Guds ord og profetiene.

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Guds ord og profetiene.

UNREAD_POST BmOnline » Man Des 31, 2012 12:06 pm

Guds ord og profetiene.

Midt i all spenning og fiendtligheter som aldri gir oss ro, er profetenes ord fremdeles en kilde til dyp, ubekymret tillit. I Herrens frykt er det en sterk tilflukt, der skal hans barn ha et vern. Ordspr. 14.26. Ettersom tiden går, ser vi klarere og klarere at Gud hele tiden arbeider i henhold til sine løfter i Jer. 1.12: Jeg vil våke over mitt ord så jeg gjennomfører det.
Det er en spesiell holdning som skriften advarer oss mot, og det er stolthet. I Romerbrevet taler Paulus om oliventreet, viss røtter er Abraham, Isak og Jakob som utvikler seg til Guds folk Israel. Han taler til de troende med hedensk bakgrunn og forklarer hvordan hedningene kan få del i oliventreet: Og om noen av grenene ble brukket av, og du som var av et vilt oliventre, ble innpodet blant dem, og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet….Rom. 11.17.
Jeg er Gud dypt takknemlig for at han gjorde seg umak med å pode meg som en hedning, inn i sitt oliventre. Min holdning og tradisjon passet egentlig ikke inn sammen med dette treet, men jeg er forundret over Guds nåde og tålmodighet med meg.
Det er avgjørende at vi som kommer fra en hedensk bakgrunn, bevarer en ydmyk holdning og lytter til budskapet fra Paulus: … så ros deg ikke overfor grenene! Men dersom du roser deg, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si: Grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Vel, ved vantro ble de brukket av, og du ble podet inn ved tro. Vær ikke hovmodig men frykt. For om Gud ikke sparte de naturlige grenene kan det være at han ikke sparer deg heller. Rom. 11. 18-21.
Hvilke holdning skal vi så innta til begivenhetene som utspiller seg i Midt-Østen? Først og fremst må vi merke oss at profetiene om Israels gjenkomst til landet i Jes. 43. 5-6 står fast: Frykt ikke, for jeg er med deg. Jeg skal hente din ætt fra Øst og jeg skal samle deg fra Vest. Jeg vil si til Nord: Gi dem tilbake. Og til Sør: Hold dem ikke tilbake.
Det har kommet hundretusener fra det tidligere Sovjet, mange fra Etiopia, fra Jemen kom de på «fuglevinger». Fra alle verdens land har de kommet hjem til det lovede land. Det som syntes umulig fra menneskelig synspunkt , er ikke umulig for Gud. Når tiden er inne, så oppfylles hans ord.
Jerusalem er det store problemet for FN og alle verdens nasjoner. Ja det står at det er en løftesten og alle som prøver å løfte på det, skal såre seg selv. Alle verdens nasjoner skal samles i Josafats dal for å få sitt endelige oppgjør, fordi «de delte mitt land» som det står i Joel 2.7. Her skal både arabere og andre nasjoner få sitt oppgjør.
Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg er såre nidkjær for Sion. Ja med stor harme er jeg nidkjær for henne. Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion og jeg vil bo i Jerusalem. Og Jerusalem skal kalles den trofaste by. Og Herren hærskarenes Guds berg, skal kalles det hellige berg. Sak. 8. 2-3

Av Leif Fjeldberg
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2353
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Guds ord og profetiene.

UNREAD_POST Profetiene » Man Mai 09, 2016 12:41 pm

Hva er tienden? Hva vil det si å legge tienden i lageret?

Søkeresultat
Vers Tekstutdrag
4 Mos 18,26 Du skal tale til levittene og si til dem: Når I tar imot den tiende av Is...
5 Mos 12,17 Hjemme i dine byer må du ikke ete tienden av ditt korn eller av din most ...
5 Mos 14,23 Og for Herrens, din Guds åsyn, på det sted han utvelger til å la sitt nav...
5 Mos 14,28 Hvert tredje år skal du legge til side hele tienden av din avling i det å...
5 Mos 26,12 Når du i det tredje år - tiendeåret - er blitt ferdig med å utrede hele t...
5 Mos 26,14 Jeg har ikke ett noget av tienden mens jeg hadde sorg, og ikke båret bort...
2 Krøn 31,12 kom folket ærlig og redelig med førstegrøden og tienden og de hellige gav...
Neh 10,37 og det første av vårt mel og våre hellige gaver og alle slags trefrukt, m...
Neh 10,38 Og en prest, en av Arons sønner, skulde være med levittene når de innkrev...
Neh 13,12 Og hele Juda førte tienden av kornet, mosten og oljen til forrådskammerne.
Mal 3,8 Skal et menneske rane fra Gud, siden I raner fra mig? Og I sier: Hvad har...
Mal 3,10 Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og...

Og i Bibelen kan dere lese om han som hadde betalt tienden mens han lå i sin fars lender...altså- noe ganske annet enn penger.

Men å spre evangeliet, Guds Ord, Jesus er brødet som kom fra Himmelen. Det er maten Menigheten trenger! Guds Ord, ikke menneskelagde løgner og dogmer- fordi det fører til død.

Guds Ord alene fører til Evigvarende Liv.
Profetiene
 

ADVARSEL mot Jesabelene i dagens tradisjoner

UNREAD_POST BmOnline » Søn Okt 09, 2016 6:00 pm

ADVARSEL mot Jesabelene i dagens systemer, les kirker og sekter.
Dere vet at vi i skriften kan lese om Jesabel i Bibelen. Hva er dette for noe? Jo, merk dere at det har med kvinner å gjøre. Sminker seg og vrikker seg av gårde, en Jesabel- som også utgir seg å spre evangeliet.
Disse er en vederstyggelighet, jfr Herrens Ord om hvordan kvinner skal oppføre seg. Merk dere at vi nå igjen er angrepet av disse kvinnene i dag, hvor du ser at de har spunnet seg yrker i alle lag, ja til og med prester og nu fremstår som president kandidater. Ja, vi er i endetiden, hvor akkurat disse Jesabelene blir beskrevet i Bibelen.

Merk dere dette. Jesabelene har dukket opp som padder i alle sider ved det som kalles sekter og tradisjoner- som skal forkynne evangeliet. Men hva sier Bibelen om Jesabeler, dvs kvinner i prestekjoler? Jo, det er en vederstyggelighet i Herren Jesus Kristus, hvor de nettopp driver hor med Guds Ord.

Dette er svermeri av verste sort, og disse Jesabelene står det mektig skrevet om i Åp. 17. Sjøgen. Det er ikke menn, men kvinner. Kvinnen er ikke skikket til å be innenfor Gud, sier Bibelen. Hun bidro til fallet i Eden, og deretter valgte Gud mannen til å fronte Ordet mot satan, det var Guds valg.

Bibelen forteller at mannen har rett til å ta ut skilsmisse, og gå ifra henne- når kvinnen klipper sitt hår- ser dere. Dette er Evangeliet. Kvinnen vanærer sin ektemann ved å klippe håret. Derfor- vend om.

Til de av dere som tror at jeg bedriver kjedsomhet ved å meddele dette- så er svaret at jeg gjør det av kjærlighet til mine søstre, som er skapt av mannens side som en medhjelper til han. Sammen i Kristus Jesus er mannen og kvinnen Ett. Ikke la dere bli bedratt av satan.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2353
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: ADVARSEL mot Jesabelene i dagens tradisjoner

UNREAD_POST BmOnline » Tir Jun 13, 2017 5:49 pm

Ja, ADVARSELEN går ut i full bredde mot sekterismens giftige doktriner, hvor de ALLE går i disse og sier, "Det er ikke så nøye om jeg klipper mitt hår mannekort- det er ikke så farlig at jeg går i manns klær- det er ikke så nøye om jeg drikker konjakk i helgene, fordi jeg tror på Gud, tenk det mine venner- og de forstår ikke at de ved å gjøre dette forkaster Livet som er så kjært. Herren står ved døren og banker, men de vil ikke lukke opp og ha Samfunn med Ham, ser dere? Akkurat slik det var på den tiden da Noah og hans familie ble frelst ved vann, da de gikk inn i Arken. Tenk om de visste om at de også kunne få komme inn i Arken? Men de kom slett ikke inn, fordi de hånte Guds Ord og spottet Ånden. De levde i hor og mente at alt var i orden. Av 100 millioner ble 8 frelst. Ser dere? De fødte barn utenom ekteskapet og visste ikke at de ble utestengt. Ja i 10 generasjoner blir man utestengt pga den synden.

Og i dag er det akkurat like ens sier Herren. De stoler på at sektene skal berge dem, ser dere? Men det er INTET i sektene som kan berge disse fortapte sjelene, fordi det er kun ved Guds Sønns blod at man kan bli frelst, ingen annen mellom mannstjeneste bidrar til frelsen.

Derfor denne Advarselen, ta ikke del i URENT, og JEG skal ta imot eder, sier Herren. Og det URENE er syret brød og surdeig som er det motsatte av sannheten, nemlig Løgnen. Hva gjør Løgnen? Jo den planter vantro i ditt hjerte, dvs mørkets avgrunn og grums.

Gud svor ved seg selv at Løgnen ikke skulle få komme inn i Hans Rike. Den som ikke er Født på ny kan ikke se Guds Rike, står det skrevet. Bygg ditt hus på Klippen, ikke synkende sand, sier Herren!

viewtopic.php?f=1&t=1938
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2353
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Guds ord og profetiene.

UNREAD_POST BmOnline » Tor Nov 09, 2017 7:39 pm

Så var det også med Samson, som trodde- og hvor kvinnen Dalila maste og maste på ham. Filisterne er over deg, sa hun og da våknet Samson og rev av repene. Ser dere dette?
Det er Dommerne 16 i Bibelen.

Her ser dere Filisterne som er dagens sekterisme, dvs de jordiske menneskelagde dogmer fra Roma som har blitt innført i sekter og kirker rundt om i verden. De gav prestene etter hvert god lønn og en utdannelse av verden i stedet for Guds Ord. Når du så tar del i urent, som er vantro- så forlater Ånden deg og åndelig død er hva du har blitt. Du står således i mørket med fanden i fanget.

NOR59-0125 Be Certain Of God VGR.pdf
Vær sikker på Gud, fordi menneskeord fører til død-.
(101.53 KiB) 11 ganger


Filisterne er over deg, og ved Tro hadde Samson styrken av Ånden i seg, og rev av båndene til tradisjonene. Så fikk vi Wesley..
Filisterne er over deg Samson- og han rev av tradisjonsbåndene til verden- og vi fikk Luther, ser dere?

Filisterne er over deg- og Samson rev av lenkene til verden- og vi fikk Pinsevennene og restaurasjonen av gavene.

Ser dere? Verden er satan- og enhver troende må kjempe imot verdens mørke for ikke å falle ifra. Alle sektene er i dag fullstendig i dette mørket med "djevelen på fanget", uten at de er klar over det.

Merk dere en meget viktig ting, dåpsdoktrinen- i Faderen Sønnen og den hellige ånd, finnes ikke i Bibelen. Og nå har dere hørt det- ingen i hele Bibelen er blitt døpt på noe annet vis enn på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, Amen!

Dette er Evangeliet

Vær sikker på Gud-.

Bjørgulf
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2353
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron