Samle Norge til et rike under kristus.

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Samle Norge til et rike under kristus.

UNREAD_POST BmOnline » Tor Nov 26, 2009 9:43 am

Til de av dere som har sett denne voldsomme muslimisering i Norge for tiden, d.v.s. den enorme avkristningen. Hvilke krefter er det vi ser tegningen av? Jo, det er Satan som herjer.
Hva er det som foregår? Norge mitt Norge, mitt fosterland, galskapen har ingen ende.

Til dere alle kjære troende venner i Kristus. Det er ca 700.000 kristne i Norge. Hvis vi sammen ber for Norge OG reiser oss, -da er vi mange.
Hvis vi også engasjerer oss mens vi står, så kan vi gjøre det- beholde Norge som en kristen nasjon.

Det står så skrevet i Joh 14,7- Jesus og Faderen er ETT. Men så går mange kirker i "fellen" til Vatikanet- og sier at det er tre personer i Guddommen. Tenk det. Det er utrolig. Gud er Ånd, Joh 4,24- ikke 3 personer. Bibelen advarer imot denne dogmen, fordi- å gå imot Guds Ord er SYND. Om vi leser i Bibelen, så finner vi ut at den Katolske Kirke i Dåpsbefalningen, Matt 28:19 har satt inn- å døpe i faderen, sønnen og den hellige ånds navn, i stedet for- i Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. I samme farten erklærte paven at det var 3 personer i guddommen. Denne dogmen er oppskrevet som løgn fra den falske profet i Bibelen. Du kan lese dette i Åp 16:13- Om de tre urene ånder som likner på frosker og som kommer ut av munnen på dragen, dyret og den falske profet, den romersk katolske kirke. Som du ser, Faderen visste om at Paven i Rom ville endre på Bibelens Ord. Herren er ên, Joh 10:30.
Og man skal heller ikke skvette litt vann på et barnehode i dåpen. Det er også en løgn. Baptize, full nedykkelse i vann ved dåp er hva som gjelder.

Det er VANTRO som virkelig ER SYND. DEN SOM IKKE TROR, er en synder. Ja, det er mange, mange kirkesamfunn som har gått i denne fellen. Og hvorfor kan jeg si det? Jo, fordi Bibelen sier nøyaktig at det er slik. Joh 1, 11. Han kom til Sine egne, men de tok ikke imot Ham. Ser du.
Tenk det dere- kirkene forkastet Ham- se disse formalistiske, kalde tradisjonene forkastet Jesus Kristus, ja de forkastet Ham- også disiplene Hans. Derfor er disse systemene, tradisjonene, organiserte kirker i et mørke. De sier mange fagre ord, men det er ormebol. De kjenner ikke Herren vår Gud, de nemlig forkaster Hans Kraft. Hvordan skal Faderen ta imot individer som er full av vantro? Gå imot Sitt Eget Ord? Han vil ALDRI gjøre det. Det er KUN de som gjenspeiler HERRENS LYS- som Faderen vil velsigne. INGEN andre. Faderen forlanger FULL adskillelse fra Vantroen.
Og her passer det meget bra å lese fra skriftstedet Joel 1,8. Sørg som en jomfru ombudet med sekkestrie sørger over sin ungdoms ektemann.Her kan dere se følgende av at de kastet Jesus ut av menighetene. 12 Vintreet er tørket inn og fikentreet vansmektes...Fordi gleden har visnet bort hos menneskesønnene.

Og hvilke parti på dagens agenda har kraft i Jesu Navn? Mitt svar er INGEN.

Bare å glemme krf, de har "hoppet til køys med dyret." og er på linje med de andre- upålitelige.-

http://grunnlovens-vektere.com/html/katbvr.html
Merk dere at organisering fører til død, jfr Bibelens Ord Matt 15- til 15,9. De lager seg menneskeregler i stedet for å lytte til Guds Ord. De er ikke lydige. Og i den siste tid vil Satan være så tett opp til Ordet at mange vil bli forført, men de utvalgte vil HØRE HERRENS RØST- de vil ikke la seg lure av Satan. Matt 24:24.

Følgelig vil ikke Herren ta del i urent. Derfor advarer Gud oss imot dette- som det står skrevet, den som ikke tror- er allerede dømt. Og URENT er VANTRO. Synd erlik vantro. Derfor kan en som tror ikke synde. Det er umulig for han å synde, i Kristus Jesus. Amen! Fordi Faderen allerede har slått dette Legemet EN gang for ALLE, Sin egen Sønn- for at vi skulle gå fri. Han ER Gjenløseren. Han setter oss fri fra Satans snare ved Faderens syndefrie offer, Sin Egen Sønn.

Ved å stå tilslutten en død menighet, dvs en tradisjon, i stedet for å være PERSONLIG involvert- så er du på feil tog.
Les her fra Hebreerbrevet 4,2: For Evangeliet ble også forkynt for oss så vel som for dem; men ordet som ble forkynt, ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble blandet sammen med troen i dem som hørte det.

Vennligst

BmOnline

Ring meg om det er noe du lurer på:

Mob: 41239887


STORMØTER FOR Å SNU AVKRISTNINGEN OVER HELE NORGE
Oganisasjonen "KAN" har hatt møter i Norge om saken. Forrige møte var i Førde.
KAN er en uavhengig organisasjon (Kommiteen mot avkristningen av Norge.

Nå er turen kommet til NARVIK, den 11. Mars, kl 19:00.


http://bmonline.no/html/kan.html
http://bmonline.no/ikon/kan_2.jpg

Her ser dere bilde av Ø. Nandrup, da han var med FME på Visjon Norge i Drammen:
http://grunnlovens-vektere.com/html/visj.html

Her ser dere hva Ørnulf Nandrup i KS skriver:
Landsformann Ørnulf Nandrup:

Hvor kristent er et kristelig politisk parti?
Kanskje er det riktigere å spørre om hvor kristenfolket fordeler sine stemmer. Kan det være rett å stemme Rødt for en kristen, eller SV? Mange som rekner seg for kristne, stemmer år etter år på Arbeiderpartiet.

Tar da disse velgere ikke hensyn til de partier som for full musikk går inn for fri abort, Navnet som dekker drap på ufødte barn?

Hva med den diktatoriske innførte ekteskapsloven? Spiller heller ikke dette noen rolle for velgere som selv mener seg kristne?
Hva med motstanden mot og kritikken av Israel, og medførende støtte til de såkallte palestinere? Jeg skulle gjerne høre sannhetsutsagn fra de velgere som fullt ut støtter det system i midt-østen som lærer opp sine barn til å myrde alle jøder.

Kan det være at noen titusener nordmenn ikke tar hensyn til Bibelens klare tale om Guds utvalgte folk, Guds øyensten, hva med det knefall for utvidede skjenkemuligheter og all den vold som følger med alkoholmisbruket, kan kristenfolket med berettigelse kalle seg kristne når flere og flere tier om disse ødeleggende faktorer i norsk politikk?

Må vi ikke forvente fra alle de som selv regner seg for kristne, at grunnvollen i liv og syn er basert på Bibelens lære.

Kanskje synet på kristendom blir dekket av at altfor mange rekner seg for litt kristelig?
Jeg leser til øyet blir stort og vått(?) i våre kristne aviser, Vårt Land, Dagenmagazinet og Norge IDAG, om alle de profilerte ledere som forsøker å finne en vei ut av (Krf) Kristelig folkepartis sterke tilbakegang, og hva som må til for å samle bitene, og igjen få partiet opp å gå?
KrfUs ødeleggende syn på disse spørsmålene ser ikke ut til å være av særlig betydning, eller?

Sosialistisk eller borgerlig utvikling, tja det har ennå ikke funnet sin plass i det offentlige bilde.

En ting undrer meg: alle disse prominente personer som iler til når de nevnte aviser skal intervjue og definere dette og hint, hvorfor forsøker de å tie i hjel Kristent Samlingsparti. Har de ikke tillit til bibeltroskap og konservatisme?

Nærmere 5000 valgte å stemme på oss, jeg velger å tro at det blandt disse 5000 må finnes landsmenn og kvinner som leser sin Bibel med et indre ønske om å se Herrens veier , særlig når det gjelder det som må skje for at Norges ve og vel skal skje med Guds velsigneles og velbehag.

Jeg velger å rope ut: Har du valgt å tro på Herren Jesus, og bekjenne din tro for menneskene, ja så har du valgt rett vei i livet, da må det bli vanskelig å stemme rødt i flere varianter.

Hvor ærlig velger du å være? Er Bibelen sann og representerer Guds velsignede Ord, eller velger du som en domprost sa her i syd: Kirkens Ånd må rette seg etter tidens ånd. Ærede leser: Tror du på det denne domprosten sa, ja da har du et alvorlig problem.

http://www.ksnettavis.no/nyheter2.asp?Nyhetsid=252

Ørnulf Nandrup
Landsformann I Kristent Samlingsparti
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2357
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Samle Norge til et rike under kristus.

UNREAD_POST BmOnline » Søn Feb 28, 2010 6:35 pm

Komiteen mot avkristning av Norge


Frelsesarmeen i NarvikTrondheim, 26.2.2010

Stormøte i Narvik Kulturhust
KAN har siden 1993 arrangert en rekke stormøter Norge og utlandet og nå står Narvik for tur.

Vi håper at dere kan være behjelpelige med å henge opp vedlagte plakat, samt orientere menigheten om møtet. Nedadstående tekst kan da benyttes, eventuelt deler av denne. Om dere ønsker å sette plakaten eller orienteringsteksten inn på deres internettside, er vi glad for det.

Takk for at dere er med og ber for møtet. Velkommen til møtet.

Med vennlig hilsen
For Komiteen mot Avkristning av Norge (KAN)

Morten Selven
Daglig leder

Stormøte i Narvik Kulturhus torsdag 11. mars
Vi er inne i en kraftig og hurtig avkristning av landet. Hvordan skjer dette? Hva kan vi gjøre for å snu utviklingen? Dette er temaet for folkemøtet i Narvik Kulturhus torsdag 11. mars kl 1900.
De som er mot det kristne fundament mobiliserer nå stadig for å vise styrke bak sine krav. Derfor har vi fått en ekteskapslov som er helt ubibelsk, en generell avkristning i samfunnet og en mer og mer anti-israelsk holdning. Det er viktig at man med dette møtet får markert at kristenfolket ikke ønsker at denne utviklingen skal fortsette i en så dramatisk feil retning.

Møtet er et informasjonsmøte, hvor personer med spesiell innsikt innen de ulike temaer vil orientere om forhold som sjelden kommer frem i media.

Emnet Hvordan stanse avkristningen i Norge har følgende talere:
 Ekteskapet og Bibelen: Dr Norvald Yri
 Avkristningen i vårt samfunn: Sjefsredaktør Finn Jarle Sæle
 Avkristningen i norske medier: Pastor og tidligere TV-redaktør Finn Henrik Friis Larsen
 Avkristningen i skoler og institusjoner: Landsleder Anne-May Hogsnes
 Israel, Midtøsten og Verdenssamfunnet: Medlem av Norsk/israelsk Handelskammer, Morten Selven

Ellers deltar den kjente kristne sangerinnen Solveig Friis Larsen.
Møteleder er leder i KAN, Morten Selven.

Takk for at du er med og ber for møtet!
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2357
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Fri Abort- er ordet som dekker over drap

UNREAD_POST BmOnline » Søn Nov 03, 2013 8:48 am

Fri abort er en styggedom som dekker over drap. Nå har debatten blusset opp igjen etter at noen "rødstrømper" som er så avstumpet at de våknet fra dvalen etter at de fikk snusen i at en dokter nå kan reservere seg mot å innvilge abort til "vordende fruer", jfr den borgerlige regjeringen ved Erna Solberg H.

Det er på tide at mannen også får lov å si hva han mener, når drap på livet i mors liv trues. Det er drap, og det nytter ikke å si at de har rett til å ta dette liv. Hun kommer til å måtte stå til ansvar for sine tanker hos Herren. Og så vil de dra en dokter også inn i elendigheten? Nei, til drap på det ufødte liv.

http://tidsskriftet.no/article/331029
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arti ... d=10043190
http://www.dagen.no/2013/10/24/meninger ... mal/176474

Jeg forbyr alle kvinner å ta abort! Jeg fritar kun de som er voldtatt, under tvil.

BmOnline


Sist flyttet til topp av BmOnline den Søn Nov 03, 2013 8:48 am
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2357
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron