Purken kjøper likposer til 30,5 mill kroner

Øst- vest- hvem er best, nord og sør dør som før?
Forumregler
Mange tror at Helsevesenet vil oss det beste, men nei ikke nå lenger. Bare se på hva som har skjedd, det er pengene som pleies i stedet for pasientene i verdens rikeste land. EN SKAM!!

Purken kjøper likposer til 30,5 mill kroner

UNREAD_POST BmOnline » Tir Aug 24, 2021 9:42 am

Øistein Østgaard

Turid Owesen:

"Hva skal politiet og forsvaret med likposer og plastflak for 30,5 millioner norske kroner tro??!!
Tilbud fra leverandører kunne sendes inn frem til 27. mai 2021.
Noen som vet noe om dette ?"

Likposer.jpg
Purken satser på at mange blir drept med vaksinen fra Pfizer, som er tilsatt gift.


Likposer for 30,5 millioner er sendt ut på anbud.

Dødsvaksinene.png
Her er vaksinen avbildet som et prosjektil- og har samme virkning som når kuler benyttes mot mennesker.
Dødsvaksinene.png (49.07 KiB) Vist 701 ganger


Har purken bestillt likposer til seg selv, forsvaret og globalistene?
https://www.doffin.no/Notice/Details/20 ... 7xkpB2ftaA

Ser ikke værre ut!
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2591
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Purken kjøper likposer til 30,5 mill kroner

UNREAD_POST Plastflak » Fre Des 24, 2021 5:05 pm

Anskaffelsesforskriften
Alminnelig kunngjøring av konkurranse
EØS-kunngjøring
Del I: Oppdragsgiver
I.1)
Navn og adresser
Politiets fellestjenester
974 761 157
Postboks 116
JAREN
2714
NO
Kontaktperson: Ingunn Dynna Alm
Telefon: +47 61318000
E-post: ingunn.dynna.alm@politiet.no
NUTS-kode: NO - NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.politiet.no

Forsvarets logistikkorganisasjon
988517860
Jaren
2714
NO
E-post: Ingunn.Dynna.Alm@politiet.no
NUTS-kode: NO - NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.forsvaret.no

Sysselmannen på Svalbard
971456523
Jaren
2714
NO
E-post: Ingunn.Dynna.Alm@politiet.no
NUTS-kode: NO - NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://sysselmannen.no

I.2)
Samordnede innkjøp
Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap.
I.3)
Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentr ... B=POLITIET
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentr ... B=POLITIET
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)
Type oppdragsgiver
Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)
Hovedaktivitet
Offentlig orden og trygghet
Del II: Kontrakten
II.1)
Anskaffelsens omfang
II.1.1)
Tittel
Likposer og plastflak
Referansenummer: 21/5613
II.1.2)
Hoved-CPV-kode
33922000 - Likposer
II.1.3)
Type kontrakt
Varer
II.1.4)
Kort beskrivelse
Anskaffelsen omfatter likposer og plastflak til Politiet, Sysselmannen på Svalbard og Forsvaret.
Kontraktsverdien er estimert til ca. NOK 30,5 millioner hvor ca. NOK 22,5 millioner av dette estimatet gjelder Forsvarets opsjoner. Dette er beskrevet i Regler for konkurransen pkt. 1.2 jf. pkt. 2.2 og i Spesielle avtalevilkår.
II.1.5)
Estimert totalverdi
Verdi ekskl. MVA: 30500000.00 NOK
II.1.6)
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)
Beskrivelse
II.2.2)
Tilleggs-CPV-kode(r)
19520000 - Plastprodukter
35200000 - Politiutstyr
II.2.3)
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:
JAREN
II.2.4)
Beskrivelse av anskaffelsen
Anskaffelsen omfatter likposer og plastflak til Politiet, Sysselmannen på Svalbard og Forsvaret. Se konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse.
II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)
Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 30500000.00 NOK
II.2.7)
Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Varighet i måneder: 48
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:
Avtaleperioden er på 2 år med opsjon på forlengelse med 1 + 1 år slik at total
mulig avtalelengde blir 4 år.
II.2.10)
Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)
Informasjon om opsjoner
Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Forlengelse av avtalens varighet: Avtaleperioden er på 2 år med opsjon på
forlengelse med 1 + 1 år slik at total mulig avtalelengde blir 4 år.
Forsvaret har opsjoner på utvidelse av volum. Se konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse.
II.2.13)
Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon
III.1)
Kvalifikasjonskrav
III.1.1)
Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister
Oversikt og kort beskrivelse av vilkår: Leverandøren skal være registrert i et
foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren
er etablert.
Dokumentasjonskrav:
- Norske selskaper: Firmaattest
- Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i
foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren
er etablert.
III.1.2)
Økonomisk og finansiell kapasitet
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten.
Dokumentasjonskrav:
Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.
Minimumskrav:
Kredittverdighet uten krav til sikkerhetsstillelse vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
III.1.3)
Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:
A. Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.
B. Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetssikrings- og styringssystem for ytelsen som skal leveres.
C. Leverandøren skal ha et miljøledelsessystem.
Minimumskrav:
Dokumentasjonskrav:
A. Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante/sammenlignbare oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør.
B. Leverandøren skal levere dokumentasjon av sitt kvalitetssikring- og styringssystem. Følgende dokumentasjon aksepteres: Attest for firmaets kvalitetssikring-/styringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller kvalitetssikringsstandarder etter ISO 9001 eller tilsvarende, eller en beskrivelse som minimum omfatter firmaets prosedyrer/rutiner for: Avviks- og reklamasjonsbehandling,
godkjenning av underleverandører og prosessen fra mottak og registrering av bestillinger, og frem til levering hos kunde har skjedd.
C. Leverandøren skal levere dokumentasjon av sitt miljøledelsessystem. Følgende dokumentasjon aksepteres: Gyldig attester/sertifikat utstedt av uavhengige organ (eks. ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn eller tilsvarende), eller en beskrivelse av leverandørens eget miljøledelsessystem. Beskrivelsen skal minimum omfatte miljømål og miljøpolicy.
III.2)
Kontraktsvilkår
Del IV: Prosedyre
IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.8)
Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA : ja
IV.2)
Administrativ informasjon
IV.2.2)
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 27.05.2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.4)
Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk
IV.2.7)
Tilbudsåpning
Dato: 27.05.2021
Lokal tid: 12:00
Del VI: Utfyllende informasjon
VI.1)
Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse: nei
VI.4)
Klagebehandling
VI.4.1)
Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Oslo tingrett
Postboks 2106 Vika
Oslo
0125
NO
Telefon: +47 22035200
E-post: oslo.tingrett@domstol.no
Internettadresse: (URL) https://www.domstol.no/no/Enkelt-domsto ... domstolen/

VI.4.2)
Tvisteløsningsorgan
Oslo tingrett
Postboks 2106 Vika
Oslo
0125
NO
Telefon: +47 22035200
E-post: oslo.tingrett@domstol.no
Internettadresse: (URL) https://www.domstol.no/no/Enkelt-domsto ... domstolen/

VI.4.4)
Organ som kan gi informasjon om klagebehandling
Politiets Fellestjenester (PFT)
Jaren
2714
NO
Internettadresse: (URL) https://www.politiet.no/om/organisasjonen/andre/pft/

VI.5)
Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
20.04.2021
Plastflak
 


Gå til Helsevesenet

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 5 gjester

cron