Hvilken Bibel skal man lese i?

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Hvilken Bibel skal man lese i?

UNREAD_POST BmOnline » Søn Okt 20, 2019 10:08 am

Hvis man ikke tror Bibelens ord, da tar man del i urent, dvs vantro. Det å synde er vantro. Dvs å tro på menneskebud i stedet for Guds Ord. Man faller når man tror på en løgn. Menneskebud er løgn. Gud er sannhet. Joh 1. brev 2,21-22.

Og hva sier Bibelen om dette? Jo, Herren sier "Kom ut av henne Mitt folk, så dere ikke deltar i urent og får hennes plager". Åp 18,4, Kol 2,16- Matt 15.- Åp 2,6. Som forteller at troende misliker denominasjoner, som Den romersk katolske kirke, Pinsvenner, ikke individene, men systemene som utnytter individene.

Folk skjønner ikke dette med å lese i Bibelen. Systemene har laget seg mange bibler, men ikke alt duger. Hvorfor duger de ikke? Jo, fordi de i oversettelsene har utelatt mange viktige Ord og uttrykk som forteller om Guds Ord. Du vet, du kan ikke trekke ifra eller legge til.

Se opp for menneske lagde ord og doktriner

Videre følger de menneskelagde dogmer, jfr Matt 15,9- som sier at de ikke følger Herrens Ord. Hvordan er det da mulig at Gud lytter til bønner fra dem? I Matt 15,9 viser Herren oss at Han visste at dette kom til å skje. Organisert kristendom fører til død. Det er svaret på dette, derfor advarer Herren oss om å ta del i vantro, dvs surdeig eller menneskedogmer. Hvis du ikke tror det som det står i Bibelen, da har du en surdeig. Og litt surdeig ødelegger HELE deigen. Mange tar lett på dette, og de finner du hos Pinsemenighetene. Ta ikke del i urent sier Herren i Åp 18.4.

Jak 4.3. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser.
Her viser Herren oss hvor langt unna Guds Ord menighetene i organisasjonene er. Og om d u vil lese en Bibel som ikke er besmittet av Roma og dogmer, les mer:

Her kan du laste ned et vedlegg som forteller om 200 viktige ting, som Jesu navn og Jesu blod- er tatt bort i nevnte oversettelser. Overse disse når du nå får viten om dette, kjøp King James av 1611, som er en mye mer rett Bibel i forhold til disse som paven og vatikanet har håndtert/redigert. Disse bibelene skal du overse.
Hvorfor lese "donald duck", når du kan lese en skikkelig Bibel? Fordi mennekselagde ord blir "donald duck". En Bibel skrevet av Ånden er i Herren. En prest var en som så absolutt skulle ha den Hellige Ånd.
Peters bekjennelse
13 Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» 14 De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» 15 «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» 16 Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» 17 Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. 18
Og Her gir Jesus nøklene til Himmelens Rike til Peter: 18 Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Merk dere at denne klippen er Den Hellige Ånd. Det vil med andre ord si at Jesus forlanger at alle Kirkene som påberoper seg å stå for Hans Ord, skal ha Den Hellige Ånds ledelse, ellers følger de følgelig ikke Guds Ord og da vil de heller ikke få del i Guds Kraft som Bibelen taler om.
Kirken var ment å være Guds Tempel ved Ånden. Når så ikke er tilfellet, kan vi da hvile på kirkens løgner? Svaret er NEI. Merk dere at verdensordningen hatet Ham værre enn drankeren, står det skrevet. Og det ER kirkene. Han kom til sine egne, men de ville ikke ta imot Ham, det var JESUS de nektet å tro på. Og da syndet de, fordi vantro er synd.

Her er den listen over bibler som ikke holder mål:

http://bmonline.no/download/Endringer.pdf

Mange er det som ikke forstår at det er meget viktig at man leser og tror Guds Ord i stedet for menneske skapte dogmer, jfr Matt 15,9. Du ser, Herren visste om dette før jordens grunnvoll ble lagt, hvorpå HANs profeter har nedtegnet dette i den Hellige skrift, Bibelen. Gud valgte selv Sine profeter, merk dere dette. Hva er det systemene gjør? Jo, de velger seg folk med penger og innflytelse. Se, akkurat det motsatte av det Herren gjør. Gud valgte Paulus til eks, Han visste hva som bodde i Paulus. Tenk Herren visste at Han ville hate den ene og elske den andre før de var født. Esau og Jakob. (ROM 9,11) Han visste at den ene var en bedrager og at den andre var rettskaffen, og ved dette var Hans kall av de utvalgte fast. Der har du det. Herren visste om alt før verdens grunnvoll ble lagt. Han utvalgte dem som Han forut visste ville tro på Ham, (ROM 11,7) derfor sendte Han Sin Sønn for å utfri dem ved nåde, tro og miskunn. Hvordan er det da mulig å gå fortapt, når Herren forut visste hvem som ville bli frelst? Ville Han utvelge noen for å miste dem igjen etter en uke? Nei, en som EN gang er født på ny kan aldri falle ut av nåden. Kan nok falle, men aldri ut av nåden. Herren sier, "Ingen kan rive dem ut av Min hånd." Joh 10:28. Av alle krefter- er Faderen sterkest.
,
Husk, om du sitter i en menighet, så ta ikke på deg dens løgner, fordi da er du fortapt, sier Bibelen. Bli der du er, men forman individene om at de må vende seg om til Jesu Kristi Ord- fordi det er mange som er "utenfor og fryser".

ps: Det er viktig å kjenne til rett og galt. Når det så kommer til politikken- så er ALT galt. De har ikke gjort annet enn å fjerne Guds Ord -og det også ved å lage bibler med nye oversettelser som likner Donald Duck. Disse biblene skal dere overse og aldri la dere lure til å kjøpe/lese- fordi det er satan som står bak oversettelsene. Og da vet dere resten- null omvendelse skjer ved lesningen, fordi Evangeliet er blitt fjernet, ser dere? Derfor er det mye bedre å lese en gammel Bibel fra 1930- og opp til 1990- som man kan Leve med. Amen!

Omvendelsen skjer ved å lytte til Evangeliet forkynt eller lesning av det, Amen! Og det står skrevet- "Studer skriftene, fordi dere Tror det er liv i dem". Så derfor er det at vi er meget nøye og oppmerksomme på- at ikke alle skriftene er Bibelsk oversatt mine kostbare lesere. VI er ALLE Guds Tempel ved Ånden, Amen! Derfor sitt ned og studer skriftene i ditt Tempel- hvor Gud tar bolig i ditt hjerte, Amen! Der er kirken vår- ikke en bygning av stein.

Denne sannheten kan ikke bli ofte nok fortalt!

Og hvordan kan vi således vite om vi er på rett vei? JO, Herren sier, "Kom til Meg alle dere som har tunge byrder, så skal JEG gi dere HVILE..." Ser dere- altså IKKE Pinsevennene, ikke Jehovas Vitner, ikke Katolikkene, ikke den norske kirke, ikke Babtistene, ikke Læstadianerne, ikke Metodistene, eller noen av de andre i VERDEN, men Gud Selv, Amen!

Alle disse sektene vandrer i mørket- og sier bla- Miraklenes tid er forbi- og fornekter den Gud som de sier de tror på- ser dere? Nøyaktig hva Gud advarer oss imot- når HAN sier- "FORGJEVES tilber de meg, når de har menneskebud som doktriner".

Bjørgulf
I Herren Jesus Kristus


Sist flyttet til topp av BmOnline den Søn Okt 20, 2019 10:08 am
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2612
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron