BmOnline, det politiske Norge?

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot landsforræderi

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Hovedsiden

  Synnøve F Taftø

 • NEW age- østen's YOGA iblandet religion.

   

  I tidens "siste timer" skal flere statsledere "gå seg ville" og la seg villede av østens okkultisme, yoga og hinduisme. Dem sitter faktisk i FN bygningen og lefler med de mørke kreftene og forstår ikke konsekvensene av hva det er dem gjør. En hoved talsmann for dette okkulte new-age er Robert Muller, som også har laget en bok som heter "New genesis" en ren djeveldyrkelse's bok. Denne Muller arbeidet i FN og han gikk i bresjen for en verdensomspennende regligion, New age. Det er en sammenblanding av østens "yoga- hinduer" og vår religion. Det meste er av indisk herkomst og man fokuserer på guruer og egoet i menneskesinnet. Sitat;"Dette "guru-systemet" i politikken er svært farlig for menneskeheten," sitat slutt, Rev. Fritz Haack Tyskland.
  Altså en total avsporing, hvor nestekjærlighet og familiebånd forkastes. Det motsatte av Gud's ord. En sann trussel mot vårt demokrati, frihet og trygghet. Gururene i India representerer en politisk facisme.

  Denne Muller omtales i avisene som "The amazing Robert Muller, a man for all nations". På sine mange konferanser for FN talte han varmt for en global religion og en New age leder. EN felles verdensordning og religion. På et universitet i India var han taler, (Brahma Kamari's) hvor han la fram sine varme tanker om viktigheten i at FN støttet en verdensordning og en verdensleder. Dette universitetet i India ble mye brukt av FN og deres medlemmer til å diskutere stategier fokusert på fred og enhet. Yoga, selv-segussion og manipulering ved hypnose, er verktøy som benyttes. Det er alltid en trance "TM" som fører fram.

  FN er ikke den nye verdensleder, men en hjelp, støtte og middel for å lykkes i dette. Dette vil gi støtte og prestisje til mange ukjente grupper. (NEW age orienterte hedninger) Ledere verden over blir anmodet om å delta i dette og involvere seg. På kveldstid blir lokalene i FN bygnigen brukt til masse- konferanser til dette formål, å fremme NEW age's utbredelse.

  Likeledes er det en person i Amerika som heter Benjamin Creme, som taler NEW age varmt og lenge. Som sier at Jesus Kristus skal komme på tv-skjermene samtidig i hele verden og vise seg. Disse falske profetene sier at Lucifer er det samme som GUD. Altså Gud er det samme som djevelen.
  Dette faller i god smak for dem som har valgt materialismen's og skjødets lyster. Dette passer dem utmerket.

  Adolf Hitler var en varm tilhenger av guruene, og han brukte deres symbol svastika (hakekorset) som sitt eget. Mange guruer priste Hitler for hva han hadde gjort, inkludert hans mord på 6 millioner jøder. Han manipulerte et helt folk, hvor dem døde som fluer for ham i en unødvendig krig. Det er en paralell her til dem som døde for Jim Jones, som også gav seg helt over til ham. Denne verden av okkulte, mørke krefter er ikke Gud's vei.

  Flere individer vil hevde at dem er Gud. Har menneskene ikke lært noe av sine tidligere feil?

  Men Jesus sier; "Jeg er veien sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg".

  Hovedsiden Paven i ROM

  Signer gjesteboken

  http://BmOnline.no

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett