DOMMERFORSIKRINGER: GODTAR VI NORDMENN UGYLDIGE DOMMERE?

Utenriksministeren er i statsministerens fravær hans stedsfortreder.

Islamister får midler av Stockholm kommune for å bedrive terrorvirksomhet.
Hvilke skjulte motiver ivaretar denne "posten" man kaller berikelse?

Moderator: BmOnline

Forumregler
Her er det utenriks som gjelder.
§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år. UD med Lindstrøm i spissen har bidratt til dette.
Admin

DOMMERFORSIKRINGER: GODTAR VI NORDMENN UGYLDIGE DOMMERE?

UNREAD_POST BmOnline » Man Nov 17, 2014 9:45 am

DOMMERFORSIKRINGER: GODTAR VI NORDMENN UGYLDIGE DOMMERE?

Forskjellen mellom AS NORGE og Norge.
Det var en gang da Norge var et land med en av verdens beste Grunnlover. Jurister jeg har snakket med sier at den også er tilstrekkelig i forhold til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter. Det er åpenbart at noe alvorlig og destruktivt har skjedd med dette historiske dokumentet. Gjennom en gradvis og målrettet serie med transformative lovendringer, reguleringer og justeringer "innenfor lovverket" – og under ”radaren” til det norske folket.

Slik har krefter som jobber direkte i mot Norges beste langsiktige interesser gjennomført et ”statskupp” i sakte kino.
Norge har blitt til NORGE AS – en juridisk fiksjon – en korporativ stat.
Dette er hva ordboken sier om begrepet: korporativ stat.
Store norske leksikon uttaler kˈorporativ stat, Stat hvor den politiske makt springer ut av en (eller flere) forsamling(er) som er rekruttert fra korporasjoner. I en korporativ stat kan korporasjonene også være utøvere av statsmakt,
og de kan ha større eller mindre grad av indre selvstyre.
Ideen om en korporativ stat har røtter tilbake til middelalderen, men ble i moderne versjon utviklet på slutten av
1800- og begynnelsen av 1900-tallet– bl.a. av den franske sosiolog Émile Durkheim, de franske syndikalister, de engelske laugssosialister og de italienske fascister.

Begrunnelsen for en korporativ stat var opprinnelig at den politiske makt på ulike samfunnsområder burde ha sin basis i de grupper som hadde spesielle interesser og en spesiell kompetanse på disse områder: Industrien burde ha spesiell innflytelse over industripolitikken, landbruket over landbrukspolitikken osv.
Slik sett blir ideen om den korporative stat i en viss forstand demokratisk, eller ikke-autoritær.
De italienske fascister, som prøvde å innføre en slags korporativ statsform, brukte imidlertid korporasjonene mer som redskap til å kontrollere og dirigere de ulike samfunnssektorer; på dette vis ble ideen gitt et AUTORITÆRT innhold.

Quislings planer om en omorganisering av det norske politiske system gikk i korporativ retning; det skulle opprettes kulturting, næringsting og riksting. I de industrialiserte vestlige samfunn er det klare innslag av (ikke-autoritær) korporatisme (se korporativ pluralisme). Hva betyr dette?
En korporativ stat er drevet med profitt motiver. Den er en del av den konkurranseutsatte næringsvirksomheten som har et globalt omfang. Denne overgangen har funnet sted veldig gradvis men har økt i et voldsomt omfang etter at Norge ble en oljenasjon – AS NORGE.

Korporasjoner har ingen landegrenser og de er egentlig bare lojale til sine eiere som krever stadig større avkastning. Korporasjoner sikrer sin levedyktighet ved å sikre seg konkurransefordeler – det vil si makt og innflytelse. Korporasjoner har også kontroll over masse media. Korporasjoner har med andre ord ingenting med et ekte demokrati å gjøre. Det er en form for styring som kler seg ut som et demokrati, mens den oppfører seg som en mektig Korporasjon.

Juridisk sett er det et begrep for forholdet. Forklaringen følger her. De facto (English pronunciation: /diː ˈfæktoʊ/, /deɪ/,[1] Latin pronunciation: [deː ˈfaktoː]) is a Latin expression that means "concerning fact." In law, it often means "in practice but not necessarily ordained by law" or "in practice or actuality, but not officially established." It is commonly used in contrast to de jure (which means "concerning the law") when referring to matters of law, governance, or technique (such as standards) that are found in the common experience as created or developed without or contrary to a regulation.

When discussing a legal situation, de jure designates what the law says, while de facto designates action of what happens in practice. It is analogous and similar to the expressions "for all intents and purposes" or "in fact." From Wikipedia, the free encyclopedia Norge er – blitt en de facto Stat – NORGE AS. PROBLEMET MED DE FACTO STYRING Når loven sier en ting og det gjennomføres på en helt annen måte har du de facto juss.
Dette skjer i Norge i dag – i ditt navn:

Stortingets Kontroll Kommisjon har i flere år sett på mens større økonomiske transaksjoner har pågått fra et flertall av Regjerings departementer – i følge avisen 16-av 18 departementer gjør av med ca. 20-milliarder kroner årlig. Brudd på lovverket innenfor regjeringen uttales alltid som uheldig regelbrudd, mens tilsvarende praksis utenfor kalles alvorlig og organisert økonomisk kriminalitet.

Det er påfallende mye evidens, for å påstå at et større antall norske Dommere ikke har etterkommet lovens krav for sertifisering som dommer. Dersom denne evidensen også er bevis – så vil det si at domsavsigelser av disse er nullert – ikke rettskraftig. Det gjør at vi har et alvorlig konstitusjonell problem. Interesse konflikter mellom edserklæring i tjeneste til det beste for Norges langsiktig interesser og edserklæringer til organisasjoner eller lukkede grupperinger med global omfang forekommer i stort omfang i ulike statlig, kommunale og næringslivs sektorer.

Dobbel stats borgerskap er også et eksempel av slike interesse konflikter. Demokratiske nasjoner er aldri tjent med å tillate slike forhold internt i sine forvaltningsorganisasjoner. Det er derimot en stor konkurranse fordel at det skjer innenfor en de fakto statsledelse. Slik er det i dag. AS NORGE deltar i NATO med bidrag av personell og materiell i kriger som er av svært tvilsomt opphav. Sist i Libya brukte NORGE masseødeleggelsesvåpen på Libyske infrastrukturer med et stort tap av sivil menneskeliv. Deltakelsen i denne Operasjonen alene er en krigsforbrytelse. NORGE er medlem av EØS konkurranse avtale (Det er samarbeid om konkurranse).

Denne avtalen koster den Norske Stat mer penger enn det koster EU medlemmer for å delta- og norske borgere har blitt heftet med tusenvis av lover, regler og påbud som forringer landets suverenitet og borgerfriheter. Avtaler som forringer Norsk suverenitet er Grunnlovsstridig. I dag koster det kr. 2,000 kr. Om du kjører din bil uten å feste sikkerhetsbelte – i sikkerheten og trygghetens navn brukes penger som tvangsmiddel for å endre din atferd. Listen av slike forhold er i dag uendelig lange. I dag har AS NORGE – privatisert (les stjålet) dine infrastrukturer slik at de nå er penge-maskiner for ting du er avhengig av for å fungere.

I NORGE har vi omtrent verdens høyeste avgifter for drivstoff og biler. Alt det du tjener blir beskattet til en viss prosent – alt det du bruker blir beskattet med 25% - Skatt på bolig er det også – slik at du skatter av dine kroner i mange omganger. Dette gjør du samtidig mens AS NORGE investerer – og taper – og tjener milliarder av kroner på økonomiske investeringer i Næringslivet. Smulene går til det norske fellesskapet.

Det er ingen gode økonomiske grunner til at bensin skal koste Kr. 15/liter mens statskassen flommer over av oljepenger. Har du blitt lei av å leve under AS NORGE sine lover og regler? Ser du at vi har et problem i Norge? De facto - statsmakter konkurrer alltid med sine borgere. De brukes som økonomiske melkekuer. De liker å bli veldig store og omsigripende. De liker å regulere så mye av ditt liv som mulig. De liker å gjøre livet disfunksjonelt slik at du må bruke mye tid, krefter og penger for å fungere. De tar gjerne dine barn, plasserer de i foster hjem med kostbare støtteapparater fordi det er bra for økonomien. Alt som er bra for økonomien i en defakto stat, er dårlig for mennesker.

Mike Cechanowicz og Anjara Torill Vråskar


Sist flyttet til topp av BmOnline den Man Nov 17, 2014 9:45 am
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2359
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Gå til Utenriksdepartementet

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 5 gjester

cron