BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

 

Nøkkelbegreper utgitt av UDI.

Nylig annonserte Kommunalministerens kontor (G.Berge) at de skulle fjerne ordet innvandrer fra offentlige dokumenter, i den hensikt at ingen skulle få vite om den, de, i en mulig tviste-sak har innvandrer bakgrunn. Igjen et "knep" for å kneble, hindre at opplysninger kommer de "berørte" parter for ørene. Slikt kan bunne i at f.eks. en innvandrer har søkt jobb. Så kan innvandreren ikke norsk. Selvfølgelig ønsker ikke et firma å ansette en som ikke kan det norske språket. Så hvis et firma i ettertid skal søke etter arbeidsfolk kan vi risikere at vi blir kaldt både det ene og det andre for at vi ikke ansetter innvandrere, og kanskje blir bøtelagt?

Men her følger en kort oversikt som kan klippes ut for de som ønsker å friske opp sine kunnskaper om innvandrer begrepet.

ASYLSØKER:

Person som kommer på egen hånd og uanmeldt til Norge , og ber om å bli godkjent som flyktning. Kalles asylsøker inntil søknaden blir avgjort.

FLYKTNING:

Omfatter både asylsøkere som får innvilget asyl og kvoteflyktninger.

KVOTEFLYKTNING:

Kvoteflyktninger kommer til Norge som regel etter anmodning fra FNs høykommisær for flyktninger. REGJERINGEN fastsetter årlig hvor mange kvoteflyktninger som kan tas imot i Norge.

ASYL:

Å få asyl betyr å få beskyttelse mot forfølgelse. Personer som får asyl i Norge får status som FLYKTNINGER. Og kan automatisk hale inn de samme rettighetene som en flyktning.

OPPHOLD PÅ HUMANITÆRT GRUNNLAG:

Gis til ASYL-søkere som ikke får asyl, men hvor sterke menneskelige humanitære hensyn taler for at de får bli.

INNVANDRERE:

Fellesbetegnelse på personer med utenlandsk bakgrunn som er bosatt i Norge, uansett opprinnelig årsak til innvandring.

Dette får vi håpe at den norske stat fortsatt vil stå ved, slik at vi fortsatt får vite hvem det er vi har med å gjøre, det er jo en ærlig sak. Noe også Håkon Lie i beste AP-stil -vet å sette pris på.

Her er dødslisen over nordmenn, drept av utlendinger. IKKE en nordmann skulle bli drept av utlendinger, og heller ikke en utlending skulle vært drept av nordmenn. Men nå er tallene slik at det er mangedobbelt nordmenn som er drept av fremmede.

Tenk, det er våre politikeres skjulte agenda som gjør at dette skjer. De har fjernet statens ansvar for norske individer, jfr Grunnloven. Dette har ikke blitt viet et grams oppmerksomhet fra våre riksaviser, jfr den skjulte agendaen, det globale helvetet som de ivrer på bak vår rygg.

BmOnline

Her finner du Utlendingsloven på 11 sider. Når du har lest den ser du at den gamle av jesuittparagrafen av 1956 bør gjeninnføres!

Det er jesuittenes gift som nå begynner å virke, dvs pavens pengeågerentesystem, eiendomssamfunnet som våre riks-politikere er delaktige i.
De har gjort seg skyldig i en dødssynd. De har våre medsøstrers blod på sine hender, og har forrådt det norske folk.

Innvandrerne er blitt lurt hit, og de er bare triste offer for selviske rikspolitikere. De er og blir stats og id løse i et fremmed land.Debatt Forum BmOnline

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Muslimenes hellige krig
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett