Erik Månsson i Expressen fortalte hva svenskene mente om innvandringen

BmOnline politiske forum

 

BmOnline

Nordmenn foren dere!Dokumentoversikt

Sympatisører registrer dere med en e-mail og støtt opp om kampen for de norske farver. Staten har begynt ensretting med å gi millioner i bistand til grupper og sammenslutninger som bidrar til at fremmedgjøringen av vårt fedreland skal skyte fart. SOS rasisme, Noas, m.f. Våre politikere blir som landssvikere, a-la 1940-45, sier våre menn fra krigen. Skal vi lykkes må vi vise politikerne at vi støtter heltene fra krigen. De fremmede gjør vårt fedreland om til det landet de selv forlot. Dette skaper konflikter mellom de etniske gruppene og vår kultur og nordmenn. AP har med sin politikk vist oss at de vil rive ned det våre fedre var betatt av. Dette må vi få satt en stopper for. Nå skal vi kreve at regjeringen betaler tilbake med renters rente. Og stopper ensrettingen over statsbudsjettet.

[IMAGE]

Side 1 : E-POST: bmonline at bmonline.no

 

Ditt innlegg -anonymt om du vil.

Kommentar: KAST UT DE FREMMEDE, HIV DEM UT!

Sjefsredaktøren i sveriges største avis EXPRESSEN, Erik Månsson har rykket ut.

Han begikk en dødssynd -han lagde en meningsmåling om innvandringen til Sverige, og om det svenske folks holdninger til innvandrere.

Hovedkonklusjonen i målingen var klar...UT MED DEM!!

Hele 57% ville ha færre flyktninger. 63% ville at Sverige skulle sende alle ut i morgen, altså til sine hjemland. 63% mener at de er til skade for landet.

Hele 56 % mener at de ikke skal leve på svensk sosialhjelp!

Motviljen er stor hos alle partier i folket. Det hyggelige er at hele 73% av de unge under 30 år er for å hive ut innvandrerne....EXPRESSEN 06.09-93.

Dette viser oss at folket er imot politikerne akkurat som i NORGE og at OPINIONSBOMBEN er her!

Og redaktøren ville nå gå ut og si hvordan det faktisk er uten å gjemme fakta under teppet.

Og Norge er viden kjent for å dilte etter svenskene, omså de hoppet fra Mont Everest. Forskjellen nå er faktisk at man ser galskapen. Vi har Jugoslavia som et ferskt eksempel på at det blir en fyrstelig mars til helvete. Det fører til KRIG og UFRED ..derfor -send alle kjeltringene hjem i morgen....

I Danmark... den samme tendes...

En stor innvandrer familie fra Somalia tok seg til Loland, og fikk av den danske stat tilsammen 631.724 kroner pr. år. Alis 2 koner og 11 barn lever herrens glade dager i Danmark.

Danskene raser og vil kaste ut alle sammen.

Finland har heller ikke lyst til å ha fremmede i landet de ser konsekvensene av dette. Noe som viser at de tar vare på sitt lands tradisjoner, og selvfølgelig velger en politikk som iveretar deres fedreland, klokelig nok. Dette kaller de fremmede rasisme, fordi de vil hit.

Scandinavia er imot denne politiske floskel. Folket begynner å se at politikerne har påført våre land store lidelser. De fremmede må snarest vende hjem fordi det vil bli fire ganger værre for dem,j.f.r. Jo Benkows bok, Det ellevte bud.
Måtte Damocles tveeggede sverd svinges over deres hoder.


Kommentar: I commonwealth er ikke alle land like.

Av: BmOnline

Commonwealth er en fri union av uavhengige stater, som er sprunget ut fra det tidligere British Empire. Dronningen er overhodet i 17 land, 28 republikker og 7 monarkier.

Da Major signerte Maastricht-avtalen med EU, opphørte tidligere ordninger i forbindelse med innreise til GB for i alt 31 land.
Innen de neste 3 år vil England bli tvunget til å gi fra seg de spesielle arrangementer -som tillater borgere innenfor Commonwealth retten til å besøke slekt og venner uten visum. Dette i følge dokumenter som er sendt til ministerene innenfor EU.

Etter 1996 trer en alminnelig EU-visumpolitikk i kraft. Maastricht-avtalen som Major undertegnet forbyr en medlemsstat av EU å ha sin egen visumpolitikk.
EU-kommisjonens liste over land hvor landets borgere må ha visum for å reise til et EU-land innbefatter 31 Commonwealth land som nå er unntatt fra Englands någjeldene visum system.

Disse landene er medlemsland i flere stater i Afrika og i Caribien. EU-kommisjonens planer er å finne i et utkast som ble sendt til de forskjellige lands hovedseter. Det inneholder en «negativ» liste av 127 land hvor borgerne må søke om 3 måneders visum for å komme til hvilket som helst land innen EU. Denne lista er kaldt «svartelista», hovedsakelig fordi de fleste folkene er svarte. Lista har 31 Commonwealth land som er unntatt fra visum til England, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Sierra Leone, Namibia, og Barbados. Syd-Afrika og Kuwait er også på lista. Lista har 7 Commonwealth medlemmer som må ha visum til England, p.g.a. risikoen for illegal innvandring. Bangladesh, Ghana, India, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka og Uganda.

Tidligere utkast av lista som er en «positiv» liste av 20 land som er unntatt fra visum bl.a. Canada, Malta, New Zealand. Commonwealth medlemmer som Australia og Jamaica er satt på en «grå» liste hvorpå de i påvente av hvilken status de vil få av Schengen gruppen, den indre ring i EU som fremskynder samarbeide ang. politi -og uten England, Irland og Danmark. Commisjonen sier at alle land må være enten på en «positiv» eller «negativ» liste innen juni 1996.

Majoritet avstemming vil avgjøre hvilken status landene på den «grå» liste vil få.

Debattforum


Neste side

Tilbake til BmOnline