BmOnline, det politiske Norge?

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Hovedsiden

  Synnøve F Taftø

 • SS-massakrer og Politiet !

  Skrevet av 'Vice.president.Cheney', 9.nov.2004, kl.20:46 kopi fra sol.debatt

  Endelig kommer sannheten om de 6000 norske SS soldatene frem ! Hvem var den eneste statsetaten med hele 60 % innmelding i NS ?
  Jo nemlig Politiet ! Nasjonal Samlings ledere vedtok å sette opp flere SS-politikompanier, som skulle sendes til østfronten.

  Jonas Lie spilte en fremtredende rolle ved etableringen av denne spesielle enheten. Himmler hadde allerede 17. juni 1936 fått stadfestet sin stilling som Reichsfuhrer-SS og ble samtidig utnevnt til sjef for det tyske politi.
  Vel en uke senere gav han ordre om en nyorganisering av politiet med to hovedelementer, ordenspoliti og sikkerhetspoliti. Det første var uniformert og stilt under kommando av en SS-0bergruppenfuhrer.

  I Norge hadde NS politiminsister Jonas Lie tenkt seg at alle norske politifolk skulle mobiliseres til fronttjeneste. Han ønsket å gi dem militær utdannelse.

  Det første SS-politikompani ble opprettet i oktober 1942. Etter endt utdannelse gjorde det tjeneste i Finland, og en stor del av styrken ble innlemmet i «DNL» i april 1943. På samme tid dro 2. kompani fra utdannelseskolen i Holmestrand til Tyskland, ble senere sendt til Finland og kom til Oslo i midten av mai 1944.

  Den samme veien fulgte 3. kompani som kom til Finland i august 1944, like før finnene kapitulerte. Det ble da nødt til å følge den tyske Lapplandsarmeen nordover og kom via Finnmark og Troms frem til Narvik. Der ble styrken tatt om bord i noen av de få transportfartøyene som fremdeles fantes, og sendt sørover. 4. kompani ble satt opp så sent at mannskapene møtte frem i maidagene 1945. Det bestod da av bare 40 mann.

  Tror dere så disse jævlene fikk noen straff?
  Nei som regel ikke ! Politiinspektør Knut Røed som ledet arrestasjonene av 724 norske jøder som skulle gasses i Auscwits ble flate meg frikjent !!!

  Signer gjesteboken

  http://BmOnline.no

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett