Om Norulv Øvrebotten

Norulv Øvrebotten skriver om den russiske og morderiske fremgansmåten å undergrave et styresett ved bedrag og mord på et hvilket som helst kontinent i verden, som i Norge.

Om Norulv Øvrebotten

UNREAD_POST BmOnline » Tor Aug 25, 2016 7:33 pm

Om Norulv

Jeg er tidligere reporter, sjefredaktør, forfatter, næringslivsleder og forsvarspolitiker i Norge. Jeg er 61 år.


Denne presentasjonen ble skrevet våren 2013, og er ikke oppdatert siden, noe som skulle ha vært gjort for å være i samsvar med etterforskning og utvikling. Da den ble skrevet, arbeidet jeg med å avsløre bedragoperasjonen i forbindelse med terroren og massedrapet i Norge 22. juli 2011. Som i virkeligheten har befestet det gamle fordekte russiske herredømmet over Norge, slik det virkelige indirekte målet var.

Sovjetunionen etablerte herredømme over Norge i et smart og kamuflert statskupp med virkning fra 10. januar 1940. Nordmenn har med andre ord vært underlagt Kreml i hemmelighet i over 76 år.

Bak all kamuflasjen finner du også i denne operasjonen fra 2011 en gammel kommunistisk fremgangsmåte som går igjen i en rekke andre kombinasjoner av drap og kontinuerlig bedrag opp gjennom historien. For indirekte å sikre og bygge opp makt. 9/11 i USA er samme historien. Med samme politiske formål.

Jeg ble etter å ha fortalt offentlig på Internett sannheten om den falske flaggoperasjonen i Norge med virkning fra 22. juli 2011, overfalt for alvor fra skyggene i 2013 i et utspekulert narrespill for å drepe meg og bringe meg til stillhet, men jeg klarte så vidt å berge livet.

Ledelsen av politi og sikkerhetspoliti har lenge undertrykket, manipulert og sensurert meg på nettet, og lot i tillegg den faste dødsskvadronen i Norge slå til mot meg uten å gripe inn i 2013. Slik de også hadde unnlatt å gjøre da den samme gruppen av profesjonelle mordere slo til mot barn og ungdommer og slaktet dem på Utøya i 2011. For å skape et solid grunnlag som Kremls mafiaadvokater i Oslo kunne benytte til å spinne bedrag på for indirekte å befeste Russlands fordekte herredømme over Norge. Som i likhet med mor Russland er en fordekt mafiastat.

Den norske befolkning ble ved hjelp av kombinasjonen massedrap og kontinuerlig bedrag, lurt trill rundt til å slutte opp om dagens politiske system med dets ledere under forsterket russisk herredømme fra skyggene.

Det virkelige målet ble oppnådd indirekte, mens befolkningen og verden for øvrig ble narret til å forholde seg til et falskt motiv og en falsk kontekst ved bruk av et falskt flagg som mot antatt skyhøy betaling tok på seg skylden og spilte å være høyreekstremist for omverdenen.

Også jeg ble et offer for denne terroren for å befeste Kremls grep om landet. Fra blant andre de samme morderne som i virkeligheten hadde utført massedrapet på Utøya i Norge.

Etter over ett år på sykehus, kom jeg sterkt fysisk svekket ut igjen i desember 2015, og har siden tross dårlig fysisk helse, publisert en rekke nye innlegg, som det må tas hensyn til når denne presentasjonen fra 2013 blir lest. Blant annet har Kremls herredømme fra skyggene over også Amerika, vart lenger enn hva jeg var kommet fram til vinteren og våren 2013. Jeg skal oppdatere dette sammendraget senere ved en anledning.

Du finner meg for øvrig på Google+ og Twitter med ferske innlegg og meldinger. Jeg har også en artikkel på engelsk på egen blogg fra 10. mars 2016 som gir en helt ny oppdatering av mine funn som er gjort etter de siste analysene av hva som har funnet sted både hjemme og ute.

Du finner denne artikkelen på både engelsk og norsk på denne adressen:

https://norulv.com/

Så tilbake til presentasjonen og introduksjonen som ble skrevet før det siste drapsforsøket mot meg i 2013:


Siste året har jeg arbeidet med å avsløre bedragoperasjonen i forbindelse med terroren og massedrapet i Norge 22. juli 2011. Bak all kamuflasjen finner du også i denne operasjonen en gammel kommunistisk fremgangsmåte som går igjen i en rekke andre kombinasjoner av drap og bedrag opp gjennom historien. For indirekte å sikre og bygge opp makt.

Bosted er Førde i Sogn og Fjordane i Norge.

Jeg har vært reporter i NRK Dagsnytt og NRK Utenriksredaksjonen i Oslo (1980-1986), og ansvarlig redaktør for avisene Firdaposten i Florø og Rogalands Avis i Stavanger på 90-tallet. I sistnevnte var jeg også administrerende direktør.

Fra 1986 til 1988 var jeg personlig sekretær (politisk rådgiver) for forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Han var til vanlig direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mannen bak Oslo-avtalen i Midt-Østen i 1993, og ble regnet som Norges aller fremste sikkerhets- og utenrikspolitiker.

Johan Jørgen Holst døde som utenriksminister i 1994, bare 56 år gammel, etter å ha blitt rammet av en rekke hjerneblødninger. Statsminister og lege Gro Harlem Brundtland fastslo straks at dødsfallet var følge av en medfødt feil hos Holst. I så fall har jeg samme feilen, pluss noen til, og har overlevd. En annen sekretær for Johan Jørgen Holst da han var forsvarsminister, ble skutt og drept i 1999. Drapet ble kamuflert med falskt motiv og falsk kontekst.

Jeg har ledet og vært medlem av flere regjeringsoppnevnte og andre offentlige utvalg innen Forsvaret. Min sikkerhetsklarering var NATO Cosmic Top Secret.

I dag er jeg pensjonist, men innsikten i forsvars- og sikkerhetspolitikk er ikke avhengig om jeg går i blådress eller ikke. Min bakgrunn og personlige erfaring har til følge at jeg kan gi deg langt dypere analyser og forståelse av den politiske virkeligheten enn hva du får i den vanlige pressen.

Jeg hadde det første høye tillitsverv med daglig virke i Forsvarsdepartementet allerede som 23-åring. Mens Rolf Hansen var forsvarsminister og Johan Jørgen Holst var statssekretær. Da ble jeg infiltrert av den øst-tyske etterretningstjenesten Stasi. Med etter hvert stadig større følger. Særlig etter at det angivelige utfallet av Berlin-murens fall i 1989, ble snudd på hodet i Norge som følge av nye kommunistiske narrespill, og Stasi ble innlemmet i KGB.

Etter overgangen fra Sovjetunionen til Russland, skiftet de hemmelige tjenestene i Kreml navn og ble til FSB, og det gamle og tidligere godt maskerte herredømmet over den norske staten helt tilbake fra Josef Stalins tid på 1930-tallet, ble styrket og ført videre inn i en ny tid.

Nordmenn har hittil vært gjennom tre skifter av navn hos de hemmelige tjenestene som har kontrollen over oss: NKVD, KGB, og nå FSB. Med andre ord er det flere generasjoner og langt over 70 år siden Norge mistet selvstendigheten og levde videre på illusjonen. Stalin doblet alt han kom over, stater ikke minst.

De færreste har hatt så langvarig og personlig kontakt med de hemmelige tjenestene i øst som jeg har hatt opp gjennom livet. Så innsikten er dyp i hvordan dobbelstater fungerer. Faget konspirasjon er en del av etterretning og sikkerhetspolitikk, og det machiavelliske livet i skyggene lærer du best i praksis. Spesielt når livet står på spill og du må redde det.

Som en følge av innsikten i hvordan Norge og andre stater i virkeligheten styres fra skyggene i forhold av betydning, blir det til stadighet kjørt svertekampanjer mot meg på nettet og ellers. De velger jeg å overse. Den slags metoder blir alltid benyttet mot dissidenter i slike systemer. Hvis du ikke blir drept, blir du diskreditert. Du kan bli begge deler.

Indirekte bedrag går ut på å manipulere mennesker i målets omgivelser. Mennesket som er mål rammes da indirekte. Ikke bare direkte. Som vanlig bedrag gjør. Det er slik de mest profesjonelle bedragere skaper en snøballeffekt og Vår Sak: Cosa Nostra.

Å benytte mennesker i omgivelsene til målet som mellomledd for å lure, tvinge og begå svik, betyr altså at bedraget er middelbart, ikke umiddelbart. Det er primært indirekte.

Like mye som ett enkelt menneske som jeg selv og andre, kan være mål for slike anslag og bedrag, kan deler av og en hel befolkning være mål for samme fremgangsmåten, slik 22/7 er et eksempel på. "9/11" er samme historien. Det er samme strukturen som går igjen i de ulike arrangementene. De kommer i kreative variasjoner, og alle er spektakulære.

Jeg har etter hvert bak meg mange år som infiltrert og forfulgt systemkritiker og opposisjonell i Norge, og har vært utsatt for en rekke drapsforsøk, mishandling og trakassering. Med klassiske kommunistiske teknikker.

Noen av disse teknikkene innen psykologisk krigføring, forteller den britiske journalisten Luke Harding fra The Guardian om i en bok som kom ut i fjor med tittelen "Mafia State." Han er mildt terrorisert i Russland i forhold til hva jeg er blitt i Norge. Han er ikke fysisk blitt torturert.

Mennesker som blir frarøvet søvnen, forgiftet og trakassert, blir selvsagt syke av det, men de har ingen sykdom. Selv om en slik illusjon kan bli skapt.

De mest avanserte metodene innen bedrag i offentlig og privat saksbehandling, har jeg identifisert det siste tiåret, og kan fortelle om. Dette totalitære fenomenet er internasjonalt. Bedragene er i første rekke indirekte, og de blir i ulike former benyttet både i Norge og andre vestlige land til å manipulere viktige forhold til ønsket utfall.

Hvordan terror og bedrag blir kombinert i små og store operasjoner, beskriver jeg, etter å ha kartlagt fremgangsmåten i disse oppleggene. De følger gamle oppskrifter fra Josef Stalins tid. I tillegg til å kunne omfatte brutal vold og tortur, blir det bygget på teknikker fra magikere og andre illusjonister.

Dagens bedragoperasjoner er blitt mer velutviklede og sofistikerte siden Lenin og Stalins dager, men den grunnleggende strukturen og tankegangen bak er den samme.

"Spillet i det negative rom" var det nazistiske navnet på slike opplegg.

Med disse smarte teknikkene kan forbrytelser bli hvitvasket og maskert som lov og rett, og utgis for noe annet enn hva de er. Jurister blir særlig mye benyttet i disse bedragene. Hvor byggeklossene er kontradiksjoner. Med illusjoner og bedrag til følge.

Da dreper du også dine venner for å styrke dine venner, slik det er gjort i Norge i 2011. I slike juridiske konstruksjoner blir det benyttet en grunnleggende motsigelse i selve strukturen av hele opplegget.

Kombinasjonen av mordere og jurister skaper bortimot perfekte forbrytelser.

Blant konklusjonene som følge av å ha identifisert fremgangsmåten, er at du i kulissene finner samme regissør bak terrorangrepene i USA i 1995 og 2001, som i Norge i 2011. Det samme gjelder Polen i 2010.

Dette forteller ene og alene det karakteristiske bedraget med opphav fra sovjetisk tid, som du finner i forbindelse med den nasjonale saksbehandlingen av disse angrepene. Som gjennomføres mot vergeløse mennesker.

Samme fremgangsmåte og annen overensstemmelse, er å finne i alle disse forholdene. Det samme er profesjonelle bedragere som utad er jurister. De benytter prosedyrer og teknikker fra illusjonister som lurer alle kontinuerlig. Med maskering av den virkelige hensikten til følge.

Kommisjoner med en jurist som leder er fast innslag etter slik terror i berørte land, og når den slags rapporter blir presentert som usminket og ærlig sannhet, er det stikk motsatte tilfelle i virkeligheten. Alt blir gjort mer sminket og uærlig som følge av saksbehandlingen.

Den prefabrikkerte usannheten om terror og drap bygges ut på denne måten, og den blir gitt større seriøsitet og autoritet utad gjennom følgene av behandling i slike særskilte kommisjoner, og det samme skjer ved bruk av domstoler i disse forholdene. Hvor bedrag blir spunnet på drap.

Stalin fant det største sikkerhetshullet i vest hos juristene, og dette hullet i sikkerheten er nå sprengt stort og gjort til en permanent åpen port. Rettsstater i vest kan med spillet i det negative rom bli snudd til forbryterstater. Som medvirker til drap, terror og hvilken som helst annen kriminalitet.

Alt med det gode som formål kan bli snudd til det stikk motsatte på denne måten. Hele stater og sikkerhetssystemer kan bli snudd mot egne befolkninger.

Signaturen er KGBs. For å benytte det gamle navnet på de hemmelige tjenestene fra øst. Som i dag altså heter FSB. Pluss SVR og GRU for andre deler av disse tjenestene, for å være helt presis. Uten at nye navn har forandret metoder og opplegg. Det brukes samme modellene og prosedyrene som før.

Dette er skarpsindig og djevelsk genialitet fra Josef Stalins tid.

Som er mer levende enn noensinne. Den geniale ondskapen er bare oppgradert og modernisert. Ikke minst for å kunne bli maskert enda bedre enn før som lov og rett. Den er mer enn noensinne blitt systematisert med dette formålet. Så kriminalitet får et skinn av legalitet, og den kan bli fremstilt som noe annet enn hva tilfellet er.

Den røde tråden fra gamle dager er bare farget om. Intet reelt brudd med fortiden er skjedd fra øst. Bare en stor illusjon om det er skapt siden 1992. Med betydelige følger for maktforhold i vest. På alle nivåer. Det er derfor i vest, og ikke i øst, at det egentlig store og virkelig dype bruddet med fortiden finner sted.

Strategisk bedrag er en krigskunst som Moskva behersker bedre enn noen. Å illudere tap kan være genialt for å vinne. Etter tjue år med følgene av denne illusjonen, er både Europa og USA kommet enda mer under den fordekte russiske hælen. Indirekte. Som følge av denne strategiske finten, og de brutale terrorangrepene som er kommet for å befeste fordekt makt i skjul av krigslisten. I det virkelig store spillet. Som amerikanske sikkerhetspolitikere kaller "The Grand Strategy."

Mafiastaten fra Lenin og Stalins tid har skiftet ham, og er som en følge blitt virkelig stor og mektig. Den er nå et russiskledet imperium over flere kontinenter. Med en rekke vestlige mellomledere. Som smart er kapslet inn i det reviderte systemet fra øst. Hvor hemmelig makt er hva som betyr noe. Alt annet er egentlig fronter.

"The Dual State" var et totalitært konsept som kommunister og nazister hadde til felles. Siden den gang er dobbeltstater som grunnprinsipp blitt systematisk videreutviklet, gjort mer sofistikert, realisert og bygget ut i land etter land i vest. Alle har en demokratisk fasade utad som kamuflerer gamle og velkjente maktpolitiske realiteter innad. Med samme sort bedrag i offentlig saksbehandling av viktige forhold som felles strategisk særtrekk.

Bedragerne er som regel forkledd som jurister. De er muldvarpene. Som før. Med den forskjell at nå er antallet større enn noensinne.

Den maskerte makten østfra er blitt forsterket på et grunnlag som var systematisk og godt bygget opp fra før. Tyngdepunktet er flyttet vestover i de siste tjue årene. Med en slik forflytning av reell makt, kommer også kombinasjonen av terror og bedrag for indirekte å sikre og befeste hva som er oppnådd, og som stadig mer blir oppnådd med totalitære metoder som dette. Slik den nå stadig mer demoraliserte befolkningen i USA erfarer.

Amerikanere går i realiteten gjennom en smertefull prosess fra liv i frihet til liv som det motsatte i en fordekt og stadig mer totalitær vasallstat. Som følge av å ha tapt en kald krig som de er narret til å tro var vunnet. Tro er en disponerende egenskap.

Spillet i det negative rom har absurde følger, og en av dem er at USA tapte den kalde krigen lenge før den utad var over. Med illusjonen om et motsatt utfall. Det brutale kuppet mot president John F. Kennedy i 1963, var en milepæl i så måte. Det er nå femti år siden Kennedy fikk en kule i hodet. Som om han skulle ha vært en kulakk under Stalin.

Hos meg er det ingen tvil om at dette kuppet i Amerika var en bedragoperasjon fra KGB. Etter å ha identifisert fremgangsmåten. Som er konsistent med tilsvarende forhold og andre bedragoperasjoner østfra.

Senere har Russland hatt et stadig bedre grunnlag for å styre viktige forhold i USA ved hjelp av intriger og liknende narrespill. Watergate-skandalen peker seg spesielt ut. Da måtte Richard Nixon gå av som president. I 1974. Bedragmetodene med denne følgen var KGBs.

Likevel må du lenger tilbake enn til Nixon og Kennedys dager, for å forstå sammenhengene bedre. Mine analyser på bakgrunn av å ha identifisert bedragmetodene østfra, viser at russerne lurte til seg den viktigste strategimakten allerede rett etter krigen. Da USA grunnla CIA og opprettet NATO på en måte som gjorde at begge deler kunne bli snudd mot sine egentlige formål, og gradvis bli langt større østlige suksesser enn vestlige.

Dette har vært strategisk krigskunst av høy klasse fra Moskva siden lenge før krigen, og nylige hendelser som "9/11" i 2001, blir langt lettere å begripe når du kan nøste opp de rette trådene bakover, etter å ha identifisert motoren i utviklingen. Denne motoren er smart russisk bedrag. Etter samme oppskrift. I tiår etter tiår. Du er nå inne i et nytt årtusen med samme gamle historien.

Nå er sosialisme som trekkplaster og kamuflasje blitt byttet ut med menneskerettigheter. Verden vil bedras og du med den. Det er smart gjort. Ingen er mot himmelen på jorden.

Russisk intelligens har vært den avgjørende strategiske faktor for suksess i alle år. Nå kan Russlands president Putin bruke USA omtrent som en fremmedlegion hvor han vil. Som du så ble gjort indirekte i Libya i 2011. Det tyder ikke akkurat på at Putin har tapt noen kald krig. Heller ikke noen annen. Den varme.

Kombinasjonen terror og bedrag er alltid med i den totalitære maktens følge. Slik den også var på Stalins tid. Det er et paradoks at den hemningsløse brutaliteten i seg selv, blender de fleste mennesker fra å se at dette er samme gamle historien. Også i dag. Den er bare kommet mye nærmere inn på livet hos enda flere vestlige mennesker. Fordekt kommunistisk terror som gjennom bedrag lapper skyld over på andre, er ikke lenger fjern og langt borte.

Sannheten ligger egentlig helt opp i dagen, og blir derfor lett oversett.

Sammenhengen burde være lett å forstå. Når den blir forklart enkelt: Den indirekte følgen av kombinasjonen terror og bedrag, er nemlig at folk slutter opp om systemet. Som det i virkeligheten drepes for. Hele befolkninger blir lurt til det.

Slik brutal terror med stor sjokkeffekt har altså en rasjonell forklaring i en strategisk sammenheng. Makt blir indirekte befestet og konsolidert. Krigens logikk er ikke lineær. Den er paradoksal. Derfor blir også følgene av terror paradoksale. Hensikten blir oppnådd indirekte.

Jeg ble overfalt fra skyggene og forgiftet som sjefredaktør i Rogalands Avis i Stavanger i 1996. Det skjedde i et narrespill over klassisk lest fra gamle KGB.

En av Kremls mafiaadvokater i Oslo, Johan Fredrik Remmen, benyttet sykemeldingen som fulgte til å snu rettsstillingen min som menneske fra fødselen på hodet i den angivelig vestlige rettsstaten som jeg var borger av. Nettopp ved bruk av det kommunistiske spillet i det negative rom mot meg.

Derfor ble jeg til slutt ekspert på det. Smart bedrag kamuflert som smart jus, er noe som jeg behersker bedre enn de fleste, etter i sytten år å ha etterforsket og avdekket dette spillet. I detalj. Enten slikt bedrag er kombinert med drap eller ikke.

Alle forhold ble i mitt tilfelle systematisk snudd på hodet, og andre ble i tur og orden narret til å handle på dette falske grunnlaget. Det er hva denne kommunistiske bedragmetoden går ut på ellers også. Overalt. Hvor den benyttes. Fra mikro til makronivå.

Falsk i ett, falsk i alt, er opplegget. Både i stort og smått. Virkeligheten blir skapt når du og andre blir lurt til å handle på illusjonene. Disse illusjonene blir fortløpende skapt som en følge av selve fremgangsmåten, når spillet i det negative rom er motoren for utviklingen. I disse narrespillene er den vanlige følgen at sannheten om forhold er motsatt av hva du blir lurt til å oppfatte. Dette er en karakteristisk følge av illusjonene.

Menneskesinnet har en innebygget svakhet: Det oppfatter årsak først, deretter virkning. Denne svakheten gjør det mulig for magikere, svindlere og bedragere å lure deg. Det er en svakhet som blir utnyttet maksimalt i disse kommunistiske bedragene.

Ethvert positiv forhold blir tillagt en samtidig negasjon og andre narret til å handle og beslutte på grunnlag av negasjonen. Bedraget har da stadig større tvingende følger. Mot den eller dem som er målet.

Selve arbeidsprinsippet i det kommunistiske spillet i det negative rom, er å bryte et prinsipp. Konsistent og konsekvent. Det er ikke hvilket som helst prinsipp som blir brutt heller. Aristoteles kontradiksjonsprinsipp, eller motsigelseloven som prinsippet også er kjent som, sier at noe ikke kan være usant og sant til samme tid. Det regnes som det viktigste prinsippet innen rasjonalitet. Som er grunnlaget for vestlig sivilisasjon, opplysning og fremgang.

Kommunistisk barbari og bedrag fra øst, enten det er i gamle eller nye former, utgjør et helt annet grunnlag for menneskers liv. Da holdes to og flere motstridende forhold for sanne til samme tid. Konklusjoner blir hevdet for å bevise premissene. Da er ærlig tanke og rasjonell argumentasjon for å vinne fram i livet, i realiteten blitt erstattet med lureri og røveri, tvang og rå makt for øvrig. Uærlighet og usannhet er blitt satt i system. Da har Vesten brutt med fortidens verdigrunnlag og sivilisasjon, som er blitt bygget på grunnlag av rasjonalitet. På sunn fornuft satt i system.

Da er friheten tapt.

"9/11" i USA i 2001, og "22/7" i Norge i 2011, er to av flere hendelser som bekrefter dette stadig større tapet av frihet. Noe som er lettere å forstå når fremgangsmåten for slik kombinasjon av terror og bedrag er identifisert. Når rett kontekst er klargjort.


Norulv på twitter_1 og twitter_2
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2392
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Spionen som elsket meg - et liv i høy.

UNREAD_POST BmOnline » Tir Sep 19, 2017 8:37 am

Norulv Øvrebotten
Tel Aviv, Israel ·

Spionen som elsket meg - et liv i høy.

Jeg er ung og liker å takle vanskeligheter.

Det er det som er en viktig mentor for meg.

" norulv er ur-norsk. Han tenker stort og dristig. Han liker å møte vanskeligheter, og han gir aldri opp," sa den norske sekretær av forsvaret johan jørgen holst til en avis i 1990.

Jeg var hans første politiske rådgiver som forsvarsminister-31 år gammel i 1986.

Johan Jørgen Holst var den fra 1986 til 1989, og fra 1990 til 1993.

Han ble det i 1993.

I sitt sivile liv, Johan Jørgen Holst (JJH) var direktør for det norske institutt for internasjonale anliggender - nupi.

Han var internasjonalt ekspert på kjernefysisk og armene, og særlig høyt respektert i usa.

Holst er imidlertid mest kjent for oslo-avtalen i midten av 1993.

Det er ikke hans beste jobb hvis du spør meg, men den gjorde ham berømt over hele verden, og ikke bare blant eksperter på sikkerhet og forsvar.

Min kone forførte ham.

Endelig drepte hun ham i januar 1994.

Han var 56.

Hun var øst. Jeg var vestover.

" ingen unnslipper meg levende," sa hun en gang til meg.

I et ekteskap er det greit å vite det.

Dette bildet av forsvarsministeren og meg ble tatt i egypt i 1987.

JJH.jpg


Da var jeg i ledelsen av departementet.

I virkeligheten, både han og jeg, og alle andre i det norske forsvarsdepartementet arbeidet for sovjetisk russiske kontraetterretning i konsekvens av den dual staten at josef stalin opprettet allerede på 1930-tallet.

Jeg hadde en høy stilling innenfor kontraetterretning av kgb, gru og kreml. Det er helt sikkert.

Derfor, under den kalde krigen, min kone og jeg var på samme side. Den.

Det er den absurde sannheten i konsekvens av en gal høy mellom de store kreftene i verden som strategiske atomvåpen spiller en stor rolle i forsvar og intelligens.

Livet kan være farlig. Under slike omstendigheter.

Rådgiveren til johan jørgen holst høyre side ble drept i 2011. måneder før den norske state terror angrep mot dets folk i hvilke 69 barn og unge ble skutt til indirekte forbedre den hemmelige russiske hegemoni over norge fra skyggene.

I kgb-veien.

Åge eknes var smart og jobbet senere på sensitive intelligens. Han visste for mye.

En kvinnelig sekretær av mr. holst ble skutt og drept i 1999.

Anne orderud paust visste hvem den femme fatale var. - julie.

Det samme gjorde mannen hennes, den per paust. Han ble forgiftet og myrdet noen uker før sin kone.

Russland har det meste av sine strategiske atomvåpen, nær den norske grensen i høye nord, og en kontinuerlig hemmelig hegemoni over norge er viktig for den russiske kontraetterretning.

Usa har blitt lurt for generasjoner i norge.

Milliarder av dollar er bortkastet.

Etter wwii og den av kjernefysiske våpen hadde revolusjonert all strategisk tenkning, usa investerte penger og teknologi i en større og større kontraetterretning operasjon mot seg selv i norge.

Spilleren i denne store kampen som kontrollerer kontraspionasje og kontraetterretning, kontrollerer i konsekvens og intelligens.

Det er saken på alle nivåer.

Kreml har hatt den øvre hånden ved å bruke norge som en hemmelig spiller i kampen i generasjoner.

Til jeg fortalte sannheten til usa i 2005.

Jeg er vestover. Ikke øst.

Jeg har betalt en stor pris for det valget i livet. Så har andre.

Og i mer enn 26 år hadde jeg øst i senga med meg uten å ha peiling.

Min kone var ikke bare en spion, men en topp for den, og så kgb, og senere for fsb - arbeidet over hele verden.

I amerika, en av hennes oppgaver som en taus morder fra skyggene på vegne av kreml hjalp den å holde seg i makt.

Jeg har faktisk levd en konspirasjon.

En konspirasjon på et høyt nivå.

Våre liv har vært spektakulære, utrolige og fantastiske.

På så mange måter.

De mest fantastiske er våre tre barn som vi fikk og hentet til å bli diamanter.

Ut av den varme og kalde konflikten mellom øst og vest.

Kommentar BmO:

Som dere ser sier Norulv at han var gift med ei Stai Julie. Det betyr mine venner at han levde på en knivsegg. Og folk døde som fluer på en snor rundt ham. Han oppdaget dette til det fulle i 2002- og i 2003 skilte han seg med dette "helvetet". I 2005 hadde Norulv avslørt kgb nøkkelen til fulle. Han kunne nå lese aviser og se hva som skulle til å skje, eller hva som egentlig hadde skjedd i skyggene fra kgb, nå FSB. Det er ingen forskjell- de har bare skiftet "ham".
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2392
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Redaktører og medieledere vil befolke fengslene sammen med

UNREAD_POST BmOnline » Ons Sep 27, 2017 9:33 pm

Norulv Øvrebotten

Redaktører og medieledere vil befolke fengslene sammen med ledere fra lov og rett

"Dagladet har en redd aktør i stedet for en redaktør som er en så ubetydelighet som journalist at jeg aldri har truffet ham, men i fengsel skal han sammen med alle de andre redaktørene og medielederne som har medvirket til massedrap og landssvik de siste seks årene og alle landssvikorganer skal stenges.

Det er åpenbart at i et landssvikoppgjør må en viss mal følges.

Det gjelder også alle politiske partier som har medvirket enten det er gjennom aktive handlinger eller unnlatelser. De skal forbys.

Hver eneste sjef i politiet som har hatt med 22. juli og beslektede saker, som mine, skal også på glattcelle så fort som mulig. Medvirkning til drap og ikke minst massedrap på barn og ungdommer når du er i uniform er ikke noe som samfunnet kan godta overhodet.

Dagbladet kan skrive om alle seriemorderne som jeg har måttet håndtere i flere tiår og som politimestrene på Vestlandet og politidirektøren sammen med riksadvokat og statsadvokat i Sogn og Fjordane og Møre Romsdal, alle frimurere, har beskyttet og slik snudd forholdet på vanlig statlig vis mellom offer og gjerningspersoner på hodet med de følger det har hatt for både meg og andre.

Da vil den snart innesperrede redaktøren av Dagbladet ikke unngå å måtte fortelle sannheten om Utøya og terrroen i Norge, og at det var ni skyttere, hvorav navnene på flere har vært å finne på Facebook og nettet i lang tid, i stedet for senest i dag å prøve å maskere egen medvirkning til terroren med en historie om at politiet lenge trodde det var flere skyttere.

Politiet har hele tiden visst at det var flere skyttere, og at ABB ikke kunne skyte ett skudd en gang, og alle navnene på medlemmene av dødsskvadronen i aktivitet 22. juli 2011 har politiet hatt hele tiden. For blant annet å kunne beskytte dem fra slike farlige mennesker som meg. Som ikke har gjort noe annet enn å fortelle hva sant er på nettet hele tiden og desperat til tider å ha forsøkt å redde livet etter angrep fra samme morderne som gjorde jobben 22. juli 2011.

Til slutt måtte jeg flykte landet i april i år. I alle år etter 2011 er jeg blitt så systematisk forgiftet og herjet med ved bruk av metoder fra øst-tyske Stasi og KGB at jeg ikke klarte det, men fikk hjelp til å komme ut av den sofistikerte statlige husarresten i Førde av profesjonelle folk som oppdaget at et nytt drapsforsøk var på gang. Og hentet meg ut på kort varsel og fikk meg ut av Norge.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård fikk meg til og med fengslet her i Israel i sommer etter å ha løyet om hvor farlig jeg var til israelske myndigheter som en del av et dobbeltsporet bedragopplegg hvor drapsforsøk var i bunn, akkurat etter samme mønsteret som ble brukt 22. juli 2011.

Noen av de mange journalistene og redaktørene, samt konsernsjefer i mediene, her i landet kan dele celle med ham og alle andre fra politi og påtalemyndighet og domstoler som vil befolke norske fengsler i de neste 21 årene.

For øvrig kunne 22. juli 2011 og mange andre terrorangrep i utlandet og drap i Norge ha vært unngått lett ved å høre på meg og ikke straffe meg på de jævligste måter når jeg forsøkte å redde menneskeliv, for jeg har lenge visst hvem jeg var gift med og hvem vennene (også mine) var. "

Frigitte 22. juli-dokumenter viser at politiet lenge trodde det var flere gjerningsmenn

Tjenestemennene i politiets beredskapstropp gir i intervjuer med undersøkelseskommisjonen klart inntrykk av at de trodde det var flere gjerningsmenn på Utøya.

https://www.dagbladet.no/nyheter/frigit ... n/68735074

Norges ambassadør til Israel Jon Hanssen-Bauer hilser det norske folk og gratulerer med dagen fra Tel Aviv 17 Mai 2019.

Jon Hanssen-Bauer var den norske ambassadøren som sommeren 2017 sendte melding til israelske myndigheter fra norske politimyndigheter og bad dem pågripe den norske politiske dissidenten Norulv Øvrebotten fordi han iflg. Hanssen-Bauer og norske myndigheter var en livsfarlig og sinnsyk morder som hadde flyktet fra Norge! Israelske myndigheter var derfor nødt til å ta dette alvorlig siden det kom offisielt fra den norske ambassadøren og de arresterte derfor Øvrebotten på hotellet hans og la ham i fotlenker og håndjern før han ble ført til et sinnsykehus der han ble snauklipt og holdt under streng bevoktning inntil israelske myndigheter etter 2-3 uker fant ut at de var bløffet av norske myndigheter og slapp Øvrebotten fri og han kunne reise hjem til hotellet sitt!

Øvrebotten har forøvrig plettfritt rulleblad og hadde i sin tid i Forsvarsdepartementet under Johan Jørgen Holst NATO's nest høyeste sikkerhetsklarering 'Cosmic Top Secret'.

Det hører også med til historien at Øvrebotten nettopp hadde sluppet ut fra sykehuset etter en stor operasjon der israelske leger hadde reddet livet hans fordi han var blitt forgiftet av kvinnelige agenter på oppdrag fra norske hemmelige tjenester da han nettopp var kommet hjem til hotellet sitt etter en uke på sykehuset og deretter like etterpå så brutalt ble arrestert av israelske myndigheter basert på falske anklager fra nettopp ambassadør Jon Hanssen-Bauer og norske myndigheter. Israel avslørte bløffen deres, men Hanssen-Bauer er fortsatt Norges ambassadør til Israel..
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2392
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Den norske mafiastaten bruker gift mer enn Vladimir Puti

UNREAD_POST BmOnline » Ons Mar 07, 2018 7:29 pm

Norulv Øvrebotten
Den norske mafiastaten bruker gift mer enn Vladimir Putin

Giftsprøytene som jeg har fått siden 1995, er det ikke Vladimir Putin og hans hemmelige tjenester som har satt på meg, bortsett fra en gang i Tyrkia i 1999, og da ville de bare skade meg med en natts helvete og berømmet meg for å være en veldig modig mann, for "vi kan jo være fra mafiaen", som mannen i teamet på to kvinner og ham humret på forhånd.

Jeg festet med dem.

Å spille med bruker jeg å gjøre.

Nå er min historie de siste 23 årene så spektakulær og fantastisk at ingen forfatter av thrillere kunne drømme om å komme på hendelsene, og den dagen jeg skriver bok, vil jeg neppe ha pengeproblemer for ettertiden.

Det forutsetter imidlertid at jeg berger livet, men ingen kjenner natten før solen går opp, og bare flaks reddet meg fra siste angrepet med gift i fjor sommer i Tel Aviv, hvor jeg hadde kort avstand med ambulanse fra hotell til det topp moderne sykehuset Ichilov med leger av høyeste standard som stanset den akutte blødningen i magen.

Jeg kastet opp store mengder blod og hadde ikke hatt en sjanse til å overleve mange andre steder.

Angrepet fulgte oppskriften som advokat Johan Fredrik Remmen i Haavind og den norske statens snikmordere har benyttet mot meg en rekke ganger.

Det fysiske angrepet er alltid en del av et omfattende narrespill som skal kamuflere underliggende virkelighet, slik du har sett i trippeldrapet på Orderud gård i 1999, i Oslo og på Utøya i 2011 og et utall andre tilfeller siden mellomkrigstiden.

Dette spillet kan jeg.

Ambassadør Jon Hanssen-Bauer til Israel burde ha vært arrestert for lenge siden for overfallet på meg hvis Norge hadde hatt en rettsstat, men det har jo nasjonen ikke, siden politidirektør Odd Reidar Humlegård også var med å arrangere drapsforsøket og all kamuflasjen basert på rene løgner for å berge seg selv fra å bli tatt for å ha stått i spissen for terror og massedrap siden 22. juli 2011.

Hvis politiet i Norge mener jeg har gjort noe galt, får det kreve meg arrestert på rettslig grunnlag og ikke forsøke å drepe meg.

Slik det har gjort flere ganger sammen med Stay Behind også før.

Å finne en dommer som gir meg fengsel på falskt grunnlag er jo ikke noe problem hjemme. Justismord florerer i norsk historie siden mellomkrigstiden.

Dødsstraffen som praktiseres av Kremls mafiaadvokater i Oslo ved hemmelig administrativ beslutning, som om noen verdenskrig aldri tok slutt for oss, har jeg levd med følgene av litt for lenge.

Jeg har også opplevd mange andre døde rundt meg som følge av denne skjulte offentlige praksisen i Norge. Som har vært rutine i mange generasjoner.

Norge styres av en gjeng kriminelle. Som jeg godt kan være med på å henrette. Det skal ikke koste meg mye.

For det blir jo utgangen.

https://www.document.no/2018/03/06/er-p ... ten-igjen/
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2392
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Et møte med Norulv Ø i Tel Aviv

UNREAD_POST BmOnline » Man Okt 22, 2018 6:16 am

Ved en litt tilfeldighet fikk jeg mulighet til å reise til Tel Aviv for helgen fredag 11.08. – 13.08.2017.

Siden jeg visste at Norulv Øvrebotten oppholdt seg i Tel Aviv ville jeg svært gjerne besøke ham. Jeg var kjent med at han måtte rømme Norge da han var utsatt for å bli tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus da norsk helsevesen mente han representerte en «sikkerhetsrisiko» – dette på grunn av hans avsløringer til offentligheten om den norske stat. Han fikk hjelp til å reise ut av Norge og han valgte å reise til Israel hvor han hadde vært tidligere, da som statssekretær for Forsvarsminister Johan Jørgen Holst, som er mest kjent for sin medvirkning i den såkalte Oslo prosessen for en fredsavtale mellom palestinerne og Israel.

Mens han har vært i Israel har han blitt utsatt for ubeskrivelig behandling beordret fra norske myndigheter, formidlet gjennom Interpol. Øvrebotten ble akutt alvorlig syk som følge av en forgiftning. Han ble i all hast innlagt på sykehus og faglig dyktighet her reddet livet hans.

Norulv Øvrebotten har i mange år nå blitt forfulgt av norske myndigheter da han sitter med stor kunnskap om hvordan Norge styres av et skjult maktsystem – «stay-behind» – som ble opprettet etter krigen – organisert gjennom etterretningstjenesten og frimureriet og som kontrolleres av KGB/FSB. Han hevder at dette maktsystemet står bak terroren 22.07.2011 og samme skjulte makt eksisterer også i andre europeiske land og har som intensjon å overta makten innenifra mot folkets vilje.

Dette maktsystemet tjener kun en maktelite og er til skade for folket. Norulv Øvrebotten har ofret mye for å formidle denne sannheten og igjen har han blitt utsatt for kriminell behandling fra norske myndigheter! Løgnen om Øvrebottens helsetilstand er gjennom dette oppholdet avslørt! Hadde diagnosene som ble påført han i Norge vært sanne, ville han også hatt de samme diagnosene i Israel! Hadde han kreft i Norge ville han også hatt den samme diagnosen her!

Da Øvrebotten ble skrevet ut fra sykehuset i Tel Aviv, etter å ha vært alvorlig syk, reiste han igjen tilbake til hotellet hvor han bodde da han ankom Israel. Da han kom til sitt rom ble han mektig overrasket, han ble møtt av israelsk politi!

Norske myndigheter hadde formidlet til Israelske myndigheter, igjen gjennom Interpol, at Øvrebotten representerte en sikkerhetsrisiko og var farlig for sine omgivelser og kunne drepe hvem som helst, derfor måtte han umiddelbart i fengsel. Han ble påsatt fotlenke og håndjern og ført rett i fengsel! Ganske skremmende og brutal opplevelse for ham!

I fengslet ble det ganske fort oppdaget at han overhodet ikke var farlig hverken for seg selv eller andre og han ble skrevet ut – ikke hjem til hotellet, men til et mentalsykehus! Han ble innlagt her for at de skulle finne ut om norske leger og helsevesen, samt ambassadøren, hadde rett i at Øvrebotten var en farlig person som utgjorde en sikkerhetsrisiko! – Noe som beviselig var en stor løgn og som han ble totalt frikjent for av israelsk helsevesen!

Øvrebotten ble funnet normal og ufarlig på alle måter og skrevet ut fra mentalsykehuset etter 3 uker! Eneste behandling han fikk her var en sovetablett om kvelden. Han var også under behandling med antibiotika, som var foreskrevet fra det somatiske sykehuset hvor han ble behandlet for en akutt dødelig mageblødning. Forholdene ved mentalsykehuset var forferdelige – han ble barbert på hodet og fikk på seg en kjortel som ble benyttet der og mange var svært syke rundt ham.

Ved dette sykehuset var han altså i ca 3 uker og tanken til norske myndigheter var at han skulle overføres til Norge for videre psykiatrisk behandling, slik at norske myndigheter hadde kontroll på ham!

Men slik ble det ikke, da sjefslegen og hans stab frikjente han for de sykdommer og diagnoser som tidligere var blitt tillagt ham. Så planen falt i grus og Øvrebotten er fremdeles på hotellet i Tel Aviv og blir gradvis bedre fra den akutte første sykehusbehandlingen og også etter den brutale behandlingen som han opplevde i ettertid! Han har fremdeles store smerter i magen og trenger videre legebehandling for å bli frisk.

Han får ingen hjelp fra den norske ambassaden, som han kan fortelle medvirker i narrespillet mot ham. Det skulle han ha fått, for å få de formelle forhold, som nytt turistvisum i orden. Hans visa er gått ut, men han oppholder seg i Israel nå på medisinsk grunnlag. Hvis han ikke får lov til å være i Israel må han prøve å komme til et tredje land, da han overhodet ikke tør å reise tilbake til Norge, som han selv hevder vil være en sikker død for ham!

Jeg hadde et veldig hyggelig møte med Øvrebotten ved bassengkanten på Royal Beach Hotel hvor han kunne fortelle hva som hadde skjedd ham og jeg syntes det er svært viktig at hans historie blir kjent!

Det at han er blitt behandlet på denne måten og fortsatt blir behandlet slik av norske myndigheter kan vel bare bety at det han forteller er en sannhet! På denne måten er han tydeligvis en trussel for Norge og det bakenforliggende maktsystemet!

Innlegget er innsendt av Karina Hyggen Amland.https://alternativ-media.com/2018/08/14 ... 3-08-2017/
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2392
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Norulv Øvrebotten om KGB/FSB i Norge og verden

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron