BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Fjern § 93 fra grunnloven!


  § 93 i Grunnloven ble fremmet av og vedtatt av EEC-tilhengerne på Stortinget, slik at de kunne melde Norge raskt inn i EEC, uten først å spørre folket i et stortingsvalg, om det ville gi Storting og Regjering mandat til å melde Norge inni EEC.

  Jarl Hellesvik, Hammerfest
  7.10.2004  kl 21:01

  § 93 er senere blitt planlagt brukt til å melde Norge inn i daværende EF og nåværende EU. Dagens EU-tilhengere har fortsatt planer om å benytte seg av § 93 til å melde Norge inn i EU. Høyres stortingsrepresentant og Europabevegelsens mann, Inge Lønning, har nå nettopp fremmet et grunnlovsforslag om at § 93 endres slik at det skal bli enda lettere å benytte denne paragrafen til å kunne avgi suverenitet.

  § 93 er et fremmedelement i den norske grunnloven, fordi paragrafen gir Storting og Regjering mulighet til å avstå suverenitet, uten først å spørre om folkets mandat. Paragrafens innhold strider derfor imot grunnlovens ånd og prinsipper.

  Norsk medlemskap i EØS er et grovt eksempel på hvordan paragrafen kan bli misbrukt.
  Før stortingsvalget høsten 1989, sa EF-tilhengerne med, Gro Harlem Brundtland i spissen, at EF-saken ikke hadde noe i stortingsvalgkampen å gjøre fordi det ikke ville skje noen store endringer i forhold til EF i den kommende stortingsperioden. Mange EF-motstandere trodde på løftet fra EF-tilhengerne. Dersom dette løftet ikke var blitt gitt, ville svært mange EF-motstandere stemt annerledes.

  Da EØS-saken ble reist, ble det fra EØS-motstandernes side, argumentert med at Stortinget ikke hadde noe mandat fra folket til å vedta EØS-avtalen fordi saken ikke var blitt forelagt befolkningen i valg. Dette ble avvist av EØS-tilhengerne. Det ble også reist krav om at det i det minste, av denne grunn, burde avholdes en rådgivende folkeavstemning før saken ble behandlet i Stortinget. Også dette ble avvist. Daværende nestleder i Høyre, EØS-tilhenger, John G. Bernander uttalte, rett før stortingsbehandlingen at: "Hovedpoenget for oss er at EØS-saken ikke avgjøres av gallupmålinger, men i Stortinget på fredag innenfor de rammer Grunnloven gir oss."

  Dagen før det omfattende vedtaket 16.oktober i 1992, viste en meningsmåling at 38,1% sa nei til EØS og 35,7% sa ja til EØS.

  Legg merke til hvor rått og innbitt løp det ble kjørt, med henvisning til Grunnloven. Da var det ikke mye snakk om å ta hensyn til folkemeningen! Derfor har jeg alltid hevdet at dersom det på et eller annet tidspunkt hadde vært et tilstrekkelig flertall på Stortinget til å misbruke § 93 til å melde Norge inn i EEC, EF eller EU, ville vi aldri fått noen folkeavstemning i Norge.

  Det som ga Stortinget lovhjemmel til å gjennomføre dette politiske EØS-kuppet, er § 93. Det var ingenting i situasjonen som tilsa et slikt hastverk at § 93 måtte benyttes.

  § 93 ble derfor grovt misbrukt av stortingsflertallet, mot viljen til en meget stor del av befolkningen, ja endog mot sannsynligvis, et flertall av befolkningen.

  § 93 kan også i framtiden bli misbrukt på nytt, like grovt eller grovere, av et stortingsflertall, imot viljen til en stor del av befolkningen eller endog folkeflertallet.

  Dersom suverenitet skal avgis, er det folket i valg som skal gi Storting og Regjering mandat til det, intet annet. § 93 har påført vår statsforfatning et innhold som vi av konstitusjonelle grunner ikke kan leve med. Derfor må § 93 fjernes fra Grunnloven.
  Derfor er det gledelig å registrere at stortingsrepresentant Steinar Bastesen i Kystpartiet nå har levert inn et grunnlovsforslag som går ut på at § 93 fjernes fra Grunnloven.

  Så nå er det opp til oss EU-motstandere, i kommende stortingsvalg, å sende på Stortinget representanter som lover å stemme for at denne paragrafen blir fjernet fra den norske Grunnloven!


  Nordmenns nei i EU-saken blir totalt neglisjert av ja-politikerne i Europabevegelsens
  ulovlige og rettsstridige Stortingsgruppe inne på stortinget.

  Ulovlige grunnlovsendringer

  Erna Solbergs forslag til endringer av §93


  BmOnline


  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no