Ett nytt politisk alternativ for deg som ønsker forbedringer
Norgespartiet vil innføre DD- Direktedemokrati, for FOLKET- av folket.
Dagens parlamentarisme er gift til folket, pga Kartellet på stortinget.

Vi vil ikke legge Norge under fremmed herredømme

Norge ut av Eøs/Schengen-avtalene
-fri fra fremmede makters lovverk

Norge som fri og selvstendig nasjon med frihandelsavtaler

Slå ring om Norges Grunnlov
-vårt Frihetsbrev

Slå ring om Norges 1000-årige kulturarv

Her kan du laste ned underskriftslister til partiregistret:
Last ned underskriftsliste for 2018 her, pdf format.

Last ned følgebrev her, pdf format

Last ned program her, pdf format


Norges Selvstendighet og Frihet har en pris. Støtt Norgespartiet økonomisk med det du selv mener du kan bidra med. Det er også mulig å bidra med et fast beløp per måned gjennom autogiro. Norgespartiet får ikke offentlig støtte og er helt avhengig av private midler. Norgespartiet er sannsynligvis siste mulighet til å berge Norge unna Globalismens fangarmer. Neste Stortingsvalg går av stabelen i 2009 og da har globalistene i Regjering og Storting varslet nytt angrep på vårt frihetsbrev - Norges Grunnlov. Av Stortingets 169 mandater, er ca 140 med i Europabevegelsens ulovlige og rettsstridige stortingsgruppe.

Et medlemskap koster kr 150,- pr. kalenderår. Fra 2018 økes kontigenten til 150,-
Kontonummer: oppdatering kommer på kto nr. 2895.42.42856 Norgespartiet.

 

Norgespartiet vil bidra til at FOLKET skal ha makten, jfr ikke partidiktatur- og derfor gjøre en tredelig av makten, slik at man unngår et Embetsdiktatur, mao et enevelde hvor både lovskrivere og utøvere sitter rundt det samme bordet og "hestehandler". Alle som tenker seg om, ser jo at når slike tilstander styrer, hvem er det så disse lytter til?

Jo, de lytter kun til globalistene som sitter rundt det samme bordet, det norske folk har de aldri lyttet til, jfr Norges Grunnlovs §1, sier; Norge er et fritt og uavhendelig rike...

Men det er ikke Norge i dag, jfr fremmede makter som har tatt full kontroll via våre politikere- som IKKE lytter til oss og våre valg, jfr 1972 eller 1994 om Eu medlemskapet. Gjennom Eøs er vi faktisk medlem av Eu, mot vår vilje. Og det kan vi takke politikerne på stortinget for, da de bare gjør som de selv vil.

Norgespartiet vil innføre et realdemokrati, direktedemokrati- (DD) hvor den etablerte venstre høyre aksen i politikk blir kastes på globalistenes søppeldynge.

Dagens agenda på Stortinget er en illusjon om at vi har et demokrati.

Last ned klimadokument, pdf format

Vi søker ivrige aktører i nord og sør. Ta kontakt pr telefon eller e-post
Vi sender ut valgmateriale etter avtale pr. brev/telefon.

De som ønsker å gjøre en innsats på frivillig basis er hjertelig velkommen!
Underskriftslisten kan du laste ned og printe ut, flere som bidrar- jo raskere når vi 5000 underskrifter.

Ved å bidra, jo raskere blir Norgespartiet aktiv på stortinget. Så snart NP er på stortinget, vil NP hamre løs på Norges Grunnlovens prinsipper, som sier at Norge er et fritt og uavhendelig rike, jfr innføring av Direktedemokratiet.

Har du kommentarer hører vi gjerne fra deg.

Vi ønsker å komme i kontakt med folk som har kunnskaper om organisasjonsbygging.

1. I alle fylkene i Norge ønsker vi at du tar kontakt med oss i Norgespartiet.

2. Sammen skal vi danne nye Fylkeslag og bygge opp en sterk organsiasjon for å reise opp Norges interesser, jfr Norges Grunnlovs §1.

3. Vi rekker ut "våre hender" til alle Fylkene i Norge, Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag osv, osv.

4. I dag er Hedmark etablert, Hordaland like så. Agderfylket er under bygging.
Buskerud er også under bygging. Vi er i gang med å bygge nettverket- i tråd med intensjonen til Norgespartiet- å innføre DD Direktedemokratiet i Norge.

5. Direktedemokrati har Sveits hatt i 168 år med stor suksess. Folket styrer ved å ta viktige avgjørelser selv ved juridisk bindende folkeavstemninger i viktige saker for sitt land. Politikere fins ikke, kun profesjonelle saksbehandlere- som utfører det som folket har stemt fram.

Dagens parti-diktatur har vist seg å ikke bry seg om våre verdier eller ønsker.
Derfor er Norgespartiet det eneste system som vil utfordre dagens V-H akse med en splitter NY agenda, som tar INNBYGGERNE på ALVOR.

Formann i Norgespartiet: Bjørgulf Mortensen
Epost.
Mobil 41239887Norgespartiet.no


Med vennlig hilsenNorgespartiet


org. nr: 991 832 343
Design: Bjørgulf©Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

Lov om opphavsrett
http://www.bmonline.no

 

E-post: bmonline at bmonline.no