BmOnline Norge

Les mer om :

Hvordan bli kvitt vantroen?

Ja, kjære dere alle sammen. Hvordan skal vi som troende kunne forklare det til en broder eller søster? Hvordan kan vi det? For det første, vi kan ikke av oss selv gjøre så mye. Vi kan være gode medmennesker. For er det noe som mangler i dagens samfunn, så er det medmenneskelighet. Men hør hva Jesus sa, "Dere skal gjøre større under enn dette, fordi Jeg går til Far", Ser dere, hva er disse større underne? Jo, det er at det er KUN de kristne som kan lære Sin Søster og Bror det sanne Evangelium, ser dere. Det er der Misjonsmarken er- Gå ut i all verden...Misjonsbefalningen, Matt 28,19- husk- Guds Ord. Ikke SEKTs ord- eller organisasjons ord- fordi det er døden. Dette burde sektene vite alt om, men de tier. Ser dere- og hva gjør de? Jo, de tar ALL æren selv. Der ser dere fordervelsen og satans løgner- i disse sektene. Og Far sier "Kom ut av Henne Mitt Folk", ser dere. Henne er denne sjøgen- sektene som er hunkjønn (Henne) som lurer de kristne på gale veier- det er den falske menigheten- sektene og organisasjonene.

Det er bare penger som betyr noe i dag. De satser alt på penger, fordi hvor du enn snur deg så er det ikke plass til menneskelige verdier. NEI. Det er bare penger, mammons trelldom. VI skal være fri, står det i Bibelen. Hvordan kan vi oppnå denne friheten, fri fra trelldommens åk? Fri fra religiøse organisasjoner, fri fra norges bank og deres renter osv, osv.

Hva er synd, det å synde- hva er det? Det er ikke å hoppe til køys med nabokjerringa, eller drikke seg sørpe full. Neida. Hva er det da? Jo det er vantroens egenskaper. Det er noe som de vantro gjør. Så hva er det å synde? Jo, det er vantro. Når du ikke tror, så synder du. For det finnes bare en måte å bygge en menighet på, det finnes bare en måte å ha tro på, og det er ikke på en organisert kirke. Heller ikke på det at han (hun) står som medlem (i en kirke), heller ikke på en eller annnen teologisk ide.

For de er mer eller mindre menneskelagde, men den eneste måten troen kan finne sitt hvilested på, i ærbødighet, er på det faste uforanderlige Guds Ord. "Troen kommer av å høre, å høre Guds Ord." Når troen er blitt hørt, anerkjent (av Gud), da er det avgjort. Ingenting kan flytte på den mer, uansett hva som enn kommer eller går. Ingenting kan forandre denne troen. Tenk! Du er forankret, og du endrer aldri mer på det.

Det er for Evig og alltid. For ved ett offer har Gud for Evig Fullkommengjort den som er Helliget, eller kaldt. Troen har en slik stor plass i en troendes liv, at den vil holde ved kanten av en sølet grav eller over kisten til et kjært barn, eller en annen som en er glad i, som er gått over fra dette livet til det hinsidige. Den (tro) kan se opp til Ham med en ørns skarpe blikk og si; "Jeg er oppstandelsen og Livet." De glemmer det som er bak og jager fram mot målet, til seiersprisen. Jeg er så glad for at Gud har brakt det til veie, og gjort den til en fri gave til alle. Det er altså slik kirkene skulle vært. Men de er milevis fra Hans sti.

En RETT Kirke og menighet betyr ikke organisasjoner og denominasjoner, men det menes grupper av mennesker, troende, som er samlet i fellesskap i Ordet. I det FRIE ord, uten lenker til paven, metodistene, pinsevennene, adventistene osv. Men sitter du i en slik denominasjon, pass på at du har det rett, at du ikke ligger og sover på deres teologiske falske lysstriper som Herren har advart oss imot, jfr Joh. Åp. 2, 6. Men dette har du, at du hater nikolaittenes gjerninger, som Jeg også hater. Nikolaittene = katolikkene

ROM:10:9 Her kan du lese svaret på spørsmålet,
For hvis du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har reist Ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Amen!

Herrens løfte
Herren har gitt oss et løfte, et løfte om å komme inn i Hans hvile, nemlig sabbaten. Hva er det? Jo, det er den Hellige Ånd.
Hvor enn så mye du springer på møter i pinsevennene eller metodistene eller drkk, så har det INGEN ting med det å komme inn i hvilen å gjøre.
Du er enkelt og greit fortapt hvis du tror det.

Gud må selv komme til deg og åpenbare ting for deg og ta bort de verdslige ting i deg, da er du født på ny. Og d e t vil ta alle verdslige ting bort og ut av oss.

"La oss derfor ta oss i vare ...da et løfte om å komme inn til Hans hvile ennu er for hånden". Ja, ennu er det for hånden, hva venter du på?

La oss derfor ta oss i vare forat ikke nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til Hans hvile ennu er for hånden."

Her er løftet, her er hva vi må ta oss i vare for: hvis der ikke lenger er noe løfte for hånden, så ville det vært noe annet, MEN der e r et løfte!
Og så det neste, bli ikke liggende etter.
Tanken her er: hvis vi er på vei til hvilen, hva er da denne hvilen? Hvor finner vi den? Finner vi den ved å stå i en menighet? Eller ved å bli døpt på en bestemt måte? Eller ved å bli medlem av den største kirken i byen? Ved å se pen ut og kle seg bedre? Utdannelse? Penger- slik at vi kan sette oss ned og hvile resten av livet vårt, som det heter? Det er ingen av de nevnte delene.

Les hva Bibelen sier at det er og hvordan du får det:

"La oss derfor ta oss i vare, forat nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til Hans hvile ennu er for hånden. For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine;"

Hva er Evangeliget? Det glade budskap. Det glade budskap kom til dem i Egypt. "Gud har sendt en forløser som skal bringe oss ut og ta oss til det lovende land. Og det glade budskap er til oss NÅ. Gud har sendt en Gjenløser, den Hellige Ånd, og vi er også på vei til det Lovende land.
Menneskene har laget seg trosbekjennelser, egne regler og organisasjoner, men GUD forblir vår Hvile, som er den Hellige Ånd.

Og her kommer årsaken til det store frafallet:

"For det glade buskap er og forkynt oss likesom for hine; men Ordet som de hørte, ble dem til ingen nytte"- Husk: "fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med de som hørte det."

Å mine brødre, La meg stanse her et minutt: det er det samme hvr mye Ordet er blitt forkynt, hvor godt du enn liker den måten det er blitt forkynt på, det vil allikevel ikke gjøre deg noe godt hvis du ikke selv er delaktig i det.

"....fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det".

De hadde sett Mirakler som ble utført ved Moses, hvor de sa: dette er flott. De hørte at det ble snakket om ildstøtten, Herren, ja det er nok i orden sa de vantroe jødene. Ja, men det var ikke blandet sammen med PERSONLIG tro. For så snart de kom inn i ørkenen begynte de å knurre, de trodde ikke. Og Gud sa at de syndet, fordi de tvilte. Ikke tvil, men tro. Tvil ikke, uansett hvor hård prøven er, TRO på Ordet!

Den som ikke tror- er allerede dømt.


WB

Be for dine fiender, la bønn være din hjelp for dine medmennesker. Be Herren om hjelp. "Hvor der er to eller tre som er samlet i Mitt navn, så er jeg midt iblant dere".

Her mer om tradisjonsdekket

Her er mer om den romersk katolske kirke

MÅTTE ha bevis på at det var Jesus

Hva skal du gjøre for å vite om du har det rett?

Hva er det å synde?


Inspirert av W.B. og Bibelens Ord.

Signer gjesteboken

BmOnline

Bjørgulf Mortensen

Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

Design: Bjørgulf©Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

Lov om opphavsrett
http://www.BmOnline.no