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett