Underskriftslister mot fjerning av kristen formålsparagraf

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Underskriftslister mot fjerning av kristen formålsparagraf

UNREAD_POST BmOnline » Tir Jan 24, 2012 7:47 pm

Her er underskriftskampanjen mot fjerning av Jesus i Norges Grunnlov.

Print ut listen og skriv under og send inn.

På forhånd takk!

Underskriftsliste paragraf 2.pdf
Underskriftskampanje mot avkristning av Norges Grunnlov
(1.46 MiB) 215 ganger
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2354
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Underskriftslister mot fjerning av kristen formålsparagr

UNREAD_POST BmOnline » Fre Aug 17, 2012 8:03 am

BmOnline skrev:Her er underskriftskampanjen mot fjerning av Jesus i Norges Grunnlov.

Print ut listen og skriv under og send inn.

På forhånd takk!

Underskriftsliste paragraf 2.pdfEndring av Grunnlovens § 2 er i strid med forbudet mot å endre grunnlovens Ånd og prinsipper jfr Grunnloven § 112.

Under følger en redegjørelse som dere kan bruke juridisk til å få stoppet dette:

TIL ORIENTERING I DISSE TROLØSE TIDER.

GRUNNLOVENS § 2.

"Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

Dette vil si at alle forsøk fra Ateister på å undergrave Kristendommen i Norge, overhodet ikke er en privatsak, men juridisk sett et forsøk på å undergrave Statens konstitusjonelle forpliktelse til å offisielt praktisere Kristendom i henhold til Grunnloven.

Dessuten er forsøk på å undergrave Kristendommen i Norge, i tillegg et juridisk angrep på Kristne foreldres konstitusjonelle plikt til å oppdra sine barn til å bli Kristne.

Videre er det slik:

Da Statens konstitusjonelle plikt til å praktisere den evangelisk-lutherske Kristendom følger av Grunnlovens paragraf 2 vil dette si følgende:

Statens plikt til å praktisere evangelisk-lutherske Kristendom - som Norges offisielle relgion, er Statens aller første oppgave i henhold til Norges Grunnlov.

Og da Statens plikter følger kronologisk etter prioritert betydning i Grunnloven, vil dette si at plikten til å praktisere Kristendommen som Statens offisielle relgion, både er deres 1. plikt, og derved også deres aller viktigste oppgave.

Statens og konstitusjonelle forpliktelse til å praktisere Kristendommen som sin første og viktigste oppgave, kan heller aldri endres.

Dette er fordi Grunnlovens paragraf 112 setter forbud mot endringer som strider mot Grunnlovens Ånd og prinsipper.

Dette følger av Grunnlovens § 112:

"Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei.

Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring."

Et forsøk på å endre paragraf 2 til å ha et annet formål en statens plikt til å eksklusivt praktisere den evangelisk-lutherske relgion, vil derfor selvsagt representere et forsøk på motsi Grunnlovens prinsipper.

§ 2 definerer Statens aller første og viktigste oppgave, og enhver endring i denn oppgaven, vil pr definisjon stride mot Konstitusjonens Ånd og prinsipper.

Dette følger av at paragraf nummer 2 ikke bare redegjør for Statens første og viktigste funksjon, men paragraf 2 er også den paragrafen som definerer hele essensen og formålet med Norge:

Konstitusjonenens Ånd og derved Primærformålet med Grunnloven er først og fremst å påse at Den Norske Stat offisielt og eksklusivt praktiserer den evangelisk-lutherske Kristendommen. Til evig tid.

Derav følger det at Staten selvsagt praktiserer den evangelisk-lutherske Kristendommen eksklusivt, og som den eneste rette lære.

Og selvsagt forhindrer § 2 statens mulighet til å praktisere eller promotere alle andre relgioner eller livssyn.

Også dette Til evig tid.

Dernest følger §2 ` andre plikt, og den understreker innbyggernes første og viktigste plikt, som består i at:

Foreldre som bekjenner seg til Kristendommen er forpliktet til å oppdra sine barn til det samme. Også til evig tid.

Dette er altså fundamentet Norge er Bygget på.
1. Norge er et Monarki.

2. Norges første og viktigste plikt og funksjon er å praktisere Kristendommen.

3. Kristne foreldres første og viktigste plikt og funksjon er å oppdra sine barn som Kristne.

§2 Tilhører derfor ikke de paragrafer Stortinget har anledning eller myndighet til å modifisere, da de ikke kan modifiseres på noe vis, uten å direkte stride mot hovedformålet med selve opprettelsen av Staten Norge:

Å verne, beskytte og praktisere Kristendommen til evig tid. Og lære våre barn det samme.

Dette understrekes ytterligere ved at kun de Stortingsrepresentanter som bekjenner seg til Kristendommen har anledning til å stemme i saker som dreier seg om Statskirken.

Grunnlovens viktigste mål er å påse at Norge forblir Kristent til evig tid, både stat og folk.

De øvrige har forøvrig rett til fri relgionsutøvelse, men ingen, hverken Konge, Storting eller folk har rett til å endre selve formålet med Norge, som er å være en Kristen nasjon.

"Humanisme" har derfor selvsagt ingen plass i paragraf 2.
"Humanisme" da humanisme ikke er Kristendom, men et mennesklig system i direkte strid med den Kristne lære og formål.

Og innføringen av et konkurerende og dertil menneskeskapt livssyn i paragrfaf 2 er ikke bare direkte i strid med mot Konstitusjonens ånd og prinsipper.

Å forsøke å senke Kristendommen, altså den lære Guds sønn ga menneskene, ned til samme nivå som den menneskeskapte Humanismen, er et svik mot Norges konstitusjon og stikk i strid med landets erklærte formål som nasjon:

Altså som evig beskytter av Kristendommen og derved Herrens ord alene. Det følger dertil av Kristendommens, som Staten er forpliktet til å praktisere enten de vil eller ei, at Herren alene er sannheten, livet og veien.

Den Kristne lære som Konstitusjonen pålegger både Konge, Stat og Folk å ta vare på, ekskluderer også glassklart alle konkurerende systmer, filosofier eller lignende.

Derfor:

Et eventuelt forsøk på å heve Humanismen opp på nivå med Kristendommen, er ikke bare et svik mot både Herren, Kristendommen og Konstitusjonen, men i tillegg et svik mot selve formålet med opprettelsen av nasjonen Norge.

Dertil følger det at å forsøke å likestille en menneskeskapt filosfi med Herrens ord, strider så kraftig mot Kristendommen selv at bare tanken er blasfemisk.

Kristendommen tillater ikke å bli satt i bås med mennesklige systemer.

Og da det er den Kristne Lutterske lære, og praktiseringen av denne både som både Kongen, Staten, Folket og Konstitusjonen skal beskytte.

Og da det er denne relgion alene som er fundamentet som Grunnlovens ånd og prinsipper skal beskytte, vil et tillegg eller en endring av §2 til plutselig å inkludere noe Herren selv aldri har godkjent, og som bare av den grunn representerer en så åpenbar motstrid mot hele Konstitusjonens ånd, funksjon og Prinsipper, at en slik eventuell endring ville være totalt forbudt etter §112.

Og skulle det alikevel skje, vil det resultere i følgende:

Hvis Grunnloven har blir endret i strid mot sin egen Ånd, hensikt og prinsipper jfr §2 og 112, på en slik måte at Statens primære oppgave som Kristendommens vokter endres etter §2 til å inkludere en menneskeskapt ideologi, endres i såfall Grunnloven totalt og i en slik grad at dens egen ånd og prinsipper ikke lenger er til å kjenne igjen.

Og skjer det, vil derfor resultatet bli, at Grunnloven ulovlig er endret og derved blitt endret stikk i strid med sin egen ånd og prinsipper derved forbudt etter 112.

Og en slik endring vil ikke bare stride mot Grunnlovens Ånd formål og prinsipper. Grunnloven vil, hvis Humanisme inkluderes, i stedet få et helt nytt formål.

Stikk i strid med §2 og §112, og dervd egen ånd og prinsipper.

Med ett resultat som er a sident Grunnlovens endring og nye innhold vil være i strid med sin egen ånd og prinsipper jfr 112, noe som igjen vil tilsi at Grunnloven etter en eventuell endring vil ikke bare stride mot sin opprinnelige ånd og prinsipper, men derimot
bytte lag fullstendig.

Overgangen fra å verne om Herrens ord til å verne om menneskeskapte ord, og dertil indikere at de skulle ha samme verdi, er blasfemi uten grenser.

Skulle slikt noensinne skje vil det være både et svik mot grunnlovens ånd og prinsipper, et ulovlig og Grunnlovsstridig vedtak, men dessuten lede til at den nye grunnloven vil være i så sterk strid med egne prinsipper at den derved er ulovlig ikraft av seg selv, jfr 112.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2354
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron