Side 1 av 1

Mon tro…..

UNREAD_POSTSkrevet: Man Sep 28, 2015 2:45 pm
Thorbjørn Andersen
Mon tro…..

Innlegget til Kai ”Popkjelleren” Andersen (Halden Arbeiderblad, 22.11.) var tankevekkende av flere grunner, og ga meg følgende impuls:

JEG har kjent Kai siden oppveksten på Sørhalden. Der var han tidlig ute, og ofte frempå, med sine ablegøyer. Han imponerte dessuten med sine tryllekunster.
SENERE år har jeg, for min del, tilkjennegitt min negative holdning til ”øvrigheta”. (Ikke bare i Halden). Årsaken bør også være kjent: Jeg har ingen tro på sosialismen – enten man kaller galskapen kommunisme eller nazisme.
FELLES for begge disse ideologier - er jo det store, og omseggripende byråkratiet – et kjennetegn på den omtalte FORMYNDERSTATEN.
MEN - det som kanskje er mest skremmende, er det totalitære systemet som slik galskap oftest resulterer i.
VEKSTEN OG ANSAMLINGEN av alt for mange og overflødige politikere og byråkrater MÅ nå derfor stanses. Basta! :mrgreen:
OG mon tro…en tryllestav gjør kanskje susen – sammen med simsalabim.

Thorbjørn Andersen.
Halden.