Nürnbergkoden består av følgende 10 punkter

Merk dere at dagens lovgivere gjemmer seg bak en korporasjon, et enevelde som er identisk med BANDIDOS!
Når du signerer under en bot feks, så føy til at du har signert under Duress, som betyr tvang- dermed kan de ikke kreve at du betaler. Slikt skal vi IKKE betale, bøter og annet disse kuppmakerne dytter på folket i Norge-. Eks vis Eiendomsskatter og bomringer.

Nürnbergkoden består av følgende 10 punkter

UNREAD_POST Elmer Solberg » Lør Mai 08, 2021 6:15 am

To:
Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Justisdep Unni Politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Sissel KRIPOS Wigen<sissel.wigen@politiet.no>;Kripos<kripos@politiet.no>;C/c:
10-AGDERPOSTEN<tusentips@agderposten.no>;11-NATIONEN<alexander.gjermundshaug@nationen.no>;12-GLÅMDALEN<tips@glomdalen.no>;13-TONSBERGS BLAD<sigmund.kydland@tb.no>;1-HARDANGER FOLKEBLAD<eivind@hardanger-folkeblad.no>;Marianne Bugge<mannemi73@gmail.com>;Sande VF Ordfører Elin Gran Weggesrud<ordforer@sande-ve.kommune.no>;SFFKM – Maria Collett Knagenhjelm<fmsfmck@fylkesmannen.no>;SFFKM – Tore Larsen<fmsftla@fylkesmannen.no>;VFFK - Vestfold Fylkeskommune<firmapost@vfk.no>;Asker og Bærum Tingrett<abtingrett@domstol.no>;SFFKJ – Elisabeth Lund Iversen<fmsfeli@fylkesmannen.no>;Albert Smith<contact@ebusinesshall.com>;2-VARDEN<redaksjonen@varden.no>;3-HADELAND<ssb@hadeland.net>;4-Sør varanger avis<redaksjon@sva.no>;5-NORHORDLAND<redaksjonen@nordhordland.no>;6- OPPLAND ARBEIDERBLAD<tips@oa.no>;7-GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN<redaksjonen@gd.no>;8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24-SANDEFJORDS BLAD<redeaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Beate Hansen<beateolea@hotmail.com>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Rune H Amundsen<amund66@gmail.com>;Elin Ingebrigtsen<elin.ingebrigtsen@hotmail.com>;Alternativ media<annelivirtanen.am@gmail.com>;Kriminalomsorgsdirektoratet<postmottak-8005@kriminalomsorg.no>;Karsten Midtbø<Karsten@midtbo.com>;Advokat Karsten -Bjarne Ingebrigtsen<Ingebrigtsen@fortunen.com>;Ålesund fengsel<postmottak.alesund-fengsel@kriminalomsorg.no>;Statens vegvesen<firmapost@vegvesen.no>;Sykehuset Innland<postmottak@sykehuset-innlandet.no>;Valjer Fylkesmann OV Svarstad Haugland<fmoavsh@fylkesmannen.no>;post@elden.no<post@elden.no>;Lars Fylkesmann Sponheim<fmholsp@fylkesmannen.no>;Freddy Photon<Flakka1234@protonmail.com>;Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Gulating Lagmansrett<gulating@domstol.no>;D-vestfold tingrett Domstol<vestfold.tingrett@domstol.no>;Erik Advokat Bryn Tvet<tvedt@advjat.no>;Elmer Solberg<elmesol58@gmail.com>;The White House<info@mail.whitehouse.gov>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Christopher Dommer<markkishonchristopher@gmail.com>;Info Stop world control<info@stopworldcontrol.com>;Dr Charlie Ward<info@drcharlieward.com>;Debatten NRK<debatten@nrk.no>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;info@fuellmich.com<info@fuellmich.com>;
God morgen!

Vi er Nasjonale Varslergruppe
Folkedomstolen

Vi kom over denne informajsonen og tenker den er så viktig og informativ at vi velger å dele den med dere.

Av

Nina Cappelen

mai 2021
Fra Nürnbergprosessene

Av Nina Cappelen.

Nürnbergkoden er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Koden oppsto i kjølvannet av Nürnbergprosessene, hvor et stort antall nazister ble dømt for krigsforbrytelser begått under den annen verdenskrig. Mange av de tiltalte var leger som hadde deltatt i medisinske eksperimenter på fanger i konsentrasjonsleirene.

«The Green Series» er en serie på 15 bind som fokuserer på de 12 rettssakene mot nesten 200 tiltalte krigsforbrytere, herunder diplomater, politikere, og jurister. Rettssaken varte i to og et halvt år, og produserte mer enn 300.000 sider med vitnesbyrd og bevis.

​Publikasjonen fra United States Government Printing Office er den offisielle forkortede oversikten over de enkelte anklagene og dommene, samt det administrative materialet som var felles for alle rettssakene.

Nürnbergkoden består av følgende 10 punkter:

Det frivillige samtykke fra mennesket er helt essensielt. (informert samtykke) Det betyr at personen som er involvert skal hajuridisk kapasitettil å gi sitt samtykke uten inngrep av noe element av makt, svindel, svik, tvang, eller annen skjult form for tvang. Personen bør også ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse for elementene i emnet som er involvert for å gjøre det mulig for personen å ta en opplyst beslutning. Det sistnevnte elementet krever at før eksperimentets godkjennelse, skal det gjøres kjent for vedkommende arten, varigheten, og formålet med eksperimentet, metoden og måten eksperimentet skal gjennomføres på, alle ulemper og farer som kan forventes, og effektene på helsen eller personen som kan komme av personens deltakelse i eksperimentet.
Eksperimentet skal være slik at det gir fruktbare resultater til beste for samfunnet som ikke kan anskaffes ved andre metoder, og ikke er tilfeldig og unødvendig.
Eksperimentet skal være basert på resultatene av dyreforsøk og kunnskap om sykdommens naturlige historie eller andre problemer som studeres, slik at forventede resultater vil rettferdiggjøre utførelsen av eksperimentet.
​4. Eksperimentet skal gjennomføres slik at alle unødvendige fysiske og mentale lidelser og skader unngås.

Ingen eksperimenter skal utføres der det på forhånd er grunn til å tro at død eller skade vil oppstå, bortsett fra i de eksperimentene der leger også fungerer som forsøkspersoner.
​6. Graden av risiko som tas skal aldri overstige den som bestemmes av den humanitære betydningen av problemet som skal løses ved eksperimentet.

Riktige forberedelser bør gjøres og tilstrekkelige fasiliteter tilbys for å beskytte forsøkspersonen mot, og fjerne muligheter for skade, funksjonshemning, eller død.
Eksperimentet skal bare gjennomføres av vitenskapelig kvalifiserte personer. Den høyeste grad av dyktighet og forsiktighet bør kreves gjennom alle trinn i eksperimentet til de som gjennomfører eller engasjerer seg i eksperimentet.
I løpet av eksperimentet skal mennesket ha frihet til å avslutte eksperimentet hvis han har nådd den fysiske eller mentale tilstanden der det ser ut til at det er umulig å fortsette eksperimentet.
I løpet av eksperimentet må den ansvarlige vitenskapsmannen være forberedt på å avslutte eksperimentet når som helst hvis han har sannsynlig grunn til å tro at en videreføring av eksperimentet vil resultere i skade, funksjonshemming, eller død for forsøkspersonen.
​Les også Advokat Reiner Fuellmich: Det er lys i enden av lockdown-tunellen

Hvorfor er Nürnbergkoden like aktuell i dag? Fordi de eksperimentelle og giftige mRNA-vaksinene aldri har blitt testet på dyr eller blitt utprøvd tidligere. Vi er alle «prøvekaniner», og i henhold til Nürnbergkoden er denne praksisen straffbar.

Stadig kan vi lese i nasjonale og internasjonale medier at mange mennesker dør eller får alvorlige bivirkninger rett etter å ha fått «vaksinen». Hvordan kan det da forsvares etisk, moralsk, og faglig å fortsette med et eksperiment ingen kjenner langtidsvirkningene av?

Les også Vaksine-ekspert advarer mot en global immunitetskatastrofe

Denne artikkelen har vært publisert på bloggen til Nina Cappelen.

Kampanje

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisni ... ag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Videreformidlet av meg.

Og ærlig talt, om jeg kan tillate meg å utale meg om situasjonan, og bedraget vi alle har vert utsatt for fra politikere, media og helsepersonell, og deres fotsoldater blant politi, ja vedrørende bløffen om CORONA - Covid 19 plandemien, så våger jeg påstå at noen blant mottakerne her og flere andre der ute, ligger umåtelig dårlig an, nå når oppgjørets time står for dør, og straffer skal tildeles alle som har deltatt i denne svindelen mot verdens befolkning, og folkemordet som er begått.

Tenk å være så manipulert og lite opplyst og kan hende ond, at de lot seg bruke i dette overgrepet mot menneskeheten på jorda. Det er da enda godt at vi har avslørt verdens regjeringer, som satanistiske og kriminelle korporasjoner. AS Norge er slik sett intet unntak. De er i ferd med å bli arreste av våre allierte alle har vi forstått. Og noen blant dem er etter sigende allerede tatt i forvaring, og sogar henrettet.

Det samme gjelder som dere nok har forstått alle etater underordnet den korporasjonen, AS Norge.

«Eventuelle brudd på avtaleloven betyr at de er offentlige farer:

Presidenter, regjeringer, IRS, Politikere, bankfolk, IMF, Lensmenn, varamedlemmer, Politiet i sin private kapasitet, hele rettsvesenene

er føderale ansatte. De er kriminelle og ulovlige private selskap.»

«FEMA-leirer ble opprettet for å fjerne disse menneskene på grunn av deres farlige oppførsel med allmennheten.

Noe som betyr at de ikke er egnet til å være i offentligheten og blir ansett som farlig for globale borgere av vår fredelige klode / verden / planet / jord.»

Til orientering, så har vi og Folkedomstolen direkte kontakt med dommeren som uttaler seg her. Og det er kun snakk om kort tid før våre allierte, tropper opp i Norge, og pågriper de som vi har utstedt arrestordre på og andre som har deltatt i overgrep mot Det Norske Folk.

Visit my website for all supporting Evidences. See Link below. Website: http://www.mkchristopher.com

Email: markkishonchristopher@gmail.com

Og da vil vi utdype vår taknemlighet for at ALT av politiindivider i Norge og verden har mistet sin selvpålagte "autoritet", som de har utnyttet til å forgripe seg på meg og mange andre barn og voksne i Det Norske Folk.
ALLE de ca 10.000 individa i politiet, sammen med deres venner blant påtaleansvarlige, og "dommere" til og med høyesterett, vil med store sannsynlighet bli pågrepet og henvist en FEMA-Leir for livslange fengselsstraffer. Slik vi blir fortalt her.

Det samme gjelder selvsagt for alle som har stått bak den skjulte makteliten i Norge blant arbeiderpartitopper, de ca 20.000 frimure, og andre. Det kan bli tynt i rekkene når Gud rydder opp og bidrar med å fjerne "slanger og ormeyngel" iblant oss, slik Han lover i Bibelen Guds Ord til Oss alle at skal skje. Vi gleder oss til det.


Venleg helsing


Elmer

Offisiell Varsler
Nasjonale Varslergruppe
Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur).
Elmer Solberg
 

MOSSAD's snikmyrderier under dekke av Corona

UNREAD_POST Anders Pedersen » Lør Mai 08, 2021 1:06 pm

To:
post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;Postmottak Sør-Øst politidistrikt<post.sor-ost@politiet.no>;Postmottak Innlandet politidistrikt<post.innlandet@politiet.no>;Postmottak PDI Oslo<post.oslo@politiet.no>;Postmottak PDI Troms<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;Spesialenheten<post@spesialenheten.no>;Postmottak PDI Agder<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;Postmottak Trøndelag politidistrikt<post.trondelag@politiet.no>;Postmottak Finnmark politidistrikt<post.finnmark@politiet.no>;Firmapost - Sysselmannen på Svalbard<firmapost@sysselmannen.no>;Politidirektoratet - Linn<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;Postmottak HPM Riksadvokaten<postmottak@riksadvokaten.no>;Postmottak HPM Det Nasjonale Statsadvokatembetet<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;Postmottak HPM Hedmark og Oppland<post.hop@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;Postmottak HPM Møre og Romsdal statsadvokatembeter<post.mr@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;Postmottak HPM Vestfold, Telemark og Buskerud<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;Byrådsleder<byradsleder@oslo.kommune.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;postmottak@riksrevisjonen.no<postmottak@riksrevisjonen.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;Slottet<Post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;presse.borgarting@domstol.no<presse.borgarting@domstol.no>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn johansen<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;Jarle Johansen<kreateam@gmail.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;lillianammontag@protonmail.com<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;post@resett.no<post@resett.no>;Postmottak<Post@sdir.no>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;draugen@online.no<draugen@online.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;Postmottak FMTL<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmtltoe@fylkesmannen.no<fmtltoe@fylkesmannen.no>;fmtlrmo@fylkesmannen.no<fmtlrmo@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;Postmottak FMNO<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;Postmottak FMRO<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;pressetalsmann@dnfo.no<pressetalsmann@dnfo.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;ina@asd.dep.no<ina@asd.dep.no>;post@hoyesterett.no<post@hoyesterett.no>;tips@ht.no<tips@ht.no>;dagbladet<2400@db.no>;ryfylke@ryfylke.net<ryfylke@ryfylke.net>;Tips<tips@budstikka.no>;(PK) NAV Bærum<nav.baerum@nav.no>;nav.sandnes@nav.no<nav.sandnes@nav.no>;nav.harstad@nav.no<nav.harstad@nav.no>;bærum kommune<post@baerum.kommune.no>;postmottak@sandnes.kommune.no<postmottak@sandnes.kommune.no>;postmottak@bfd.dep.no<postmottak@bfd.dep.no>;media@bfd.dep.no<media@bfd.dep.no>;postmottak@harstad.kommune.no<postmottak@harstad.kommune.no>;rotary@rotary.no<rotary@rotary.no>;odd.fellow@oddfellow.no<odd.fellow@oddfellow.no>;post@lions.no<post@lions.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;marit.skog@nordlys.no<marit.skog@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;svsandn@online.no<svsandn@online.no>;stockholm.cc@eda.admin.ch<stockholm.cc@eda.admin.ch>;Øistein Østgaard<norvoice@online.no>;post@nored.no<post@nored.no>;post@mentalhelse.no<post@mentalhelse.no>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;camilla.viken@unicef.no<camilla.viken@unicef.no>;marit.petersen@unicef.no<marit.petersen@unicef.no>;kontakt@unicef.no<kontakt@unicef.no>;jean-yves.gallardo@unicef.no<jean-yves.gallardo@unicef.no>;ellen.sandoe@unicef.no<ellen.sandoe@unicef.no>;hanne.lyngaas@unicef.no<hanne.lyngaas@unicef.no>;postmottak@caa.no<postmottak@caa.no>;nrpa@nrpa.no<nrpa@nrpa.no>;post@niva.no<post@niva.no>;post@toll.no<post@toll.no>;pressevakt@toll.no<pressevakt@toll.no>;kripos@politiet.no<kripos@politiet.no>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;post@juristforbundet.no<post@juristforbundet.no>;post@mfa.no<post@mfa.no>;media@mfa.no<media@mfa.no>;fpanorway@gmail.com<fpanorway@gmail.com>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;postmottak@nsm.no<postmottak@nsm.no>;FN-sambandet@fn.no<FN-sambandet@fn.no>;Anne.Cath.da.Silva@fn.no<Anne.Cath.da.Silva@fn.no>;fredrik.solvang@nrk.no<fredrik.solvang@nrk.no>;Postmottak SFAG<sfagpost@statsforvalteren.no>;postmottak.vtbu@statsadvokatene.no<postmottak.vtbu@statsadvokatene.no>;postmottak.nast@statsadvokatene.no<postmottak.nast@statsadvokatene.no>;presse@riksadvokaten.no<presse@riksadvokaten.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;media@byr.oslo.kommune.no<media@byr.oslo.kommune.no>;sfovpost@statsforvalteren.no<sfovpost@statsforvalteren.no>;Postmottak SFVT<sfvtpost@statsforvalteren.no>;fmvlpost@fylkesmannen.no<fmvlpost@fylkesmannen.no>;Postmottak SFVL<sfvlpost@statsforvalteren.no>;Postmottak SFRO<sfropost@statsforvalteren.no>;Postmottak SFTL<sftlpost@statsforvalteren.no>;media@gavi.org<media@gavi.org>;postmottak.nord@statsadvokatene.no<postmottak.nord@statsadvokatene.no>;postmottak.oslo@statsadvokatene.no<postmottak.oslo@statsadvokatene.no>;postmottak.riks@riksadvokaten.no<postmottak.riks@riksadvokaten.no>;postmottak.tron@statsadvokatene.no<postmottak.tron@statsadvokatene.no>;to: justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;C/c:
Cc: Gunnar Håvik<gunnar.havik@hotmail.com>;Casper DiNapoli<casperdinapoli@gmail.com>;gunh-ny@online.no<gunh-ny@online.no>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;Rikshospitalet / Oslo universitetssykehus<post@oslo-universitetssykehus.no>;Oslo, ACS<osloacs@state.gov>;synne.ekrem@nordea.no<synne.ekrem@nordea.no>;christian.steffensen@nordea.no<christian.steffensen@nordea.no>;anja.lohne.holm@nordea.no<anja.lohne.holm@nordea.no>;simen.kjonnas.thorsen@nordea.no<simen.kjonnas.thorsen@nordea.no>;Derya.incedursun@nordea.no<Derya.incedursun@nordea.no>;kol@nordea.com<kol@nordea.com>;erik.bruce@nordea.com<erik.bruce@nordea.com>;joachim.bernhardsen@nordea.com<joachim.bernhardsen@nordea.com>;robert.naess@nordea.com<robert.naess@nordea.com>;sigrid.wilter.slorstad@nordea.com<sigrid.wilter.slorstad@nordea.com>;thina.margrethe.saltvedt@nordea.com<thina.margrethe.saltvedt@nordea.com>;Dahl, Herman Aleksander<Herman.Aleksander.Dahl@nordea.com>;Elmer Solberg<elmesol58@gmail.com>;tips@fagbladet.no<tips@fagbladet.no>;
Go'dag!


Vi er Nasjonale Varslergruppe
Folkedomstolen


Vi forbinder de nevnte drap nevnt under med at Israelske MOSSAD og Sionistene i CIA, MI-6, KGB og Octogon føler økende uro omkring oppvåkningen som er iferd med å skje i Norge og Europa generelt. Norge ligger kanskje noe mer åpent for mottagelse av mistenkelige drap og dødsfall på grunn av raskere oppvåkning. Vi tenker her spesielt på hvordan LO-formann Hans-Christian Gabrielsen, Varsler Hans Kristian Gaarder og Varsler Inga Lome som døde så brått. Våre indikasjoner er at de alle ble snikmyrdet av Israelske MOSSAD og vårt eget forræderske PST, avgjørelsene blir alltid tatt gjennom den Israelske ambassadør i samråd med mektige Sionister i vår egen Regjering. Corona tjener som det perfekte dekke for at stadig flere snikmord vil skje i den nærmeste tid.


KRIPOS har i mange ti-år lagt ut falske bevis i mange mordsaker etter instruks ifra satanistene i det bakenforliggende maktsystem som vi idag har identifisert som Talmudiske Jøder i Khazarene som hele tiden må ha tilgang på blodoffer og skaping av negativ energi gjennom lidelser. De lager tilogmed TV-serier som avdekker åpenbar svikt ifra KRIPOS og Politiet generelt. Det er slik de gjør det, de elsker å legge ut bevisene på sine egne kriminelle handlinger i etterkant.


Vi har nylig sendt en detaljert rapport til Interpol og Europol om den omfattende kriminelle virksomhet som MOSSAD bedriver sammen med de Israelske ambassadører som alle er samarbeidspartnere og dekkoperasjoner. Vi er spente på svaret fordi vil svaret bekrefte noe vi lenge har hatt mistanke om: Nemlig at både Interpol og Europol er dekkoperasjoner under kontroll av Sionistene i MOSSAD, MI-6, KGB, CIA og Octogon?
Seks drap i Norge på få uker – Kripos følger med på «koronaeffekt» (msn.com)

Seks drap i Norge på få uker – Kripos følger med på «koronaeffekt»
Fram til midten av april var det ikke registrert et eneste drap i Norge. Så skjedde det seks drap på få uker. En drapsforsker tror likevel ikke på vekstår.
http://www.msn.com
Hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Medlem av 'Christsway' i våre globale kontaktpunkter i London, Melbourne, Roma, New York, New Delhi og flere

https://fampo.info/media/
Anders Pedersen
 


Gå til FOLKEDOMSTOLEN Justis

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron