Kom til meg alle dere som tørster og har tungt å bære

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Kom til meg alle dere som tørster og har tungt å bære

UNREAD_POST BmOnline » Ons Jan 07, 2009 1:03 pm

Hvilken hvile er det Herren taler om her?

Og hvordan kommer vi inn i den hvilen? Kommer vi inn i den ved å være med i en fin kirke? Den fineste i byen? Nei, vi kommer inn der bare ved at Herren drager deg. Det er ikke noe vi har med. Det er HAN som gjør at vi søker. Men så har vi fått en fri vilje, og ved den valgte mange feil. Men så er det også slik at det er Herren som banker på din hjertedør.
Og hvilen som Herren taler om- hva er det for noe? Jo, det har noe å gjøre med det valget du tar- og om/når du får del i Himmelens goder. Når du får del i de Himmelske goder, da er verden død for deg, du bryr deg ikke om hva naboen mener om deg, det spiller INGEN rolle! Da vandrer du UNDER Lyset, Amen! Du har lagt bort vantroen, du har sluttet å synde med viten og vilje. For du ville aldri gjøre den Hellige Ånds sorg på din vei. Når du er født på ny av Guds vilje, da betyr verden intet mer for deg. Hvordan mottar vi Den Hellige Ånd?
Jesus sa:"Den som hører Mitt Ord og tror på Meg og Han som har sendt Meg, han har evig liv og kommer ikke for døden, men er gått fra døden til Evig liv.
Altså uten noen prestasjoner, ingen hopping, skjelving, tungetaler eller hva det enn måtte være av sensasjoner. Kun ved å sitte helt stille og høre Evangeliet, og deretter TROR på Ordet, så sier det klikk der inne i hjertet. Gud tar så bort det verdslige for å sette inn det nye i deg. Det er hva Han lover. Den som hører MITT Ord, sier Jesus. Det er alt av Tro og nåde. Han tar det gamle bort og setter inn det nye. Da kan det hende at du blir glad, men det betyr ikke at det er noe bevis at du taler i tunger eller hopper. Dette er bare noe som du gjør. Det er akkurat som at du får et eple, men du har ikke fått treet. Ser du dette? Fordi Djevelen er veldig god til å kopiere, gjøre disse ting- så er der bare en ting som beviser at man har fått det rett i sitt hjerte. Fordi det er ikke NOE vi selv kan skryte av, alt er Herrens vilje. Og da vises det over tid om vi er blitt en god kristen. En god kristen, han elsker Jesus så høyt at han ikke har lyst å gjøre Den Hellige Ånds sorg.
Så da er vi kommet til TRO, vi har mottatt den Hellige Ånd, Kristus er vår vei- og det er ikke noe vi selv gjør. Det er HAN som gjør det vi gjør. VI er blitt Hellige, Hans Tempel er vi da i. Vi er kommet i hvilen, vi bare venter, pilgrimer er det vi er blitt.

Den hvilen er sabbaten og det er den Hellige Ånd, Guds Segl. Det er den hvilen som NÅ er for hånden. MEN du får den ALDRI ved å være medlem av JV, PV, MET, ADV, DKK eller statskirken, DNK. INGEN organisasjon kan frelse deg, hvis du tror det, er du fortapt.
Du må selv være personlig tørst på himmelens brød, være ydmyk i ditt hjerte, legge av deg din selvrettferdighet, tilgi alle dine fiender, legge av sinne, hat og misunnelse. Du må faktisk bli fri. Her kan du lese litt om dette: Jesus sa, Jeg er brødet. Det er Jesus.

http://bmonline.no/html/omvend.html

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2356
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Kom til meg alle dere som tørster og har tungt å bære

UNREAD_POST BmOnline » Lør Mar 13, 2010 1:52 pm

Forhenget mr. mind,

ja, forhenget. Så lenge du er i forhenget, så er du på jorden i kjøtt. Du kommer ikke i fullkommenhet før forhenget er revnet. Og de som er fullkommengjort, jo, det gjorde Han for de troende, før jordens grunnvoll ble lagt. Herrens Ord kan ikke endres, husk det. Det er uforandrelig, uryggelig.

Så de menn som endrer på Herrens Ord får mye å svare for. Herren svor en ed. Han kan ikke lyve- har Han èn gang helbredet syke, reist opp de døde, så gjelder det for alltid. Det er HANS Ord. Himmel og jord skal forgå, men Hans Ord skal bestå. Gjerningene skal opphøre, det er sikkert og visst.

La oss ta for oss dette forhenget, mr mind. "innenfor forhenget" det er kjøttet som er forhenget. Det er forhenget som forhindrer oss i å se Gud ansikt til ansikt. Det er forhenget som forhindrer oss slik at vi ikke kan se englene som står rundt oss, ved setene våre. Vi er skjult bak forhenget, og det er vårt kjøtt. Men vi er Guds sønner og døtre, vi er i Guds nærhet, som tror. "Herrens engel leirer seg rundt dem som frykter Ham, og Han utfrir dem." Vi er hele tiden i Guds nærhet. "Jeg vil aldri forlate deg, og aldri svikte deg, Jeg vil være med deg inntil enden". Men pga kjøttet (forhenget) kan vi ikke se hans nærvær. Men gjennom sjelen, Ånden, ved vår tro, vet v i at Han følger med oss; Han står hos oss, Han er her nå!

Nede ved Dotan var en gang en gammel profet omringet av en armè, og hans tjener sa, "Å, Far hele landet er omringet av fremmede tropper." Elisa svarte, "Vær ikke redd! De som er med oss er flere enn de som er med dem." Tjeneren gned seg i øynene og så seg omkring, uten å se noe. Profeten sa, Gud jeg skulle ønske du åpnet øynene hans, og ta bort "forhenget". Da forhenget ble dratt til side bort fra øynene hans, så han at fjellene omkring var fullt av glødende hester og vogner rundt den gamle profeten. (2. Kong. 6.17) Da kunne Gehasi si, "Nå forstår jeg". Teppet var falt, det var det som var i veien for tjeneren til profeten.

Her er det, hold fast på dette mr mind: Forhenget holder oss borte ifra slik vi helst ønsket å leve. Forhenget holder oss fra å gjøre de ting vi helst ville gjøre. Gud ble skjult i kjøtt, (Jesus) og forhenget ble revet over i to deler. Da ble Gud atter Gud, og Gud oppreiste forhenget som Han hadde skjult Seg i. Det var Jesu Kristi oppstandelse. Ved tro tar vi imot Ordet. Når dette forhenget er delt i to, da går vi inn i Hans nærhet, idet vi vet at vi kjenner Ham i kraften av Hans oppstandelse. Ved Herren Jesu Komme vil da dette forhenget bli reist opp igjen, slik at vi kan vandre med Ham og snakke med Ham som vår Frelser og vår Gud, når Han inntar Davids Trone. Da skal vi leve for alltid i dette forhenget, etter at det er blitt fullkommengjort.

Men dette forhenget som vi har, er i nå, har synd i seg. Tenk bare aldri på dette jordiske legemet som forherliget på denne jorden. Du må dø på samme måten som din sjel må dø, for å bli født på ny. Det med ikke å spise kjøttretter, og gjøre bestemte ting, og å fullkommengjøre legemet kan aldri gi det, (ved døde gjerninger) (født på ny). "Du må slutte med "det", og du må gjøre "slik", og så må du gjøre "det". Slik er Loven. Det er lovgjerninger. Men vi tror ikke på de lovmessige former for frelse. Vi tror at vi er frelst av nåde og tro. (Ef 2,8) Det er ikke du, du har intet med det å gjøre, det er Guds utvelgelse som gjør det. "Ingen kan komme til Meg, uten at Min Fader først drar ham". Alt Jesus kom for å gjøre, var å motta dem som Faderen forut kjente til, og som var utvalgt før verden var grunnfestet, forat de kunne bli Guds sønner og døtre. Amen. Så gav Han deg dette sikre håpet. Alt er gjort av Ham. Vi har intet å skryte av. All pris går til Ham. Gud frelste deg av nåde. Vi har ikke en ting å skryte av. Det er bare Han. Han sverget ved en ed, at det er umulig for Hans barn noen gang- å gå fortapt. Men de vil få pryl om de gjør noe galt. Du høster inn- det du sår, det gjør du. Tro bare ikke at du bare kan fortsette å synde uten å få straff for det. Hvis du har fått en slik innstilling, da viser det at du aldri har blitt født på ny. Skjønner dere? Hvis du ennå har attrå i deg til å gjøre det som er galt, da er det fremdeles ikke rett fatt med deg.

For Han har for alltid fullkommengjort dem som er helliget (Heb. 10.14)

Disse dyr som ble ofret i gammeltestamentelig tid under loven, kunne aldri ta bort synd. Men når vi legger våre hender på Hans hode og bekjenner våre synder, og når vi er født på ny av Guds Ånd, da har vi ikke lenger noen attrå til synden. Synden er veket fra deg. Det gjelder til Evig tid. Du kommer til å gjøre feil, du kommer til å falle, og du kommer til å gjøre galt med vilje. Av og til kommer du til å gjøre ting...., men det betyr ikke at du går fortapt, men det betyr at du kommer til å bli irettesatt. Mine barn gjør både det ene og det andre, og deres barn også, og de vet at det er imot våre regler, og de vet hva de kan vente seg når de gjør noe galt. De kommer til å få pryl, og av og til ordentlig også. Men det er jo fremdeles ditt barn, selvfølgelig. For den som er født til det evige Liv er det umulig å komme bort noen gang.

"Den som hører Mitt Ord og tror på Ham som har sendt Meg, har evig Liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til Livet, og Jeg vil oppreise ham på den ytterste dag". Det er Guds løfte.

Du vil heller ikke si at du kan gjøre som du vil. Jeg gjør alltid hva jeg vil, men hvis du er en kristen, da vil du aldri gjøre noe som er galt, pga Livet inne i deg, selve Fundamentet. Hvis du ønsker å gjøre galt, da beviser det at du ikke har det rett "her" inne, ditt hjerte. Hvordan kan den samme kilden gi både rent og bittert vann? Gå så tilbake til alteret og be Gud om å ta bort det gamle syndefulle livet, (begjæret som bidrar til synd).

Det er sikkert at Djevelen vil få meg i en felle av og til, men man synder ikke med vilje. Bibelen sier det slik. Djevelen vil få meg i en felle nå og da. Det vil han helt sikkert. Han forsøkte å få Jesus i fella. Han gjorde det med Moses, og han gikk i den. Han gjorde det med Peter, og han gikk i den. Peter fornektet Ham til og med, men deretter gikk ham ut og gråt bittert. For det var noe i ham som vitnet.

Og det er slik med de troende, Herren sier, "Mine får hører Min røst". De troende er ikke som kråker, som sitter å eter på et ådsel. Troende er som duer, de lever av ren mat. De har ingen galle. Ei due kan aldri bli ei kråke, slik er det med en troende. Kan aldri bli annet enn en "due-". Hvis en kvinne forsøker å forføre en troende, hva skjer da? Han snur sitt hode bort, fordi han hører Hans røst. Slik er det. "Mine får hører Min røst, og en fremmed følger de ikke". H*n er en "due" fra begynnelsen av, det er det hele. Det virkelige liv som er forankret der inne.

Det vi har, er som et anker, fast innenfor forhenget.

Ja, det var en lang lekse, men det viktigste er at jeg fikk det skrevet ned, mr. mind.

Fritt sitert

William Branham

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2356
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron