Det svenske folket krever svar fra S Løfven

Hvorfor er det bare i utlandet at griske politikere steines og kjeppjages?
Har dere lagt merke til at NRK stadig peker på sex overgrep og pedofili i utlandet? Mens de ALDRI har nevnt med et ord at det er DOBBELT så galt i Norge.

Trodde dere at Ari Behn skjøt seg selv? Å laaangt ifra. Han ble skutt. På samme vis som General C G Fleischer.
Forumregler
Har våre politikere noe å frykte for sitt svik mot folket?

http://bmonline.no/html/eu_69.html
http://bmonline.no/html/stortinget.html
http://bmonline.no/html/grini44.html Norge et demokrati? Ikke få meg til å le...

Det svenske folket krever svar fra S Løfven

UNREAD_POST BmOnline » Søn Des 27, 2020 12:42 pm

Det svenske folket krever svar fra statsminister Stefan Løfven:

Svenskene krever svar fra Statsminister S Løfven angående skitne vaksiner:

https://nyadagbladet.se/debatt/det-sven ... aver-svar/
Det finns en mycket stor och hälsointresserad del av den svenska befolkningen som i detta öppna brev till Sveriges statsminister Stefan Löfven och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan – kräver ett svar.

Ni har beslutat köpa in miljontals doser av ett helt nytt, oprövat och icke säkerhetstestat RNA-vaccin mot SARS-cov-19, baserat på genmanipulation och nanoteknologi. Det innebär att gener ska sättas in i våra mänskliga celler för att producera coronaprotein i all evighet. FDA i USA har konstaterat att detta vaccin kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. Vilka är era grunder för att godkänna detta experimentvaccin?

Med min bakgrund som immunolog, bland annat med en doktorsgrad i immunteknologi och studier av hälsa och självläkning i 40 år – har jag viktiga frågor som 100 000-tals följare på sociala media vill ha svar på snarast möjligt. Löfven och Carlson har båda fått detta tillskickat sina respektive myndigheter.

I närmare 20 års tid har Läkemedelsbolagen försökt ta fram ett vaccin mot SARS men misslyckats. Detta har orsakat stora negativa effekter med framför allt autoimmunitet, cancer och även dödsfall hos försöksdjuren. Men nu, under 2020, lyckas tydligen flera läkemedelsbolag på mindre än ett år ta fram ett vaccin mot SARS-CoV-2. Det är dock en helt ny oprövad metod med RNA-vaccination, där man med hjälp av nanoteknologi ska sätta in gener in i våra mänskliga celler för att producera coronaprotein – vilket så ska trigga en immunrespons.

Frågor som det svenska folket vill ha svar på:

Informerat samtycke för en medicinsk behandling är viktigt, särskilt när det gäller ett snabbt, experimentellt vaccin där tillverkaren är helt ansvarsbefriad för eventuell skada vaccinet kan orsaka. Det finns flera oklarheter så svara vänligen på följande:

1. Säkerheten – vilka garantier har ni?

Läkemedelsindustrin fick hoppa över de obligatoriska säkerhetstesterna hos djur och gå direkt på humanförsök. Detta trots att samtliga djur i de första försöken med vaccin mot Covid-19 avled en smärtsam död när de utsattes för vildtypen av viruset. De fick en AID – antybodyinduced disease – vilket satte igång cytokinkaskader i lungorna och djuren kvävdes ihjäl. De första humanförsöken 2020 avbröts på grund av allvarliga biverkningar hos cirka 20 procent i Modernastudien. Siffrorna var inte redovisade för de övriga (AstraZeneca och Pfizer), men även deras humanstudierna avbröts. Nu, ett par månader senare, hävdas att “effektivt” vaccin finns – hos flera av läkemedelsbolagen.

Så vad är säkerheten för detta nya RNA-vaccin?
Vilka parametrar har ni använt för att göra den bedömningen?
Vad exakt är grundvalen för ert beslut att köpa in miljontals doser för många miljarder kronor?

2. Varför tillåter ni genetisk modifiering av människors celler?

För första gången i vaccinationshistorien ingriper de så kallade “senaste generationens” mRNA-vaccin direkt i genetiskt material hos patienten. De ändrar därför en persons individuella genetiska material, för all evighet. Detta förfarande är genetisk manipulation, som varit förbjudet länge och hittills anses vara kriminellt. Hur kan ni nu tillåta det?

3. Vad innebär “effektiv”?

När läkemedelsbolagen talar om ett effektivt vaccin – vad avses då? Vilka siffror redovisas – och framför allt: vad är kontrollen? Jag läser och ser ingen parameter angiven för denna påstådda “effektivitet”:

Analysen utvärderade 94 bekräftade Covid-19-infektioner bland försökspersonerna omfattande 43 538 deltagare.1 Pfizer och den amerikanska läkemedelsjättens tyska bioteknikpartner sa att “Case April”– fallet delades mellan vaccinerade individer och de som fick placebo indikerade en vaccineffektivitetsgrad på över 90 procent sju dagar efter den andra dosen. Det var då efter endast 28 dagar, vilket är en extremt kort tid för utvärdering av immunförsvaret.2

Vad är effektiviteten? Vad är parametern för immunförsvarets respons? Initialt kan det ju verka bra att Coronaproteinet finns i kroppen – men långtidseffekt på 6 månader måste finnas innan man kan injicera människor. Speciellt de mer utsatta samhällsgrupperna, som ni tänker börja injicera med detta experimentvaccin.

4. Varför ansvarsbefriad tillverkare – läkemedelsindustrin?

Läkemedelsbolagen är helt ansvarsbefriade för detta nya och oprövade RNA-vaccin – alltså tar det inget ekonomiskt ansvar för sin produkt. Och de varnar själva för okända långtidseffekter, då inga som helst långtidsstudier finns. Hur kan ni acceptera att köpa in en produkt där tillverkaren inte har någon som helst ansvar för resultatet och eventuella biverkningar, skador och förtidig död? Forskare och läkare uppger risker för autoimmunitet, infertilitet och cancer. Industrin får tusentals miljarder i intäkter – men har inget ansvar. Verkar det inte konstigt?
Skulle ni Johan Carlson eller Stefan Löfven köpa in och köra en bil av en biltillverkare som inte har något som helst ansvar för sin bil? Är det vad ni rekommenderar? För detta är ämnen som ska injiceras i oskyldiga människor – och det går inte att göra ogjort. Blir det allvarliga autoimmuna effekter så kan den drabbade människan inte bli av med det, eftersom cellerna kommer fortsätta att producera detta Coronaprotein. Det går inte att göra ogjort.

5. FDA redogör för 21 risker inklusive dödsfall

Läckta dokument och offentliga diskussioner från FDA (USA:s läkemedelsverk) avslöjar att FDA vet om att de Covid-19-vaccin som nu rusas ut på marknaden kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. Om inte allmänheten görs medveten om deras verkliga effekter och får ett val, strider det mot att ett medicinskt preparat ska vara “säkert och effektivt” och “nödvändigt” samt den medicinska etiska principen om informerat samtycke.3

6. Coronaprotein – starka antigen i din kropp för evigt

Det finns inget sätt att stänga av produktionen av Coronaprotein i mänskliga celler om det väl är igång. Hur ser ni på den saken? Främmande genmaterial ska alltså sättas in i våra celler. Vet ni något alls om vilka celler som kommer ta upp främmande genen eller är det samtliga, inklusive hjärnan? Detta är frågor som vi önskar besvarade för att ta ställning till innan injicering. Allt detta ska redovisas och vara klart innan ni beställer och köper in.

Coronaprotein har starka antigener och är ökända för att trigga autoimmuna reaktioner, som även kan leda till cytokinkaskader och snabb död. Immunförsvaret är extremt potentiellt, och kan bli dödligt farligt om det riktas mot egen vävnad – det vet vi redan. Välrenommerade forskare säger: det finns ett begrepp ”förstärkning av sjukdomen på grund av patogen priming” och det är vad Coronaprotinerna kan göra.4

Vem tar ansvaret om det går helt helt fel med detta nya, oprövade vaccin? Även om ni tar ansvaret är det vi Skattebetalare som finansierar ert verk – så vi är förlorarna i detta vaccinexperiment oavsett.

7. “Informed consent”

Patienter har rätt att kunna välja informerat samtycke, men det är inte möjligt här eftersom de och vi i Sverige inte blir informerade. Det är en persons rättighet att få full information om vad detta är för ett “vaccin” och vad som är risker och bieffekter. Det finns som sagt absolut inga data på långsiktiga säkerhet. Att Pfizer uppger de har ett effektivt vaccin efter 28 dagar betyder absolut ingenting i en kropp som ska leva resten av livet med att producera Coronaprotein, vilket är en helt främmande substans för människans kropp.

8. Vi bekostar ett humanexperiment – Vem tar ansvaret?
Vi svenska skattebetalare står alltså för alla kostnader, och ni köper in det från Läkemedelsindustrin som tar noll ansvar för sin produkt. “Vaccinet” är oprövat i säkerhetsstudier och långtidsstudier, och det baseras på en helt ny metod. Tycker ni själva att detta låter som ett förtroendeingivande upplägg?

Kan ni se svenska folket i ögonen med detta? Säga att ni gjorde det bästa ni kunde med detta? Ni statstjänstemän är ju själva ansvarsbefriade – vilket ni beslutat om, så vem axlar ansvaret för detta gigantiska humanexperiment?

9. Vad kostar kalaset?

Regeringen avsätter nu 300 miljoner kronor för att stärka regionernas förberedelser – men vad kostar inköpen av dessa oprövade medel? I Läkartidningen redogörs denna vecka: ”EMA väntas godkänna Pfizers vaccin redan den 29 december och Modernas vaccin den 11 januari. När det gäller Astra Zeneca – som ännu inte lämnat in sin ansökan – finns en förhoppning om godkännande i slutet av januari. Det innebär i så fall att Sverige får ungefär 4 miljoner doser under det första kvartalet nästa år. I april väntas också godkännande av Janssens och Curevacs vacciner.”

Så vad kostar dessa 4 miljoner doser? För en infektion som redan är hanterbar, vi kommer inte ha signifikant fler dödsfall 2020 än föregående år på 2000-talet och nu är det halverad vårdnad på IVA med propplösande medel tidigt. Covidsjukdomen kan förebyggas, lindras och i hög grad läkas med den kunskap vi fått på kort tid, se nedan.

10. Varför noll resurser till friskmedel?

När kommer Folkhälsomyndigheten med rekommendationer för att stärka hälsan och bygga kompetent immunförsvar? Ni lovade i juni att rekommendationer för att stärka immunförsvaret skulle komma till hösten, men inget har ni sagt – mer än tvätta händer, håll distans och håll er hemma. Inga kostråd, inga råd kring aktiviteter och naturliga preparat som är erkänt effektiva att stärka immunförsvaret. Inget om att det är viktigt att få ner inflammationen, åtgärda metabola syndrom etcetera. Att dela ut gratis C-vitamin, D-vitamin och zink skulle vara enormt viktig folkhälsoinsats då fler forskningsstudier visat att det är kraftigt antiviralt. Och det kostar en bråkdel av vad Läkemedelsindustrin experimentvaccin kostar.

Brist på D-vitamin innebär en ökad risk för flera sjukdomar. Och nu visar en spansk studie att en stor majoritet av covid-19-patienter som vistats på sjukhus hade just brist på det viktiga vitaminet. Hela 82,2 procent hade inte tillräckliga nivåer av vitamin D i blodet, och män hade lägre nivåer än kvinnor.5

Ett nytt svininfluensafiasko?

Eller ser vi ett nytt “Svininfluensavaccination” med bortslängda pengar och ännu värre – sjuka människor? Det var precis herrarna Johan Carlson och Anders Tegnell, numera statsepidemiolog, som bestämde om det inköpet och massvaccinationen också. Det kostade oss svenska skattebetalare 1,6 miljarder helt i onödan för en ofarlig infektion, och hundratals fick narkolepsi med skador för livet av detta vaccin. Fick de axla sitt ansvar för det erkända misslyckandet? Nej, de befordrades, båda två.

Svenska folket har dock lärt sig något av skräckexemplet med hysterin kring vaccinationen mot svininfluensan, där ni statliga myndigheter och sjukvården bedrev en hetsjakt på alla människor som inte ville vaccinera sig eller de som uttalade sig kritiskt hängdes i pressen. Det visade sig dock vara en dåligt underbyggd luftbubbla iscensatt av läkemedelsindustrin via WHO, och först vid en presskonferens den 29 mars 2011 erkände Läkemedelsverket till slut sitt misstag och misslyckandet med massvaccinationen mot svininfluensa.

Men, kostnaderna stod vi skattebetalare för. Svenska myndigheter köpte dessutom vaccin med kvicksilver som konserveringsmedel, trots beslut att detta ämne inte får förekomma i vacciner.

“Den svenska massvaccineringen mot svininfluensan var en skandal och en medicinhistorisk katastrof.”, för att citera Lars Olof Kallings, tidigare chef för Smittskyddsinstitutet och internationellt erkänd epidemiolog.6

Nu piskar ni åter upp en hets kring detta fantastiska nya “vaccin” som ska vara lösningen på den nedstängning av samhället som ni själva beordrat. Covid-19 är dessutom med sin mycket höga överlevnadsgrad trots allt inte så livshotande, och det kommer som en följd inte vara signifikant fler döda under 2020 än de tidigare tio åren om man räknar bort de 2 800 äldre personer som avled för att de endast fick smärtstillande (och andningshämmande) medel som morfin. Vårdtiden för covidpatienter på IVA har nästan halverats jämfört med i våras, i och med att vården sätter in proppförebyggande mediciner, rapporterade IVA precis.

Men allt kommer ner till samma soppa: Vilka garantier har ni att det nya vaccin ni lovordar för alla i Sverige tar bort denna Covid-infektion?

Genoccin är korrekt term

Slutligen, detta är inte ett vaccin i dess egentliga betydelse, så ni lurar folk genom att använda det begreppet. Det finns inga likheter med traditionella vaccin med högt avdödade patogener. Detta nya är ett genmodifierat, nanoteknikbaserat experiment med en rad främmande produkter – och korrekt beteckning vore “genoccin”.

Jag ser fram emot ert svar snarast, för nu kablar ni ut överallt hur fantastiskt bra detta experimentella RNA-vaccin är – så ge oss Svenska medborgare som finansierar hela detta mänskliga fas IV-experiment grunderna för era beslut.

I hälsans och mänsklighetens tjänst,
Sanna Ehdin, PhD, immunolog författare och föreläsare

Tillägg: Jag fick följande korta svar från “Svarstjänst kring covid-19” hos Folkhälsomyndigheten: “Det finns ännu inte något godkänt vaccin i Sverige, därför går det ännu inte att svara på detaljer kring vaccineringen, det finns helt enkelt inte tillräcklig kunskap än.” Men ni har ju beslutat er för att köpa in dem och marknadsför det redan i läkartidningen, så ni får stå till svars för era handlingar och motivera era mycket kostsamma beslut och handlingar.

Källor och referenser:

(1) CNBC – Pfizer, BioNTech say Covid vaccine is more than 90% effective — ‘great day for science and humanity’

(2) The Defender – First Glimpse at Pfizer COVID Vaccine Safety and Efficacy Data from the UK

(3) FDA – Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee October 22, 2020 Meeting Presentation

(4) Youtube – Dr. James Lyons-Weiler | PA Medical Freedom Press Conference (20 okt 2020)

(5) Oxford Academic – Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV-2 Infection

(6) Tandhälsoförbundet – Svininfluensan – en skandal och medicinhistorisk katastrof

https://nyadagbladet.se/debatt/det-sven ... aver-svar/
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2423
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Hva enn du gjør, ta ALDRI covid 19 vaksinen!

UNREAD_POST Robert D M » Søn Des 27, 2020 4:09 pm

Det tar tid å vekke en sau som sover:

I denne sms, så snakker jeg med svenske sosial styrelsen og prøver å overbevise henne om at covid19 er en bløff.
Hun trodde ikke meg og sa til meg i egen stue i mitt hjem når hun var på besøk når jeg nevnte dette om covid19 at det er en bløff, at jeg er ikke normal, jeg er gal og kan ikke få lov å ha barn.
Så da startet kampen min om å få beholde barna mine.
Jeg ble da nødt å overbevise henne om at covid19 er en bløff.
Jeg klarte det til slutt og når jeg snakket med henne på telefonen den 17/12/2020 så spurte jeg om hvordan det går i denne tiden med covid19 bløffen og hun svarte "det eneste fordelen med bløffen er at jeg kan jobbe hjemmefra og har mitt lille kontor hjemme nå" (oversatt fra svensk til norsk!)
Jeg hadde endelig klart å lære opp en person til å tro meg, som dessuten var sau om man skal si det på godt norsk.
Hun lar meg beholde barna av den grunn og har sluttet å tro at jeg er spilte pine gal.
Hun trodde også jeg var splitte pine gal som trodde på ET og UFO. Den biten er også i boks for nå vet hun at ET eksisterer, fordi jeg har sent over bevismateriale så det rekker.
Hun forsto ikke at når jeg sier at jeg vet at ET eksisterer og at dem er her så er det for at jeg vet. Men hun alltid ga til svar at jeg tror dem eksisterer. Nei frøken sa jeg, det er ikke noe jeg tror men noe jeg vet. Men nettopp det gikk aldri inn i hennes hode, uansett hvor mange ganger jeg repeterte det at det er ikke noe jeg tror, men vet, så altid var det fra henne at det er noe jeg tror.
I dag vet hun og hun har fått oversendt bevis materiale på at covid19 er bløff, at ET eksisterer og er her, at NWO eksisterer og så videre.
Til slutt ble en sau om til en belyst person som nå har fått bevis på at jeg har rett og tror alt jeg sier og hun jobber i systemet, i svenske sosial tjenesten, dvs svenske barnevernet.
SMS loggen her er en mil lang på min telefon så det blir bare dette jeg gidder å vise.
Robert D M
 

Det dør folk også pga disse flu-vaksinene

UNREAD_POST Berlinska tidene DK » Søn Des 27, 2020 4:23 pm

Det har ALLTID dødd personer også før- ved infuensa vaskinering, men ikke alle er like flinke å gi beskjed..
Torsdag d. 27. november 2014, kl. 05.01
Del denne artikel

Trods indberetninger om dødsfald, hjertestop, lammende nervesygdomme og over 100 andre meget alvorlige skader kalder Sundhedsstyrelsen fortsat influenzavaccinationer for sikre, skriver metroxpress.

»Influenzavaccination er effektiv og sikker for risikogrupper,« lyder det fra styrelsen, som metroxpress har bedt undersøge indberetningerne af i alt 384 forskellige bivirkninger gennem de seneste 10 år.

13 mennesker er indberettet som formodet døde af vaccinationen, og 128 andre er blevet ramt af alvorlige skader, som for eksempel har været livstruende eller betydeligt invaliderende.

Men da læger sjældent indberetter skader, dækker de i alt 1.170 formodede bivirkninger over langt flere bivirkninger, og bivirkningstallet skal derfor ifølge dr. med. Peter Gøtzsche ganges med mellem 10 og 100.

Sundhedsstyrelsen erkender, at der er flere bivirkninger end indrapporteret, men mener, at vaccinen kun kan være skyld i tre af de 13 dødsfald. De 10 tilfælde skyldes derimod angiveligt kroniske sygdomme.

Sundhedsstyrelsen, der påpeger, at en indberettet bivirkning ikke altid er videnskabeligt bevist, fortsætter derfor med at anbefale vaccinen som »effektiv og sikker til alle ældre, kronisk syge, overvægtige og gravide.«

Men på Cochrane Centret, som har undersøgt influenzavaccinationen, deler de ikke styrelsens positive vurdering.

»Der er især for raske mennesker, herunder raske ældre over 65 år, samt gravide ikke videnskabelig dokumentation for vaccinernes effekt. Det er et indgreb uden solid evidens for gavn hos disse grupper, og det er ikke korrekt, at vaccinerne beskytter de fleste, der vaccineres,« siger forsker Karsten Juhl Jørgensen.
Berlinska tidene DK
 

Re: Det svenske folket krever svar fra S Løfven

UNREAD_POST Svenskesuget » Man Jun 28, 2021 5:50 pm

At last- we are rid of Løfven. The moslim loving priminister of Sweden.


https://www.abcnyheter.no/nyheter/verde ... ven-gar-av
Svenskesuget
 


Gå til Utenriksnyheter

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron