Side 1 av 1

Et herredømme med store følger

UNREAD_POSTSkrevet: Man Okt 24, 2016 8:03 am
BmOnline
Norulv Øvrebotten

Et herredømme med store følger

Å forstå "Martin", alias Jonas Gahr Støre, "Steklov", alias Jens Stoltenberg, og andre norske topppolitikere med liknende kodenavn hos de hemmelige russiske tjenestene, er ikke mulig uten å samtidig forstå fortiden, og i særdeleshet hvordan Josef Stalin ved hjelp av Høyre og Arbeiderpartiet etablerte dagens fordekte russiske herredømme i et statskupp, hvor makten frekt ble stjålet videre på falskt grunnlag fra 10. januar 1940.

Kuppregjeringen fra Arbeiderpartiet la landet militært åpent for Stalins allierte, Adolf Hitler, som aldri ville ha kunnet angripe og okkupere Norge uten at Stalins marionetter og kuppmakere her i landet hadde satt låvedøren på vidt gap. Slik de skulle.

Dette landssviket har jeg forklart grundig før. Stalin parkerte Norge hos Hitler i april 1940 og tok Norge tilbake like lett som om han skulle ha hentet en bil i mai 1945. Derfor har Norge i dag et kriminelt styre av stat og samfunn som både omfatter en oligark, mafiaadvokater i fleng, det meste innen lov og rett i lomma på Moskva, en fast dødsskvadron, en presse uten troverdighet og en falsk historie om det meste, medregnet 22. juli 2011.

Bare for å nevne litt. Av den levende sovjetiske arven. Alt er korrumpert mer eller mindre. All lojalitet fra politiske aktører i Oslo går til et system som Kreml har hånd om. Befolkningen betyr ingenting.

Noen få er i ferd med å våkne, men det er lettere å bedra folk enn å overbevise dem om at de er bedratt. Særlig når det er skjedd i mange generasjoner. Følgene av sovjetkommunistiske løgner er mytene som fortsatt utgjør pilarene i det historiske grunnlaget. For illusjonen av en selvstendig nasjon.

Hvor var Sovjet 9. april, er spørsmålet i denne artikkelen. Svaret er stort sett samme sted som i dag, men under et annet navn. Nemlig i Norge.

I mange former og med befestet makt etter den falske flaggoperasjonen som har pågått siden 22. juli 2011.

http://www.dagbladet.no/2015/05/12/kult ... /39144030/

Norge - en nasjon blant mange som er styrt med bedrag

UNREAD_POSTSkrevet: Fre Okt 28, 2016 8:25 am
BmOnline
Norulv Øvrebotten

Norge - en nasjon blant mange som er styrt med bedrag


Bedragmetodene som er benyttet på spinningen av 77 lik siden 22. juli 2011, går igjen i norsk historie tilbake til mellomkrigstiden.

Den norske staten styrer egen befolkning som den skulle ha vært en fiende. Noe som er karakteristisk for en stalinistisk styremåte. Som i sofistikert form kan kamufleres godt. Slik at alle blir grundig lurt.

Vårt forhold til EU ble avgjort i 1994 som følge av at saksbehandlingen ble doblet.

Hvis du tror at den opprivende striden om medlemskap og folkeavstemningen høsten 1994 avgjorde Norges plikter overfor EU, tar du helt feil. Også den gangen var det dobbeltspill som avgjorde.

Magikeren avledet oppmerksomheten mens elefanten ble marsjert over scenen. Uten at noen merket det.

Det hjelper ikke å være gløgg heller overfor profesjonelle svindlere, bedragere og magikere, for undersøkelser viser at særlig intellektuelle lar seg lettest lure av slike folk. Noe norsk historie er full av eksempler på.

Alle pliktene som medfører enorme utbetalinger til EU og åpne grenser med fri innvandring, og en nasjonalforsamling som stort sett strør sand på lover som er vedtatt av en udemokratisk kommisjon i Brussel, ble avgjort kamuflert i form av EØS-avtalen forut for folkeavstemningen om EU høsten 1994.

Den bindende avtalen om å ta på seg alle samtidens plikter i EU og alle plikter som skulle komme i fremtiden, ble maskert utad som en handelsavtale.

Dette var slett ingen handelsavtale. Noe ettertiden har vist.

Hvis det norske folk i avstemningen skulle ha forholdt seg til en realitet og ikke til en illusjon, som hadde til følge at folk ble lurt til å diskutere og stemme på falskt grunnlag, måtte EØS-avtalen ha vært opphevet før folkeavstemningen i 1994.

Det skjedde ikke. I stedet ble befolkningen innbilt at den skulle avgjøre forholdet til EU. Noe som var blitt en rasjonell umulighet.

Så folkeavstemningen var ikke noe sant opplegg. Den kamuflerte avtalen med EU som bar det uskyldige navnet EØS, hadde bundet den norske stat til masten i EU på forhånd. Alle plikter av betydning hadde staten påtatt seg. I en union.

Med andre ord var hele folkeavstemningen spillfekteri - et spill for galleriet.

Staten hadde behandlet egen befolkning som en fiende og lurt den med bedrag. Nok en gang.

Dette er arven etter Lenin og Stalin. Med bedrag skal du føre din krig.

Om denne befolkningen sa ja eller nei til EU hadde ingen relevans, for avstemningen var en del av en juridisk konstruksjon hvor avgjørelsen om Norges forhold var tatt i en helt annen setting. Til og med kamuflert som en løgn i samtiden i form av en markedsføring av opplegget som en midlertidig handelsavtale.

Dette var et knep som alle gikk på.

Nå kan du innvende at flere rettigheter ville ha blitt følgen av et direkte medlemskap i Den europeiske union, enn i et indirekte medlemskap, slik EØS hadde til følge, men disse rettighetene er ikke mye relevante.

Det er hva du skal gjøre som tynger. Med andre ord pliktene. Ikke hva du kan gjøre.

Når du har en avtale med en arbeidsgiver blir pliktene sammen med rettighetene dine avtalt. Rettigheter og plikter er ikke fragmentert som følge av at inngåelsen av avtalen er doblet. Slik det skjedde med Norges forhold til EU.

Hvis du inngår en arbeidsavtale én dag og arbeidsgiveren neste dag kommer med en ny avtale om å ansette deg som han vil legge over den gamle avtalen, vil du begynne å lure på forstanden hos ham eller henne.

Om du da sier nei til den nye avtalen, er det åpenbart at dette avslaget ikke vil ha noen betydning for hvilke plikter og rettigheter som du har overfor vedkommende. Det ser alle.

Den første avtalen binder dere begge. Den andre er en illusjon.

Slike opplegg er absurde. Likevel var det et slikt opplegg som avgjorde Norges forhold til EU i 1994.

Villfarelse ble skapt, befestet og utnyttet. Dette er selve definisjonen på bedrag.

Et helt folk ble lurt. Av egen stat. Akkurat som folket er blitt etter 22. juli 2011. Da i en annen kontekst, men med samme sovjetiske teknikkene.

Når Stortinget i 1932 avviser et forslag fra en representant om å utvide funksjonstiden til nasjonalforsamlingen fra tre til fire år, kunne ikke regjeringen Johan Nygaardsvold i 1938 legge dette avviste forslaget fra den samme stortingsrepresentanten til grunn for saksbehandlingen i Stortinget om nettopp å utvide funksjonstiden fra tre til fire år. Forslaget måtte i så fall ha vært fremsatt på nytt. Noe det ikke var.

Vedtaket i 1938 om en funksjonstid for Stortinget på fire år, hadde ikke noe sant grunnlag. Det var ikke lovlig.

Så Stortinget av i dag har heller ikke noe sant og lovlig grunnlag for å sitte i fire år, kun i tre, når du undersøker saken skikkelig. At Stortinget er valgt for fire år er ikke relevant når det ikke har noen sann og lovlig hjemmel for å kunne velges for fire år.

Denne illusjonen av en utvidelse ble benyttet som kamuflasje til å unnlate å oppfylle den lovpålagte plikten til å holde stortingsvalg i 1939, og endte med at statsmakten frekt ble stjålet videre med virkning fra 10. januar 1940.

Landssvikene kom på løpende bånd.

Verken regjering eller storting hadde noe sant og lovlig grunnlag for å fatte sanne og lovlige vedtak etter denne datoen. Så selv avtalen om kapitulasjon med tyskerne 10. juni 1940 var ugyldig, fordi bare tyskerne som okkupant hadde fullmaktene i orden.

Så absurd var det. Verre skulle det bli.

Fra en kuppregjering som beviselig ikke hadde noe sant og lovlig grunnlag for å styre etter 10. januar 1940, men som begikk overgrepet og sviket mot den norske befolkningen å gjøre det likevel helt fram til våren 1945, etter å ha bedratt den med sovjetkommunistiske metoder fra Josef Stalins hemmelige tjenester NKVD.

Disse tvingende teknikkene innen bedrag fra Kreml har vært i bruk siden.

Hvorfor lar vi oss lure så lett av kommunistisk bedrag?

Fordi det er mongolsk og asiatisk og kommer fra en helt annen kultur enn vår egen, og denne typen bedrag har holdt ved like og stadig forsterket et fordekt sovjetisk, og senere russisk, herredømme over oss i mange generasjoner. Nå sist i kombinasjon med massemord og terror siden 22. juli 2011.

Siden mellomkrigstiden har det vært en rekke folkebedrag, og når jurister tror at de kan reise seg et ubegrenset antall ganger opp av stolen uten å sette seg ned mellom hver gang, blir spillet ganske lett for gamle og nye KGB her i landet. Noen av oss er dummere enn andre.

Norge er dog et lite land i den store sammenhengen.

Følgene av denne smarte formen for kommunistisk bedrag har vært større i andre land i verden. Ikke minst i Amerika.

Kombinasjonen av terror og kontinuerlig bedrag fra 11. september 2001, er bare ett av mange slike kommunistiske bedragopplegg i USA siden mellomkrigstiden.

De har tilsammen bestemt Vestens skjebne.

http://www.nettavisen.no/.../nigel-fara ... 76313.html

Kommentar BmO:

Flere bedrevitere hevder at dette er eventyr som Norulv forteller, men det kommer av at de er med på leken, og følgelig har fått penger for å holde kjeft.
Norulv Ø har "betalt" en meget høy pris da han som den eneste i vesten har avslørt dobbeltstaten i Norge og i vesten, hvor russland styrer og regjerer på bakrommet. Når man så får viten om dette, så ser man også tegnene hos rikspolitikere som er så pessatrengte om dagen å fortelle oss eventyr om trusselen USA- russland. Men ikke bit på det agnet, fordi det eksisterer ikke noen trussel der, men trusselen sitter på stortinget i Norge, husk det.