BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

 

Sos Rasisme

Vår tids femtekolonister, Sos rasisme!

Hvor er statsrådenes lojalitet? Når de bevigler millioner til disse nazistene, burde ikke nasjonalromantikere også få det samme?

Femtekolonner er inntrengernes allierte som arbeider for å demoralisere forsvarerne og bryte ned forsvaret innenfra.

Det ser en straks en åpner en avis, hvor disse er tildelt spalteplass i millionklassen, betalt av vår egen stat. Hvor der er en eller annen kjendis, byråkrat av ulik årgang som i rikt monn får forkynne sin vranglærde høyverdighet. Dette samtidig som enhver innfødt som ikke er enig med disse femtekolonister-blir stemplet som rasist, nazist og fremmedhater.

Noe Sos Rasisme viser hvor de stempler meg uten å tenke på konsekvensene av det de driver på med. Dette viser oss hvem det er som egentlig er rasisten. Denne høymoralske elite som legger grunnlaget for det multietniske og flerkulturelle samfunn, har bestemt at vi i fremtiden skal bo i miljøer der ingen føler seg trygge og langt mindre hjemme. De bestemmer og planlegger samfunnet utifra hva som er "tidens mote" og gjennom denne fremmedgjøringen bidrar til å snu opp/ned på vår hverdag.

Hvor nordmenn i kommende generasjoner blir nødt til å vokse opp i noe de selv ikke fikk være med på å forme, hvor de ganske sikkert vil forbanne femtekolonistene som har påført oss disse lidelser.

Femtekolonistene fremsetter i media, sitat : Vi gripes av angst og minner full av redsel når nynazistene i Tyskland kaster bomber mot flyktningesentra, eller når skin heads i Oslo kaster flasker mot innvandrere; sitat slutt. Så ensidig settes altså tingene på sin "rette" plass av dem som av mediene oppfattes som sannhetens apostler, femtekolonistene. Det ble ikke nevnt at innvandrerne kastet en norsk ungdom utenfor en bro med livsvarig invaliditet som resultat. I Stockholm sier de at det er større sjanse for å bli banket opp av en utlending i gatene enn av en Svenske.

Ting gjort av innvandrerne skal skjules, man har ikke lov å trykke sannheten om dem.

Man har ikke lov å sitere på førstesiden at det var utlendinger som voldtok, drepte o.s.v.

Dette er Ole Lindboe tilhenger av, "Nationen den 06.07.95" sjef ved Nordisk Råds presidentsekretariat i Stockholm.

Altså forsøker Sos Rasisme å kvele ytringsfriheten og benytter alle midler for å skjule de mord og alle andre grusomheter som har og er blitt konsekvensene av en helt sinnsyk innvandrings -og asylpolitikk.

Disse femtekolonistene er en trussel for vårt land og sikkerhet og bør behandles deretter, noe Kari og Ola klart sier i fra om hver gang på Holmgang. Hvor det er ca 40.000 innringere på under 30 minutter som sier at de vil kaste ut samtlige innvandrere. Det er sannheten fra det norske folk. Men det har overhodet ingenting med rasisme å bestille. Men det er akkurat det disse femtekolonistene prøver å få det til å se ut som.

Innringerne til Holmgang er jo anonyme og tør sikkert ikke gjøre dette hvis deres gode navn og rykte kom på trykk. Det kan vi takke femtekolonistene i Sos Rasisme for. Det er sannheten om disse lands-foræderne, hvor de bidrar til akkurat det samme som Quisling under krigen. Les om fremmedvennlighet, les i engelske ordbøker under ordet quisling. Quisling ble som kjent henrettet for det svik han gjorde mot fedrelandet. Da ser dere hvem som er nazistene nærmest i dag, nordmenn som er imot SR, eller de som i dag løper det samme ærend som Quisling?


JernWillys ord om Blitz-pøpelen.

Mer om nynazistene i Norge betalt med våre skattepenger, at det går an! Tenk, muslimene var Adolf Hitlers nærmeste allierte. Nå kommer centex turbanene hit!

Diskusjons- forum

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline startside, 16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK og Sydvaranger-to styrte nedleggelser.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett