Den nye bibeloversettelsen – keiserens nye klær?

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Den nye bibeloversettelsen – keiserens nye klær?

UNREAD_POST BmOnline » Lør Mar 10, 2012 1:07 pm

Den nye bibeloversettelsen – keiserens nye klær?

(Debatt): I uken som gikk, lanserte Det norske bibelselskap Bibelen i ny språkdrakt. Utgivelsen tok mange med storm, for aldri tidligere har folk til de grader stått i kø for å kjøpe en bibel.

Formålet med enhver ny bibeloversettelse er å tilpasse teksten til dagligtalen – eller språket, som er i stadig forandring – noe som presser bibelselskaper i alle land til å utgi stadig nye versjoner av Bibelen; hvis ikke, vil den stivne i formen og ikke lenger bli lest av folk flest.

Men i tidligere tider gjorde kirken det motsatte. Kirkefaderen Jeromes latinske oversettelse, Vulgata, var den eneste anerkjente bibelteksten i Vesten i nesten 1000 år, bl.a. fordi kirken ville hindre vanlige folk i å lese den, for slik å ha makt over mennesker og samfunn.

En uttalt målsetting med den nye bibeloversettelsen er også å bringe teksten nærmere kildetekstene. Det var åpenbart ikke hensikten med Bibelselskapets utgave i 1978/85, som nærmest er en parafrase og svært uavhengig av kildetekstene. Dagens ferske norske oversettelse er en helomvending i så måte og er en gjengivelse som er overraskende tro mot Bibelens to grunnspråk.

Men en bibeloversettelse skal ikke bare være tro mot kildetekstene; den skal også være tro mot en flere hundre år gammel teksttradisjon, med hensyn til både ordbruk, stil og lære. På den måten har kristendommens dogmer blitt bevart, selv om erstatningen av `en jomfru` med uttrykket `den unge jenta` i Jes. 7,14 langt på vei tar bort versets dogmatiske og profetiske karakter. Oversetterne har imidlertid gjort adjektivet `gravid` om til et verb, slik at meningsinnholdet `den gravide unge jenta skal føde …`, i stedet har blitt til `den unge jenta skal bli med barn og føde …`. Det faktum alene at hun ga den nyfødte navnet Immanuel, bekrefter at avsnittet ikke er en profeti – for Bibelens Jesus blir ikke noe sted kalt med dette navn.

Den nye oversettelsens troskap mot kildetekstene kan en derfor ta med en klype salt, selv om tidligere bibelutgavers bevisste feiloversettelser stort sett er forlatt; bl.a. i 2. Krøn. 22,2 der kildetekstens `42 år` er samvittighetsfullt og korrekt gjengitt – i motsetning til i eldre bibler der vi finner `42` oversatt med `22`, for at det ikke skulle se ut som Akasja var to år eldre enn sin far, Joram, da han 42 gammel overtok kongetronen etter sin 40 år gamle far (2. Krøn. 21,5 og v.20), noe som selvsagt er en umulighet. En mer edruelig versjon av samme beretning finnes i 2. Kong. 8,16-26.

I Åp. 1,13 har oversetterne ikke tort å være tro mot kildeteksten, for der er formuleringen ”… en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet” beholdt, til tross for at den greske teksten uttrykkelig sier: ”… en menneskesønn, kledd `til føttene` (dvs. i fotsidt), med et gullbånd over brystene”(!) Sviket mot kildeteksten er likevel forståelig, for i dette avsnittet passer ikke forfatterens gjengivelse av antikkens bilde av en androgyn guddom i det hele tatt med den kristne forestillingen om Jesus/Gud som åpenbarer seg for Johannes, og som den kristne bibeltradisjon bevisst har tvunget inn i teksten i snart 500 år. Som vi skjønner, er det ikke uten grunn at Åpenbaringsboken til sist bare så vidt kom med i NTs kanon.

Et annet eksempel er den nye oversettelsens konsekvente gjengivelse av `Herren Gud` (av hebraisk `YHWH Elohim`), som like gjerne kan oversettes med `guden Jahve` eller `Jahves kraft`. Jahve er et egennavn og har ikke noe med ordet herre gjøre. Hebraisk for `herre` er `adon` (eller `adonai`) – som også opprinnelig trolig var et egennavn, sml. Adonis. Som i Åp. 1,13 er derfor oversetternes troskap mot teksttradisjonen og kristendommens dogmer også her større enn mot selve kildeteksten.

Nok et eksempel er Johannesprologen hvor oversetterne – som forventet – er mer tro mot dogmet `Jesus er Gud`, enn mot den greske kildeteksten, som gjengir at det er ordet som var Gud og at det er det (`ordet`) som i begynnelsen var hos Gud; ”Alt er blitt til ved `det`” (dvs. ordet – ikke `ham`, Sønnen), osv. Det er bemerkelsesverdig at Johannesprologen i de fleste europeiske bibler ble oversatt i samsvar med kildeteksten helt frem til ca. år 1900.

Ellers er det gledelig at ordet sjel – som i 1. Mos. 2,7 før ble brukt om mennesket – i den nye oversettelsen er byttet ut med `skapning`; begge ord er oversatt fra samme hebraiske term. Det er m.a.o. ingen vesensforskjell mellom dyr og mennesker i skapelsesberetningen i Bibelen.

Alt i alt er den nye bibeloversettelsen god og tillitvekkende, men helt tro mot kildetekstene er den ikke, for hvis Bibelens bøker skal forstås objektivt, må dogmene bort. Og hvis utviklingen går i riktig retning, vil de måtte gi slipp til slutt. Da får vi en bibel som igjen blir det den opprinnelig var – en samling bøker som innbyrdes ikke har noe med hverandre å gjøre.

John E. Mevik, Tønsberg
30.10.2011 17:08

Kommentar BmO:

Jeg ser med vantro på at det her siteres om at disse to bøkene innbyrdes ikke har noe med hverandre å gjøre?
Jeg vil anta at GT og NT så absolutt har noe med hverandre å gjøre.
Om der var noe som skulle vært fjernet, så er det disse endringene som er blitt gjort. Å ta bort Jesu blod til eksempel.
Videre å fjerne sjel og erstatte det med skapning er galt. Videre er Gud det samme som Jesus. Gud ble kjød og dvelte iblandt oss, fordi Han måtte bli i slekt med oss, gjennom Sin Syndefrie Sønn. Ved at Han ble født i samme skikkelse som oss, igjennom en kvinne, MEN UTEN SEX. Der har dere det, fordi sex var synd fra før Jordens grunnvoll ble lagt.
Og bare Hans Sønns syndefrie offer kunne ta bort synden og helvete fra oss, ved Tro og nåde har vi del i Den Nye Pakt, Guds Rike.

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2357
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron