Utøya- hvordan og hvorfor

Hva er årsaken til at damene slutter i forsvaret? Er det noe feminimt som ikke passer? Eller er forsvaret bare for menn?

Moderator: BmOnline

Forumregler
Forvaret blir rasert, lagt ned. Det er en skam at vårt forsvar forblir en trist kopi av 1939.

Utøya- hvordan og hvorfor

UNREAD_POST KGB-Observer » Ons Jan 23, 2019 8:10 am

Norulv Øvrebotten forlklarer:

Nina Jebens Jeg har stusset over at ABB sier at han er med i en orden som heter "Tempelridderne", en grein i Frimurerordenen så vidt som jeg forstår. Men i retten og media ble det avfeied og latterliggjort, og de fleste jeg snakker med tar det over hode ikke seriøst og tror tydeligvis på mediaen sin fremstilling om at Breivik er en tilfeldig galning. Men Frimurerlosjene er jo høyst reelle, og det virker sannsynlig at det Breivik sier er sant, at han fikk i sin oppgave fra "Tempelridder-ordenen"?!

Norulv Øvrebotten Nina Jebens I en falsk flagg operasjon benyttes det én eller flere som er det falske flagget, og som skaper falskt motiv og falsk kontekst, som skjuler det underliggende og virkelige målet med operasjonen. Kall vedkommende for lokkedue eller syndebukk, alt ettersom. På engelsk benyttes patsy eller fall guy om slike som ABB. Han var den som ble ofret i spillet.

Når du forholder deg til en fall guy eller flere fall guys, og motiv og kontekst som er knyttet til den eller dem, blir du lurt, og alle handlingene dine og andre stadig flere lurte menneskers handlinger, kamuflerer den underliggende hensikten med operasjonen.

Jeg er ingen ekspert på ABB som person, men jeg er god på selve det doble operative konseptet som er benyttet og kombinasjonen av massedrap og kontinuerlig bedrag, og er 100 % sikker på det. I et slikt konsept er det alltid en eller flere slike som ABB.

Dette betyr at hele den norske befolkningen og verden ellers er lurt trill rundt av dette klassiske bedragopplegget i Norge med virkning fra 22. juli 2011.

Norulv Øvrebotten

Et slikt enormt bedrag kan ha mange følger

http://www.aftenposten.no/


Den etablerte pressen holder seg som regel alltid til det falske flagget og er mafiaens beste medhjelpere til å lure alle og enhver. Så det reelle målet kan bli oppnådd middelbart, altså indirekte, som i dette tilfelle er å befeste et godt kamuflert russisk overherredømme. Som også i USA i 2001 og nå i Frankrike i 2015. For ikke å snakke om i Storbritannia fra 2005.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fall_guy

Norulv Øvrebotten
16. november 2015 ·

Konspirasjonen fra 2001

Forholdet mellom USA og Russland forklarer mye av elendigheten som stadig rammer flere av oss. Dette forholdet er stikk motsatt av hva de fleste tror. Det er også langt verre.

Russland er føydalherren, mens Amerika er vasallen.

Militante muslimer ble benyttet som "fall guys" og syndebukker i flere lag i den falske flaggoperasjonen i Amerika 11. september 2001, og følgen var at Amerika la seg ut med 1.5 milliarder muslimer i verden, og det kunne aldri gå bra.

Når så USA med andre vestlige allierte har kriget mot dem i fjorten år så langt, og har drept dem for fote på stadig nye falske grunnlag, som om afghanere, irakere og libyere skulle ha vært innfødte i Amerika for to hundre år siden, er det ikke unormalt at den oppvoksende slekt i araberverdenen og ellers hvor muslimer er samlet, blir fiender av alt vestlig og ender opp som ekstremister.

Overgrepene fra vest er jo ekstreme og svarene blir tilsvarende.

Prinsippet som ble benyttet i 2001 var kontradiksjonen om å drepe sine venner for å styrke seg selv og sine venner, og Russland befestet det gamle fordekte herredømme over USA på dette grunnlaget. Slik det også ble gjort i Norge i 2011 med samme kombinasjonen av terror og kontinuerlig bedrag.

I begge konspirasjonene er samme stalinistiske prinsippet kjernen. Dette bedragopplegget med innebygget motsigelse går igjen i mange terrorangrep.

At Russland har et solid opparbeidet maktgrunnlag i den fordekte mafiastaten som Amerika vitterlig er, forteller både selve terroraksjonen og alt bedraget som siden er blitt spunnet på nærmere 3000 lik. Se nøye på denne videoen, som viser tydelig en kontrollert sprengning av en av skyskraperne 11. september 2001. Følg med på hva som skjer.

Bare dette ene opptaket skulle fjerne enhver tvil om at terroren også var en jobb fra innsiden som mange måtte ha vært med på. Du ser eksplosjonene som skrittvis sprenger bygningen, slik at den faller på egen fot. Dette er en godt planlagt rivning av en skyskraper. Du kan se ingeniørkunsten med egne øyne.

Passasjerfly kunne ikke ødelegge de to skyskraperne og den nærliggende bygning 7. De falt alle tre på egne føtter, noe som er komplett umulig uten en kontrollert sprengning. Den siste bygningen ble ikke en gang truffet av et fly, men raste sammen på egen fot akkurat slik som tvillingtårnene.

Antent flybensin kan ikke smelte stålbjelker, selv om de kan bøye seg ved så høye temperaturer, så den forklaringen som lenge ble illudert i narrespillet, er ikke relevant for hva som skjedde i virkeligheten med bygningene i New York.

Granskingskommisjonen etterpå var et bedrag og tjente som cover-up.

Krigene i Afghanistan og Irak etterpå skjedde på falskt og fabrikkert grunnlag.

USA er også en dobbelstat. Som ble grunnlagt over den gamle lesten til Josef Stalin. Med andre ord er Amerika intet demokrati annet enn på overflaten, men er en fordekt mafia og røverstat, og befolkningen er indirekte under den russiske hælen. Slik den har vært i økende grad i generasjoner. Mer grundig kan ikke friheten bli forrådt.

Dette bør den alminnelige amerikaner snart ta inn over seg. Før de igjen går inn i en ny krig i Midtøsten og dreper muslimer på Russlands premisser.

Kremls mål er å beholde herredømmet over Europa og Amerika fra skyggene.

Den konvensjonelle oppfatningen av den andre verdenskrigen er feil. Det samme er oppfatningen om den kalde krigen. Pluss det som er hendt siden. KGB har lurt all verden. For ikke å si den hele verden.

Josef Stalin og hans etterfølgere like til dagens Vladimir Putin, har gjennomført strategiske bedrag og vunnet hele tiden, og det er siden 1930-årene etablert et underjordisk russisk imperium som strekker seg over flere kontinenter. Nå blir den fordekte makten fra øst igjen befestet både i USA og Europa.

Dette er hva du i virkeligheten er vitne til om dagen.

Den fabrikkerte islamske staten er bare et middel i den prosessen. Det samme er for øvrig president Barack Obama og andre ledere i vest.

KGB-Observer
 

Re: Utøya- hvordan og hvorfor

UNREAD_POST KGB-Observer » Ons Jan 23, 2019 8:19 am

Norulv Øvrebotten Falskt i ett, falskt i alt, bare følgene er virkelige

Muslimen Mohammed Atta ble regnet som lederen for flykaprerne i 2001, og hans pass ble visstnok funnet uskadet en uke etter 11. september på gaten et kvartal fra ruinene av tvillingtårnene. Det var ikke det lureste beviset som ble plantet. Det var flere andre, og typisk nok ble det spredd forvirring om alle sammen etterpå.

Atta var i denne bedragoperasjonen en av flere patsies eller fall guys, som det heter på engelsk, men som det er vanskelig å finne et godt norsk ord for. Det nærmeste som jeg kommer er lokkedue eller syndebukk. Det er mennesker som på en eller annen måte blir ofret i en operasjon. Som ABB i Norge i 2011.

Den største patsyen som ble brukt i det store narrespillet i Amerika, stilte Saudi-Arabia opp med, og han het Osama bin Laden. Han var det nederste bedraget i de mange lagene av bedrag. Som skulle lure alle til å legge til grunn falskt motiv og falsk kontekst for dette terrorangrepet. Som altså var en falsk flaggoperasjon.

Falskt i ett, falskt i alt, er det smarte opplegget. Når alle mennesker blir lurt trill rundt til å handle aktivt eller å unnlate å handle på grunnlag av illusjoner, skaper følgene virkeligheten som det blir skrevet historie på grunnlag av.

Å skille mellom Osama bin Laden og Saudi-Arabia er det neppe grunn til, og at han ble drept i 2011 måtte i så fall være en av de få sannhetene i en offisiell historie som i likhet med 22/7 i Norge er en stor løgn. Som verden har levd i altfor lenge.

I denne reportasjen i CNN fra 1997, får du et sjeldent møte med den aller største fall guy'en i denne strategiske bedragoperasjonen fra stormakten Russland for indirekte å befeste et gammelt fordekt herredømme over Amerika. Slik det ble til på Josef Stalins tid og senere fram til i dag.

Den patriotiske amerikanske befolkningen er på falskt grunnlag lurt til å slutte opp det gamle politiske systemet og sine ledere under fordekt russisk kontroll. Med de mange ofre og lidelser som det har medført.

Amerikanerne er som følge av bedraget i realiteten lurt til å føre kriger til stadig større skade for seg selv.

Dette siste store narrspillet mot befolkningen i Amerika har nå pågått i over fjorten år. Hele eliten og det mediepolitiske komplekset har spilt med. Slik som i Norge etter 22. juli 2011.
Norulv Øvrebotten 17/11/2001

"The U.S. government has consistently blamed me for being behind every occasion its enemies attack it.

"I would like to assure the world that I did not plan the recent attacks, which seems to have been planned by people for personal reasons," bin Laden's statement said.

"I have been living in the Islamic emirate of Afghanistan and following its leaders' rules. The current leader does not allow me to exercise such operations," bin Laden said.

http://edition.cnn.com/2001/US/09/16/in ... nskBGby2Vw
KGB-Observer
 

Re: Utøya- hvordan og hvorfor

UNREAD_POST KGB-Observer » Ons Jan 23, 2019 8:23 am


Norulv Øvrebotten

Granskingskommisjoner er alltid en del av bedraget

Terrorangrepene i USA 11. september 2001 og i Norge 22. juli 2011 er slik sett like. Når god gammeldags kommunistisk terror blir paret med kontinuerlig bedrag med signatur fra FSB, arvtakeren til KGB, er det en viktig del av bedraget å nedsette en kommisjon som skaper en illusjon om at massedrapet er etterforsket og gransket.

Jeg har tidligere bevist hvordan regjeringen Jens Stoltenberg skapte en slik illusjon i 2011 for å føre den norske befolkningen grundig bak lyset, og president George Bush var fra 2001 like mye et redskap for mafiaadvokater med kommunistisk bedrag som spesialitet som Jens Stoltenberg var fra 2011. Bedrag som normal styringsform er importert fra sovjetkommunismen gjennom flere generasjoner. Både i Norge og Amerika. Og ellers i Vesten.

Kreml ser ut til å ha har god kontroll over eliten i begge land, etter å ha doblet begge statene allerede i mellomkrigstiden, og bygget opp ikke minst familiemakt siden. Denne fordekte makten er bygget enda mer systematisk opp i nyere tid, blant annet gjennom hensynsløse kombinasjoner av massedrap og bedrag.

Norge og USA har i hvert fall imperiet Russland som binder oss sammen til et fellesskap under seg fra skyggene. Om ikke annet. Pluss to rapporter om terror som illuderer at den er gransket.

I den falske flaggoperasjon i Norge med virkning fra 22. juli 2011 er det gamle politiske systemet med alle sine irrganger av skjult makt under russisk herredømme, indirekte blitt kraftig forsterket ved å kombinere massedrap på vergeløse mennesker og kontinuerlig bedrag.

Den norske befolkningen er indirekte sjokket og lurt til å slutte opp om nasjonalt system og ledere. Uvitende om at denne nasjonal makten eksisterer under Russlands fordekte overherredømme. Slik den har gjort siden før krigen. Akkurat det samme bedragopplegget er kjørt i USA. For indirekte å oppnå samme politiske mål. For Kreml.

Dette er sannheter som ikke kommer fram i noen av granskingsrapportene. De lurer deg derimot til å tro enda sterkere på et falskt flagg. Kommisjoner er en del av det kontinuerlige bedraget som spinnes på alle likene. Hele tiden. År ut og år inn. USA har kriget på falskt grunnlag i over fjorten år nå som følge av å ha forholdt seg til falske flagg i et terrorangrep. Følgene har kamuflert det virkelige målet med terroren stadig bedre.

911.jpg
En granskning hører alltid med i bedraget


Josef Stalin er ikke død. Hans gamle terrorvelde er internasjonalt styrket og lever i beste velgående i stadig mer sofistikerte former, og omfatter i dag flere kontinenter. Det trives best når det er godt kamuflert i hemmelighet under jorden. Bak en maske av demokrati.

Norulv Øvrebotten


Hvorfor ble det gjort og av hvem?


Disse to spørsmålene stiller denne erfarne generalen innen amerikansk etterretning i dette intervjuet om "9/11", og som han ga som pensjonist i 2013.

Jeg kan gi ham et 100 % sikkert svar, for samme narrespillet i en annen variant ble kjørt av Russland og nasjonale marionetter i Norge fra 22. juli 2011. For å befeste gammelt russisk overherredømme og det politiske systemet som er grunnlagt under det. Akkurat det samme målet hadde Russland og nasjonale marionetter i Amerika. De har det ennå.

Som vanlig i slike bedragoperasjoner blir det virkelige målet oppnådd indirekte.

Begge narrespillene er forbrytelser som ennå ikke er fullbyrdet. Selv om mange tror det. Dette er kriminalitet i stadig progresjon. Det spinnes bedrag på likene så lenge som nødvendig, om så inn i evigheten. Noe som er en viktig nøkkel til den godt kamuflerte suksessen som Kreml har hatt også i Amerika siden mellomkrigstiden. I de utallige narrespillene over en kommunistisk lest som er kjørt også der. For å etablere, befeste og utnytte det fordekte russiske overherredømmet.

KGB-Observer
 

Re: Utøya- hvordan og hvorfor

UNREAD_POST KGB-Observer » Ons Jan 23, 2019 8:44 am

Norulv Øvrebotten

Egenrådige borgere trengs for å bevare sikkerhet og frihet

- Sosial uro kan ikke utelukkes. Ordskiftet er farlig aggressivt, skriver Blattmann. I kronikken skriver han også at i en konfliktsituasjon vil det ikke bare være nødvendig med finansielle ressurser og soldater, men også «egenrådige borgere som med sine liv kan stå opp for sikkerhet og frihet».

https://www.aftenposten.no/verden/i/GMO ... o-i-Europa

Norulv Øvrebotten

Et oppgjør fra graven

»Kommunisterne kunne for eksempel aldrig finde på at kalde antikommunisterne for kommunistofober eller kræve dem dømt for antikommunistisk racisme. Man kan lige så tosset, man vil, vride armen om på virkeligheden, uden at det får særlig mange mennesker til at tro på, at der findes en kommunistisk »race«. På samme måde som der ingen islamisk »race« findes,« og så videre.

http://www.information.dk/557383
KGB-Observer
 

Re: Utøya- hvordan og hvorfor

UNREAD_POST KGB-Observer » Ons Jan 23, 2019 8:47 am

Norulv Øvrebotten
Nå hamres løgnen fast i Frankrike og i verden ellers

Den franske presidenten Francois Hollande fortsetter krigen mot egen befolkning, på samme fordekte vis som Jens Stoltenberg & Co gjorde i 2011, for indirekte å befeste gammelt politisk system under fordekt russisk overherredømme.

Nå spinnes det kontinuerlig bedrag på 129 døde mennesker og over 350 andre skadde, frykt blir bevisst skapt i befolkningen ved å spre løgner i gatene i Paris, og franske jagerfly bomber allerede syriske byer som krigere fra den fabrikkerte konstruksjonen IS kontrollerer.

Noen andre mistenkte enn IS skal du ikke ha. Basta!

Husker du hvordan det ble hamret fast at ABB var den eneste skyldige her hjemme i 2011, og at enhver kjettersk uttalelse om noe annet ble sensurert bort overalt, ikke minst i mediene?

Det er flere forhold du kan være sikker på etter angrepet i Paris. Det ene er antall døde og skadde. Det andre er at alt som presidenten og myndighetene holder på med er bedrag som kynisk blir spunnet kontinuerlig på alle likene. Det tredje som du helt kan utelukke, er at IS står bak dette sofistikerte angrepet i den franske hovedstaden. Samme hvor mange falske erklæringer om det motsatte som blir plantet i pressen og på nettet.

Alt som skjer er en del av prefabrikkert historie og en kjøreplan følges. Som om det skulle ha vært en filminnspilling.

Radikale og militante islamister er benyttet som "fall guys" i denne falske flaggoperasjonen, slik de ble i USA i 2001, og det er ikke noe problem å si at de er fra IS. Det kan hvilken som helst ung og sint muslim være. Siden IS bare er en konstruksjon som er finansiert og satt sammen av Saudi Arabia, golfstatene og USA.

Hvis du igjen lar deg lure av dette dobbelspillet i russiske bedragoperasjoner for indirekte å befeste gammel fordekt makt i et vestlig land, er du ganske tungnem. Det må jeg si.

I kveld hamres det fra Paris fast nok en stor løgn av en offisiell historie. Noe som er lettere å gjøre straks etter et massemord på vergeløse mennesker, mens befolkningen er paralysert og i sjokk. Denne fremgangsmåten er helt i tråd med den kommunistiske oppskriften fra Josef Stalins tid.

Franskmenn, se til Norge.

Deretter kan dere ta tak i deres president, sosialisten Francois Hollande. Som indirekte fører krig mot dere. Bak en kamuflasje om å gjøre det mot den islamske staten. For å beskytte dere.

Sannheten er alltid den motsatte av hva den blir oppfattet som når det er kommunistisk bedrag som skaper virkeligheten til enhver tid.

Jeg forstår mye av sinnet blant unge muslimer. Når de år ut og år inn blir marginaliserte, stigmatiserte og brukt som offerlam og syndebukker i russiske bedragoperasjoner for å beholde og befeste makt over Europa og Amerika. Jeg tror jeg hadde blitt temmelig desperat selv, hvis jeg hadde vært utsatt for samme teknikkene. Noe jeg faktisk er blitt.

Derfor kan jeg også skrive sannheten om dem.

Plus ça change, plus c'est la même chose.

safe_image.php.jpg


https://external-arn2-2.xx.fbcdn.net/sa ... sx8zB2kGJK
KGB-Observer
 

Re: Utøya- hvordan og hvorfor

UNREAD_POST BmOnline » Ons Jan 23, 2019 9:30 am

Norulv Øvrebotten

Falsk i ett, falsk i alt

Det forklarer jo mye. Justisminister Anders Anundsen har saksbehandlet terroranslaget 22. juli 2011 to ganger i stortingskomiteer som stortingsrepresentant og begge gangene medvirket til cover-up, og hittil har han drevet med det samme som justisminister. Helt siden 2013.


Også unnlatelser kan være straffbare. Justisministeren er i motsetning til de fleste andre folkevalgte på Stortinget i 2011, trippel skyldig. Ingen har behandlet 22. juli mer enn ham i nasjonalforsamlingen.


Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti er vel den som kommer nærmest. Hareide ledet narrespillet som den såkalte 22. juli-komiteen var, og som i mars 2012 la fram innstilling med generelle betraktninger før politiet var ferdig med sitt arbeid, og før både rettssak var holdt og utvalgsinnstilling fra advokat Alexandra Bech Gjørv var kommet. Komiteen var et bedrag i seg selv og kunne like godt ha skrevet om saken før angrepet skjedde.

"I perioden 2009–2013 var Anundsen leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Stoltenberg var i november 2012 den første sittende statsminister som stilte opp og svarte for seg i åpen høring, da temaet var regjeringens krise- og beredskapshåndtering i samband med terrorangrepene i Norge 2011. Anundsen var i 2011 2. nestleder i Stortingets 22. juli-komité."


(Wikipedia)

At medlemmer av to storting og to regjeringer med to statsministere i spissen, siden 2011 har medvirket til et så ekstremt grovt narrespill mot egen befolkning som massedrap koblet til kontinuerlig bedrag er, er historisk. Norge må bygge flere nye fengsler hvis ikke Putin kommer og redder dem. Så vasallstaten hans kan bestå og alle kan leve videre i en løgn.


Å medvirke til en forbrytelse er like alvorlig som å utføre selve handlingen. Altfor mange husker ikke dette fra straffesaken etter trippeldrapet i 1999 på Orderud gård, der kun medvirkende ble dømt, to av dem til 21 års fengsel.

En av de dømte, Kristin Kirkemo, ble dømt til 16 års fengsel for medvirkning til drapene som følge av straffbar unnlatelse. Så hvordan politikerne i regjering og storting skal slippe unna å bli dømt for å ha medvirket til massedrap etter 22. juli 2011 kan ikke jeg forstå.


Hele saken var for øvrig et narrespill over gammel kommunistisk lest fra drap ble planlagt, utført og til rettskraftig dom forelå i samsvar med kjøreplanen. Og toppet med flere justismord. Som planlagt lenge før drapene ble beordret. Det er slik det blir gjort.


For øvrig visste jeg høsten 2002 hvem som hadde vært på Orderud gård og utført drap i 1999. Denne oppdagelsen satte meg i den ytterste livsfare, men politiet her i Førde var ikke interessert i hva jeg hadde å fortelle i 2003 og reiste i stedet hjem til gården min i Bremanger og tok fra meg alle våpen.


Noe mer sinnssykt skal du lete lenge etter.

"Møkkapoliti!" sa sønnen min i telefonen til dem. Han var femten år og forsøkte å redde livet til faren. Noe politiet ikke var interessert i. Det har politiet heller ikke vært siden når jeg flere ganger er blitt forgiftet og torturert og så vidt har berget livet. Mishandlingen av meg har vært grusom. Jeg er blant annet blitt jevnlig forgiftet og påført store fysiske smerter. Stasi er verre enn Gestapo.


Jeg vet hvor korrumpert hele dette systemet innen lov og rett er i Norge. Det er mer relevant som en trussel mot sikkerheten din enn et vern om den. Med andre ord er politi og påtalemakt stikk motsatt av hva det skulle ha vært. Noe du også fikk demonstrert i 2011 og i årene som fulgte.

Jeg var aldri i nærheten av å bruke våpen mot noen selv om jeg var i akutt livsfare som følge av å ha en dødsskvadron på meg. Min våpendisiplin har alltid vært upåklagelig. Så det fantes ikke noe annen grunn enn å stigmatisere meg da våpnene ble tatt.


Å måtte bite i seg løsningen av drapet både på den gamle sjefen min, forsvarsminister og utenriksminister, Johan Jørgen Holst, og sekretæren hans, Anne Orderud Paust, og attpåtil bli fratatt alle våpen, var en absurd opplevelse for et menneske som hadde vært et av de mest betrodde menn i landet og hadde hatt den høyeste sikkerhetsklareringen i NATO.

Da jeg var blitt overfalt flere ganger, forgiftet, torturert og havnet på sykehus fordi jeg knapt fysisk kunne gå og hadde mistet alle søvn og ikke var trygg noe annet sted, forsøkte jeg å snakke med to psykiatere om nettopp Orderud-saken. De ga meg da antipsykotisk medisin, noe som var fullstendig galskap å gjøre mot et normalt menneske som var i livsfare.

Ved å ikke snakke mer om trippeldrapet som var begått av samme morderne som hadde overfalt og forsøkt å drepe også meg fordi jeg visste for mye, slapp jeg å ta mer av den skadelige medisinen etter noen uker. Så jeg har lært meg å fortrenge de verste ting og holde munn i denne fordekte mafiastaten som Norge er. Her benyttes det meste mot deg fra gift til psykiatri. For å bringe deg til stillhet.

Det er ganske mange år mellom 2003 og 2011. Jeg kunne like godt ha levd i Russland. Da hadde jeg vært tryggere. Jeg hadde ikke vært fritt vilt, overfalt igjen og igjen og behandlet som en fredløs. Da terroren rammet Norge, visste jeg igjen altfor mye. Det er ikke så mange mennesker som har som fordekt profesjon å drepe fra skyggene i Norge.


Riksadvokat og frimurer Tor-Aksel Busch har hele tiden visst at det var flere skyttere på Utøya, dekket over det, og han har medvirket i dette narrespillet for fullt, slik han har medvirket i de fleste narrespill i regi av de hemmelige tjenestene i Russland.

Riksadvokat Busch starter etterforskning og tar ut falske siktelser mot folk, slik han gjorde i januar 2012 mot den forrige sjefen for PST, Janne Kristiansen, på det mest latterlige og fabrikkerte tull som i akkurat det tilfellet, og han endrer med slike knep rettsstillingen til folk for å stigmatisere og kamuflere.

Jeg antar at han har holdt på med det overfor meg også i tjue år nå. Det er en smart måte å berøve en dissident alt vern. For skjoldet i samfunnet blir snudd til sverd. Ved hjelp av mafiatriks. Som å plante falske bevis mot deg.

Å snu alle forhold på hodet går igjen som en mye benyttet bedragmetode fra de hemmelige russiske tjenestene. Derfor kunne bandittene i denne bransjen også få Stortinget til å sette i gang en gransking av politiet i stedet for dem selv fra 1994 gjennom en granskingskommisjon, der Høyesterett igjen stilte opp i narrespillet. At sikkerhetspolitiet fikk knekket ryggen var uunngåelig i et så sprøtt bedragopplegg med tvingende følger.

I Janne Kristiansens tilfelle i 2012 ble det satt i gang en etterforskning på grunnlag av en skapt illusjon om at hun hadde gjort noe straffbart, bare for å kvitte seg med henne som sjef for sikkerhetspolitiet, så narrespillet mot den norske befolkningen uhindret kunne holdes gående, og når hun var svertet som en kriminell utad lenge nok, ble etterforskningen avsluttet, slik planen hadde vært fra første stund og saken henlagt. Den hadde tjent sin hensikt. Bare tull alt sammen, men følgene var virkelige.

Riksadvokaten benytter justismord til å hvitvaske og dekke over politisk kriminalitet fra de hemmelige tjenestene i øst og deres norske operatører. I det hele tatt er Tor-Aksel Busch en mafiaadvokat som skulle ha vært tatt lenge før 22. juli 2011. Det hadde spart livet til 69 mennesker, de fleste vergeløse barn og ungdommer, og 66 andre - barn og ungdommer de fleste av dem også - hadde sluppet livsvarige skader.

Riksadvokat Busch stanset all etterforskning av de mange norske agentene for Stasi høsten 1996. Også da medvirket han til å sparke en sjef for sikkerhetspolitiet på fabrikkert grunnlag. Fire år senere da PST hadde avslørt journalist i Stavanger Aftenblad, Stein Viksveen, som mangeårig agent for øst-tyske Stasi med kodenavn Lanze og ville tiltale ham, trenerte og dro Busch ut påtalespørsmålet og henla hele saken til slutt. Tross solide beviser mot Viksveen.

Intet er i prinsippet hemmelig for et østlig system som til sjuende og sist har kontroll over hele den norske staten. Slik Sovjetunionen hadde og som Russland ennå har. For befolkningen i slike vasallstater som Norge er det hemmelig hvem som i realiteten styrer den. Andre veien er intet hemmelig.

Herskeren kjenner alle, men ingen kjenner herskeren.

Så da kan det vanskelig hevdes at noe som ikke er kjent for russerne fra før er avslørt samme hva det skulle være av antatte strenge hemmeligheter. Noe neppe Stasi i vasallstaten DDR visste. Til det var skottene for tette og fragmenteringen for profesjonell hos KGB.

Busch fabrikkerte et egentlig falskt grunnlag for å gi tidligere statsråd for Jens Stoltenberg og medarbeider av Kjell Inge Røkke, Tore Tønne, en bot før han ble drept i 2002 og det hele kamuflert som selvmord som følge av antatt depresjon på grunn av boten. Alt gjort i klassisk mafiastil. Tønne ble nok bedøvet først og blodårene hans deretter kuttet av i begge armene og han selv etterlatt i en bil i veikanten for å dø i Lier. Pressen og særlig Dagbladet fikk skylden for "selvmordet."


At riksadvokaten ikke har etterforsket Kjell Inge Røkkes tapping og røveri av statskassen for utallige milliarder, jeg er helt kommet ut av tallet, forteller jo hvor dypt han sitter i organisert kriminalitet. Bedre sjef for påtalemakten kan ikke russisk mafia ha hånd om. Ikke i noe land.

Å rulle opp all kriminaliteten som riksadvokatembetet og regjeringsadvokatembetet har medvirket til i alle disse årene under fordekt sovjetisk og russisk herredømme, er ikke mulig. Til det er omfanget altfor stort.


https://www.aftenposten.no/norge/i/Qobp ... ristiansen
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2441
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Hvorfor er gift så smart i narrespill?

UNREAD_POST BmOnline » Ons Jan 23, 2019 9:59 am

Norulv Øvrebotten

Hvorfor gift er så smart i narrespill - del 2

Jeg har tidligere fortalt om da Jens Christian Hauges høyre hånd, advokat Johan Fredrik Remmen, tilbød meg en stor pengesum 21. mai 1996 og hvis jeg ikke gjorde som han sa, var beskjeden klar om at jeg ville bli likvidert. Selv om budskapet var pakket litt mer inn, gjorde det meg rasende.

Remmen brukte flere falske flagg i narrespillet mot meg, men etter at jeg avviste tilbudet hans og rømte til utlandet, pønsket han ut et nytt lignende knep i forbindelse med drapsforsøket som han forberedte straks han ved indirekte bruk av de tre små barna mine hadde tvunget meg til å returnere fra Amerika for at de ikke skulle lide overlast. Dette er mennesker som glatt skader og dreper barna dine også. Hensikten helliger middelet. Noe jeg visste godt.

Hvis Remmens snikmordere hadde skutt meg 2. juni da jeg kom tilbake til Norge, kunne han ikke ha maskert det med en oppsigelse fra stillingen min som sjefredaktør og narret omgivelsene og rettssystem til å saksbehandle forholdet mellom oss på grunnlag av at jeg hadde gjort noe galt og ikke han og dødsskvadronen, som ville ta livet av meg.

Ved å bruke gift fortonte saken seg helt annerledes. Så dette ble fremgangsmåten. Jeg ble overfalt og kraftig forgiftet, og mens jeg var hinsides på vei mot døden, innkalte Remmen ledelsen i Redaktørforeningen og meddelte den at jeg herved ble oppsagt. Å snakke til meg kunne ingen gjøre. Det visste Remmen godt, for han hadde jo beordret likvidering av meg. Jeg var akutt fysisk syk og kjempet for livet som følge av forgiftningen.

Med Lundkommisjonen ble forholdet mellom politi og banditter snudd på hodet som følge av samme kommunistiske bedraget. Bandittene lurte det som vanlig dumme Stortinget til å sette i gang en gransking av politiet i stedet for dem selv. Så da var det politiet som ble ødelagt som følge av prosessen og ikke de hemmelige russiske tjenestene og deres avdeling i Norge.

Samme arkitekter som sto bak Lundkommisjonen og særlig ødela overvåkningspolitiet ved å snu forholdet mellom skurk og politi på hodet, snudde forholdet mellom mordere og offer på hodet i Stavanger i juni 1996. Stavanger hadde en domstol som ble ledet av Arbeiderpartiets store mann i byen, Olav T. Laake, så han fulgte opp bedraget fra Remmen og Hauge. Slik domstoler alltid gjør i Norge. I betente politiske forhold.

Det ble skapt stadig mer maskirovka. (forklaring maskirovka: russisk ord på metoden ved å dekke over bedrageri og løgner, metode-maskering av hemmelige hendelser) Som utad beskrives som sannhet.

Oppsigelsen var falsk, som alt annet i den juridiske konstruksjonen, men den tjente hensikten som et falskt flagg, slik at den underliggende virkeligheten ble kamuflert av de virkelige følgene som ble skapt da stadig flere i omgivelsene mine begynte å handle på grunnlag av også denne fiksjonen.

At jeg var dødssyk som følge av et drapsforsøk med gift, ble i forvirringen maskert. Jeg overlevde ved et under ut på sommeren, men fikk en ny dose i september, som jeg også klarte å overleve etter flere måneder med enorme smerter og kramper i en seng hjemme. Da tok advokat Remmen fra meg boligen.

Alle mafiastater har en dødsskvadron og den norske levde jeg ganske tett på. Det skulle jeg fortsette å gjøre. Det skulle ikke bli siste giftdosen.

Med et falskt flagg i et kommunistisk narrespill kan du altså til og med snu forholdet mellom mordere og offer på hodet, så offeret i alles øyne blir sittende igjen med skylden for drapsforsøket på seg selv. Det er den absurde følgen. Jeg vet det. For jeg har opplevd det.

Derfor er gift så mye smartere å bruke enn pistol i mange tilfeller. Særlig som en del av narrespill. Du kan dosere så folk blir drept momentant eller du kan slå dem ut for en tid. Mulighetene er så mange. Leger blir indirekte lurt under enhver omstendighet.

Når leger ikke forstår hva som er gjort mot offeret for mafiakriminalitet, for gift tenker de nesten aldri på, tror de at forklaringen kan være psykisk. Så da baller alt på seg den veien også. På falskt grunnlag. Så da blir du påført en depresjon i tillegg. Som følge av antidepressiva. Alle blir lurt trill rundt. Hele tiden.

Det er farlig å fortelle og det er farlig å ikke fortelle. Damned if you do, damned if you don't.

Jeg er blitt mye mishandlet. Grovt torturert er jeg blitt i lange perioder. Det har ikke så mye for seg å fortelle så mye om snart 19 års helvete. Det er heller ikke gått ut over bare meg. I denne fordekte mafiastaten.

Til og med familiekatten har jeg opplevd å bli forgiftet. Bamse var en kastrert svarthvit hankatt fra Engøy i Stavanger som jeg hadde mye selskap av i mange år hjemme. Den bodde hos ekskona etter 2003.

Noen uker før Utøya fikk jeg ham ned til meg, han var mager, herjet og desperat. Katten sprang rundt overalt og falt ut av verandaen fra fjerde etasje og var grusomt syk. Akkurat slik jeg hadde vært mange ganger.

Bamseklubben var et opplegg hos Star Tour, tror jeg det var, som vi brukte å ha ungene i da de var små og vi var på ferie i Syden. Det symbolske budskapet skulle det gå noen uker før jeg forsto. Av og til er jeg for tungnem. Utøya var en stor Bamseklubb.

22. juli 2011 sto jeg foran tv'en og gråt. Noe det er sjelden jeg gjør. Da begynte jeg å forstå hvorfor katten Bamse måtte dø.

Sannheten må alltid formidles indirekte, sa filosofen Søren Kierkegaard. Det er mange måter å gjøre det på. Noen er mer grusomme enn andre.

Dyrelegen her i Førde avlivet Bamse etter få dagers lidelse. Så han endelig slapp ut av tiden. Da hadde han ikke mer krefter igjen. Døden er jeg ikke redd, for den vet jeg bedre enn de fleste kan komme som en befrielse. Så Bamse fikk det godt. Han ble befridd. Pusen ligger begravd på familiegården.

Hvordan det er gått med forfatteren av denne boken, vet jeg ikke, men han fikk et god råd fra en bekymret venn, da han publiserte historien om Russlands hemmelige tjenesters omfattende bruk av gift. Det er vel like relevant for meg også. Like mye i morgen som i dag og i går.

Den som argumenterer taper. Den som derimot skader og dreper vinner. Det er min erfaring. Kombinasjonen av drap og bedrag er særlig effektiv, og gift er altså ofte førstevalget.

"TO THIS AUTHOR: Leo, stick close
to those you know, love and trust
today. There's a lot of duplicity
around and someone really, really
doesn't like you. You don't like
them either, but that won't be any
comfort if you fall prey to their
plans."

Nikki Harper

https://www.amazon.com/gp/product/07603 ... o9oUoBaeA4
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2441
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Utøya- hvordan og hvorfor

UNREAD_POST BmOnline » Tor Jul 22, 2021 10:40 am

Som dere har lest- ALL djevelskapen er satt ut i livet av dem som har slips, kjoler og driks i bøtter og spann, men som ikke bryr seg det grann om hva det er de gjør- før de dør.


Min anmodning er at folket i Norge samler seg og setter ALLE disse omtalte individr i kasjotten i påvente av dom.
Hør, de virkelige bandittene og morderne trenger plassene mye mer enn dem som i dag sitter fengslet.

Det er INGEN vei utenom!

BmOnline

Aftenpostens sukk:

https://www.aftenposten.no/norge/i/EWX0 ... _H5CK7Soao

Her ser dere Aftenpostens forsøk på å leke objektivt med ilden, som kjent er Aftenpostens Kgbs skribenter opplært til å lyve og bedra. De liksom utgir seg å skulle fortelle oss noe, les under og bli klar over at Avisene er med på bedraget mot eget folk.Den ukjente «Koordineringsgruppen» jobbet med flere av de viktigste spørsmålene etter terroren, og «samordnet» innsatsen til politiet og helsevesenet med Arbeiderpartiet og AUF. I ettertid finnes ikke et referat.

Hver eneste dag i måneden etter terrorangrepet - fra og med lørdag 23. juli - møttes disse daglig i kontorene til Politidirektoratet, et steinkast fra Aps bastion på Youngstorget:


Sist flyttet til topp av BmOnline den Tor Jul 22, 2021 10:40 am
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2441
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Forsvarsdepartementet

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron