BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. ( Arnulf Øverland)

Ditt ansvar å gripe inn!

Tør du gripe inn og forsvare en kollega som behandles ufint av de andre på arbeidsplassen? I så fall gjør du ikke bare din arbeidskamerat men hele bedriften en stor tjeneste.


Få arbeidsmiljøtemaer har fått så stor oppmerksomhet som mobbing -eller trakassering på arbeidsplassen. Problemet har vist seg å være svært omfattende og konsekvensene betydelige -ikke bare for ofrene selv, men også for de arbeidsplassene det gjelder og samfunnet i sin helhet. LO anser faktisk mobbing på arbeidsplassen som et av de alvorligste arbeidsmiljøproblemene vi står overfor i dag.
Men problemet er faktisk individene selv, d.v.s. noen av dem står bak hele sirkuset -hvor de manipulerer systemet -og de andre -som ikke kjenner "lusa på gangen."

Således "styrer" de en hel bedrift ved hjelp av bakvaskelser og ukultur over en lav sko. Systemet bruker individene i et sykt maktspill som tar pusten fra selv den mest garvede -han med hornene. Dette spillet har også fagforeningene en fot innenfor, likeså velferdsforeninger e.t.c. De driver et hemmelig avtalt spill med arbeidskollegaer og omgang av lovverket -i full forståelse med ledelsen i bedriften. Et spill man forbinder med mafia og korrupsjon. Det er kort og godt sannheten.

Hvis du som medarbeider ikke finner deg til rette her og godtar ukulturen, da blir du automatisk et mobbeoffer. At Arbeidstilsynet og andre ikke har klart å komme dette til livs, jo det kommer av at disse kretser suger til seg individer med psykopatiske trekk, de vet å holde dette hemmelig. Og det klarer de fint hvis ikke noen avslører dem. De gjør en grundig jobb for å skjule sine feil og spor. De som ikke vet dette vil aldri tro at dette virkelig skjer om du fortalte dem det. Og de kan arbeide i systemet i 10-15 år uten "å se helvete". Når de lojale selv oppdager sannheten, kommer det som et sjokk på dem. Alle fine ordninger, tillitsmenn og verneombud er bare en stor floskel. Utad blank, innad krank. Det trikses med papirer og kortene holdes tett -hvor dokumenter gjemt bak "FORTROLIG" -og unntatt offentligheten §6 nr. 2a -er deres kjæreste varemerke. På denne måten kan ingen oppdage svindelen -tror de. Til og med Bedriftshelsetjenesten har de på sitt parti.

"Ledelsen nektet å ta hendelsen alvorlig. De sa at Nils overdrev, at han var en bråkmaker. Nils begynte å få anonyme truende telefoner midt på natten. Han fikk ikke sove fordi han var redd telefonen skulle ringe. En dag han kom på jobben, fant han støvlene sine fulle av vann. Til slutt ble han sykemeldt. Han torde ikke bli i jobben fordi han fryktet for sin egen helse."

Beregninger utført viser oss at i Norge koster dette vårt samfunn 6-7 milliarder kr. årlig. I Sverige har de kommet til at det koster dem 12-15 milliarder kr. pr. år.
Men Arbeidstilsynet har nå fått utdannet sine inspektører med sikte på akkurat slike problemer -og vil gå disse miljøene etter i sømmene. Men de må også ha hjelp til å avsløre dette. Hele systemet er pill rottent og skjuler seg bak det før nevte fine ordet "fortrolig".

"Arbeidet vårt var ensformig og kjedelig. En av kollegaene var ikke særlig oppvakt, og vi syntes det var artig å fleipe litt med ham. Gjett om vi lo mye. Hvis han skrev feil på et skjema, gjorde alle narr av ham. Og gjorde han ikke feil, så husket vi på å minne ham om sine tidligere feil. Vi hadde mye morro på jobben med den typen. Av og til var det nok noen av oss som syntes at det gikk for langt, men vi tenkte at det bare var til pass -han må jo lære en gang."

Kilde: Image, Konsernmagasin fra Hafslund Nycomed Nr. 3 1993

Hele det praktiske arbeidet og det psyko/sosiale arbeidsmiljøet lir og blir "fastlåst" p.g.a. at lederne selv har brutt grunnleggende regelverk og av den grunn skjuler sine feil ved å ULE med ulvene av frykt for at noen nede i linjen skal avsløre deres brudd på arbeidsmiljøloven og regler generellt. De nede i linjen passer på å bruke dette oppover i linjen -således er det låst, og moralen blir klør du meg -så klør jeg deg. Disse metodene burde høre med til unntakene -men dessverre er det langt oftere regelen enn unntaket i mange statsbedrifter. Arbeidstilsynet vil ta kvelertak på ukulturen, men det ser ut for at de også blir handlingslammet, intet skjer. De bare skriver søte advarsler til lederne om at dagsmulter blir ilagt om det ikke iverksettes en intern arbeidsplassundersøkelse. Er du en medarbeider som avlslører slikt, da blir du mobbet! I verste fall mister du jobben din, mens mobberne fortsetter i sin jobb. Skulle det ikke være motsatt?

Bmo

Konfliktløsninger, ta saken -ikke personen!

Unngå nikkere på arbeidsplassen!

Debattforum BmOnline

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett