HVORFOR vil ikke OLA og KARI inn i EU??

Selvskudd i organisasjonen NEI til EU! Hvorfor vil ikke nei til eu fortelle oss om Europabevegelsen inne på stortinget? http://bmonline.no/html/eu_69.html
Fhv Stm. Gro Harlem Brundtland måtte lyve for å innføre EØS-avtalen:
http://bmonline.no/html/eos_04.html Merk dere at Russland la ned sin union og opprettet en ny union, les EU.
Forumregler
Eu spørsmålet i Norge. Folket sa NEI til EU, følgelig skulle Gro H Brundtland og Støre ikke innført EØS avtalen, men beholdt fri-handelsavtalen. Hele AP har bidratt til en forbrytelse mot statens selvstendighet ved ikke å respektere Grunnlovens §§ 1 og 112.
http://bmonline.no/html/eos_04.html
De blir derfor automatisk rammet av Strl § 83.

HVORFOR vil ikke OLA og KARI inn i EU??

UNREAD_POST BmOnline » Fre Mar 09, 2018 9:03 am

Ja, hva er årsaken til at Ola og Kari nekter å si ja til et eu-medlemsskap? Vet dere hvorfor? Jeg skal fortelle dere det.

Det er fordi Ola og Kari har det i seg, de vet hvem EU er- nemlig fanden selv. Derfor stemte de NEI i 72 og 1994.

Vel dere kan tenke nøye over denne:

1. Det finnes ikke noe demokrati i Norge.
2. V-H aksen er juksemakeren fremfor noen.
3. ALLE som stemmer på juksemakerne stemmer på Kartellet.

Det er ALTSÅ kartellet som teller stemmene uansett hvem du stemmer på. En stemme til AP går til Kartellet. En stemme til FrP går også til Kartellet. En stemme til KrF lider samme skjebne. INGEN parti i Norge representerer FOLKET-, men globalistene- ser dere?
Våkn OPP!!

http://bmonline.no/html/kartellet_1.html

illus.jpg
Her ser dere hvordan folket blir grundig lurt- det finnes ikke noe alternativ å velge- det er bare juks og bedrag.


Mange er MEGET uenig i min fremstilling, men det får så være- fordi det er landsforrædere som sitter og tørker seg bak med både flagget vårt, Grunnloven og menneskerettighetene våre.

Dere ser landssvikerne i dag, her er listen over 144 av 169 representanter, hvor 25 gode nordmenn har valgt å ikke være landssviker.

http://bmonline.no/html/10_ja.html

Her er en lekse om hva som egentlig foregår på Love og Lyvebakken:

Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2423
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: HVORFOR vil ikke OLA og KARI inn i EU??

UNREAD_POST BmOnline » Tir Apr 07, 2020 1:14 pm

Synnøve Fjellbakk Taftø forklarer Almenningens betydning i Grunnloven. At det er FOLKET som bestemmer og ikke politikerne, fordi statskuppet den 10. januar 1940 fjernet demokratiet i Norge. Og politikerne velger således seg selv, som her Gro H Brundtland AP, aldri valgt av folket, men AP.

Norges Grunnlov endret av kuppmakerne

Hvordan et menneske stiller seg til moralske verdier, avhenger av grunninnstillingen til det enkelte menneske. Det finnes to (og bare to) slike grunnholdninger som individet bruker for å avgjøre hva det holder for Rett, det er frihetsprinsippene, som danner grunnlaget for allmenningssamfunnet og lydighetsprinsippene, som danner grunnlaget for eiendomssamfunnet.

Allmenningssamfunnets rettsgrunnsetninger.

Den viktigste retten er retten til selv å velge sitt liv (om man vil arbeide) eller drive dank, om man vil leve alene eller i samfunn med en eller flere andre, om man vil ha sex eller leve i sølibat, om man vil ta del i det samfunnet man er født inn i eller forlate det og søke et annet, om man vil fostre opp et barn eller la det dø av mangel på næring og kanskje det aller viktigste valget nemlig om man vil forsvare seg selv og/eller andre mot den eller de som søker å krenke individets naturgitte rettigheter.
Den andre frihet er retten til å ta det man trenger til livsopphold for seg selv og familien.
Den tredje frihet er den frie rådighet over sin egen person og de goder som man selv har skapt.
Den fjerde frihet er friheten til frivillig å gi avkall på en eller alle de tre grunnleggende rettighetene, med eller uten vederlag.

Allmenningssamfunnet kjenner bare to grunnleggende plikter, det er kvinnens plikt til å bære fram det foster hun frivillig har latt seg besvangre med og mannens plikt til å holde sine løfter.

Eiendomssamfunnets rettsgrunnsetninger.

I den kristne kulturkrets finner vi eiendomssamfunnets rettsgrunnsetninger i 1. Mos. 1,8-3,22, 1. Kor. 8,6 og Rom. 13, 1-7. Eiendomssamfunnet har også to klare røtter i allmenningsfæren, det er skaperens frie rådighet over sitt skaperverk og mannens plikt til å holde sine løfter (Frimurersøylene Boas og Jakin symboliserer disse røttene).

Eiendomssamfunnet har derimot ingen plikt for kvinner til å bære fram et foster, systematisk krenkes kvinners og menns rett til å verge livet for sitt ufødte barn. Eiendomssamfunnets fremste karakteristika er samfunnsmedlemmenes arbeids- og skatteplikt.

----***----

Den norske Grunnloven har innebygde store motsetninger. Det er en felles lov for tusenvis av allmenningssamfunn som lovgiverne ønsket sentralisert og omdannet til ett helhetlig eiendomssamfunn. Teknikken er som i de gamle landskapslovene. Det gis lovbestemmelser som egentlig ikke angår folk flest, og etter noen tiår med annen praksis er de nye reglene blitt konstitusjonell sedvane. Men allmenningsprinsippene har fortsatt gjennomslagskraft overfor Grunnloven. Nedenfor har jeg gitt en oversikt over brudd på Grunnloven og de underliggende allmenningsprinsippene.

Grunnlovens § 1 har vært sterkt fremme i EU debatten. I virkelighetens verden er det en dualistisk paragraf med store innebygde motsetninger. Ordene fritt og selvstendig appellerer til allmenningsrettstilhengerne mens udelelig, uavhendelig og arvelig appellerer til tilhengerne av eiendomssamfunnet. Dualismen er til å leve med.

Grunnlovens § 2 er derimot en nøkkelparagraf. Den kom inn i Grunnloven samtidig med at jødeparagrafen ble opphevet og instruerer den formastelige tanke at staten kan ha en religion. Videre gir den rett til <fri Religionsutøvelse> også når dette innebærer at et hjelpeløst spedbarn blir lemlestet (omskjæring). Lovgivningsarbeidet når det gjelder forbudet mot omskjæring av jentebarn er et jesuittisk mesterverk som klart strider imot Grunnlovens § 2 slik den er blitt forstått i forhold til jøder frem til i dag.

Bestemmelsene i Grunnlovens §§ 3-92 er stort sett for spesielt interesserte. Det meste er (utgått på dato) eksempelvis at kongen selv kan velge sitt råd (§12 ), eller bestemme over sine barns valg av partner (§ 36). Dog må det nevnes at valglovens bestemmelser om at det ikke lenger kan stemmes på personer ved Stortingsvalg, bare partier, samt enkelte elementer ved mandatutregningen strider ikke bare imot Grunnlovens kapittel C, men mot hele dens –ånd- (§ 112).

Det samme gjelder den nye utlendingsloven, som ikke bare er en krenkelse av Grunnlovens § 75 m, men av hele den norske

statsforfatningen. La oss se litt på den uanselige bestemmelsen i Grunnlovens § 75 m.

Denne bestemmelsen sier at det tilligger Stortinget "at naturalisere fremmede".

Ser vi så på § 92 for å finne ut hva det innebærer å "naturalisere fremmede", finner vi ut at det er en særskilt

rettsakt som må til for at en som har bodd i landet i mindre enn ti år skal kunne få embete i Norge.

Men i årene fra 1945-1990 ble bestemmelsen brukt for å hjemle innvilgelse av statsborgerskap.

Dermed ble det instituert et viktig eiendomsrettslig prinsipp, nemlig at det er Stortinget og ikke det enkelte bygdesamfunn som skal bestemme hvem som skal få oppholdsrett i Norge.

Nå er det jesuittenes Schengenorganer som har bestemmelsesretten.

Det følger direkte av den tredje frihet at norske borgere, kvinner og menn kan naturalisere den eller de vedkommende ønsker ved å ta vedkommende inn i sitt hus og forsørge dem. Denne friheten har til alle tider vært overordnet Grunnlovens bestemmelser om jøder og jesuitter (som nå er opphevet). Chr. Michelsen holdt eksempelvis visstnok et helt -harem- av jesuitter. Som var forbudt å ta inn i kongeriket Norge. Så allerede her hadde vi landssvikere ved makten. Jesuittparagrafen forbød dem å komme inn i landet. Og den bør innføres igjen.

Det første kjente bruddet på den tredje frihet er statskuppet i august 1945 og den påfølgende utvisningen av norske kvinner og deres tyske soldatektemenn. Det neste massive bruddet på den tredje frihet var -den midlertidige- innvandringstoppen av 1975.

Men det aller verste bruddet på den tredje frihet er staten Norges deltagelse i den organiserte kriminalitet som her i Norge kalles FNs kvoteflyktningeprogram.

Det følger direkte av den tredje frihet at individer som ingen norske kvinner eller menn ønsker å gi mat og husly ikke har noen rett til å oppholde seg her i landet.

Uten noen som helst ryggdekning i form av stortingsvedtak eller folkeavsteming har UD-embetsmenn som Bjarne Lindstrøm og Per Tresselt i samarbeide med justisdepartementets Trond Dolva sluset inn i landet et ukjent antall voldskriminelle, psykiatriske pasienter og politiske aktivister, som har som mål å innføre eiendomssamfunnet i Norge. Stortinget og regjeringen har nå ikke lenger den rett som frem til 1945 hver enkelt herboende hadde, statsborger eller ikke, nemlig å gi oppholdsrett til personer som allerede befinner seg i Riket.

Synnøve Fjellbakk Taftø.


BmOnline

Bjørgulf Mortensen
Red

https://bmonline.no/html/nogrlov.html
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2423
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Hva Jonas G Støre egentlig gjør?

UNREAD_POST BmOnline » Tir Apr 07, 2020 1:49 pm

Bryr Jesuitten og KGB Agent Martin Støre seg om nordmenns beste?


Jonas G. Støre tar en "Manuela"


Det er i hht Norges Grunnlov rettsstridig å få Norge under et fremmed herredømme, jfr §1.
RIKSRETTSSAK nederst på siden.
Utenriksminister Støre ansatte sin mangeårige venn Morten Wetland til stilling i FN som ambassadør.. Denne Wetland har vært sentral figur i å få innført EØS avtalen sammen med Støre i 1986-92.. Han var også direktør i Statskraft med spesialoppgaver mot EU. Her ser dere fluelimet i Europa-bevegelsen i full enighet samkjørt og glattbarbert imot Norges Grunnlov.
Morten Wetlands siste kraftanstrengelser var ved Statsministerens kontor som sekretær.

Muldvarpene i Norsk politikk, jo nettopp Støre og vennen Morten.

"De som har overtatt muldvarprollene i norsk politikk etter Jens Christian Hauge og Stein Rognlien er etter min oppfatning de to hovedmennene bak EØS-prosjektet, nemlig Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Hele det såkalte "EØS" er deres oppfinnelse. I realiteten var "EØS-forhandlingene" bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap. Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen "EØS-avtale" det ble forhandlet om. Jonas Gahr Støre skrev talene for Gro Harlem Brundtland og ga inntrykk av at hun tok opp det som i media var fremstilt som "norske interesser", men i møtene, som var lukket for pressen, sa Gro noe helt annet. På et møte der Støre hadde laget et tosiders "innlegg" bare for å bløffe norsk opinion, satte jeg demonstrativt et kryss over alt det Gro ikke sa. Gahr Støre ble livredd for at jeg skulle gi kopi av mitt eksemplar til pressen og fulgte etter meg til kopimaskinen for å sørge for at det var hans løgner som ble distribuert. Morten Wetland sto for den juridiske biten i tilpasningsforhandlingene. Han gjorde aldri forsøk på å fremme norske interesser, men så det som sin oppgave å få EU-retten innført i Norge så fort og grundig som mulig. Wetland var på mitt aspirantkull. Han er i likhet med Støre en intelligent mann som har gått i "muldvarplære" i mange år. Nå ser det ut til at de to kumpanene sluttfører EU-tilpasningene under dekknavnet WTO. Reelt sett har Norge vært EU-lydrike siden 1991. Men folkeflertallet vil fortsatt gi fremtidige generasjoner muligheten til å innrette seg annerledes og sier derfor "nei til EU"."

Tidligere jurist i UD, Synnøve Fjellbakk Taftø

Kommentar BmO: Her avsløres Jonas G. Støre som en aldri så liten lystløgner.

Nå venter vi bare på at lovens lange arm skal innhente disse to kumphanene som har arbeidet i dølgsmål for å innlemme Norge i en fremmed stat, jfr Straffelovens § 330

Straffelovens § 330
Denne paragraf forbyr foreninger eller sammenslutninger som krever at representantene skal være lydige mot andre enn Norges Grunnlov inne på Stortinget. Det er med andre ord rettsstridig å ha fremmede agendaer på Stortinget.
Eden om å følge Norges Grunnlov skal innføres igjen!

Våre folkevalgte hoppet elegant bukk over norsk Grunnlovs, §§ 1 og 112, samt Straffelovens § 330, i 1972 og i 1994. De tok ikke folkets NEI seriøst og har derfor opptrått rettsstridig og illojalt mot folkets røst som var flertallet og demokratiets NEI. Når de hevder at Norge er et folkedemokrati, så SKAL det ikke være noe rådgivende, men et folkekrav.

Er Støre en ballgutt for EU?

Wikileaks viser hva USA mener om J. G. Støre.

Amerikanerne liker ikke utenriksministeren i Norge.
Nei til EU fra Målselv

Eøs-forræderiet

Listen over de 74 landsforræderne på tinget De stemte ja til å endre loven.

Utenriksministeren - globalistenes fremste agent

RIKSRETT

Jeg samler underskrifter for RIKSRETT. Send inn ditt krav om RIKSRETT, slik at nordmenn skal beholde friheten og Fedrelandet som Grunnloven hegner om.

Dette er den korrekte og gullbelagte vei for etablering av RIKSRETT mot uærlige riks-politikere.
Dvs de som har sviktet land og folk.

Jeg blir også takknemlig for de som ønsker å donere.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2423
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til NEI TIL EU

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron