Om å organisere seg bort ifra Jesus Kristus

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Om å organisere seg bort ifra Jesus Kristus

UNREAD_POST BmOnline » Ons Jan 04, 2012 12:52 pm

Sannheten om organisering
by BmOnline. on30 desember, 2011 - 18:55

og om ekte kristne leste vi i 4. Mos 23, 9. Hvor jødene var sammen i ETT. De var adskillt- oleb. Bort fra vantroen. Bort fra horeriet.
Når du ikke tror på Guds Ord, da rammes du av den samme ånden som bedriver horeri, det om å ta del i urent som Bibelen taler imot.

Vi leste det videre fra Joh Åp 14.7

Joh Åp 2.6.

77. gang jeg leser denne for deg, Joh åp 2,6-. For dette har du, at du hater nikolaittenes gjerninger som Jeg også hater. Nikolaittene= katolikkene.

Ja, det er ubibelsk å være organisert bort ifra Ordet. Organisasjoner er av satan. Du vet jo at dette stedet- hvor kjøttet forfaller, er satans kongerike, noe Jesus sa, dere har satan til Far, jfr de vantro. Og akkurat denne vantroen finner du i tradisjonene og organisasjonene. Det er Herr mistroisk, Herr skeptiker og Herr vantro som lever i disse organisasjonene. Og du vet utmerket godt at Lyset IKKE tar del i mørket. Det er Guds Ord. Derfor skilte Israel seg fra, og var alene som en troende gruppe i Herren, les adskillelse. Herren befaler oss å adskille oss, for deretter å sette oss på prøve. DU vet at en sønn må settes på prøve før han blir innsatt.

Og les også 4. Mos 23,9 Her ser du at de er for seg selv.- De troende i Herren tar ikke del i vantroen! Skill dere fra dem sier Herren vår Gud.
9 Fra toppen av klippene ser jeg ham,
fra høydene skuer jeg ham:
Her er et folk som bor for seg selv,
det blir ikke regnet blant andre folkeslag. Dette er Menigheten til Herren. 100 prosent på Ordet, og da virker Guds Kraft fra det høye i den Menigheten.

Og i Matteus 15,9 står det forklart at dette er galt, jfr å velge seg tradisjoner i stedet for Guds Ord. Og det er akkurat det som organisasjoner gjør, de lager noe menneskelagd som ser så flott ut, men det er griseri. Det er urent, fordi det ikke er av Gud. Man kan ikke komme til himmelen av urent. Det er kun Guds Rene Lys som tar deg til Himmelen. Og det er Jesus Kristus, som er Ordet og Lyset. Han var dette Lyset fordum, men de nektet å tro på Ham. De kastet Jesus ut av meninghetene.
Herren sier at "Forgjeves tilber de Meg", fordi de lener seg mot menneskelagde dogmer Matt. 15,9. Se, hvor alvorlig Herren sier dette er. Han sier videre at "dere ber deres bønner på galt vis". Jakobs brev 4.3

Mark 12,40, som ber for syns skyld, skal få en større fordømmelse- og Peters første brev 3,7 På samme måte dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret.

Både DKK, DNK, JV, PV, AT, MET, Prestbyt, Læstadianere som organisasjoner er døde.

Du finner ingen skriftsteder for at dette er Guds vilje, og slett ikke i Matt 16.18 som forteller hvordan Herrens Menighet skal være, nemlig under Den Hellige Ånds ledelse. Er det slik i dag? NEI, oleb. Du tror ikke på Ordet, hvis du med dette mener å godta organisering. Nix, dette sier ikke Bibelen. Bare studer og se hva Ordet sier. Og så sier Herren videre, "Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus." Men da mener HAN det, 100% på Ordet. Hans Ord, ikke DKK eller andre jordiske eventyr. DETTE ORDET STÅR I BIBELEN. Ikke en Hellig alminnelig Kirke og døper i "Faderen Sønnen og den Hellige Ånd," nei, det er dogmene det. Og en vantro menighet som stamper i egne dogmer- KAN IKKE få respons på annet enn Herrens Hellige Ord, og vantroen rammer således dem selv. Lederne i denne organisasjonen og medlemmene rammes, fordi Herren advarer oss imot det, jfr (Joh Åp 2,6 og 2 14-16) 14 Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak å sette en felle for Israelsfolket, så de spiste avgudsoffer og drev hor. 15 Så har du også noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære. 16 Vend om! Ellers kommer jeg snart til deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn. (Sverdet er Guds Ord)

Her kommer åndelig føde, som forteller at det er Den Hellige Ånd som skal lede Menigheten: Klippen, som Jesus viser til er DHÅ.
Det står i det 18. kapitlet, (Matt 16:18) så det er ingen tvil om det. La meg nå gi dere en liten nøkkel, Han (Peter) tok nok ikke feil! I Matt. 16,14 da de var kommet ned fra fjellet, sa Jesus; " Hvem sier folket at Menneskesønnen er?" Da sa de: "Noen sier at Du er Elias, noen sier at Du er profeten, noen sier så, og noen sier så." -Men hvem sier dere at Jeg er? Da sa Peter: Du er Messias, den levende Guds Sønn."

Legg merke til hva Jesus sa: "Salig er du, Simon, Jonas' sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg det!" Amen! Det betyr at ikke noe menneske har fortalt ham det.

Se, det må komme gjennom åndelig åpenbaring. Det var ikke kjøtt og blod som fortalte Abel at Kain tok feil. Men det var en åpenbaring Abel hadde om at det var blod. Det var blod, ikke frukt som tok oss ut av Edens Have. Og Abel fikk det åpenbart av Gud i en åpenbaring, og ved tro bar han fram et bedre offer for Gud enn Kain, sier Heb. 11,4.

Herren Jesus sa: " Men min Fader som er i Himmelen har åpenbart deg dette. Og på denne KLIPPEN "-Åpenbaringen om Jesus Kristus-" på denne klippen vil jeg bygge Min Menighet, og helvetes porter skal ikke få makt over den."

Her er hemmeligheten, det var en egen åpen kanal mellom Peter og Faderen, han hadde ikke gått på noe kurs, eller seminar, tatt noen teologisk utdannelse. Det var en Åndelig åpenbaring fra Herren. Slik skal våre Menigheter bygges, ikke ved hjelp av kunstige pavekirker og andre denominasjoner, det er og blir feil!

-Og jeg sier deg at du er Peter, og Jeg vil gi deg nøklene til Himlenes Rike- fordi du har en Åndelig åpen kanal mellom jorden og Himmelen. Det var ikke kjøtt og blod, det var en Åndelig kanal, du gikk ikke på noe seminar, du gikk aldri på noen skole. Du tok aldri noe kurs i teologi. Men du stolte på Gud, og Gud åpenbarte det for deg. Så var Peter talsmann på pinsefestens dag.

(Peter fikk nøklene til Himmelens Rike av Jesus. Derfor vet vi at den romersk katolske kirke ALDRI har hatt noen nøkler jfr kirkemøtet i Nikea, hvor de vendte ryggen til Ordet, men den lille uorganiserte Menigheten som følger Ordet rett i Bibelen har denne nøkkelen i dag! Halleluja!) Dette er Evangeliet. Merk deg at jeg skriver Menigheten med stor M. Dette er Herrens Menighet, det er Herrens vilje som råder der, ikke en verdensordens vilje. Den norske statsKirken, DKK, JV, PV, AT er slike som har egne regler de tror på, de vil ikke følge Herrens Ord. Men de kaller seg kristne, ja så ille er det fatt i dag.

Så var Peter talsmann på pinsefestens dag....
Da alle var redde for å si noe.
Da talte han frimodig og sa:" I jødiske menn og alle I som bor i Jerusalem! Dette være eder vitterlig, og lån øre til mine ord! For disse er ikke drukne, således som I mener, det er jo bare den tredje time på dagen; men dette er det som er sagt ved profeten Joel:

Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger har drømmer; ja endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Og jeg vil la undere skje på himmelen i det høie, og tegn på jorden i det lave: blod og ild og røykskyer; solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige.

Og det skal skje: "Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. - Brødre: la mig få lov til å tale med frimodighet til eder om patriarken David, at han både døde og blev begravet, og hans grav er iblant oss den dag i dag; da han nu var en profet og visste at Gud med en ed hadde tilsvoret ham at av hans lends frukt vilde han sette en på hans trone, så var det 'Messias' oppstandelse han fremsynt talte det ord at han ikke blev forlatt i dødsriket, ei heller så hans kjød tilintetgjørelse."

Vennligst

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2357
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Om å organisere seg bort ifra Jesus Kristus

UNREAD_POST BmOnline » Fre Mar 09, 2012 7:34 pm

leser i NT, så er det altså en ny tid.

Derfor gagner ikke alt som står i GT til enhver tid, jfr Det som skjedde ved Noah i tro. Bygget arken og alle de vantro lo av Noah.

Den tid er forbi. Den "maten" som falt til jorden i de dager er ikke føde for dagen i dag. I dag har vi passert Malaki 4.5-6.

Vi er i endetiden. Gårsdagens døde ting, Luthers budskap, Wesleys budskap, pinsevekkelsens budskap, hvis det bare kan gå gjennom Guds Hellige Ånds prosess og det stadfestede Ordet, da vil det bære frem refleksjonen av Jesus Kristus, Kongen. Amen!
Det er en prosess, evangeliet går igjennom en prosess. Luthers tidsalder hadde med rettferdiggjørelse å gjøre. Wesleys tidsalder hadde med helliggjørelsen å gjøre. Vi tror at pinsevekkelsen kom med restaurasjonen av den Hellige Ånds gaver. Når disse forskjellige konfeksjonene blir smeltet sammen litt fra hver av dem, hva får vi da? Jo, Jesus.

Nå vil støperen ha den rette "tonen" da han skal lage en klokke. Han skal smelte dette sammen. Han tar så og så mye messing, så og så mye stål. Så og så mye kopper. Så støpes klokken. Den får nøyaktig den tonen den skal ha.
På samme viset gjør Herren det. Han tar litt fra Wesleys tidsalder, så tilsetter han litt fra Luthers tidsalder og til slutt litt fra pinsevekkelsens tidsalder. Da får Han akkurat slik Han vil ha Bruden sin. Så og så mye Luther, så og så mye metodist, så og så mye prestbyterianer, så og så mye pinsevekkelse i. Hva fikk Jesus da? Jo, Han fikk en refleksjon av Seg Selv. Fordi det må det bli for at Bruden skal passe inn i profetien.
Alle vet at Jesus er toppstenen, det blir i mindretallet- i toppstenen.
Jesu Kristi virksomhet på jorden (idag) må være på samme måten som den Han hadde, ellers kan Han ikke komme. Den Hellige Ånd er nå-tidens arbeider i Menigheten. Den gjør at Jesus refelekteres i menigheten på jorden, som Han lovet i Bibelen. Men det er kun de som følger Ordet som får ta del i dette. Hvor mange menigheter er det som tar del i Kirkens Verdensråd? Dogmene i dag?
Svar: Altfor mange. Gå ut av henne Mitt folk. Kom dere ut av KV alle sammen! Det er hva Bibelen forteller.
Ha det rett i ditt hjerte, ikke len deg tilbake å si at; det er ingen fare, jeg er Metodist, jeg er katolikk, jeg er pinsevenn, jeg er adventist- det holder ikke- fordi dette ikke er av Gud, men lagd av mennesker. Det må være slik i ditt hjerte som nevnt over- Herren Jesus Kristus frukter må være i deg, slik Han lovte oss det, "Jeg i Dere, og Jeg skal være hos dere i alle dager inntil verdens ende". Der er det. Menneskene har ikke forstått hva Gud faktisk har fortalt oss om Hans vilje.
Det er ikke hva vi gjør, men hva Han gjorde for oss ved sitt miskunn og nåde. En av fruktene i den Hellige Ånd- er avholdenhet. Ja, det betyr som da de fristet Jesus, profeter hvem av oss som slo deg, du som sier at du er Guds Sønn. Da viste Jesus på Korset avholdenhet. Han svarte ikke på deres spørsmål- selv om Han visste hvem som slo. Dette er den avholdenhet som er i den Hellige Ånd. Vi har ikke sinne, vi blir ikke hissig, vi er langmodig, tolmodig og sist men ikke minst- elskverdige.
WMB

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2357
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron