Krav som stilles for å stille lister ved valg

Mange av påleggene som kommer til kommunene fra sentralt hold er pga den ulovlige innførte EØS-avtalen. EU-direktiver er i strid med Norges Grunnlov da det er nordmenn som skal lage lover for Norge. Det er et svik og et forræderi imot nasjonen og folket vi er vitne til skjer. Nå må det en riksrettssak til mot svikerne på stortinget og i Regjeringen. http://bmonline.no/html/wetland.html
Forumregler
Merk dere at rikspolitikerne vil ha vekk kommuner.
Her kan dere lese årsaken til hvorfor de vil fjerne kommunene:
http://grunnlovens-vektere.com/html/sammen.html

Krav som stilles for å stille lister ved valg

UNREAD_POST BmOnline » Tir Jan 27, 2015 8:50 pm

Hvem kan stille liste ved valg?

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet
Hvem kan stille liste ved valg?

Ved stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg gjelder:

Både registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valg. Fremgangsmåten er at de utarbeider forslag til valgliste, som så skal godkjennes av valgmyndighetene – det vil si valgstyret i den enkelte kommune og fylkevalgstyret i den enkelte fylkeskommune. Et forslag til valgliste må oppfylle følgende krav for å kunne godkjennes:

Det må være innlevert senest 31. mars i valgåret.

Forslaget må tydelig angi hvilket valg det gjelder og overskrif­ten må angi det parti eller den gruppe listeforslaget går ut fra, uten å lede til forveksling.
Overskriften på listeforslag fra registrerte partier skal være partiets registrerte navn.

Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal listeforslagene inne­holde så mange forskjellige navn som det skal velges represen­tanter.

Ved kommunestyrevalg skal listeforslagene inneholde så mange forskjellige eller en gang gjentatte navn som det skal velges representanter.

Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg må forslaget være under­skrevet av minst 500 personer med stemmerett i fylket, og ved kommunestyrevalg av så mange personer med stemmerett i kommunen som det skal velges representanter til kommunesty­ret.

Forslag som utgår fra et registrert parti trenger bare undertegnes av leder og sekretær for partiets lokalavdeling i henholdsvis fyl­ket/kommunen.

Underskriverne må ha stemmerett i fylket/kommunen.

Et listeforslag må ikke ha felles kandidater med et annet liste­forslag som gjelder samme valg.


Listeforslaget skal angi en tillitsmann og et tillitsutvalg som skal representere listen, etter at den er innlevert til godkjen­ning.

Som vedlegg til listeforslaget skal det følge en oversikt over kandidatenes fødselsdato.

Det samme gjelder for forslagsstil­lerne dersom listeforslaget ikke er levert inn av et registrert parti med lokalavdeling i fylket/kommunen.

Et forslag til valgliste kan kalles tilbake av listens tillitsutvalg senest den 20. april i valgåret.

Fylkesvalgstyret (stortingsvalg/fylkestingsvalg) og valgstyret (kommunestyrevalg) undersøker om de innleverte listeforslagene oppfyller lovens krav, og avgjør om de skal godkjennes.

Dersom lis­ten ikke kan godkjennes, skal fylkesvalgstyret/valgstyret ta kontakt med listens tillitsmann for å få gjort de endringer som er nødvendige for at forslaget kan godkjennes.

Fylkesvalgstyret (ved stortingsvalg og fylkestingsvalg) og valgsty­ret (ved kommunestyrevalg) skal underrette samtlige kandidater på listeforslagene om at de er foreslått, og opplyse om hvilke regler som gjelder for fritak for valg.

Senest 1. juni i valgåret skal henholdsvis fylkesvalgstyret og valgstyret avgjøre om listeforslagene skal godkjennes eller ikke. Oversikt over hvilke lister som er godkjent, skal kunngjøres.

Fylkesvalgstyret og valgstyret har også ansvaret for at det blir trykket opp stemmesedler av alle godkjente valglister til bruk for velgerne i valglokalene.

Ved kommunestyrevalg skal valget holdes som flertallsvalg, der­som det bare foreligger en godkjent valgliste eller ingen (godkjente) valglister overhodet. Dette forekommer meget sjelden i praksis.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2382
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Gå til Lokalpolitikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron