HMK Haakon den Vll roste lekmenn og emiseere

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

HMK Haakon den Vll roste lekmenn og emiseere

UNREAD_POST BmOnline » Ons Sep 01, 2010 3:13 pm

Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no

Det er flere i Norgeshistorien som kunne stemme i sangen som begynner slik: ”Forsoninga er vunnen,- ” og fortsetter slik i siste vers: ”Alt anna det er utrygt, alt anna sviker meg, Men einast nåden din er stø og stendig.” Men få, om noen kan snakke om sviket slik som Kong Håkon kunne det da han 10.april 1940 alene sa Nei til nasjonal-sosialismens utsending som ba Norge kapitulere og samarbeide. Alene hadde han sett Hitlermakten bygge seg opp. Alene ba han regjeringen ruste opp – uten respons. Nå var de flyktninger på Elverum – og fremdeles stod han alene med svikets folkevalgte rundt seg. Han stod opp imot en overmektig krigsmakt som forlangte underkastelse og ville folket hans vondt. Folket som han hadde lovet: ”Alt for Norge” og nektet å bli konge før folket hadde uttalt seg. Politikernes kall var ikke nok!

Han ble kronet og salvet som konge av Guds nåde. Jørgen Løvland hadde lagt opp til hele kroningsseremonien – en seremoni som tydeligvis var en torn i øyet på sosialistene. Etter krigen gjorde Einar Gerhardsen det han kunne for å stoppe Olavs kroning. Men Kongen tok likevel en slags innersving på EG ved å få ordnet med en signing. Han ville inn under Guds velsignelse og nåde – noe sosialistene ville ha slutt på. Det visste man vel når man leser hva Edvard Bull skrev om kampen mot den fordummende sekt av ”evangelisk – luthersk” kristendom. Kongen av ”Guds nåde” skulle bort. Både den verdslige og åndelige makt skulle fratas han og folket overlatt til de Kristusbekjempende nasjonal-sosialister da som nå.

Så måtte Kong Håkon ta den kolossale vekt av å si Nei på folkets vegne - men det førte til at Kong Harald mange år senere kunne avduke en stor minneplate på Elverum og si at Kong Håkons NEI den gangen var en ”søyle under det norske kongedømme”. De som ville vekk med kristendommen og kongen og få en hedensk republikk, skapte seg selv et kjempeproblem: Kongen og kongeslekta fikk makt over hjertene til det norske folk - og den var det ikke så godt å nedkjempe.

På andre siden av Nordsjøen i 1939 var det nok en mann som før krigen var skjøvet helt ut på sidelinjen og parkert – trodde man. Han fikk også stå alene med de tunge avgjørelser mens skarene nektet å se sannheten i hvitøyet, inntil panikken tok folket og de skrek til svikerne og på han i nødens stund. Det var sir W. Churchill som etter krigen skrev om de forferdelige første årene – og boken heter derfor ”ALONE”. Da de fleste svek og han både da og da ”Jernteppet” senket seg, ble kalt krigshisser. Denne mannen som ba britene kjempe med all den kraft Gud kunne gi dem!

Denne ånd synes å følge Kongen vår nå også, når han - igjen alene – på samme dato (10. april 2008) som Kong Håkon sa NEI til nasjonal-sosialistene fra Tyskland – kaller sosialisten Giske opp på Slottet og sier Nei til å endre Grunnlovens § 2 og 4. Han ville bevare den norske stats forankring i det ”evangelisk – lutherske” fundament og ville som Kongen bekjenne seg til det, mens det store flertall av politikere sviker og lar han stå alene!

Og det mest interessante er at denne kongeslekta fram til Kong Harald har hatt stor sans for den sanne kristendommen i lekmannsrekkene etter Hans Nielsen Hauge. Hør bare hva Kong Håkon sa. Etter krigen gjestet Abraham Vereide (A.V.) Kongen. A.V. var han som startet Bønnefrokostene i USA hvor kjente evangelister og presidenter har deltatt i bønnesamlinger opp til denne dag. A.V. fortalte senere i Forbundssalen – (NLMs møtesal i Oslo) følgende: ”Han sa til Kong Håkon at han beundret det norske folk som hadde greid truslene og lokkingen til fienden. Særlig beundret han kirken. Da svarte Kong Håkon at det var sant, men lekfolket er ofte glemt. Tusener av lekpredikanter farter omkring blant folket vårt fra hus til hytte. De er ofte bedre orientert i sin Bibel enn prestene, sa kongen og smilte lunt. ”Det er de frie organisasjoner som under krigen hjalp til og gjorde at resultatet ble så godt. Lekfolket samlet inn prestenes lønninger, og var en moralsk støtte for dem. Dette glemmes ofte, sa kongen.” Hentet fra boken om Vereide s. 208. Fra en annen kilde sa Kong Håkon under Vereides audiens i 1946: ” Jeg har ofte vært skuffet over presteskapet. Men de som har skapt nytt liv og åndskraft til Norge, er emissærer og lekmenn. Ja, lekmannsbevegelsen har i det hele vært en nyskapende og frelsende faktor i landet.”

Denne kraft er det som i flg tidligere kulturredaktør i Aft. – Finn Jor – meget riktig påpeker i sin bok - ”Kong Haralds Nei”! - at sosialistene primært har vært ute etter i alle år – og nå snart står ved målet. Bare bønneropene fra Herrens mange små kan gjøre at Gud sender frimodige forkynnere som våger å stå på en hel Bibel og blir hørt i folket Ved bønn og Ordet kan Gud igjen gripe inn og redde oss. Han har nådig hjulpet oss av nød til seier så mange ganger før. For Gud sviker ikke om alt ”anna sviker meg”. Og Kongens modige og ensomme Nei varmer hjertene til mang en nordmann – som takker sin store Gud – selv om det ser mørkt ut.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2357
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Filmen "Kongens nei" er en skandale og bør trekkes tilbake

UNREAD_POST BmOnline » Ons Okt 05, 2016 7:38 am

Norulv Øvrebotten
26. september kl. 13:03 ·

Filmen "Kongens nei" er en skandale og bør trekkes tilbake

Den nye spillefilmen om Kong Haakon bygger på et grunnleggende historisk falsum og bør trekkes fra kinoene.

Det samme bør skje med nominasjonen til Oscar-pris i Hollywood.

Filmen bygger på følgene av historisk svindel og bedrag. Over en klassisk kommunistisk lest.

Ingen film skal ha Oscar for det. Det norske folk fortjener heller ikke å bli ført mer bak lyset enn det allerede er blitt i over 76 år.

Filmen "Kongens nei" er rett og slett en skandale, og at Kongehuset har medvirket til å spille inn og lansere den, gjør ikke skandalen mindre.

Ikke minst skyldes dette de spesielle omstendighetene i Norge, etter at 77 mennesker ble drept i en falsk flaggoperasjon for indirekte å befeste det fordekte russiske herredømmet som for alvor ble etablert tre måneder før hendelsene i filmen. Alt henger sammen med alt.

Dette nye og blodige narrespillet fra den norske staten mot eget folk på grunnlag av for det meste døde barn og ungdommer, har nå pågått i over fem år.

Forsamlingen av norske politikere som du møter i filmen hadde ved Josef Stalins hjelp og klassiske bedragmetoder fra øst begått statskupp i Norge med virkning fra 10. januar 1940, og deretter med vilje lagt landet militært helt åpent for tyske styrker, siden de var indirekte allierte med angriperen gjennom vennskapsavtalen mellom Stalin og Hitler fra året før.

Uten dette statskuppet som Kong Haakon medvirket til gjennom en unnlatelse av å stanse det, ville ikke Norge ha blitt okkupert av tyskerne.

En vellykket nazistisk invasjon og okkupasjon var helt avhengig av en norsk kuppregjering som medvirket til at eget land ble okkupert. Noe den beviselig gjorde ved å ignorere all informasjon om at tyskerne kom, ved ikke å mobilisere og heller ikke gi ordre om å slåss.

På toppen av alt reiste denne kuppregjeringen innover Østlandet med konge og storting på slep uten å organisere noe forsvar 9. april 1940, og laget komplett kaos som den åpenbart var instruert om å gjøre. Slik at tyskerne skulle få tid på seg til å etablere brohoder i land.

Denne operasjonen var godt planlagt fra Kreml.

Det er umulig å bevise at politikerne som før 10. januar 1940 utgjorde regjeringen Johan Nygaardsvold på sant og lovlig grunnlag, gjorde det samme etter denne datoen. Statsmakten ble da på typisk sovjetrussisk vis stjålet videre.

Disse menneskene hadde ikke mer grunnlag for å kalle seg statsråder enn hvilken som helst vanlig nordmann som de traff på veien i sin kaotiske ferd rundt om i landet.

Stalin parkerte Norge hos Hitler for en tid av overordnede strategiske grunner og etterpå, våren 1945, tok han som planen var kontrollen tilbake over fastlandet og erstattet gamle marionetter med nye. I flere narrespill i Oslo over samme kommunistisk lest.

Dette maskerte herredømmet fra øst blir nå ivaretatt av president Vladimir Putin. Han gir ikke frivillig slipp på Stalins verdifulle bytte.

Dette er lenge blitt gjort tindrende klart.

Med virkning fra 22. juli 2011 er det gamle fordekte russiske herredømmet med underliggende kommunistskapt mafiasystem for staten blitt kraftig befestet gjennom en kombinasjon av massedrap og kontinuerlig bedrag fra den norske staten mot egen befolkning.

Denne filmen er med på å kamuflere det sanne grunnlaget for dette terrorangrepet mot Norge.

Hele filmen er en skam. Særlig når den kommer på dette tidspunktet i norsk historie. Den tjener indirekte som maskirovka for et terrorangrep.

At regjeringen Johan Nygaardsvold var usann og ulovlig da krigen kom til Norge, hadde til følge at kong Haakons nei ikke hadde noen betydning, for en falsk og ulovlig regjering kan ikke fatte noen sanne og lovlige vedtak og gi verken konge eller bønder fullmakter overhodet.

Disse norske politikerne kunne ikke lovlig undertegne en avtale med tyskerne om kapitulasjon. Ingen kan bevise at de hadde noe sant og lovlig grunnlag til å gjøre det. Alt hvilte i så måte på en fabrikkert illusjon.

Kong Haakons implisitte ja til Moskva tre måneder før fikk langt større følger for Norge enn hele den tyske okkupasjonen. For det smarte og fordekte russiske herredømmet som vi siden har vært underlagt, er i dag sterkere befestet enn noensinne.

I stedet for å hjernevaske den norske befolkningen med en løgnaktig film, bør de ansvarlige for filmen trekke den fra markedet. Før skandalen blir enda større.

Jeg har identifisert og avdekket de smarte bedragmetodene fra de hemmelige tjenestene i øst. Så jeg kan nøste opp spillet. Fra mellomkrigstiden og fram til i dag. Mine funn er jeg 100 % sikker på.

Disse russiske teknikkene fra skyggene har vært motoren som har drevet utviklingen i norsk historie siden mellomkrigstiden. I alle forhold av betydning.

De går for øvrig igjen i hele Vesten. Ikke minst ellers i Europa og Amerika.

Verden vil bedras og du med den.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2357
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: HMK Haakon den Vll roste lekmenn og emiseere

UNREAD_POST BmOnline » Søn Mar 05, 2017 11:39 am

Hva kan vi forvente oss av Kongehuset i dag?

Mye tyder på at vi ikke har noen konge i det hele tatt.

Terroren i Norge har fulgt samme oppskrift som i tidligere narrespill over kommunistisk lest.

Å rulle opp den politiske kriminaliteten i Norge gjennom mange generasjoner er betinget av at du kan prosessene som skaper virkeligheten. I alle slike forhold av betydning.

Disse prosessene er her i landet som ute i verden for øvrig, intelligent kommunistisk bedrag. Enten kriminaliteten inneholder mord eller ikke.

Kreml narret alle til å senke årvåkenheten ved å skife skall fra Sovjetunionen til Russland på tampen av 1991, og kunne dermed feste det fordekte grepet om Vesten i serier av strategiske bedragoperasjoner.Les mer.


Sist flyttet til topp av BmOnline den Søn Mar 05, 2017 11:39 am
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2357
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron