BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

Politiker-barometeret!

UNG OG RAUDs ungdomsbarometer, her kan dere norgesvenner se hva Sverre på Ung og Raud ville vite. David som overvåker sidene til de søte små røde likte ikke at jeg hadde besøkt siden deres.

[IMAGE] Kjemp for alt som du har kjært dø om så det gjelder...

De to lærersetningene i politikken. Av Arthur Koestler:

Sun Dec 13 18:43:31 1998

En liten kortfattet innlevelse i politikkens to lærersetninger.

Hei, Sverre.

Ja, jeg ser at du morer deg, det er jo hyggelig. Det er jo det som gjør at det blir dobbelt så morro.

Tilbake til det som vi snakket om. Ok med dine 18 år, det vi begynte med var de to lærer setningene i politikk.

Altså er ikke dette noen fasit, men en regle som viser de to ytterpunkter, og som jeg har nevnt for deg tidligere, din lave alder i betraktning. Det er klart det er innviklet å skulle forstå dette hvis man ikke har en eller annen ballast, (erfaring) å bygge på.

Det er jo noe som siger på med årene. Og her er jo jeg 3 ganger så gammel som deg. Altså .... Jeg vil her få vise deg forskjellen i de to lærersetningene i politikk.

1.

Respekt for individet og de sosiale fremsteg er uforenelige. Du vet da hva det vil si å tenke på individuelt grunnlag? Slik som på skolen, når du skal ha "S" i alle fag? (Han blir sikkert jurist, lege osv.) Måten og metoden man benytter for å nå dit er forskjellig. Noen trenger lang tid, andre kortere - og noen jukser på eksamen. Den individuelle prestasjon og karakter er forskjellig. Det er det sentrale hos alle å akseptere og respektere. Desverre er ikke dette alltid like lett, derfor oppstår det problemer, vi har begrepet svartsjuke, misunnelse i blikket. Svartsjuke er pussig nok mest utbredt blant sosialistene.

Meget tidlig lærer vi hva en is er for noe, men vi vet ikke at den koster noe, altså må vi ha noe i hånda for å bytte den til oss, penger. Vi lærer også ganske tidlig hva penger er. Desverre er det noen som aldri forstår hva det vil si å spare på pengene. De har liksom aldri vært fri. En som alltid er fri for penger, vet hva det betyr. En som aldri har tørstet -vet ikke hva det er. Så til skolen, der lærer vi etter hvert at de som er flinke tjener mye mer penger enn de som ikke er det.

Jeg forstørrer dette så det skal bli lett å forstå. De som tjener mye vil da få mye mer innflytelse enn de som tjener mindre, enig? Til eks. vil jeg nevne en mann som sliter et helt liv, og aldri har vært syk. Nå blir det litt moral her!

(Her vet vi at det finnes de som tar seg fri, og det er igjen det som er problemet -de sosiale goder de da vil få.) Og det er i dag påfallende enkelt å få seg sykemelding? Noe som har med dokterens moral å gjøre. (Eller systemets rottenskap)

Han som slet og jobbet, betegnes som lojal og har ARBEIDSMORAL. Han vet at noen er borte fordi de skal gjøre andre ting og de sykemelder seg og ødelegger for de som er syke. Dem misbruker systemet. Det er også verdt å merke seg at det er sosialistene som er flinkest i klassen her.

HAN blir harm over slik oppførsel (slendrian), her ser du han som betegnes som arbeidssom som får unna jobben, tjener inn penger.

De som ikke får inn pengene må nemlig «stjele» fra de som arbeider. Slik er systemet i dag, kalles sosiale goder.

I debatten rundt kirkens menneskelige etikk kontra statens politikk finnes to oppfatninger for å betegne menneskelig etikk i politikk. Den ene er av dem er kristelig og human. Den forkynner at individer er fredlyst og hevder at aritmetikkens lover ikke kan anvendes på menneskelige enheter.

Denne læren har fått benevnelsen anti-vivisesksjonsmoralen.

Det er de åndelige maktkrav, det åndelige regimente også kalt "det åndelige sverd".

Dette driver KRF langt over støveskaftene. I det hele tatt er det påfallende at KRF kan slå politisk mynt, hvor hensikten helliger midlet, sier oss noe om KRFs påtatte kristne budskap kontra den hårde virkelighet, de som virkelig er kristne. Heldigvis er det mange som ser dette, og derfor vil KRF aldri få makta i Norge alene. Tør ikke tenke tanken! Det ville i så fall bli en impotent politikk med slik humanisme som KRF står for. Da de egentlig er værre enn alle de andre til sammen. Fordi de lyver.

Med dette menes at KRF lar kjeltringene få så frie hender -at det går ut over den sosiale velferd til de som trengte den og ikke har gjort noe galt.

De ser at de blir mindre ivaretatt. Det menes her med humanisme i ekstrem retning, noe som er selv-utslettende. Akkurat som i innvandringen.

Fordi da vil flere og flere bare sitte på baken fordi man ikke behøver å gjøre noe for føden -og hvem skal da til slutt arbeide for å holde hjulene i gang?

Vi ser i dag faren ved dette -hvor trygdekontorenes tall viser oss at hver 4. nordmann er på trygd.

Med andre ord er respekt for individet og sosiale fremsteg uforenelige.

Her ser du, respekt for individet (å fostre leger, dyktige folk som skal jobbe, tjene penger og skape noe) er uforenelig med sosiale fremsteg...som menes at man må ta fra de som tjener for at de sosiale fremsteg skal blomstre.

Her er det krigen har stått i alle år-tusener. Fordi de store ikke elsker å betale 60% skatt av sin hårdt arbeidende lønn, fordi at noen andre skal ligge og dra seg. (på spissen) Altså for hver 100 kroner går 60 kr i skatt til de som trenger det av en eller annen grunn. Du skjønner at det er ikke alle som betaler så mye. De fleste har en relativ lav skatt, men allikevel dette er kjernen i politikkens to ytterste poler, venstre og høyre. Hvor de er motpoler -forstår du. Den ene tjener og skaper noe, den andre siden bremser på denne siden, ved at den arbeidende siden finansierer hele sosialen. Det er slik verden er, kort og godt.

Det er like naturlig som at det regner. Det vil du lære, gjett om.

2.

Den andre oppfatningen går ut fra det grunnprinsipp at et kollektivt mål helliger alle midler og ikke bare tillater, men krever at individene på alle måter skal underordnes og ofres for det almene.

Dette er sosialdemokratiet i det ytterste verst tenkelige, nemlig kommunismen. Som derved disponerer over individet akkurat som en forsøkskanin eller et offerlam. Denne oppfatning har fått navnet viviseksjonsmoralen og er rake motsetningen av den først nevnte.

Den kalles også for de verdslige maktkrav og det verdslige regimente. Det er makthaverne (staten) som i praksis benytter seg av det verdslige sverd og det verdslige regimente.

Denne politikken er Arbeiderpartiets plattform gjennom byråkratiet hvor de utøver formynderiske overgrep mot enkeltindivider i samfunnet. (barnevernet er et eks) (justismord utført av aktoratet)et annet eks.

Humbugmakere og dilettanter har alltid prøvd å blande sammen disse to oppfatninger, men i praksis er dette en umulighet, fordi de er to motpoler.

Som jeg nevnte for deg. Helt siden det oppstod det vi kaller nasjoner og klasser, har de levd i en permanent tilstand av gjensidig selvforsvar.

Som tvinger dem til å utsette virkeliggjørelsen av humanismen til en senere tid.

I Norge som i tiden vipper her, kommer de motsatte krefter av humanismen i tusentall for å drepe den og innføre andre lærersetninger, nemlig det politiske verdslige sverd hvor hodene vil rulle, hvis du ikke gjør som muslimene sier....Per prest.

Dette er teokrati. Og her er vi i dag, hvor vi er på full fart mot den blå siden. Pendelen svinger sakte men sikkert, noe du sikkert forstår når du leser om EU, makt og penger.

Du kan gjerne gå til min side og lese mer om EU. Bare trykk her, og du vil finne ting og tang. Du kan også skrive beskjeder i forumet. Håper jeg klarte å forklare deg litt i denne omgangen.
God fornøyelse!

BMO


DebattforumetLes eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett