Sos Rasisme

Nordmenn -foren dere!!

BmOnline

[IMAGE]Kjemp for alt som du har kjært dø om så det gjelder...

Les resultatene av Blitz-ungdommen og Sos Rasismes herjinger!Vår tidligere politimester i Oslo, Willy Haugli har ikke mye til overs for de "søte smås" foreldre.

Når vi ser hvem det er som har satt stempletOla og Kari da vil du se et bilde. Alle titlene til foreldrene er fhv.

Hvem er BLITZ-PØBELEN?

Jo, yngelens opphav er f.h.v. statsm. Gro H. Brundtlands sønn.
Datter av ambassadør Th. Stoltenberg & Statssekretær Karin Stoltenberg.
Sønn av forsvarsminister J. Kosmo. (Jfr intervju i Gjengangeren 1993)
Datter av Rune Gerhardsen & fhv. Statsråd Tove S. Gerhardsen.

Sønn av skuespiller Henny Moan og Ole Paus.
Datter av Totto Osvold NRK & Journalist Dagbl. Sissel B Osvold.
Datter av Erlig Folkvord, som vi se mappa si..
Sønn av ordfører i Haugesund Finn Martin Vaalersnes (Haugesund avis)


Videre kan du også lese hva Willy Haugli skrev i sin bok; Sitat:

I min tid som politimester fikk jeg for øvrig ganske mange forespørsler fra bekymrede foreldre som hadde noen av sine håpefulle i Blitz miljøet.
Det som forundret meg var at de ikke så med særlig uro på at deres barn vanket i et miljø som skjulte personer som begikk straffbare handlinger.
Nei, forespørslene gjalt nesten utelukkende om de trygt kunne reise fra byen, og om jeg som politimester kunne love at BLITZ-ungdommene ikke ville bli banket opp av politiet.

Nå ble jo disse ungdommene aldri banket opp av oss. Det motsatte var snarere tilfellet. Foreldrene det her var snakk om, tilhørte nesten alle gruppen av velartikulerte besteborgere.

Jeg måtte ofte ta meg kraftig sammen for ikke å si akkurat hva jeg mente om foreldrenes holdning. Jeg er bekymret over ungdommer som tror de kan slå løs med balltre og flasker på politiet og på alt annet de ikke liker i samfunnet, og unnslippe uten reaksjoner.

De samfunns-støtter som ser det som sin oppgave å bortforklare problemet, påtar seg et stort ansvar.

Antirasistenes frontfigur:Sitat fra Stein Lillevolden:

-Det er riktig med vold i enkelte situasjoner. Å tro på fullstendig ytringsfrihet er en avsporing, sa Stein Lillevolden under et møte der anti-rasister i Oslo diskuterte taktikk og virkemidler. Foto: Håvard Houen. (bilde av poden).

BMO: Ja, noe lærte Gro av PLO terroristsjefen sjøl, Jasser Arafat. Så det er en førsteklasses blitz-mester BLITZ har sine metoder fra. Videre er disse lakeiene en videreføring av FEMTEKOLONISTENE som Norge led av under den 2. verdenskrig. Disse arbeidet som kjent under Quisling og var datidens landssvikere. Quisling ble verdenskjent for å har forrådt sitt eget folk, se under ordet quisling i engelske ordbøker. Han fikk sin velfortjente straff og ble som kjent henrettet. Mange etter krigsoppgjøret slapp rimelig, men mange var det som urettmessig ble dømt. Det verste et individ kan gjøre- det er å bidra til at et fedreland opphører, og det gjelder uansett hvor du er i verden.


Her ser du hva vi har med å gjøre, en haug med ansvarsløse og upålitelige mennesker som ikke er ved sine fulle fem(foreldrene) -skulle man tro når man i etter tidens lys ser på dette.


Leve et fritt Norge! [IMAGE]

 

Ta en titt på gjesteboken!Resultatet av APs barnehage i Pilestedet?

Videre har lakeiene i AP -vel vitende støttet opp om disse livsfarlige miljøene ved å bevlige de millioner av kroner! Er det APs foreldre-birag vi aner konturene av?

Resultatene av at de ikke tok vare på sine søte små? Og bare lot de holde på? Sos Rasisme og Blitz m.f. har ved sine aktiviteter bidratt til å spre frykt -og skadet vårt nærmiljø og samfunn.

Konsekvensene av dette har for mange barn og deres foreldre vært en tragedie.

Flere barn er blitt mobbet på skoler og i barnehager fordi moren eller faren er politisk engasjert mot innvandringen. Bedriftseiere politisk engasjert mot innvandring har måtte legge ned sine bedrifter fordi dem ble stemplet som rasister av APs barnehageramp i Blitz. Dette er alvorlige saker og det kan vi verken tolerere eller akseptere. Nå må vi som ser lusa på gangen ta affære!

Disse pekerne fører til:

NRKs medarbeidere er som et Orakel!

Politikk, leserinnlegg og fotoalbum

PROFESSOR H. TREFALL


Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap


Stopp betalingen til disse!


Sos Rasismes sanne ansikt

Hvorfor støttes SOS rasisme med våre skattepenger, mens nasjonale organisasjoner blir

nektet statsstøtte? Hvilken urettferdig handling har regjeringene og stortinget gjort for å ødelegge vårt land?

Debattforum BmOnline

English information, read grandys sad story!


Med vennlig hilsen BMO


AP og HAMAS

Mer om AP og PLO!

Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett