Liket av Ari Behn brennes opp fort som svidd

Norulv Øvrebotten skriver om den russiske og morderiske fremgansmåten å undergrave et styresett ved bedrag og mord på et hvilket som helst kontinent i verden, som i Norge.

Liket av Ari Behn brennes opp fort som svidd

UNREAD_POST Deep State » Man Des 30, 2019 6:53 pm

Norulv Øvrebotten

Den norske staten har det travelt med å brenne opp liket av den drepte Ari Behn.
Kongehuset, riksadvokat Jørn Sigurd Maurud , politidirektør Benedicte Bjørnland, sjef for PST, Hans Sverre Sjøvold og de andre toppjuristene i Høyesterett og omegn, har gode grunner for å bisette Ari Behn fortest mulig.
Bisettelse skal skje allerede 3. januar i Oslo domkirke.
Nå har den norske staten et problem, for etter hva jeg forstår er det siste drapet som denne doble mafiastaten har gjennomført på en klassisk måte fra dypet, i ferd med å bli oppklart.
Alt som skjer i det kriminelle politiske miljøet i Oslo blir fulgt med argusøyne. I forbindelse med den kommende frigjøringen av Norge.
Så spillet fra lederne av lov og rett er ikke like lett som før.
Forhenværende riksadvokat Tor-Aksel Busch fikk satt inn statsadvokaten i Oslo, Jørn Sigurd Maurud, i sin stilling som øverste sjef for påtalemakten for ikke så lenge siden, etter en del forviklinger og lureri som PST laget til for anledningen.
Maurud er ikke noe bedre enn Busch. Han medvirket til narrespillet etter trippeldrapet på Orderud gård i 1999 som aktor.
Da ble en annen av Johan Jørgen Holsts sekretærer, Anne Orderud Paust, skutt av dødsskvadronen, med drap av begge de gamle foreldrene hennes samme natten til bruk som falske flagg i straffesaken.
De to gamle ble kun drept samme natten for at politi, påtalemakt og domstolene, pluss mediene, skulle kunne holde saken innenfor en falsk kontekst og med et falskt motiv helt opp til Høyesterett.
Følgene av den falske konteksten og fire planlagte justismord i bedragoperasjonen, kamuflerte den underliggende sannheten.
Anne Orderud Paust og hennes ektemann, Per Paust, visste for mye om snikdrapet på utenriksminister Johan Jørgen Holst i januar 1994. Noen dager før Lundkommisjonen ble oppnevnt i Stortinget.
Diplomaten Per Paust døde noen uker før kona ble skutt.
Når du har avdekket teknikkene som Kremls mafiaadvokater i Oslo bruker i alle disse narrespillene over kommunistisk lest, terrorangrepet 22. juli 2011 medregnet, kan du følge konsekvensene og nøste dem opp og få sannheten opp i lyset.
Jeg ble som sjefredaktør i Rogalands Avis i Stavanger overfalt med samme bedragmetodene i kombinasjon med gift, men overlevde så vidt drapsforsøket fra samme gjengen av mafiaadvokater og snikmordere tre år før drapet på Anne Orderud Paust. Hun var kontorsekretær for Johan Jørgen Holst, da han var forsvarsminister.
Ari Behns død var ikke selvmord, men et drap maskert som selvmord, og altså nå under oppklaring.
https://www.vg.no/.../ari-behn-bisettes ... domkirke...
Deep State
 

Re: Liket av Ari Behn brennes opp fort som svidd

UNREAD_POST BmOnline » Tor Jan 02, 2020 5:34 pm

Til:
Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;

C/c:
8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24 AVISEN<24avisen@gmail.com>;24-SANDEFJORDS BLAD<redeaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;Buskerud-Helen Bjørnøy<fmbuhob@fylkesmannen.no>;Hans Kristian Gaarder<hansgaarder@gmail.com>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Per Stensland<fmsfpst@fylkesmannen.no>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Anne Britt Kilen<anne.britt.kilen@luster.kommune.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;søren hellenes<post@advokateneilarvik.no>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Buskerud Fylkeslege Ketil Kongelstad<fmbukko@fylkesmannen.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Mona Sogn Tingrett Sjøvoll Vangstad<Mona.Sjovoll.Vangestad@domstol.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Fjordane Tingrett<softpost@domstol.no>;Sigfred Statens-vegvesen Sivertsen<firmapost-vest@vegvesen.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Sivilombodsmann Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Unni Justisdep-politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Harald Aftenposten Stanghelle<harald.stanghelle@aftenposten.no>;Vidar Novemberfilm AS<post@novemberfilm.no>;Vestre Viken Helseforetak<postmottak@vestreviken.no>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Ziv Elisabeth<zivelizabeth@gmail.com>;Tor Helge Solberg<th_solberg@live.no>;Hanne Bisgaard<hanne.bisgaard@nav.no>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;Anders Bak<andersbak@acephali.one>;Dag Erik Karlsen<djdagix@gmail.com>;

Eit Velsigna og Godt Nytt År til dykk alle.

Eg mottok dette i ein epost i går. Og sidan vi tenkjer at dykk ikkje er gjort merksame på dette, så tenkte eg det skadar ikkje å dele noko av den eposten med dykk. Tenk om dette er sandt. Burde ikkje nokon da kreve å få sjekke ut saka før Ari vert bisett i morgo? Ja eg berre spør.

"Det er overhengende sannsynlig at Ari ble drept siden alle institusjoner med offentlig ansvar omkring et dødsfall er satt ut av spill:

Politiet får ikke engang lov til å undersøke dødsfallet eller uttale hvorvidt det kan ha skjedd noe kriminelt.
Helsevesenet får ikke lov til å ytre seg omkring dødsårsak, tid og sted.
Obduksjon er et tabu-ord, ingen må nevne noe slikt omkring Ari.
Begravelsesbyrået er også pålagt absolutt taushet.
Ingen medlemmer av familien, egne advokater eller folk som kan tenkes å stå på Aris side i avlivingsprosjektet kan uttale seg fritt. Alt de sier blir filtrert gjennom journalister.
Det er i julehelgen når alle viktige aktører har ferie, at det er lettest slippe unna med et drap og å tildele munnkurv på måten vi ser.

Aris overbetalte og notorisk illojale manager – en karrierejournalist – er den eneste som ytrer seg på vegne av Ari og familien! Hvor betryggende er det at han også er manager for Fabian Stang? Jense-slektningen som bidro til å kamuflere 22. juli-prosjektet som Oslos ordfører i 2011.

Ellers blir bisettelsen av Ari Behn kl 13 fredag 3. januar 2020 et merkverdig og avslørende skue! Jonas Gahr Støre røper – dersom han setter sin fot i begravelsen – sin rolle som hovedkoordinatoren bak drapet! Han var hovedkoordinatoren bak den okkulte utdelingen av kongens fortjenestemedalje til Tore Godal, som jeg nevnte. Og som Tores bror, politikeren Ingvald Godal, antagelig måtte bøte med livet for, da han døde tidlig i 2019.

At Ari Behn er blitt avlivet av den dypeste dypstaten vil også bli røpet ved politistyrkene utenfor kirkedøra 3. januar! Jo flere disse politifolkene er, og jo tyngre bevæpnet de er, jo tydeligere signal gis til alle informerte nordmenn om at Ari Behn ble avlivet. NRK skal vise dette direkte, tror jeg, og kirkedørene åpner allerede kl 12, en time før seremonien.

Ellers vet jeg at noen meget farlige illuminati-folk benytter seg av dette agentbyrået"

https://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/


Eg håpar dykk alle forstår at det er ikkje eg Elmer som påstår dette. Eg kjenner berre til ondskapen, og at normale mennesker ikkje vil tru kor onde enkelte iblant oss kan bli. Det er ved slike varslingar vi prøver å vekke nokre fleire i Folket.


Media og heile forvaltninga vår er styrt av dei same onde kreftene, så dei fortel ikkje det Norske Folk sanninga om kva dei er med på. Dermed vert dei alle medkriminelle. Det må da verkeleg byrje røyne på for fleire av dykk som må vite at dykk er medverkande i å villeda eit heilt Folk og Land.


Fleire iblant dykk har latt dykk korrumpere, og her kan dykk lese meir om den saka, samt kva strafferettslige konsekvensar det får for dykk alle som deltek i dette, når dykk no er avslørde.


HVA ER KORRUPSJON?

Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering og politisk nepotisme.

I Fortalen til Europarådets korrupsjonskonvensjon av 1998 uttales det at «korrupsjon truer rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene, undergraver godt styresett, billighet og sosial rettferdighet, vrir konkurransen, hindrer økonomisk utvikling og utgjør en fare for stabiliteten i demokratiske institusjoner og samfunnets moralske grunnlag».

Rettslig benyttes korrupsjon som betegnelse på tilfeller hvor personer i tillitsposisjoner utnytter disse som byttemiddel for å oppnå personlige fordeler. Typisk tolleren som mot betaling unnlater å kontrollere smugleren.

Transparency Internationals (TI) definisjonen ligger nært opp til dette: «Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst». TI skiller mellom korrupsjon «ifølge regelen» og korrupsjon «på tross av regelen». Det første omfatter bestikkelser for å oppnå en fordelaktig behandling som mottakeren er forpliktet av loven til å utføre. Det siste omfatter derimot bestikkelser for å oppnå en behandling som mottakeren ikke har lov til å utføre.

Kravet om åpenhet

Alle som berøres av et forvaltningsvedtak eller en forretningstransaksjon, bør ha rett til å vite hvilke fakta og tall som ligger til grunn for beslutningen, om saksgangen og om prosessen bak beslutningen. Det er hva prinsippet om «åpenhet» eller «offentlighet» (eng. transparency) dreier seg om. Tjenestemenn, ledere og personer i tillitsverv må handle uvilkårlig, forutsigbart og saklig (upersonlig). Kort sagt, på en måte som er forståelig og tillitvekkende for den det gjelder.

I Norge har vi en offentlighetslov som gir rett til innsyn i de beslutningene som forvaltningen fatter.

Også næringslivet må sikre et minimum av åpenhet som et vern mot inhabile og uetiske beslutninger. Bedrifter kan velge å være åpne om dilemmaer knyttet til korrupsjon, interessekonflikter, inhabilitet, vennetjenester med mer. Bedrifter som velger å legge lokk på, risikerer at presse og påtalemyndighet avdekker saker mot dem over tid, eller avslører manglende kontroll og styring. Avsløringene vil drive ledelsen i vedkommende bedrifter fra skanse til skanse. Det skapes da lett et inntrykk av at den ene saken som ble avslørt ikke var unik, men at det ligger alvorlige og grunnleggende problemer bak. Bedriftene er neppe tjent med det.

Korrupsjon i norsk straffelov

Korrupsjonsbestemmelsene ble tatt inn i norsk straffelov i 2003, etter at Europarådets konvensjon mot korrupsjon ble implementert.

I den norske straffeloven er korrupsjon definert slik (§ 387 a):

Å kreve, motta eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag,
Eller:

Å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag.
Norsk lovgivning mot korrupsjon er blant de strengeste i verden. Før endringen i 2003 var ikke korrupsjon noe framtredende tema i straffeloven. Betegnelsen ”korrupsjon” ble ikke benyttet i loven. Begrepene som ble brukt, var ”trusler”, ”vederlag” og ”tilbud om fordeler”.

I 2003 ble straffeloven betydelig skjerpet ved at tre nye bestemmelser mot korrupsjon ble lagt til. Straffeloven har tre paragrafer om korrupsjon, som dekker:

Korrupsjon
Grov korrupsjon
Påvirkningshandel – et mellomledd tilbys en utilbørlig fordel
Både den som tilbyr en utilbørlig fordel (aktiv korrupsjon) og den som aksepterer et slikt tilbud (passiv korrupsjon), kan straffeforfølges for korrupsjon i henhold til straffeloven.

Loven kriminaliserer:

Korrupsjon som involverer norske offentlige tjenestemenn og private aktører
Korrupsjon som involverer utenlandske offentlige tjenestemenn og private aktører
Medvirkning til korrupsjon
Påtalemyndighetene er ikke pålagt å framlegge bevis på at den som har tilbudt en utilbørlig fordel har oppnådd formålet med korrupsjonshandlingen. Det er tilstrekkelig å tilby eller gi en slik fordel, samt å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i forbindelse med en stilling, et verv eller et oppdrag.

Straffeloven gjelder også bestikkelser som betales indirekte gjennom agenter, konsulenter eller andre mellomledd.

Strafferammen for korrupsjon spenner fra bøter og til fengsel i inntil 10 år, avhengig av om bestemmelsen knyttet til «korrupsjon», «grov korrupsjon» eller «påvirkningshandel» anvendes.

Bestemmelsen om påvirkningshandel gjelder tilfeller der en person gir eller tilbyr et mellomledd en utilbørlig fordel som belønning for å påvirke en beslutningstaker, uten at beslutningstakeren oppnår noen fordel. Et sentralt punkt i vurderingen av om det har foregått et lovbrudd, er hvor åpen mellomleddet har vært om sine aktiviteter, relasjoner og intensjoner. Denne bestemmelsen omfatter påvirkningshandel både i privat og offentlig sektor.

Lobbyvirksomhet kan være en form for påvirkningshandel som i visse tilfeller kan anses som utilbørlig og ulovlig, for eksempel hvis den skjer i det skjulte.

Et viktig tema i straffeloven er: Hvilke handlinger, vederlag eller tjenester kan utgjøre «en utilbørlig fordel» og dermed medføre brudd på korrupsjonslovgivningen? En «fordel» er i henhold til forarbeidene til endringen av straffeloven i 2003 «alt som den passive parten mener han/hun har interesse av eller kan dra fordel av». Denne vide definisjonen omfatter:

Økonomiske fordeler, for eksempel betalinger i kontanter eller på konto, biler, gratisreiser, oppvartning eller aksjer i et selskap.
Ikke-økonomiske fordeler uten direkte materiell verdi, f.eks. at den passive parten får heder og ære, løfter om en framtidig ferietur eller en kontrakt, medlemskap i en eksklusiv forening, seksuelle tjenester eller privatskoleplass til barna.
AKTUELT

Trøbbel i toppen—sterkere nordisk innsats mot korrupsjon nødvendig

Avsløringene av at et islandske fiskerikonsern har betalt bestikkelser i stort omfang til offentlige tjenestemenn i Namibia, og at den..Les mer

Åpenhet i Europas hovedsteder kartlagt – Oslo ikke best i klassen

Hvor åpne er hovedstedene i Europa om politiske beslutningsprosesser, pengebruk, lobbyvirksomhet, de folkevalgtes økonomiske interesser, hvem som vinner kontrakter? Dette..Les mer

Stortinget – en rollemodell med riper i lakken

https://www.nytid.no/stortinget-en-roll ... -i-lakken/ av spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro. At mulighetene for å jukse gjøres så små som mulig, er en fordel for alle,..Les mer

ARRANGEMENTER

http://transparency.no/hva-er-korrupsjo ... TN6_OqXm9U


Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2341
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Ari Behn ble myrdet 1.juledag.

UNREAD_POST BmOnline » Ons Jan 22, 2020 10:55 am

God morgen!
Anders Pedersen

Vi er Nasjonale Varslergruppe

Ari Behn ble myrdet 1.juledag.

Tidspunket var det perfekt valgte mens øvrige familie var i høymesse.
Ari visste for meget om det okkulte presset imot Kongehuset fra Dypstatskabalen i Illuminati og var fryktet for å kunne bli en løs kanon på dekk. Han måtte derfor oppta det svarte feltet på sjakkbrettet og ofres rituelt. Det er også meget sannsynlig at Ari forsto at han måtte ofres og resignerte. Eliten velger ofte å ofre sine egne. Dessuten foretaes ikke selvmord midt på dagen, noe som indikerer 'grums' omkring det hele fra begynnelse til slutt.

I forløpet til 'selvmordet' hadde Hyklerpressa gjennom Mediahuset bearbeidet og hjernevasket den norske befolkning om at Ari var depresiv og hadde det forferdelig slik at når Ari tilsist var blitt myrdet så var det helt unødvendig at pressa skulle lufte muligheten av at Ari hadde blitt utsatt for noe kriminelt. Deretter opptok Shamanen det hvite feltet på sjakkbrettet for å bøte på.

Var det noen i Ari's familie som ymtet frempå om obduksjon eller rettet de seg etter Mediahuset? I ettertid vil de kanskje angre bittert på dette når sannheten kommer for dagen og Undermenneskene eksponeres. Uansett, ville resultatet blitt manipulert i henhold til maktsystemets ønske? For å unngå dette, hvem ville isåfall vært den betrodde og kompetente person for å verifisere resultatet; en slik person finnes neppe i Norge idag, de lever alle i FRYKT.

Vi andre her i Norge ønsker mere faktaopplysninger slike som:
Hvor døde Ari?
Fikk Ari trusler i forkant av mordet?
Hva vet man om dødstidspunktet?
Når ble han funnet, og av hvem?
Hvor lang tid hadde han da sannsynligvis vært død?

Hvorfor har ikke Politiet fått lov til å undersøke dødsfallet eller uttale hvorvidt det kan ha skjedd noe kriminelt?
Helsevesenet har heller ikke fått lov til å ytre seg om dødsårsak, tid og sted?
Obduksjon er et tabu-ord. Ingen får nevne noe slikt omkring Ari.
Er begravelsesbyrået også pålagt absolutt taushet?
Hvor var Ari's kjæreste under hendelsesforløpet?
Vi hører ingen ytringer fra øvrige familiemedlemmer av Ari, får de ikke lov til å uttale seg fritt? Lever de med munnkurv under trusler?
Ble Ari kremert?
Dersom vi tar for oss "Fikk Ari trusler i forkant av mordet?" så er det basert på det siste 'Skavlan-intervjuet' hvor Ari sier at familien bosatte seg i England fordi de 'måtte bort fra Norge, bort fra verden og Norge fikk beskjed'. Siden ble de overvåket gjennom kortselskapene da de var på bryllupsreise. Er ikke dette klare signaler om underliggende TRUSLER og TRAKASSERING ifra et skjult maktsystem? Og hvor vår egen Regjering deltar? Var ikke Ari's budskap et nødrop til det norske folk om å komme ham og familien til unnsetning, vi er i fare!!?? Med andre ord at vår egen Regjering deltok i å ødelegge Ari Behn og familien som det Norske folk har valgt som VÅRE representanter!!??

Vi har også opp gjennom årene fått bekreftelse på at Kong Harald har levd under Trusler i mange år. Vi viser til energistrålingen Kong Harald og Dronning Sonja ble utsatt for fra 1999 og inn i år 2000 ifra en kamuflert boks som Satanistene i Multinasjonale Telenor hadde installert på Kongsseteren inn under taket i leiligheten til Kongeparet. Som resultat ble Kong Harald innlagt på sykehus med kreft og en person blant personalet fikk kreft og døde samt andre ikke-rapporterte sykdomstilfeller blant personalet der. Vaktmesteren der er idag 100% ufør som følge av strålingen. Hvordan kunne det gå til at dette uhyggelige strålevåpen kunne bli installert? Fantes det infiltrerte Frimurere blant personalet?

Det er imidlertid helt klart at Telenor og Statens Strålevern fungerer under Globalistenes Agenda2030 siden de aldri har gjort ytringer imot det kommende 5G, masseødleggelsesvåpenet EISCAT i Skibotn og på Svalbard samt Globus II radaren i Vardø. Media har fortidd alle krefttilfellene som har skjedd ifbm installasjonene da dette er i tråd med Agendaens hovedplan for global masse-avfolkning fra 2021 = Agenda21.

Derfor sier KRISTUS i sitt budskap til Menneskeheten fra 2001-2014:

"Hensikten bak mine brev til Menneskeheten er for å rekke frem til følsomme og inspirerte sjeler
som vil være istand til å påkalle min KRISTUS' BEVISSTHET i de fremtidige redsler og fortvilelser som Verden vil oppleve. Derfor min mektige LENGSEL etter å redde disse som kan motta meg."

De aller fleste er idag ikke i nærheten av å forstå hvor alvorlig situasjonen har blitt i Norge og i Verden. KRISTUS sier: "Disse brev har blitt skrevet forut den mest kritiske tid i deres historie, og når lidelsene virkelig senker seg over Menneskeheten vil dere undres over at JEG ikke advarte dere tidligere".

For å utrede videre har vi sett at Hyklerpressa legger ut såkorn som skal gi varsling slik de har gjort omkring Mette-Marits mangegangs møter med avdøde Epstein. Dette beviser ytterligere hvordan et skjult maktsystem fører full krig imot vårt kongehus hvor agenter er blitt infiltrert i Hoffet. Rådgiverne her ville aldri tillatt at Mette-Marit noengang ville ha fått tilgang til dette bekjentskap. Hva er det som egentlig foregår?

Milton William Cooper (USA's fremste varsler på 1990-tallet, og CIA's farligste 'fiende' som de avlivet ved skyting ved hans hjem i Arizona 1999) har forøvrig sagt at opposisjonelle ikke bør oppholde seg alene i eget hjem ved store høytidsdager og langhelger, fordi faren for å bli tatt slik Ari ble tatt er størst akkurat da. På grunn av feriemodusen og at nesten alle viktige institusjoner er ubemannede.

Morderne til Ari er det enkelt å finne ut av, de befinner seg innenfor rekkene i Diplomatiet og deres permanente installasjoner på norsk jord hvis eneste hensikt er å undergrave og korrumpere Norge som Nasjon og deres befolkning på vegne av "Den Nye Verdensorden" og deres destruktive AGENDA2030. Med andre ord var det lenkene til Satanistene i det Internasjonale Illuminati som myrdet Ari, Nasjonale Varslergruppe kjenner til hvem disse lenkene er innenfor navngitte >agenter< i vårt Storting og Regjering.

Iblant disse finnes også den Amerikanske Ambassade og deres CIA, den Israelske Ambassade og deres Mossad, den Engelske Ambassade og deres MI-6, den Russiske Ambassade og deres KGB/ FSB og den Sveitsiske Ambassade og deres Octogon samt Jesuittene i Vatikanet. Alle disse igjen lenket opp til Forente Nasjoner i Geneve, New York o.a. som igjen arbeider sammen om innføringen av Internasjonalt slaveri, mennesketraffikering - og ofringer under den "Den Nye Verdensorden", som igjen er lenket opp til Sentralbankene og Verdensbanken.

Alle disse, og flere til, er Deep State kriminelle. Det er faktisk umulig å skille dem fra hverandre siden de alle samarbeider om akkurat det samme, nemlig pur jævelskap. De frydes over å myrde, jo flere jo bedre, og de gjør det i full åpenhet. De myrder også sine egne om nødvendig.

Ingen av dem er fullverdige mennesker i ordets rette forstand, de er alle dysfunksjonelle siden de ikke er utrustet med de basiske emosjonelle egenskaper som karakteriserer et menneske. De ser ut som mennesker men er sammensetninger av Archons som reptiler, hybrider, cyborgs og kloner o.a. som lever som parasitter på mennesket. Alle disse herjer våre institusjoner, vårt Storting og Regjering, men vi ser dem ikke. O.a. (og andre) er de entiteter som er usynlige, den eneste måten å bli kvitt alle på er å øke vår spirituelle oppvåkning i vår underbevissthet.

Retningslinjene for dette har sirkulert globalt i nesten 20 år og Nasjonale Varslergruppe har spredt dem siden 2012, men ingen vil ha dem; derfor blir redningsoperasjonene kun individuelle foreløpig.

Ovennevnte delegasjoner disponerer over avanserte energivåpen (DEW's - Directed Energy Weapons) for rituelt å snikmyrde dissidenter og varslere i Norge, PST disponerer over disse våpen som de tillater å sirkulere blant politikere i distriktene. Evneveike, korrupte og Frimurerstyrte Politimestere følger instruksene fra det skjulte maktsystemet, i motsatt fall ville de blitt eliminert som om det skulle vært å dø av en hvilken som helst sykdom. Den samme trussel henger over samtlige av våre politikere. De er ALLE medskyldige og delaktige i mordet på Ari.

Mordet på Ari er svært alvorlig siden det er blitt gjort imot en OFFENTLIG person, medlem av det Norske Kongehuset, med andre ord en særdeles alvorlig kriminell aksjon gjort imot det norske folk og vår suverenitet.

Vår mangeårige beviselige forræderske Storting og Regjering har 'rom' for at slike 'ting' skjer ved at de er pålagt av Dypstaten å ofre sine egne dersom nødvendig, i dette tilfellet Ari; tidligere gjennom slaktingen på Utøya.

En annen parallell til dette skjedde ved mordet på Rauni-Leena Luukanen-Kilde, tidligere vikarierende Finsk Helseminister, den 8.februar 2015 i Oslo. Hun ble forsøkt myrdet av forkledte CIA-agenter som hhv kvinnelig og mannlig lege. Romjulen 2014 hadde hun blitt bestrålt av energivåpen som fremkalte galloperende kreft og hun døde nevnte dato i store smerter. Rauni-Leena hadde på forhånd avslørt den enorme korrupsjonen i de Forente Nasjoner og spesielt de giftige vaksiner i WHO for massedrap på afrikanere for et bærekraftig fremtidig samfunn.

I dette tilfellet var Norge, som NATO-medlem, sammen med delegasjonen ved den Amerikanske Ambassade de skyldige bak mordet på Rauni-Leena, en tidligere OFFENTLIG person i Finlands styre og stell.

Det er ukjent for oss om den Finske Regjering presenterte protester imot Norge ifbm drapet, mest sannsynlig fantes de samme korrupte elementer i den Finske Regjering som hadde 'rom' for å akseptere rituelle mord på sine egne dersom nødvendig.

Nordmenn må hurtigst begynne å åpne øynene for at det skjer Statlige ritualmord i økende grad. (se vedlagte blodofferliste) 'Selvmordet' til Ari har fått mediadekning så det holder og vil fortsatt få det mens Hykler-pressa ikke nevner et ord om alle selvmord som skjer av mødre som Regjeringen Erna Solberg forårsaker gjennom den eskalerende barnekidnappingen i landet.

'Selvmordet' til Ari er selvsagt bare løgn, han hadde sine tre unge døtre å leve for og ville selvsagt ALDRI ha forlatt dem, dessuten var Ari en sunn og frisk person.

Den dagen Mediahuset og Redaksjonene forstår at de har gått for langt i alle løgnene de har servert nordmenn i så mange år, er nært forestående. I siste fase vil det være for sent å rive av seg håret i fortvilelse over oppdagelsen om at de hele tiden ble ført bak lyset av særdeles hemmende og ondsinnede krefter gjennom Illuminati og parasittene i 'The Arcons'.

En oppvoksende slekt er på vei inn i norsk styre og stell. De er alle skapt annerledes ved at de ikke har ambisjoner for seg selv, kun for å tjene folket. Noen av dem er allerede på plass og jobber i det skjulte. De mest dramatiske endringer vil skje og kun med tanke på folket og familiene. De har alle en spirituell oppvåkning på 80% og mer og er derfor fullverdige mennesker, ingen andre raser kan oppnå en så høy spirituell oppvåkning uten menneskelig DNA siden vår bevisshet er skapt ubegrenset her på Jorden og hinsides. Vi er kun 57% rene mennesker på Jorden.

Men vi får det ikke gratis, vi må gjennom en prosess for å kvalifisere oss, men en høyst
stimulerende og gledelig prosess.

Her er blodofferlista til Satanistene i Illuminati Norge: (Den korte versjonen) (oppdatert)
Alle disse som stikker nesa for langt frem kommer i søkelyset til Det Skjulte Maktsystemet og må fjernes:

Leder Spesialenheten Jan Egil Presthus
Kunstner Ari Behn

Journalist Olav Versto

Journalist Ingolf Håkon Teigene

Sykepleier Anne Slåtten

Ap-Ordfører Ingrid Aune

Kommunepsykolog Eivind Olav Kjellbotten Evensen

Skiløper Vibeke Skofterud

Dommer Tor Holger Bertelsen

Utenriksminister Johan Jørgen Holst

Utenriksminister Knut Frydenlund

Statsminister Jan P Syse

Fotballeder Svein Mathisen

Predikant Aril Edvardsen

Predikant Ludvig Karlsen

Politiker Jon Lilletun

Prest Anfin Skaaheim

Prest Olav Garcia de Presno

Biskop Olav Skjevesland

Generalsekretær i Menneskeverd Liv Kjersti Skjeggestad

Funksjonshemmede Ketil Moe

Kunstner Kjell Nupen

Franske Daisy May Tran (Snartemo)

Skiskytter Halvard Hanevold

Langrennsløper Ida Eide

Skiløper Sten Anders Uhrenholdt Jakobsen

C/W artist Liv Marit Wedvik

Maya Justina Herner, polsk (forsvunnet Ørsta)

Offiser Tjostolv Moland

Forretningsmann Kjetil Moe

Helseminister Rauni-Leena Luukanen-Kilde

Bodil Brungot (12)

Skihopper Håkon Kristoffer Tande

Sigrid Giskegjerde Schjetne (16)

Kirsti Øverås Kvalheim

Ingeniør Jan Wiborg

Filmregisør Thomas Nordseth-Tiller

Lastebilsjåfør Thea Øvrebotten

Markus Vonheim (helikopterulykke Alta)

Kevin Berg (helikopterulykke Alta)

Kine Johnsen (helikopterulykke Alta)

Robin Karlsen (helikopterulykke Alta)

Thea Mannsee's mann (døde i badstu)

Tysk venn av Thea Mannsee's mann (døde i badstu et år senere)

Skihopper Thea Kleven

Advokat Harald Stabell

Politiker Hans Kristian Amundsen

Sudanesisk mor begår selvmord med tre døtre

Vi gjengir her et innslag om disse forferdelige energivåpen og laser våpen som er i bruk imot Norges befolkning.

https://thefreedomarticles.com/dew-lase ... st-people/
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2341
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Det er jesuitter, frimurere, rotary og andre satandyrkere

UNREAD_POST Elmer Solberg » Ons Jan 22, 2020 3:40 pm

Godag
Om dere trodde dette Hans Kristian Gaarder informerer om her, kun er noe som skjer i USA, og i regi av CIA, så tro om igjen! Det samme skjer i vårt eget land Norge. PST og de andre etteretningsorganisasjonene er infiserte med kriminelle terrorister alle som en. Og kan hende er situasjonen verre her i Norge, enn i noe annet land?

Det er jesuitter, frimurere, rotary og andre satandyrkere, som står bak det hele, vet vi nå alt om. Informasjonen kommer fra innsiden av disse losjene fra individer som har forstått ondskapen i hva de driver med, fått dårlig samvittighet og brudt ut av disse losjene.

De seriene som dere kan se på tv, onsdager og torsdager i disse dager, er som hentet ut av virkeligheten i samfunnet vårt.

Det er nettopp slik det hele foregår, tvil ikke et sekund på det. Det er altså slik de gjør det. De forteller det midt i fjeset på publikum, uten at seerne fatter og begriper at det de sitter og ser på er så ille at de vil ikke tro at det er slik virkeligheten er for oss dissidenter og varslere, som våger å gå denne ondskapen imot.

Kan hende dere i NRK og annet media over det ganske land begynner å fortelle det Norske Folk dette på nyhetene deres. Var ikke det en god ide? Kan hende fikk vi da stoppet disse sataniske og kriminelle terroristene?

Hans Kristian Gaarder delte ei lenkje.

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/cia ... -zi62GZFu4

Conversation Starter · 22 minutt
"Her er litt "oppvarming" til den store KRIM-AVSLØRINGEN i morgen torsdag på Gran. Denne artikkelen publiserte jeg for noen år siden.

ACCIDENTING og SUICIDING er i lengre tid blitt benyttet for å skjule drap i land som USA og Norge...

Det er rimelig klart at den norske ingeniøren Jan Wiborg (som det nå vises en TV-serie om) ble ACCIDENTED. Det er også naturlig å legge til grunn at MEDIA HOLDER TILBAKE FAKTA fordi media har som oppgave Å SKJULE DE VIRKELIGE BAKMENNENE....

To be suicided - "å bli selvmordet" - er beskrevet slik:

Suicided An act of assassination as to make the victim appear to have committed suicide.

Det er viktig at FAKTA og BEVIS gjennomgås grundig på et fritt og uavhengig grunnlag før konklusjoner trekkes -"Med Venleg Helsing

Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

PS:
Teknikken er at de ansvarlige plasserer passende diagnoser på dissidenter, jfr psykotisk og gal. Men stopp en halv, det er dem som går imot Varslerne som er både psykotisk og gal X 3, nemlig systemet som vi her omtaler.
Elmer Solberg
 


Gå til Norulv Øvrebotten om KGB/FSB i Norge og verden

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron