Ulovlig bygging i strandsonen på Hamarøy

Nå er det kommet oss for ørene at vi har landsforrædere i regjeringen. Men det er ikke bare i AP. Hele veien er det gjennomsyret av "kreft." Fremmede makter styrer Fedrelandet, og disse personene vi snakker om skal til-snakkes, ikke fremsnakkes!!
Forumregler
Nå må det norske folk ta tak, kast stasi-spionene i kasjotten og få de dømt etter sine egne metoder.
KGB-avhopperen Vasilij Mitrokhin og den britiske historikeren Christopher Andrew lagde en bok om KGB i bl.a. Norge.

Ulovlig bygging i strandsonen på Hamarøy

UNREAD_POST BmOnline » Tor Jul 29, 2010 11:58 pm

Det er flere som har opplevd at kommunens saksbehandlere og ansvarshavende ved Teknisk avdeling i byggesaker ikke har fulgt interne rutiner (forvaltningsloven og fradelingsloven) på saker som har vært til behandling hos dem. (Hamarøy Kommune)
Fradelingsloven § 1-3 sier at ALLE parter skal informeres i byggesaker som vedrører deres interesser. Per Steffensen fikk ikke varsel, heller ikke jeg eller noen andre-. Jeg har nemlig en tinglyst offentlig fradelt nausttomt i denne parsellen.

Det var Venstres May Valle som satt som ordfører da dette tyvstykket ble utført på Sommersel Hamarøy-. Per Steffensen forteller meg at May Valle gikk imot ham som Grunneier i denne saken-, hvor Øistein og Jomar Steffensen stjal fra fellesskapet i stranssonen som til og med er markert som et LNF1 område- forbudt å fradele og bygge på-. Ved Valgvaken nylig stod Venstres May Valle og delte ut materiell (2019) fra Venstre. Per Steffensen sa at han ALDRI kom til å stemme på Venstre etter det May Valle bidro til- å godkjenne tyvstykket til Jomar og Øistein Steffensen i strandssonen på Sommersel. Valle ville gi meg også stemmemateriell, men jeg sa som sant var at hverken Venstre eller de andre lystløgnerne var blandt mine favoritter.

Derfor skal man IKKE stemme på Venstre i Hamarøy-, eller AP. Man bør ta lærdom av svik som blir begått av lokal- såvel som rikspolitikere. Og at kommunen er bunn-råtten- er bare forbokstaven!

Fhv kommuneansatt Fredriksen, sa til Per Steffensen at han nå var kvitt med dette ormebolet på Opeid, jfr Hamarøy Kommune Tenknisk Etat- da han nå var pensjonist. Men mens han satt på kontoret i kommunen- innrømmet han til Per Steffensen at han hadde helt rett i det han sa om ulovlighetene på Sommersel, men at han ikke kunne gjøre noe-. Så dere ser hvilke metoder som råder? Trøsten får være at det er like ille over hele fjøla, jfr kommune-Norge-.

Hva skal man gjøre når slike saker viser seg å være en trend over tid i en kommunal instans som Tenknisk Etat for byggesaker?
Det heter seg at man kan klage, men hjelper det? Nei, saken kommer som oftest de samme personene i hende, og da havner de i en skuff på det kontoret.
Sender du en klage til Fylkesmannen, så får du et svar fra dem at det er Kommunens ansvarsområde, enkelt og greit?
Fylkesmannen har visstnok delegert dette ansvaret til Kommunen? Er det ikke snodig hvordan systemet får karusellen til å gå rundt? Den kan således snurre i åresvis, uten at et eneste vedtak eller gjennomgang av saken blir utført hverken hos kommunen eller Fylkesmannen.

Jeg sendte inn et brev som klage på en byggesak, hvor det var stjålet et stort areal fra strandlinjen, som er et fellesområde som det er forbudt å bygge på. (LNF1 område) Fylkesmannen i Bodø kom med vage utspill i saken. Det var også støpt en septik tank med utløp direkte i sjøen, fjæra, hvor barna bruker å bade om sommeren.

Jeg fikk til svar fra Fylkesmannen i Bodø at vedkommende utbygger ikke fikk godkjent kloakkutslipp i sjøen. Men selv om dette står på skrift, så bygges det altså rorbuer med toalett, dusj, kjøkken og overnatting i ervervs øyemed- helt ulovlig.
Arealet som ble stjålet, ble utmålt ved en Jordskiftedommer som har vist seg å ha vært syk i sin jobb i mange år. Men ingen stoppet ham eller grep inn. (Olaf Nordbakk fra Narvik.) Han kom fra Narvik og fikk utvidet en gammel naust tomt- til å bli mye større, slik som bildene viser- flere ror-buer er bygget ulovlig i Strandsonen.
Således fikk mange dette tredd ned over hodene sine, ved at privatlivets fred er blitt krenket på det groveste.

Denne mannen er nå død, og var tidlig plaget av Alfsheimer. Saker som vedkommende har gjort så tidlig som på slutten av 80-tallet er nå gjenopptatt og endret. Denne saken burde gå samme vei, slik at uretten mot folket i bygda blir omgjort.
Jordskiftedommeren hadde sete og kontor i Narvik. Nå er ansvaret for ofoten jordskifterett flyttet til Steigen, det skjedde i samme slengen som de innførte de nye politidistriktene i begynnelsen av år 2002-2003. Sønnen til Jomar Steffensen har således "overtatt" tyv-stykket der de ulovlige rorbuene er bygd. Han har også satt opp gjerdestolper, noe som er i strid med det Fylket har krevd, nemlig at det er uforenlig med strandlinjeloven å sette opp hinder til alminnelig ferdsel her. Da min nabo Per Steffensen skulle ned til naustet sitt, så hadde Øistein Steffensen satt opp bom, slik at Per Steffensen ikke fikk adgang til sitt naust. Per Steffensen hadde med seg motorsaga og sagde bort bommen. Da kom Øistein Steffensen og slo hammeren mot Per Steffensen slik at den traff hånda til Per Steffensen med den følge at en finger brakk av. Øistein Steffensen fikk bare en bot for tildragelsen.

Hamarøy kommune har i et brev forklart at han som har stjålet jordstykket (Jomar Steffensen), kom til kommunen og fortalte at han var ene-eier ved sør-sjøen- og at han ville ha byggetillatelse. Kommunen foretok således en fradeling som var ulovlig, de sjekket heller ikke i. h.h.t. fradelingslovens § 1-3 Hvor det heter at de er pliktig å undersøke eierforhold før slik fradeling kan skje. At grunneiere og ALLE berørte parter skal kontaktes, før fradeling kan bli foretatt.-
Derfor er dette helt forkastelig og jeg forstår ikke at våre myndigheter kan la slikt tyveri foregå i dagens samfunn med det fokuset som har vært mot ulovlig bygging i stransonene landet rundt? Det er snakk om saksbehandlingsfeil med vidåpne øyne, uten tanke for lov og rett.

Jeg kan ikke skjønne at Lensmann Finvik, Abrahamsen og Fredriksen ved Hamarøy Kommune, samt Fylkesmannen i Bodø kan sove godt om natten med full viten om dette? Et overgrep som de har fått/hatt viten om siden 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 og helt frem til 2002- 2003-2004-2005-2006, hvor intet ble gjort for å stoppe dette, enda bilder og skriftlige henvendelser til Hamarøy Kommune ved avd leder Abrahamsen er sendt?

Dette er bunnen av galskap i saksbehandling. Samtlige dokumenter er lagt ut her i sin helhet, for de som ønsker å lese dem.
Nå har sønnen til Jomar Steffensen bygget sine rorbuer ulovlig til sjenanse for oss beboere, og min naust tomt er liksom borte? Jeg har et tinglyst dokument på nausttomt, som til og med Jomar Steffensen og fruen hans har signert under på. I 2003 ringte lensmann Finvik meg om saken og spurte meg om hva han skulle gjøre med saken i fjæra, etter at han hadde mottatt brev fra meg i denne stygge saken.
Da svarte jeg "Nå er det jo du som er lensmann- hadde jeg vært det- så skulle dere sannelig ikke vært arbeidsledige på lensmanskontoret på Hamarøya.

Jeg krever nå at disse rorbuene fjernes straks!


Skrevet om saken tidligere:
http://bmonline.no/forum/viewtopic.php?f=3&t=197
http://bmonline.no/html/ssonen.html

http://www.bt.no/meninger/leder/Lovbrudd-i-strandsonen-286473.htmlUlovlig%20bygging%20i%20strandsonen


Vennlig hilsen

Bjørgulf Mortensen

mvdep.jpg
Brev fra Miljøverndep i saken0117.jpg
Starten på den ulovlige byggingen
0117.jpg (29.17 KiB) Vist 3606 ganger


0123.jpg
Firmaet i full sving med byggingen, uten gyldige tillatelserHer ser dere disse ulovlige byggene, (2004) rorbuene- som faktisk i dag skal benyttes til ervervs, bedriftvirksomhet, helt utrolig!
ssonen_1.jpg
Den ulovlige rorbu tomta

Her er kartet som viser den utvidede båtnaust tomta Jomar fikk utvidet for å bedrive i ervervs øyemed.
Tomt 29. Parsellen 29 er utgått fra Bruk 3, samme som min nausttomt. Og er den eiendommen som Chr Sommersel eide, og Jomar Steffensen kjøpte opp. Men han har aldri vært ene-eier her. Det røde krysset du ser viser dit grensen fra gammelt av stoppet. Men her har kommunen forlenget grensen helt ned i fjæra, (til den røde strek) noe som ikke har vært vanlig, da fjæra siden 1893 har vært et friområde. Min far så Jomar Steffensen og sønn skritte opp ca 90 meter ned i fjæra i 1992. Så da hadde de allerede pønsket ut hva de hadde for seg. Jeg sendte sogar et brev til Jens Stoltenberg som den gangen var ansvarlig miljøvernminister- intet skjedde.


Brev til Hamarøy kommune i forbindelse med rorbuer i strandssonen på Sommersel.
Sommersel 12.07.2004.

På anmodning fra Hamarøy kommune sendes tilsvar om Øistein Steffensen skal få bygge rorbuer på Sommersel.

Det vises til lover og regler i annonsseringen. Jeg vil følge opp kommunens anmodning å komme med merknader til denne planen.

Jeg forstår det slik at Øistein Steffensen ikke har latt denne saken i ro, men søker atter en gang. Over tid har min erfaring med vedkommende søker vist at han ikke har fulgt hverken forskriter, lover eller regler her på Sommersel-. Jeg avviser at vedkommende skal få "rotfeste" her for å fortsette med sin "undergrundsvirksomhet". Jeg har samtlige dokumenter og bilder fra 24/29 i fjor høst, som er et bevis på at han aldri har fulgt loven for oppføring av bygg. Dette kan min nabo, Per Steffensen bekrefte.

Det ble både støpt grunnmur og gravet helt ulovlig. Kommunen foretok seg intet, Ø. Steffensen. Med en slik adferd kan Hamarøy Kommune neppe kreve eller pålegge andre å følge loven. Det skal bli meget interessant å se om gårdens grunneieres søknader om hytteområder får like kort behandlingstid som Ø. Steffensen? Som nå blir innfridd etter 7 år i glemselen? Det er jo et makkverk av sakbehandlingstilbud vi her avdekker ved nevnte avdeling på Teknisk etat overfor andre grunneiere. Derfor blir det et kontant NEI til Ø. Steffensen byggeplaner i overskuelig fremtid.

Det er sogar en gåte for meg at kommunen favoriserer og premierer fremferden til Ø. Steffensen. Jeg har også liten sans for at det skal bli mer trafikk på en vei som Kommunen allerede nå ikke klarer å vedlikeholde med dagens frekvens, hvor beboerne på Sommersel blir skadelidene her også.
Derfor er min anmodning at kommunen ivaretar de seriøse driverne på Sommersel Feriesenter i stedet, samt de etablerte hyttefolk som frekventerer området, og slutter med "putesyingen", jfr Øistein Steffensen.

Bjørgulf Mortensen

Kopi: Gårdens folk.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2423
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Ulovlig bygging i strandsone, dømt til fengsel

UNREAD_POST BmOnline » Tor Jul 07, 2016 5:46 pm

Nå er det falt dom i en byggesak hvor det er revet og bygget nytt uten varsel i strandsonen.

Norges første fengselsdom for ulovlig bygging i strandsonen

En mann fra Oslo-området er dømt til ubetinga fengsel for å ha bygd ulovlig i strandsonen i Halden kommune.

Ville bygge garasje

Det var tilbake i 2009 at saken starter. Oslo-mannen ville bygge en garasje og søkte Halden kommune om dette.

– Han fikk da avslag fra Halden kommune, forklarer politiadvokat Elisabeth Raastad.

– Fire år senere igangsatte han likevel sprengning, riving og bygging av en større garasje, fortsetter hun.

Nå er mannen straffet med en dom på 60 dagers fengsel. Halvparten av disse dagene er gjort ubetinget av Halden tingrett.
Første i sitt slag

Det er første gang det gis en så streng straff for ulovlig bygging og riving i strandsonen i Norge. Politiet mener dommen gir et prinsipielt signal om ulovligheter i strandsonen.

I en e-post skriver Oslo-mannens advokat, Tarjei Pedersen, at:

"Min klient har erkjent de faktiske forhold, og beklaget det som har skjedd. Han reagerer på at retten har lagt til grunn et annet faktum og hendelsesforløp enn han har redegjort for. Han opplever straffen som svært streng, men vil av personlige grunner akseptere dommen"

https://www.nrk.no/ostfold/norges-forst ... 1.12573115
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2423
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Ulovlig bygging i strandsonen på Hamarøy

UNREAD_POST BmOnline » Fre Sep 11, 2020 2:39 pm

Her er mer detaljert informasjon om ULOVLIG bygging i strandsonen.

https://bmonline.no/html/ssonen.html

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2423
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Uventet "besøk" over mitt gjerde i går kveld.

UNREAD_POST BmOnline » Tor Jun 17, 2021 9:21 am

I går kveld kom det en hvit bil kjørende nedover veien til sjøen forbi mitt hus. Kameraet mitt tok et pent bilde av bilen automatisk- da jeg har kameraovervåking, klok av skade.

På min postkasse står det skrevet Kameraovervåking oppe i krysset ved "Svanlaug huset".

Denne bilen tilhører sikkert "kjenninger" av Ø. Steffensen? Noen få minutter etterpå hører jeg tre bildører som blir slamret igjen nedenfor huset mitt. Klokka er nå 22.20, onsdag kveld. Og så kommer det to stk "snørrunger" springende opp skrenten på nedsiden av huset- og hopper over gjerdet. Nr to er på tur over, men snur da den første, sjåføren oppdager meg på Altanen. Jeg stod klar til å motta besøket med MALURT.

Han har sett oss, ropte sjåføren av full hals og bråsnudde som musa i eventyret.
Så oste de avgårde som om de skulle sett en vess mann. Ja, Bilen ble behørig fotografert.

Lensmannen på Hamarøy,- skal få snusen i hva som foregår- kanskje han våkner?
Hva hadde de i gjære på min eiendom sent om kvelden, Lensmann??

Etter at jeg sendte inn NEKTELSE til Hamarøy Kommune på videre bygging nede på TYV stykket ved sjøen- så kom rampen. Men hvor er PURKEN?

Saken er meldt til politiet.

Mvh
BmO.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2423
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Stasi- agentene i Regjeringene

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron