Adskill dere fra vantroen og mørket

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Adskill dere fra vantroen og mørket

UNREAD_POST BmOnline » Ons Des 07, 2011 12:15 pm

Herren sier til Menigheten, skill dere ifra dem, ja de vantro. Han mener at vi IKKE skal ha samfunn med hedninger, slik vi har med troende. Da de troende gikk på veien mot FULLKOMMENHET, så de tegn og under.

Hvem var det Herren svor på aldri skulle få komme inn til Hans hvile? De gikk ut av Egypt men kom aldri inn til hvilen. Hvorfor kom de aldri inn? Jo, vantro-. Det var vantro som gjorde at de ikke kom inn til Herrens hvile. En plass sier Herren at det var pga synd, og en annen plass vantro. Fordi vantro er synd. Husk kjære broder og søster- det er IKKE for å være slem at jeg sier dette, fordi Bibelen sier oss: Matt 4.4 Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av HVERT et Ord som går ut av Guds Munn.
Ja, ikke annet hvert ord, slik kirkene i dag gjør, merk dere dette. Derfor vandrer de i mørket. Klipper håret og går i mannsklær gjør kvinnene, og kvinnelige prester. DET er VANTRO- og det fører til død, fordi de ikke følger Guds Ord. De bruker heller surdeig og syret brød- som er dogmene de har laget seg. Og GUD vil ALDRI endre seg, HAN er den samme i går og i dag, ja til Evig tid den samme.
Se på dette, grunn på det og ta det til deg. Organisering fører nemlig til død. (Matt 15,9) Fremmede ord og dogmer. Og det er AKKURAT det som er i dagens kirkesamfunn- glem det ikke. Få det rett i ditt hjerte i dag. Ikke utsett det lenger. Å si at du er Metodist eller Pinsevenn- det fører til død. Kast det syrede brødet, surdeigen og malurten på bålet. Få renset ditt hjerte ved å be inderlig til Herren med et oppriktig hjerte om at du får motta det nye Livet i Kristus Jesus. (Ydmykt hjerte) Så Herren tar bort surhet, sinne, osv og setter inn kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet og avholdenhet.
I det nye Livet i Kristus Jesus- skal du ALDRI mer ta del i syret brød eller surdeig, som er vantro og her er dogmene og fariseernes lære og Bileams lære som rammes av SYND, fordi de ikke tror på Guds Ord. Tenk hvor alvorlig dette er. Dette vil INGEN prest advare deg imot, fordi han står generelt til knes i det. At to av 50 prester har det rett, kan være sant.

Så tilbake til starten ved utvandringen ved Egypt ved Moses, hvor akkurat det samme som jeg har beskrevet over var i ferd med å skje- å motta det nye Livet i Kristus Jesus:

Det var kun to som kom inn av ca 2 millioner, det var Kaleb og Josva, de mottok Den Hellige Ånd, som er denne hvilen. Heb 4. og Heb 6 forteller om de som falt i vantro, ved å tvile. Og det mens Evangeliet ble forkynt for dem ved tegn og under. Det var for vantroens skyld at de ikke fikk komme inn til Herrens hvile. Men nå skal vi gå inn i den nye husholdningen, og nå må dere ikke forherde deres hjerter. Den husholdningen er Guds Rike.

Å synde er ikke å røyke, drikke og hoppe til køys med nabokona, nei-. Det er vantroens egenskaper. Fordi når du tror, så gjør du ikke Den Hellige Ånds sorger. Og Moses gikk videre og- stadig ved tegn og under. I GT åpenbarte Herren seg ved profetene. Men i den nye tid så åpenbarer Han Seg i Sønnen, Jesus Kristus.

"La oss derfor ta oss i vare for at nogen av eder synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til Hans -"personlig pronomen"- hvile ennå er for hånden." Dette løftet er fortsatt for hånden- venner. La dere ikke sette Gud på prøve, slik de gjorde det i Egypt ved Moses.
Hvordan gjorde de det? Ikke ved å leve et umoralsk liv, nei. Du sier, "Jeg bruker å gå i kirken", ja det er greit og i orden.
Dere sier, Jeg har aldri fortalt en løgn i mitt liv. "Det er fint"- Jeg har aldri stjålet, jeg har aldri gjort hverken det ene eller det andre. Det er veldig fint alt sammen, men fremdeles er det ikke det som virkelig er synd.
Synd- det er når Gud viser Seg og du tviler på det og ikke vil høre på det. Kanskje du sier at din kirke ikke lærer det slik? Men så lenge Bibelen og Ordet sier det, ja og Gud beviser det, så er det Ordet slik vi skal forholde oss til det.

Ja, Gud kom ned for å virkeliggjøre Sitt Løfte. Gud fortalte Abraham flere hundre år i forveien at Han kom til å gjøre det. Det var etter Evangeliet-. Josef sa, "Dere må ikke flytte på mine ben før dere drar til løftets land og skal begrave meg der hvor også mine fedre er gravlagt."
Fordi han visste at oppstandelsen ville komme, da Jesus ville stå opp fra de døde, for Josef visste om hva Job hadde sagt (Job. 19,25-27)
Se, hver eneste av disse profetene visste hva den forrige profeten hadde sagt, og de visste at deres Ånd var den samme, og de var på vakt.

Å, hvor jeg liker dette! Dette burde ryste oss ut av vår bekymrede tilstand. De hadde IKKE øynene festet på hva organisasjoner og folk sa, men på hva PROFETENE hadde sagt. Hver eneste EN av dem var på vakt. De fulgte Guds Ord. Her er årsaken til at organisasjonene går til grunne, fordi de følger menneskebud, jfr Matt 15,9.

Abraham sa, "Begrav meg her hvor Job ble begravet." Han sa, "Sara, jeg kjøper et stykke jord her, og her skal vi bli gravlagt."
Isak var Profet etter sin far, han sa også "Ikke begrav meg i fremmed jord, ikke her i Egypt, men ta meg til det lovende land og der må dere begrave meg."
Her er det.
La verden (de organiserte kirkene) si og gjøre hva den vil. Priset være Herrens navn. La meg bli bevart i Kristus, selv om de kaller meg for et eller annet (fundamentalist, kristenextremist). En dag skal Han komme, og de som er i Kristus vil Gud bringe med Seg når Han kommer. Det er alt sammen en åndelig åpenbart sannhet som er her i Bibelen, og det trenges et åndelig sinn for å begripe det. Hvil i det gjennom dagen, tenk på det, selv om du må gjøre det uten middagen din, så tenk på det.
La oss bøye våre hoder:
Velsignede Herre, bare evigheten vil åpenbare de store ting som vi nå deler sammen her. Noen vil gå til fortapelse, som Du har sagt i Judas brev: "Noen mennesker som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for, som forvender Guds nåde til skamløshet." Og mange forkynner i dag Evangeliet -Guds nåde- og får det til et pengeinnbringende prosjekt, og som har en svær stor kirke, og som får de fleste i sine søndagsskoler, og de forvender vår Guds nåde til skamløshet. Og verden (kirkene) er forblindet, de går som blinde griser, de forstår ingenting. Å, Gud, Åpne du vår forstand, la vår forståelse ikke bli som denne verdens barn. For du har sagt i Ditt Ord. "Denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn." Det var slik i begynnelsen. Kains barn ble store mestere vitenskapen, de ble store lærere, de kunne bearbeide materialer. De hadde stadig framgang, de var svært religiøse, men de var forkastet og druknet i dommen. Deres kropper fløt på vannet. Og deres sjeler kom til helvete. Jesus preket for dem da Han døde"..og prekte for åndene som var i varetekt, de som fordum hadde vært gjenstridige, den gang Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens Arken ble bygget," sier skriften. Og da Gud stod her på jorden, sa Han: "Og likesom det gikk i Noas dager, så skal det også bli i Menneskesønnens dager."

Vi legger merke til Sets ætt. De var et ringe folk, et ekte Guds folk. De kjente ikke så mye til denne verdens ting, de brydde seg ikke om det, men de hadde lagt av alt som tynget og trodde på Gud. De ble profeter og store menn i Guds Rike. Men de andre, den religiøse verden drev ap med dem og lo av dem. Men timen kom for dommen og floden.

På samme måten var det da Jesus Kristus kom. Hvor de lo og drev ap med Ham, mens de hadde sine egne religioner og STORE kirker. De drev AP med Morgenstjernen, og de lo av Ham. Men dommen kom også over dem, og de flydde og gikk inn i Jerusalem hvor de spiste sine egne barn, fordi hungeren var så stor, og deres blod strømmet igjennom gatene da byen og tempelet ble brent ned. Og deres sjeler kom til helvete.

Herre dette er tredje gangen. Dette er siste gangen. Tre- tallet symboliserer Livets nummer, og her er vi, rede for opprykkelsen. Kirken fortsetter. Den store vitenskapelige verden...kirkene sitter i dag fulle av skeptisk- troende, titusener med sine navn i kirkeboken, ja millioner, og de ler av Evangeliet og sier: "De er ulærde, de vet ikke bedre" Kanskje er det slik, Herre, men hva vi mangler i utdannelse, utfyller Du med miskunnhet ved å sende Din Lysets Engel idet Hans makt vises fram og stadfester Ordene for dem som er fattige og ulærde som vi. Men vi elsker Deg for det, fordi det er Guds nåde som har gjort det og vi vet at vi er født på ny. Vi er ikke tiltrekkende i det hele tatt, vi er svært utiltrekkende. Men i miskunnhet rakte Du ut Din nådige hånd og åpnet våre øine, som Jesus ba om for oss, og som Elisa ba om for Gehasi, da han så seg omkring å fikk se ildvognene rundt om sammen med den gamle Profeten. Og i dag er våre øine åpne, og vi ser de ting av Gud og vi vet at vi er i endetiden, hvor hedningenes tid på det nærmeste er forbi. Og da vil Han ta ut et folk for Sitt navns skyld. La oss be om å få være med i det, Herre; vi ber ydmykt om det. Vi ber om at du vil gi oss det.
Velsign oss i denne lille forsamlingen denne formiddagen, den består av alle slags religiøse systemer og trosretninger, men legg dem til sides i dag Gud. Og må de få se rett på Golgata og si, "Gud dann meg og form meg." Profeten sa at han gikk til pottemakerens hus, så han kunne bli brutt og laget på nytt. Gjør oss til den modellen slik Gud vil ha det. Det er det samme om vi får være gulvmatter i Herrens hus. Jeg vil heller være dørmatte i Herrens hus enn en å bo i synderens telt. Gi oss det Herre, bare velsign oss nå og bevar oss som små. La våre hjerter være åpne og våre sinn ryddig, for å kunne være i stand til å motta Guds Ord, for vi ber om det i Kristi navn, Amen!

Her forteller Herren om Himmelen til Branham.
WB
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2354
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Gud krever full adskillelse fra løgnen

UNREAD_POST BmOnline » Man Sep 10, 2018 9:04 pm

Hør, Herren skilte sannheten fra løgnen, lyset fra mørket- og på samme vis forlanger Han at vi skal adkille oss fra synden, dvs vantro.

Og hvis vi dveler ved vantro, så får vi ikke del i de Himmelske goder. Det er umulig. Jesus sa også mens Han gikk på jorden, hvem av dere kan komme med et eksempel på at Jeg har syndet? Ingen kom med et eneste svar til Jesus, da Han spurte. Han kunne jo ikke synde, fordi Han var Ordet. Og ingen av dem som var rundt Ham da han vokste opp, var egentlig klar over hvem Jesus var. Men Jesus var den ALLMEKTIGE i kjøtt. Han skulle smake døden, slik at våre synder ble opphevet, slettet. Og det var akkurat det Han kom for. Å ta dødens brodd. Men for at vi skal kunne få del i det, så må vi tro på Jesus som gjenløseren og Guds Sønn. Bare en liten tvil, og du får ikke del i det Evige Liv, står det skrevet. Den som tror, skal ikke dø, og om han enn dør, så skal han leve evig.
Dødens brodd knakk av i Jesu Legeme- og kan ikke stikke dem som tror på Ham. Amen! Og det var fordi Jesus var et syndefritt offer. Vi kunne ikke utfylle Hans plass, fordi vi er født inn i synden, ved sex som var fordømt. Selve handlingen er synd. Men i Kristus Jesus er vi frie, ved tro og nåde, Amen!

Alle som er i denne verden må dø, akkurat slik Jesus gjorde, dvs forlate dette sted. Men ved tro på Ham, så vil vi ikke tape det Evige liv som Han lovte Abraham, vår stamfar. Gud er vår Far i Himmelen. Vi er alle hans barn. Vi er sønner og døtre.

Bare ved tro og nåde- ingen menneske gjerninger duger- de gjerningene du gjør ved Tro- er Guds gjerninger. Og det er disse gjerningene Bibelen taler om at vi skal vise i vårt Liv som kristne på jorden. Ikke våre døde gjerninger. Men alt dette skal forgå, både himmel og jord, men Hans Ord skal bestå, Amen!

Mennesker vandrer i kjødet- og ser ikke disse himmelske goder. Du kan gjerne fortelle mye om det, men de klarer ikke å fange det, og de har tungt for å tro at det er mulig. Men Herren sier at vi må be for våre medmennesker. Da kan under skje. En troens bønn har stor kraft, og skal hjelpe den syke, står det skrevet. Og Ja, mange er syke- uten å vite om det. Svartsjuke er her et eksempel på en sykdom. Det begynner i det små, og så blir det værre.

Peters første brev 4,3:

3 For vi har brukt nok av vår tidligere levetid på å gjøre folkeslagenes vilje- da vi vandrer i utukt, lyster, for mye vin, støyende festing, banketter, og avskyelig avgudsdyrkelse.-

Merk dere mine brødre og søstre- at summen av dette som er beskrevet over fra Bibelen- er et bilde på vantro, som Herren kaller avgudsdyrkelse.


BmOnline


Sist flyttet til topp av BmOnline den Man Sep 10, 2018 9:04 pm
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2354
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron