Om å ta syret brød, dogmer, menneskeord, ja les gift.

Her kan det hende at du finner noen gode ord

Moderator: BmOnline

Forumregler
Bibelhenvisninger og salmeversj

Om å ta syret brød, dogmer, menneskeord, ja les gift.

UNREAD_POST BmOnline » Søn Apr 10, 2016 7:44 pm

Jeg også har tenkt på det da Jesus sa: "Gå bort og synd ikke mer", og at vi skal be om å bli fullkomne. Guds kraft er stor og i Han så kan vi klare å holde budene. Ser dere hva dette er? Om vi er i Herren Jesus Kristus, ved tro- så kan ikke synden tilregnes oss, fordi Jesus Kristus står "i veien" som en slags sperre, ser dere? Men tro ikke at du kan synde med vilje, det går ikke- fordi Faderen kjenner vårt hjerte bedre enn oss selv.

I dialogen Jesus hadde med en av fariseerne, ble de «nye» budene definert. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Matt.22,35-40. (Se også; Matt.7,42. Mk.12,30. Luk.10,27. Rom.13,9. Gal.5,14. 3.Mos.19,8. 5.Mos.6,5.)
Hva er synd, det å synde?
Jo, å synde er når du ikke tror på Guds Ord. Hver den som Tror på Meg og Han som har Sendt Meg har Evig Liv- ser dere? Så synd er når man nekter å tro på Guds Ord-. Og mange denominasjoner og sekter har medlemmer som bare tror så og så, ikke det og det. Slik har de gjort det.

Men Herren sier: "Mennesket lever ikke av brød alene, men av Hvert et Ord som går ut av Guds munn". Altså ikke noe skal taes ifra eller legges til. Hele Bibelen gjelder. Derfor kan ikke damer gå i mannsklær og kippe sitt fornødne lange hår- og fortsatt si at de tror, fordi da lyver de. Da er de vantroe. Og sannheten er ikke i dem.

De «nye» budene Jesus introduserte var meget gamle. De var alltid ideen, rammen og hensikten med de ti evige bud gitt på Sinai. De er bare et sammendrag eller resymé av budene gitt til Moses. De tilhører ikke verken det gamle testamentet eller den gamle pakt. Jesus kaller dem «nye» bud for de var uten tvil nye for menneskene han talte til, men de var ikke nye for Gud. Vær oppmerksom på at den gamle pakt ikke er det samme som det gamle testamentet. Personer som levde i gammeltestamentets tid, kunne leve i den nye pakt og ha Guds lov skrevet i hjerte og sinn, Jer.31.33. Esek.18,31. Mange «kristne» idag lever i den gamle pakt når de ikke er født på ny og har Guds lov på innsiden.

Men, sier noen, jeg trodde kjærlighetsbudene Jesus her gir skulle ta lovens plass. Er det ikke derfor Paulus sier; «Den som elsker sin neste har oppfylt loven?» Rom.13,8.

Prøv å løsriv deg fra tradisjons tenking og etterprøv resonnementet. Siden flertallet tror dette er rett tolkning, bør du med en gang være skeptisk og gi temaet et grundig studium. Altfor sjelden ble sannheten så populær at den dominerer. (Mens vi venter) Og folk som ikke er omvendte kaller dem som vandrer i tro å være extremister, ser dere- tenk det- det er satan som fordreier deres sinn. Satan er livende redd for å bli avslørt. Og akkurat det er det Herren Jesus Kristus gjør- alltid. Satan flyr bort, så snart den Hellige Ånd tar bolig i ditt hjerte. Og den kommer ikke dit av seg selv, bare hvis du tror at Jesus Kristus er Guds Sønn- og at Han ble ofret èn gang for alle- for å ta dødens brodd. Og ressoneringer skal man holde seg borte ifra- la den Hellige Ånd fortelle deg hva du skal vite. Fordi Gud er Sin egen tolk. Det er fordi satan ikke skal forstå Hans Ord, og derfor kan ikke satan Bibelens hemmeligheter- som kun den Hellige Ånd åpenbarer for dem som tror, Amen!

En appell.

Gud var fortvilet når folket brøt pakten og syndet mot hans lov, Hos.8,1. Tror du han har forandret seg slik at han ikke bryr seg om det i dag? Hør, Herren vår Gud og Far forandrer ALDRI på Sitt Ord, det er mennesket som må forandre seg, ser dere?

Bibelen advarer mot en makt som planer på å forandre Guds lov, Dan. 7,25. Planen ble gjennomført og de fleste kristne syns det var en god plan. Hva mener du? Denne makten er djevelen selv- som har sete i rom. Vatikanet.

Alt mens apostlene levde viste Den Hellige Ånd dem at den lovløse (som lærer at vi kan løses eller fritas fra Guds lov) skulle komme, 2.Tess. 2,7.8. Han kom og gjorde som forutsagt. Dette aksepteres av de fleste kristne, enda Jesus selv sa at ikke en eneste tøddel av loven skulle forgå, Matt. 5,18. Luk. 16,17. Han sa også at han ikke var kommet for å oppheve loven, Matt. 5,17. Men å oppfylle den. O g det har man gjort ved tro på Guds Ord. Ikke Vatikanets og romas dogmer nå, fordi det fører til fortapelse og død. En EVIG adskillelse fra Gud.

Vil du være med å ta vare på Guds lov? Sal.105,45. Vil du søke forstand så du kan følge den? Sal. 119,34. Vil du huske og ikke glemme Herrens lov? Sal. 119,61.

Det er ikke de som hører lovens ord som blir rettferdige for Gud, sier Paulus, men de som gjør det loven sier, Rom. 7,13.

La oss be Gud skrive sin lov i våre hjerter og sinn, Ord. 3,3. 7,3. Jerem. 31,33. Sal. 40,9. Heb. 8,10 og 10,16. JB
(Mens vi venter)

For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro, 1. Joh. 5:3.4.

Jeg følger ikke en eller annen persons lære, jeg følger bibelens lære, som jeg formoder er Guds lære. Benny Hinn er f.eks. ikke Bibelen. Derfor følger jeg ikke Benny Hinn. Han kan si så mye rett og galt han bare vil. Det rette som han sier, oppveier ikke det gale han sier og gjør. Sannhet og løgn kan ikke eksistere side om side. En liten surdeig syrner hele deigen.

Eller sagt på en annen måte. Du har et glass vann og 99 % av dette er rent vann mens 1 % er arsenikk. Er det mange av dere som vil drikke dette vannet?

Dersom man drikker det en gang kan det kanskje gå bra, men ved gjenntatte ganger vil føre til forgifning og døden. Slik er det også med falsk lære. Den kan ligge så tett opp til sannheten at det er vanskelig å se forskjell, men sakte og sikkert blir man forgiftet og man dør åndelig. Her ser dere hva Åpenbaringen 3,3 sier om å la seg diktere av menneskeord, dvs dogmer fra kirkesystemene- slike som Roma, den Katolske Kirke, Den norske Kirke, Pinsevennene, Adventistene, Læstadianere, Metodistene, Babtistene osv osv. Paven i ROM dvs Satan har alle disse i sin makt. Så derfor bør du fort som svidd forsvinne fra disse djevelske dogmer som de har- nu med en gang. Tenk Pinsevennene som hadde Guds Ord, har forkastet det og hoppet i ildsjøen. Ja, det er så galt- og det er over hele linjen av kirkesamfunn dere mine venner- våkn opp! Satan står i disse sektene og smisker med dere og vet at dere er fortapt i hans selskap, derfor- vend om, vend om!

Legg merke til hva avgudsdyrkelse førte til:

Menneske-Livsvesnet dro ut med Guds Kraft, med visdom som Gud gav ham og førte Menigheten fra avgudsdyrkeri tilbake til Guds Ord. Vi finner ut at i den samme menighetstiden hvor de begynte å denominere seg, for å gjøre det samme som de gjorde i begynnelsen, slik Rom gjorde, nå skal hun danne døtre til kirken. Og hva sier hun? Jo, ”jeg har funnet deg fullkommen, og du må få styrket den kraften du har igjen.”

Nå hør hvordan HAN igjen advarer dem i Åpenbaringen 3,3.

”Husk derfor på hvordan du tok imot og hørte;
hold fast på det og omvend deg!”

Med andre ord, husk at du har kommet ut av en fordervelse som dette, skjønner? Og se her:

..Derfor hvis du ikke vil våke, skal Jeg komme over deg som en tyv, hm, hm hva- ser dere? Og du skal ikke vite i hvilken time Jeg kommer over deg, sier Herren.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2394
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Faren ved falsk lære

UNREAD_POST BmOnline » Søn Apr 10, 2016 7:58 pm

Jer 8:4 Står det skrevet. Faren ved falsk lære. Det betyr at løgn og vantro går i tospann- som viser til at man faller og dør. Det er ikke Liv i syret brød og surdeig. Derfor advares vi imot å lytte på dem som taler ondt imot Guds Ord.

Jer 7:28
Dommen over grusom gudsdyrkelse

Men du skal si til dem "Dette er en nasjon som ikke adlyder Herren deres Guds røst, eller tar imot rettledning. Sannheten er gått tapt og er utryddet fra deres munn.


Vi skal heller ikke spise middag eller ha samfunn med de vatro, de som spotter Guds Ord.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2394
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Om å ta syret brød, dogmer, les gift.

UNREAD_POST BmOnline » Tir Jul 12, 2016 8:27 pm

Ja, mange er det som i dag vandrer i døde sekter, dvs organisasjoner og tradisjoner- og sluker både agnet og søkket med line- uten å ta inn over seg alvoret i det, dvs en fremmed gud. Heb 13,9.
Advarslene mangler det ikke på, fra Herren- og i hver eneste tidsalder har menigheten kommet totalt i mørket. Hva gjorde Gud med det?

Jo, Han sendte Sine Profeter til Jorden for å få dette i rett skikk igjen, dvs tilbake til Hans Ord, og bort ifra dogmene.

Den siste Profeten dvs Endetids Profeten har allerede vært på Jorden, men det har gått mange "hus forbi" på samme viset som da Jesus kom, så trodde mange at Johannes var Ham. Han kom i all enkelhet- det er så enkelt at de skriftlæde og utdannelse- ikke tok det. Samme i dag.

I Åpenbaringen kan vi lese om Endetiden i de 7 segl. De syv segl var lukket helt til Guds Egen Profet kom og åpnet de, slik Bibelen har beskrevet det. Og vi kan lese i Åp 10,7 at her nevnes Endetids Profeten som skal komme. Og Guds Mysterium skal bli fullendt. Merk at det står engel med liten e. Det betyr et menneske i Guds Kraft, altså en Profet kalt av Herren.

I Åpenbaringen 6- Kan vi lese om den hvite hesten som rir ut- og den rir ut som en forførende slu ånd, det er antikrist.
Vi kan lese om 4 hester hvor de alle er av denne mørkets ånd.

Det er vatikanet og rom det representerer som sakte men sikkert ødelegger Guds Ord i kirkene og innsetter dogmer. Den hvite hesten er en slu, sleip ånd som smisker menighetene på avveier. Dette foregår nøyaktig fra år 325 e kr og fram til enden. Og de andre hestene er den samme onde ånd som bare øker i styrke. Den hvite hesten har en rytter med bue, men ingen piler. Ser dere? Et falsum. Skal se troskyldig ut. Men så kommer neste hest- og den er rød med en rytter med sverd. Han starter kriger og han dreper 68 millioner kristne (Les roma) og forfølger de kristne.

Neste hest er sort og er den samme svarte ånd, det illustrerer den mørke tidsalder som inntrer. Den siste tid. Og han rir også helt til enden.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2394
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Til Denominasjonene, PV, Met, JV, AT, Babt osv

UNREAD_POST BmOnline » Tir Jun 13, 2017 5:40 pm

Guds fred og velsignet være Hans Ord.

I dag befinner vi oss i et stort mørke. Hvordan vet jeg det? Jo, fordi jeg tror på Guds Ord- som er referert til i Skriftene. Sønnen sier at INGEN kan komme til Ham- uten at Faderen først drager. Dvs Herren får frøet som er sådd i hjertet til å spire- NÅR Evangeliet blir forkynt for mennesker- så vekkes såkornet til Liv, Amen! Men faller såkornet bare på marken, så vil fuglene ta det, eller om det havner blandt tistler og agner vil det bli overvokst- hvor intet nytt Liv blir skapt.

Og Herrens Ord er i oss- når såkornet har slått rot og vokst opp til et nytt Liv. Vi er blitt forvandlet. Vi er blitt en del av Gud. Den Hellige Ånd er Guds speilbilde i oss. Amen.

Hvis man ikke tror på Guds Ord, så kan man heller ikke fortelle andre at man er Kristen. En kristen Tror på HELE Bibelen, som betyr at man er ETT i Herren Jesus Kristus. Ikke legge til, eller trekke ifra- står det skrevet.

I Johannes Evageliet står det utvetydig at Gud er Ånd. Men i år 325 e.kr. satte den Romersk Katolske Kirke allerede inn dogmen i Matt 28:19. Hvordan ble menneskene døpt før år 325?

Jo, de ble døpt slik Ap GJ 2,38 beskriver det. På Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Ingen har noen gang blitt døpt annerledes enn dette.

Vatikanet har ført inn mørke ved sin teologi, som klør dem i øret, men dogmer kan ikke frelse noen. Kun Guds uforanderlige Ord kan Frelse oss. INGEN mellom manns løgner.

I Den samme setting bestemte også Vatikanet at denne teologi betydde at Faderen og Sønnen og den hellige ånd- å være tre individuelle individer. Noe som er VANTRO.

Hvis mennesker så leser i Bibelen, Joh 10:30- Faderen og Sønnen er en. Det er INGEN skriftsteder som støtter Romas teologi. Nei.

Dette har Roma påvirket alle organisasjonene, les denominasjoner i alle år. Dvs De KASTET Jesus Kristus UT på utsiden, jusst presis. Og det står skrevet, HAN står på utsiden og banker på døren og vil ha SAMFUNN med oss!

Tenk det, Han vil det. Men INGEN vil LUKKE opp. Fordi de velter seg i sine egne lyster, jfr Åp 3,14. Herren står på Utsiden av leiren. Han vil ALDRI ta del i dogmer.

Amen!


Sist flyttet til topp av BmOnline den Tir Jun 13, 2017 5:40 pm
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2394
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Bibelhenvisninger

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron