Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Nrk -løgnene
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • FME om Europabevegelsen på Visjon Norge


  Folkeaksjonen mot EU medlemskap
  Lederen i FME fortalte at han etter å ha lest Straffelovens §83 fikk "bakoversveis" i lys av hva våre politikere hadde gjort for å endre Grunnloven. Hvordan er det mulig at folket i Norge blir holdt utenfor det som skjer inne på Stortinget? Folkeaksjonen driver en ren opplysning om EU saken siden NRK og TV2 nekter å fortelle folket sannheten om koplingen mellom stortingspolitikerne og Europabevegelsen i Norge. Straffelovens § 330 viser oss at det ikke er hjemmel til å avlegge ed overfor fremmede losjer på tinget.

  Flere av seerne ville gjerne ha denne dokumentaren i reprise. Visjon Norge fikk flere henvendelser om ønskerepriser. Og det ønsket ble oppfyllt.
  Demokratene internettside.

  Vidar Kleppe i Demokratene var krystallklar i sin omtale vedrørende Stortingsflertallets løftebrudd imot velgerne kontra sitt eget hemmelige engasjement for EU. Kleppe sa at det var hårreisende at politikerne ikke tok velgernes krav på alvor, ved at de to ganger har sagt NEI til EU. Men fortsatt finner stortingspolitikerne som er med i Europabevegelsen (140 av 165) å arbeide jevnt å trutt med for øye å sørge å endre Grunnloven, for således å innlemme Norge i EU.

  Kleppe oppfordret samtlige borgere å lese sidene til Folkeaksjonen for å bli klar over hva det er som skjer inne på Stortinget. Han syntes det var oppstiktsvekkende at folk stemte på de samme politikerne år etter år. Uten å se eller å skjønne hva dette grunner i, politikerne på Stortinget tar ikke velgerne på alvor!

  Men på Folkeaksjonens sider er det tegnet et meget klart og tydelig bilde av den usunne koblingen mellom Europabevegelsen og stortingspolitikerne. Kleppe var meget glad for den fokus som FME har satt på stortingspolitikerne. Han oppfordrar alle gode krefter å stille opp for å få skiftet ut dagens stortingspolitikere. Videre sa Kleppe at han stod fast forankret på Grunnloven og de kristne verdier som Grunnloven bygger på. Han ville være med på å få satt i gang en aksjon som bidrar til at Norges Grunnlov atter får gjenklang inne på Stortinget.

   


  Kristent Samlingsparti
  Ørnulf Nandrup, leder i KS var ikke nådeløs i sin kritikk av stortingsrepresentantene. Hvordan kan det være mulig at disse avlegger en ed på å følge Norges Grunnlov ved sin inntreden på Stortinget for i det neste å være med i en hemmelig forening som arbeider for det motsatte som Grunnloven sier? Ja, hva skal man kalle det når man bryter sin ed?
  Ja, da er det jo et landsforræderi. Jeg kan ikke se det på noen annen måte.
  Kristent Samlingsparti nettavis  Kystpartiet. INTERNETTSIDE
  Thorild Helliesen i Kystpartiet kunne fortelle at våre politikere gikk inn for å selge vårt land litt etter litt. Dette ved at de stadig endrer på lovene for å tilpasse seg og å underordne seg EU. Hun sa at det var en skremmende utvikling. Nå har det blitt innført flere nye lover hvor fremmed storkapital fritt får kjøpe opp bruksrett til både sjø, land og vann i Norge. Til slutt ser det ut som at vi kan bli fri for arbeide i vårt eget land. Dette skjer på tvers av folkeviljen, nordmenn har ikke bedt om dette.
  Folkeaksjonen mot EU medlemskap
  Lars Rønbeck i FME fortalte at vi i FME hadde sett nøye på denne hemmelige foreningen inne på Stortinget. Så langt vi har fått brakt på det rene er 140 av 165 stortingsrepresentanter med i denne losjen- og ikke bare det. De har også en egen stortingsgruppe som ble opprettet den 7. mai 1969. Slik har de undergravet demokratiet ved at Europabevegelsens politikk har fått fullt gjennomslag mens nordmenns visjoner er kastet på båten. Europabevegelsens visjoner er å få Norge inn under fremmed herredømme, EU. Bevisene for dette er mange, Eøs, Schengen og 93000 eu regler er innført imot folkets røst.

  Videre sa Rønbeck at ingen måtte tro at disse 140 var med i NEI til EU. Man kan også undre seg over om pressestøtten som ble innført samme dagen som Europabevegelsens stortingsgruppe ble etablert bare var en ren tilfeldighet? Dette er jo hovedårsaken til at folk flest ikke vet noe om dette, fordi avisene er med på denne fortielsen og ulovlighetene som foregår inne på vårt Storting.  Lars Rønbeck
  Bjørgulf Mortensen fortalte at Einar Gerhardsen ikke var den som han hadde gitt seg ut for å være etter krigen. Etter at V Quisling var henrettet og hans medarbeidere var puttet i fengsel tok Gerhardsen året etter disse nazistene ut av fengslet og gav dem topp jobber i departementene. Disse opprettet to år etterpå Europabevegelsen i Norge. (1949) Den 7. mai i 1969 opprettet denne Bevegelsen en ulovlig stortingsgruppe inne på vårt Storting. Her finner vi flere kjente fjes fra politikken, Ander Sjaastad, Kåre Willoch og mange mange flere.

  Jeg vil få fullføre mitt resonnement om pressens fravær i lys av sviket som foregår inne på Stortinget. Jeg sa at pengeinteressen styrer media i Norge. Hvem er så kapitalkreftene? Jo, det er JA-siden i EU spørsmålet. Når disse til de grader er fraværende i dette, jo så er årsaken å finne i at pressen er med i Europabevegelsen.

  Sentrale nrk medarbeidere er også medlem av denne losjen. Vi finner Lars J Krogh, programsekretær, og Halle Jørn Hanssen.

  Journalist Randi Bratteli var med videre medlem av hovedstyret i 1991.

  Hele næringslivet for øvrig er gjennomsyret av denne JA til EU organisasjonen. Her finner vi Direktøren i NHO- ArveThorvik./ UD-Utenriksdepartementet/v underdirektør Liv Mørk Finborud

  Europabevegelsens styre i stortingsgruppen består av 6 personer. De er totalt 140 medlemmer, alle folkevalgte politikere som gir nordmenn på båten.

  Disse kan du lese mer om her:

  Europabevegelsens landsmøte i 1990


  FME e-post link

  FME kommer med enda et nytt domene! Følg med!

  Nrk lyver så det renner, derfor ikke betal lisensen!


  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 14. Feb. 2013 11:15:35 PM http:/www./landsforræderi.no