UTØYA, AUF og ansvaret til EP

Det AP har vært mest opptatt av, jo å innføre fandens prinsipper, les USSROMA i Norge. Jesuittparagrafen som var satt inn som en stopper i Norges Grunnlov, ble fjernet av forræderne i 1956. AP har ansvaret for ødeleggelsen av nasjonen, siden- både før og etter 2. verdenskrig.

UTØYA, AUF og ansvaret til EP

UNREAD_POST BmOnline » Fre Mai 25, 2012 12:44 pm

Et begredelig politisk etterspill

ESKIL PEDERSEN SOM JOKER: Eskil Pedersens mangel på selvkritikk får stå sin prøve. Verre er det politiske spillet rundt 22. juli, mener Dan Odfjell.

UANGRIPELIG: Eskil Pedersen er fredet og brukt som en slags "uangripelig" joker, som landets fremste representant for alt det Breivik ikke oppnådde. Slik pasifiseres kritikken mot Arbeiderpartiet, skriver Dan Odfjell. Bildet er fra retten. FOTO: HÅVARD BJELLAND

AUF-lederen flyktet. Det hadde sikkert mange gjort, men de fleste ville i ettertid holdt en lavere profil. I tillegg, båten hadde plass til langt flere ungdommer, som sto igjen på land. Dette er mye av saken. Men saken er mye større enn personen Eskil Pedersen (EP). Hans mangel på selvkritikk får stå sin prøve. Verre er det politiske spillet, som jeg kommer tilbake til.
Lederskapet
Da EP som førstemann kom seg på land fra Utøya svarte han via TV at han hadde fått en telefon om at han måtte komme seg på land. Nå har det vist seg at han ikke fikk en slik telefon, verken på Utøya eller om bord i Thorbjørn (Dagbladet 28.04). Politibetjenten han snakket med da han kontaktet nødsentralen sa at dere – implisitt dere fra Utøya – må komme dere i land. Altså, uten å beordre eller frata EP hans lederansvar.
Med medlemmer ned til 14-årsalderen kunne EP brukt sitt lederskap. Han kunne selv ha blitt igjen. Han kunne beordret båten stoppet for å kunne ta imot svømmende. Eller hindret, eller forsøkt å hindre båtføreren fra å legge fra land (eller, med sin myndighet oppmuntret båtføreren til å returnere, hvilket denne faktisk ville). Kun få minutter etter de første skuddene falt, la fergen fra land med bare ni personer om bord. Politiavhørene av disse er interessante.

Tiden vil vise at propagandaapparatet til Ap har forregnet seg

Etterpåklokskap
Til sitt forsvar påberoper EP seg «at man må jo forstå» (hans flukt) ettersom Breivik i avhør hadde sagt at han gjerne skulle tatt ham. Dette er ren etterpåklokskap. På det angjeldende tidspunkt visste man ikke engang hvem terroristen var, og hans motiver. Konklusjon: dette er et eklatant forsøk på bortforklaring, som mange politikere er eksperter på.
I Norge har vi tradisjon for å hjelpe medmennesker i nødssituasjoner. Kystmiljøenes overlevelsesevne har alltid vært forankret i den visshet, at borgerplikt (til dem som er i fare) settes foran eget liv og helse. Vår identitet som gode og ansvarlige samfunnsborgere er uløselig knyttet til slike heltedåder, både i krig og i fred. Det sitter i ryggmargen at kapteinen er den siste som forlater skuten og, som aldeles ikke forlater sitt mannskap. Dette er nær kysthistorie som ennå lever og former våre holdninger som nasjon, og som folk, i alle fall utenfor Oslogryten.
Motforestillinger forsvant
Alle har et valg og en rett til å redde seg selv, også EP. Men akkurat det er ikke problemet: Det i ettertid å tildekke, og å tillate andre å gjøre seg selv til helt, er rimelig skamfullt. Enn videre, for beleilig å avskjære å måtte si noe, synes EPs standard konsulent-type-frase fortsatt å være «jeg tror jeg har sagt nok om min historie den dagen». Men ballen er ikke helt lagt død.
Hvorfor fremkommer ikke motforestillinger fra det mektige Arbeiderpartiet? Min påstand er at sistnevnte utnytter 22. juli i et velregissert politisk spill for bl.a. bevisst å viske ut skillet mellom seg selv (som partipolitisk institusjon) og nasjonen Norge. Mens Arbeiderpartiet gjør alt for å definere terrorangrepet som et angrep på Norge, kan det like gjerne defineres som et angrep på førstnevnte mht. maktarroganse etc. Imidlertid, maktens politiske demagogiske budskap er blitt: Vi lar oss ikke knekke … Hvorvidt de mener seg selv, eller demokratiet eller nasjonen Norge, synes med vilje passe uklart.
Pedersen som symbol
I etterkant av 22. juli ønsker Arbeiderpartiet å svekke en økende misnøye i landet. EPs overlevelse er misbrukt som symbol på kontinuiteten av demokratiet og våre verdier. Alle ansvarlige borgere er nemlig takknemlige for hver eneste en som overlevde massakren. EP er fredet og brukt som en slags «uangripelig» joker, som landets fremste representant for alt det Breivik ikke oppnådde. Slik pasifiseres kritikken mot Arbeiderpartiet. Problemet er at mange nordmenn føler det som en krenkelse, med EP fremholdt som helt og stor leder. Men neppe før og aldri etter 22. juli vil EP representere våre felles idealer, vårt demokrati eller våre verdier. Dertil mangler han tillit.
Høvdingmøte?
Jeg tror tiden vil vise at propagandaapparatet til Arbeiderpartiet har forregnet seg, ved selv å promotere, og ved å la andre promotere EP. For eksempel: At sistnevnte lot seg avbilde i en Bergensavis under tittelen «Høvdingmøte» sist september, ble patetisk. Avisbildet over hele forsiden var av motstandskjemperen August Rathke side om side med EP.
Sistnevnte var på feil sted til feil tid, punktum. Rathke derimot gikk frivillig i krigen med livet som innsats. Derfor var å sette likhetstegn mellom disse to det samme som å devaluere våre virkelige helter. Men denne promoteringen synes ingen ende å ta. Nå er EP nettopp gjort til æresmedlem i Trondhjem studentforening, på linje med Gro Harlem Brundtland.

Jeg har intet personlig mot Eskil Pedersen

22. juli-regien
La det være sagt: Jeg har intet personlig mot EP. Han er sikkert som de fleste av oss et vanlig godt menneske. Jeg ønsker ham vel, men kan (les videre) av prinsipielle grunner ikke la dette ligge. Det var uheldig for ham å befinne seg på Utøya den dagen. Si gjerne at det var urettferdig. Men verden er ikke rettferdig, og tilfeldigheter gjør seg gjeldende overalt.
Landet syder nå av misbilligelse over hva jeg kaller denne voldsomme 22. juli-regien til Arbeiderpartiet. Det hevdes dertil av stadig flere at Breivik skal dømmes i rettsapparatet for sine handlinger, ikke for sine meninger. Selv ikke topp-politikere har kunnet holde seg borte fra ukonstitusjonelt å komme med visse føringer.
Medias tilbakeholdenhet
Media viser dessuten en tilbakeholdenhet som aldeles ikke tjener landet, ei heller demokratiet. I en norsk spørreundersøkelse nylig svarte 25 prosent at de mente media har medskyld, ved bl.a. ikke å publisere divergerende synspunkter. Varsomhetsplakaten misbrukes i politisk sammenheng, min påstand. Imidlertid, som alle nå med all tydelighet har kunnet observere (dvs. mht. Breivik): Når trollet kommer ut i solen, sprekker det. Mer, langt mer meningsbrytning godt hjulpet av den fjerde statsmakt, media, er derfor mye av løsningen.
Poenget er at media må fremme dialog mellom de ulike synspunkter på en nøytral, mer sannferdig måte. Ensretting av politiske synspunkter skaper helt unødig frustrasjon mht. makt, styre og stell. Menigmann må få komme til orde, ellers eksploderer det igjen, før eller senere. Ekstremisme er noe som forebygges.
Den farlige systemkritikken
Nå snakker amerikanerne om at det er noe usunt med oss nordmenn. Kanskje en slags «passiv aggresjon» bygger seg opp i landet. Ikke viser vi sinne, ikke står vi kraftfullt frem. Systemkritisk å stå frem under fullt navn i Norge (om i det hele tatt mulig) er forresten farlig. Det provoserer nemlig maktens venner, ikke demokratiets virkelige venner.
Arbeiderpartiet forvitrer dessverre nasjonens oppfatning av hva som er en god leder, for ikke å snakke om helter, noe enhver nasjon trenger. Dette er meget uheldig med tanke på den oppvoksende slekt og moral. Generelt kan det synes som en leder skal være fritatt for kritikk og ha tilgang til all slags konsulenter og til privilegier i et lukket nettverk, et nettverk med makt til å definere sannhet. Pratedyktighet synes å være viktigere enn personlig handlekraft og sunne holdninger.
For ordens skyld, jeg er like opprørt over tragedien 22. juli som de fleste gode nordmenn. Men livet må gå videre, hos oss som ellers i verden.

http://blogg.bt.no/preik/2012/05/16/et- ... 79uH1Jfv3-
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2276
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: UTØYA, AUF og ansvaret til EP

UNREAD_POST Roy Vega » Tir Aug 28, 2012 4:17 pm

Tirsdag 28. august: 6637 visninger

Siste oppdatering: 28.8. kl. 11.00:
Direkte utskrift av AUF-lederens telefonsamtale med politiets nødnummer, 112, kl. 17.27. (Del 3) Telefonsamtalen fant sted kun 8-9 minutter etter at Breivik avfyrte sine første skudd. Da er Eskil Pedersen allerede i båten, som etter alt å dømme også har lagt fra kai på dette tidspunktet. Dette betyr at Pedersen må ha vært nede i båten kun få minutter etter at Breivik gikk forbi resepsjonshuset hvor AUFs leder befant seg. Utskriften fra nødsamtalen viser at politiet ikke var kjent med hvilke type båt Pedersen befant seg i. Nødnummeret var helt spregt på dette tidspunktet, og de som betjente telefoner fattet seg i korthet.

La meg først som sist understreke at denne siden ikke er laget for å "ta" AUF-leder Eskil Pedersen (28) eller mannskapet på MS Thorbjørn forøvrig, men for å belyse en rekke ubesvarte spørsmål forbundet med båtens raske avgang fra Utøya med Pedersen og bare 7 andre passasjerer ombord, pluss kapteinen. En båt som altså kan ta 50 voksne passasjerer og som er utstyrt med minst like mange redningsvester, samt liner og redningsbøyer. MS Thorbjørn ble kjørt 2,7 kilometer avgårde nordover i Tyrfjorden og styrt på grunn ved Bråtan gård.

MS Thorbjørn kan ta 50 voksne passasjerer og det er redningsvester til minst like mange ombord, samt liner og redningsbøyer. Båten, som er pansret, er også egnet som operasjonsbåt for politiet og som redningsfartøy. Det var først senere på kvelden 22. juli at kaptein Jon Olsen returnerte for å bistå i redningsarbeidet. Hadde det vært opp til ham, ville båten vært satt inn i redningsarbeid på et langt tidligere tidspunkt.


________________________________________________________________________________


HISTORIEN OM BÅTEN "MS THORBJØRN" OG AUF-LEDER ESKIL PEDERSENS FLUKT FRA UTØYA, 22. JULI 2011.

Introduksjon

For den som er familiær med engelsk er det en grei introduksjon til det aktuelle temafeltet i denne BBC-reportasjen, der bl.a. AUF-leder Eskil Pedersen uttaler seg (50 min): BBC reportasje

YouTube: Video tatt umiddelbart etter politiets ankomst. Trykk her.

Jeg legger altså her inn en egen teknisk gjennomgang av historien om MS Thorbjørns ferd fra Utøya 22. juli 2012, i syv punkter, med dynamisk tekst: Teksten vil bli oppdatert gradvis med påfyll av stadig flere data, så langt mulig med stadig nye kildehenvisninger og også lenker under artikkelen. Der det er tvil om kilde- og faktagrunnlag vil det være presisert. Noen kilder er anonymiserte, men stort sett ville de fleste av disse kildene stå fram under fullt navn senere.

Det er slike bilder vi har sett i media av MS Thorbjørn, som normalt frakter grupper og personer til Utøya fra Utvika på landsiden ved Tyrifjorden. Båten virker liten, som en sjark, men er i virkeligheten et tidligere militært landgangsfartøy med særlig stor bæreevne som kan ta 50 voksne personer og kjøretøy. I en krisesituasjon kan en slik båt ta 70-80 ungdommer, eller mer.

MS Thorbjørn er et tidligere militært landgangsfartøy, og særlig skroget er fortsatt armert og skuddsikkert. SOm vi ser kan gavlen foran senkes langt ned mens fartøyet fortsatt er ute på vannet. Båten er med andre ord svært egnet til redningsaksjoner, og kunne - om den raskt hadde kommet på plass i farvannet utenfor Utøya - reddet mange liv. Antallet druknede er fortsatt meget uklart. En sentral fagperson som var vitne i rettsaken mot Breivik, og som uttalte seg om dette, står Arbeiderpartiet og AUF nært. Offisielt heter det at bare to ungdommer druknet. Det er grunn til å sette et spørsmålstegn ved de rent faglige kriteriene for å fastslå dette. Oduksjonsrapportene viser at flere druknet.

Hvor ofte har vi sett et slikt bilde av MS Thorbjørn? Dette er et armert fartøy, laget for landsetting av artilleri og mannskap under krig, og var i bruk til dette formålet under typebetegnelsen Land Craft L-50 i det svenske forsvaret fram til i 1980-årene. Båten kan ta 50 voksne mennesker og har mange redningsvester, liner og livbøyer ombord. En må her forutsette at MS Thorbjørn hadde forskriftsmessig antall redningsvester og livbøyer ombord.

1. TEKNISK BESKRIVELSE AV "MS THORBJØRN"

MS Thorbjørn eies av AUF og er et tidligere militært landgangsfartøy av type L-50, som er sertifisert for 50 voksne personer, og utstyrt med et stort antall redningsvester, liner og også livbøyer. Båten er hele 17 meter lang, pansret og kan motstå skudd fra håndvåpen, selv på kort hold. Kahytten på MS Thorbjørn er mer sårbar, etter ombygging, men ikke mer enn at fartøyet stadig var det klart sikreste og best egnede til å redde mennesker denne skjebnesvangre dagen, 22. juli 2011.

Skipperen Jon Olsen var selv vitne til at sin samboer gjennom mange år, ble skutt ned og drept på Utøya. Her sees han bakerst ved båren til sin samboer, Monica Bøsei, under begravelsen i Hol Kirke, 5. august 2011. Monica Bøsei har vært leder for Utøya AS siden 1991, og ble omtalt som "Mor Utøya". Hennes mann har vært driftsansvarlig på øya, og altså skipper på MS Thorbjørn 22. juli 2011.

2. FASEN FØR "MS THORBJØRN" BLE TATT FRA KAI

MS Thorbjørn forlot kai få minutter etter de første skuddene fra Breivik. Etter dette oppsettet er det ca. 4 minutter fra de første skuddene skytes mot to mennesker foran resepsjonshuset der Eskil Pedersens befant seg, til at AUF-lederen befant seg ombord i MS Thorbjørn. 8 minutter etter det første skuddet ringer Pedersen politiets nødnummer. På dette tidspunktet befinner han seg allerede ombord. (Se pkt. 3). Disse opplsyningene strider mot de offisielle versjonene, der det heter at Pedersen kom seg ombord i MS Thorbjør ca. 15 minutter etter at de første skuddene falt.

Eskil Pedersen befant seg i resepsjonshuset, i det hvite huset rett opp for kaia, da Breivik passerte på vei inn mot midten av øya. Foran dette huset var det at Breivik skjøt sine første to ofre. Eskil Pedersen løp umiddelbart etter dette i bare sokkene ned mot sjøen og inn mot kaianlegget. Han synes svært tidlig å ha vært oppsatt på å reise ut med MS Thorbjørn. Så tidlig at han knapt rakk å kommunisere med andre enn dem han hadde rundt seg i øyeblikket. Eskil Pedersen identifiseres snart som en av pådriverne når det gjelder å kjøre båten nordover i Tyrfjorden, tilsynelatende uten tanke på alle dem som nå løper rett ut i vannet og skriker inne ved land. Skrik som tydelig kunne høres ombord.

Dette er veien ned til kaia. Resepsjonsbygget ligger rett inn til høyre. Det er etter alt å dømme over denne plenen til høyre Eskil Pedersen sprang fra resepsjonsbygget. MS Thorbjørn sees her ute på vannet.

Matrosen Johannes Dalen Giske (Nevøen til Trond Giske) ble intervjuet av NRK 26. juli 2011 og forteller at "noen ropte" - "Vi må dra!" (Personlig kilde nr. 9, sier at Eskil Pedersen sa at "Vi må kaste loss!". Kilden var i umiddelbar nærhet). I det følgende skal vi identifisere hvem denne "noen" ombord på MS Thorbjørn var. Matros Dalen Giske bruker begrepet "livsveivalg", et begrep som i alle fall rent teoretisk virker noe oppstilt og planmessig valgt, preget av at noen har snakket sammen om presentasjonsformen overfor NRK og andre. Det er også påfallene hvor lite som sies om selve ferden med MS Thorbjørn, der vi underveis finner igjen denne "noen" som påvirker kaptein Olsen til ikke å dra tilbake til farvannet utenfor Utøya. Men altså forsette ferden nordover i Tyrifjorden langt bort fra Øya.

Her er NRKs intervju med matros Johannes Dalen Giske, fra 26. juli 2011.Trykk her

I dette intervjuer med NRK sier altså matrosen ombord i MS Thorbjørn at Eskil Pedersen kom løpende ned til båten sammen med sin rådgiver og noen til. Og at noen ropte "Vi må dra!"Hvem denne "noen" er skal vi klarlegge etter hvert. Det samme gjelder hvem denne "noen" var som angivelig ringte og kalte Eskil Pedersen til båten.

I et intervju som NRK sakset fra et dokumentarprogram på BBC, og sendte 16. april, går det fram at NRK tidligere ikke har lykkes til å få Eskil Pedersen med på noe intervju om det som skjedde rundt flukten med MS Thorbjørn. Pedersen fremholder her at han mener det ikke er riktig å diskutere rett og galt oppe i dette.

http://www.nrk.no/video/eskil_pedersen_ ... 2.%20juli/

Herunder vil tidspunkter og hendelsesforløp gradvis bli satt sammen til et forståelig bilde. Tidspunktet for evakuering til båten etter kl. 17.00, om hvem som var med, på den vel 2,7 kilometer lange ferden fra Utøya og mye mer. Dette gjelder også dem som båtens kaptein selv tok med seg da han løp ned til båten etter å ha blitt kalt dit av AUF-ledelsen. Kapteinen passerte et kjærestepar og tok dem med. På brygga satt en annen ung AUF'er fra sørlandet og ville hjem. Han ble med i båten.

Utøya 22. juli 2011. Avstanden mellom resepsjonshuset, der AUF-leder Eskil Pedersen befant seg, og båtkaia er kort. Det er mulig Pedersen selv så Breivik skyte ned de to første personene på Utøya, som ble liggende rett foran resepsjonsbygget der AUF-lederen befant seg. Kaianlegget med MS Thorbjørn sees til venstre på denne skissen, med hovedhuset synlig like innenfor. Det var over denne korte avstanden AUF-leder Eskil Pedersen og hans rådgiver, Bård Flaarønning beveget seg, før de tok med seg båten fra øya. På det tidspunktet da båten gikk ut- befant Breivik seg omtrent midt på øya. Det er fortsatt tvil om hvem av de to, Pedersen eller Flaarønning, som egentlig tilkalte båtkaptein Jon Olsen for å ta MS Thorbjørn bort fra øya. For så å kjøre den samme båten på grunn, 2, 7 kilometer unna. Så langt peker mye mot AUF-leder Eskil Pedersen.

Det heter blant annet i VG og NTB at Eskil Pedersen og de åtte andre i MS Thorbjørn gikk fra kai ca. kl. 17.30, altså et kvarter etter at Breivik begynte å skyte. Akkurat dette tidspunktet er ikke presist, og det arbeides nå med å klarlegge helt nøyaktig når båten gikk fra kai.

Umiddelbart etter Breiviks ankomst løp Eskil Pedersens rådgiver, Bård Flaarønning og Pedersen selv til båten. Eskil Pedersen befant seg i resepsjonshuset ikke langt fra kaianlegget da han hørte skudd, og har hevdet at han umiddelbart etterpå angivelig fikk en telefon med anmodning om å komme til kaiområdet der MS Thorbjørn lå. Dette opplyste Pedersen selv bl.a. til Dagbladet 28.4.2012. Da hadde det vært oppslag i endel norske medier om Pedersens disposisjoner og prioriteringer, i kjølvannet av en dokumentar som ble vist på BBC. Nå var AUF-lederen selv ute og viste til den panikkartede atmosfæren, da han i bare sokkene løp fra resepsjonshuset og ned til båten, etter å ha hørt tre skudd. Også i denne sekvensen av historien vil faktorenes orden bryte noe mot den 'offisielle' versjonen om hvem som initierte hva.
Pedersen selv har altså hevdet at han ble tilkalt og anmodet om å komme til båten. Matrosen ombord i MS Thorbjørn forteller imidlertid at han var ved båten og så Eskil Pedersen komme løpende sammen med sin rådgiver og noen andre. Dette er imidlertid bare ett av flere uklare momenter, da det fortsatt ikke er klart hvem som initierte flukten med den store båten. Tiden fra de første skuddene utenfor det hvite resepsjonsbygget til Eskil Pedersen var ombord i båten var kort. Det er faktisk også usikkerhet knyttet til hvem som egentlig styrte båten da den ble kjørt på grunn, 2,7 km. fra Utøya. Vitner har observert båtens ferd nordover fra land.
Pedersen selv synes hele tiden å ha en sterkere og aktiv rolle i dette enn det som til nå har kommer fram i media, og er selv ute med psykologiske forklaringer, der han skildrer regnvær, tåke og en atmosfære som kunne minne om 2. verdenskrig.
Dette sa Eskil Pedersen til Dagbladet (Se lenke under): - Den villeste konspirasjonsteorien var plutselig virkelighet. Å oppleve Utøya den dagen er en følelse jeg tror knapt noe menneske i Norge har følt noen gang, med unntak av under andre verdenskrig. Det er derfor jeg har sagt at folk skal være forsiktig med å mene noe om hvordan personer handlet der ute, sa Pedersen til Dagbladet.
Det er også uklart hva Eskil Pedersen selv faktisk så og visste før han sprang fra resepsjonshuset i bare sokkene. Utskrift av hans egen telefonsamtale til politiets nødnummer 112 viser at han visste at det var en person i politiuniform som skjøt. (Se del 3)


Fra kaiområdet ble det så ringt til skipper Jon Olsen, som er driftsansvarlig på Utøya, og som samtidig var samboer til "Mor Utøya", Monica Bøsei. Olsen fikk sin datter, Helene Bøsei Olsen, i sikkerhet før han selv ble tilkalt for å ta AUF-leder Eskil Pedersen med sitt lille følge vekk fra Utøya. Det var imidlertid Olsen som fikk med seg ytterligere to ungdommer i båten. En annen AUF-ungdom fra sørlandet, som bare og ventet ved kaia og ville hjem etter å ha hørt om terrorangrepet i Oslo, kom også med i MS Thorbjørn. Dette er en merkelig passasje, dersom skytingen inne i og rundt hovedhuset på Utøya hadde pågått ett kvarter, slik det fremgår av en nyhetsmelding fra NTB, gjengitt i VG 5. april. Det er indikasjoner på at tidspunktet for båtavgangen er mindre enn 15. min fra Breivik begynte sin skyting.Vi er nemlig nede i kun 8 minutter, dersom vi legger tidspunktet for Pedersens og ikke minst båtfører Jon Olsens nødsamtaler til grunn. Bevegelsene ned til båten, og oppstart av båten, har gått så raskt at det er ukart om det egentlig var båtens kaptein som startet opp maskinen ombord.


3. OMBORD I BÅTEN FRAM TIL STYRT GRUNNSTØTING VED BRÅTAN GÅRD.

AUF-lederen hevder bl.a i intervju med BBC og NRK at han ikke husker detaljene fra diskusjonene og konfliktene ombord. Men han vil heller ikke fortelle noe om det han eventuelt husker, om sine egne initiativ og føringer, og der ligger noe av utfordringen i et perspektiv der noen stadig forsøker å legge lokk på informasjon. Det var en ikke ubetydelig konflikt ombord i MS Thorbjørn, som en tid ble liggende å drive i skjøen utenfor Utøya mens båtens kaptein, Jon Olsen, og Eskil Pedersens kranglet om de skulle redde alle dem som lå og skrek og svømte i sjøen, etter hvert helt inn til båten.


Som også denne videoen viser, lå det mange og svømte i vannet rundt Utøya, som i tur og orden ble fisket opp småbåter som kom til. MS Thorbjørn ble liggende nærmest å drive i vannet utenfor Utøya en stund, mens det var en konflikt ombord: Kapteinen vile holde seg i området for å redde folk, mens Eskil Pedersen ville fortsette vekk fra dette farvannet, til stedet der båten altså grunnstøtte ved Bråtan gård, hele 2,7 kilometer fra sin brygge på Utøya.

En av AUF-erne som var på Utøya har sagt dette, ordrett i politiavhør: «...ble han oppmerksom på MS «Thorbjørn» som drev med strømmen mellom Utøya og fastlandet. Det så ut som den kjørte uten motorkraft. Den drev langs land på landsiden, svært sakte».

I Nettavisen kan vi 9. mars 2012 lese følgende:

I denne perioden svømte folk ved MS «Thorbjørn» uten å bli plukket opp. En jente forteller i politiavhør at hun og flere andre var midt i fjorden, da MS «Thorbjørn» la fra kai på Utøya.
En annen jente forteller at hun og andre svømte mot land fra Stoltenberget, og møtte ferga da de hadde kommet halvveis over fjorden.

Til slutt i denne artikkelen kan vi lese følgende:

Fulgte etter «Thorbjørn»
Et vitne, som fulgte tragedien fra fergekaia på landsiden, forteller hvordan ambulanser allerede var på plass og tok hånd om AUF-ere da MS «Thorbjørn» kjørte vekk fra området mellom Utøya og fastlandet.
«Den kjørte ikke rett tilbake mot kaia, men begynte å kjøre oppover, mot Hønefoss. De bestemte seg da for å kjøre etter på land for å se hvor den skulle. Båten forsvant utenfor synsvidde en periode. Vitnet og de andre fortsatte å kjøre og traff etter kort tid på en oppsamling av ambulanser. Her så de også mange fra Utøya som hadde svømt over. De stoppet for å hjelpe til», står det i politirapporten.
Ferga ble satt inn i redningsarbeidet etter at politiet kom til Utøya og Breivik var pågrepet.
(Sitat slutt)


Vi kan i prinsippet og i utgangspunktet ikke uten videre laste dem som impulsivt grep denne anledningen til å ta ferja sammen med sine nærmeste og sine venner, men vi kan så avgjort problematisere det videre forløpet og konteksten, stadig i lyset av nominelle og reelle ansvarsforhold - i det MS Thorbjørn ble kjørt såvidt langt vekk fra ungdom i stor nød og styrt på grunn, på et tidspunkt da det måtte være opplagt for alle ombord at denne båten var ett av de viktigste redskapene som var tilgjengelig for å redde liv, nettopp denne svært avgjørende fasen. Det foreligger pålitelige kilder som bekrefter at de som lå på dekket ombord på MS Thorbjørn sammen med Eskil Pedersen tydelig kunne høre skrikene fra Utøya. (Sikker kilde, nr. 9, NN. Identitet bekjentgjøres i samråd med kilden senere). Ubekreftede meldinger går også ut på at flere sprang ned mot båten og ville være med, for så å kaste seg i vannnet og svømme etter båten. Det understrekes her at dette er ubekreftet informasjon.

Utskrift av Eskil Pedersens nødsamtale til politiet, fra MS Thorbjørn, oppstart kl. 17.27. (kun 8-9 minutter etter at Breivik åpnet de første skuddene etter ankomst).

112: - Politiets nødtelefon
EP: - Dette er Eskil Pedersen. Leder av AUF. Eh... Utøya.
112: - Ja
EP: - AUFs sommerleir er under angrep av en mann som skyter med våpen.
112: - Ja, fullstendig klar over det. Han er utkledd i politiuniform?
EP: - Heh, ja, han er i politiuniform?
112: - Ja, er han der? Han bærer et automatvåpen. Kan dere komme dere i sikkerhet?
EP: - Ja, vi er i en båt, eh, nå, men vi er bare noen få, det er mange hundre på øya.
112: - Ja, jeg er fullstendig klar over det. Dere må komme dere i sikkerhet.
EP: - Vi må komme oss i sikkerhet, sier politiet.
112: - Ja, dere må komme dere i sikkerhet.
EP: - Men sender dere mennesker?
112: - Vi sender mennesker. Vi har mennesker på vei.
EP: - De har mennesker på vei.
112: - Ja
EP: - De har sagt de har mennesker på vei, de er klar over det.
112: - Ja, vi er klar over det, takk. Hei.

Nødsamtalen fra Eskil Pedersen viser at politiet ikke var på den rene med hvilken båt Pedersen og hans venner faktisk befant seg i. Det at politiet bad Pedersen og dem ombord om å "komme seg i sikkerhet", fritar imidlertid ikke Pedersen og båtens kaptein Jon Olsen for alt ansvar forbundet med den videre flukten, til en styrt grunnstøting hele 2,7 kilometer vekk fra Utøya. Dette også vurdert opp mot straffelovens prgr. 242, om å etterlate mennesker i nød. (I dette tilfellet kanskje spesielt i fjorden utenfor Utøya.
______________________________________

Et uhyre sentralt spørsmål er og blir om kaptein Jon Olsen og de øvrige om bord, blant annet AUF-leder Eskil Pedersen, gjorde det som var riktig da MS Thorbjørn kjørte såvidt langt bort fra Utøya.Dette sa skipperen ombord, Jon Olsen, om dette i Oslo Tingrett:

- Vi kjører mot landsiden og jeg tenker på at det er blitt sagt at det skulle komme to til fra PST. Jeg vet ikke om det var Breivik eller hvem det er som sa det. Så tenker jeg at vi kan ikke kjøre dit da. Så er jeg veldig redd, og jeg tenker at vi ikke kan kjøre mot Utøya der det er åpent og man ser rett inn på båten. Vi kjørte oppover og nordover, og da ringte jeg igjen. Da kom jeg til politiet og gjentok at de måtte ringe meg, sa Olsen i sin vitneforklaring på torsdag

Det er noe stivt over Jon Olsens forklaring, i det han ikke har fortalt om konflikten som kom ombord, etter hvert som båten dro nordover i Tyrifjorden. Det foreligger flere detaljer om de faktiske begivenheten ombord, som kommer etter hvert som informasjon er dobbeltsjekket, så langt mulig.

Det er ved flere anledninger hevdet at de som var ombord hadde panikk. Som denne gjennomgangen viser er det grunn til å problematisere graden av panikk etter hvert som båten gikk nordover i Tyrifjorden. Ordrett sitat fra politiavhør av Jon Olsen, i det han er inne i en passasje om han var redd da han var ombord i båten: «båten har tykke stålplater i skorget, det er en gammel militærbåt»
Der er heller ikke så mye ved AUF-leder Eskil Pedersens disposisjoner som vitner om panikk, men kanskje snarere et ønske om å redde seg selv.


En panikkslagen lokalleder i AUF på Utøya skal ha sendt SMS-melding til Eskil Pedersen og bedt om råd. Han fikk snart melding tilbake om å legge på svøm.

Kaptein Jon Olsen ville altså returnere til farvannet utenfor Utøya for å redde flere mennesker, men AUF-lederen var etter alt å dømme blant dem som så helt annerledes på dette. Det var uenighet og konflikt ombord, og det som her skjedde er forsøkt dysset ned. Båtens kaptein Jon Olsen fikk snart flere telefonoppringninger fra fortvilte ungdommer mens Breivik systematisk skjøt ned og drepte sine unge ofre på øya.

Som videoen viser innledningsvis i vår historie, la flere titalls ungdommer på svøm fra Utøya, i Tyrifjorden og ble plukket opp av lokale campingturister fra Utvika på landsiden og fra andre fastboende i området. Det tidligere militær landgangsfartøyet MS Thobjørn, med svært mange redningsvester, liner og også redningsbøyer var eneste reelle mulighet til å komme seg i sikkerhet. AUF-medlem Bjørn Ihler sier dette om Eskil Pedersens raske flukt fra øya:
- Det er lett å si at det er det folk ville gjort, at de fleste ville flyktet fra stedet. Men dette var lederen for gruppa på øya. Det er som om kapteinen forlater skuta, sier Ihler.

At Eskil Pedersen tok den anledningen som bød seg, impulsivt for å redde eget liv er ikke en hovedsak her, men at båten skulle kjøres 2,7 kilometer bort og styres på grunn, åpner for langt flere spørsmål enn svar. Og en god del av svarene skal komme på plass her, om bildet ikke blir helt komplett.

Opplysningene om at kaptein Jon Olsen ombord på MS Thorbjørn fikk telefoner om å hjelpe ungdommer på Utøya bekreftes i flere meldinger, også i følge en melding fra NTB, gjengitt på VG Nett 5. april, 2012. Tre timer etter at NTB og VG Nett presenterte denne nyhetsmeldingen kom det en sletting av siste del i den opprinnelige saksfremstillingen. Kl. 23.59, var nyhetsoppslaget endret, slik at et kritisk sitat fra Adrian Pracons bok om Utøya-tragedien ble tatt bort. Det vises nå til at Pracon "aldri" har uttalt seg kritisk om MS Thobjørn.

Eskil Pedersen uttaler dette i følge NTB/VG Nett, 5. april 2012 (Se lenke under):
Pedersen sier han ikke husker hvem som tok beslutningen om at de ikke skulle snu.


Det er i april 2012, etter et intervju med Eskil Pedersen på BBC, at en kan registrere at det kommer ytre påtrykk mot media som skriver om flukten med MS Thorbjørn. Senere kommer det flere eksempler. Det er nå tydelig at historien rundt MS Thorbjørn blir betraktet som sensitiv i AUF og Arbeiderpartiet. En forsøker å legge lokk på den alvorlige konflikten som utspant seg ombord. Dette foreligger det altså flere eksempler på som vi kommer tilbake til.

Dette er en grovskisse som viser hvor MS Thorbjørn ble styrt nordover fra Utøya, og til grunnstøting på odden ved Bråtan gård, 2,7 km borte.


Politiets spesialenhet Delta på vei i overlastet gummibåt som stanset kort etter at dette bildet ble tatt. Hadde MS Thorbjørn vært tilgjengelig kunne politiet vært på plass på Utøya ca. kl. 18.00, og historien om Breivk ville vært en annen. Mange flere kunne vært reddet.


Her strandet MS Thorbjørn, ved Bråtan gård. Hvorfor båten ble styrt så langt unna Utøya er fortsatt meget uklart.


Her ligger MS Thorbjørn, kjørt på grunn. Det måtte traktor til for å få båten løs, og ytterligere tid gikk tapt. Det er fortsatt en stor gåte hvorfor båten ble kjørt helt til Bråtan gård, og det er ingen tvil om at man nå gjør nesten alt for å hindre detaljer i å slippe ut. Legg merke til politets spesialenhet, som passerer på vei sørover til Utøya, og som her har lånt en privatbåt etter at deres egen overfylte gummibåt stanset. Historien ville vært en annen om MS Thorbjørn hadde vært tilgjengelig nærmere Utøya. Det var først etter at Breivik var pågrepet at Jon Olsen kom tilbake med båten og og deltok i redningsarbeidet. (Foto: Privat).

22. julikommisjonen dårlig på politioperativ kunnskap?

Rent operativt og teknisk spriker anførslene fra 22. julikommisjonen, ledet av Alexandra Bech Gjørv, og Olav Sønderland (Tidligere politimester i Rogaland) som på sin side ledet politiets egenevaluering av innsatsen ved Utøya. I den grad det spriker, slik Aftenposten også har påpekt, synes dette først og fremst å ligge i at 22. julikommisjonen ikke er helt på høyden når det gjelder kunnskaper om den nødvendige teknisk-operative tilretteleggingen foran denne type alvorlige og til dels ekstreme antiterror-oppdrag. Også her er ressursknapphet en del av bildet, foran et landskap der flere hundre ungdommer løper på kryss og tvers i mulige skuddfelt og aksjonsområder.

22. julikommisjonen skriver dette om MS Thorbjørn:
«Dersom MS Thorbjørn hadde blitt sikret som ressurs i denne tidlige fasen, kunne politiet dirigert den til Utøya brygge landsiden da dette ble besluttet som oppmøtested. I så fall hadde P-30 hatt mulighet til å ta seg direkte over til Utøya da de ankom til oppmøtestedet kl. 17.52. Politiet kunne da vært på øya cirka kl. 18.00», skriver kommisjonen.

Det springende punktet i denne fremstillingen, som forøvrig mangler politiets egen versjon, er informasjon om hva som faktisk ble sagt på nødtelefonen fra Eskil Pedersen og tre minutter senere fra kaptein Jon Olsen ombord. For vedkommende politioperatør var det følgelig relevant å be personellet ombord å først komme seg i sikkerhet. Det er imidlertid på det rene at det ikke var politiet som påvirker den lange ferden bort fra Utøya. Her skal vi komme tilbake til flere detaljer senere.

Politiets egen granskning av hva som skjedde ved Utøya strider mot 22. julikommisjonens slutning: Sønderland-utvalget konkluderer nemlig med at det var riktig beslutning og avvente situasjonen ved Sørvika:
«Etter utvalgets vurdering har politiet utført sin tjenesteplikt så raskt som situasjonen og omstendighetene for øvrig (informasjon i sanntid) ga rom for. Tjenestehandlingene anses å være i overensstemmelse med prosedyrene for øyeblikkelig aksjon, og i henhold til politiets hjelpeplikt og de særlige veiledninger for «skyting pågår». »

Skyting pågår-instruksen i poltiet sier følgende:
«Ved melding om at skyting pågår i tett beferdet område (innendørs eller utendørs) skal politiet gjøre alt for å stoppe gjerningspersonen så raskt som mulig, slik at uskyldig tredjepart blir minst mulig skadelidende»

Dersom det befinner seg mye folk samlet i områder hvor en væpnet gjerningsmann skyter rundt seg, må operasjonen gjennomføres slik at ikke utenforstående blir drept eller skadet. Videre må det klarlegges så langt mulig om det er en eller flere ugjerningsmenn i det aktuelle målområdet. Feil informasjon kan koste mange menneskeliv.

Dette er et sensitivt element, da en vanskelig kan fortelle hvorfor og hvordan politiets spesialenhet avventer i et oppmarsjområde mens den aktuelle situasjonen blir kartlagt, uten samtidig å røpe metodene knyttet til anti-terroroperasjoner. Men det dreier seg bl.a om identifisering av personell og rask kartlegging av hva som faktisk foregår, kort sagt grunnleggende etterretningsdata før antiterrorstyrken slår til. I dette tilfellet dreide det seg bl.a. om å få kartlagt og eventuelt avkreftet tidligere meldinger om at det var mer enn en person i aksjon med våpen på Utøya. Akkurat dette momentet var langt på vei avgjørende for politiets egen aksjonsplan, samtidig som båtproblemet kom inn som et ekstra moment.

Dette skriver 22. julikommisjonen videre:
«Kommisjonen mener at patruljen ut fra den selvstendige handleplikten og retningslinjene omtalt over skulle forsøkt å skaffe seg båt for å gå til øyeblikkelig aksjon selv».

Slik rutinene er kommer det ingen "øyeblikkelig aksjon" dersom det ikke samtidig er rimelig sikkerhet for at uskyldige liv ikke går tapt. I motsatt fall kan mye ende i blodbad. Det kartlegges bl.a. hvilke skytevåpen og andre tekniske innretninger som eksplosiver gjerningsmannen eller gjerningsmennene har med seg. Kort sagt hvilke kapasiteter man står overfor. Igjen: Her ligger det følsomt materiale knyttet til politiets arbeidsmetoder for karlegging av terrorhandlinger, der bl.a. metoder for teknisk etterretningsarbeid i terreng er en del av opplegget. Ingen i politiet vil naturlig nok røpe noe om slikt arbeid, som ofte er helt avgjørende for gjennomføringen og ikke minst resultatet i en operasjon.

Når dette er nevnt, det er egentlig ikke store avvik mellom Sønderlands evalueringsrapport og 22. julikommisjonens rapport.

Etterforskningen har imidlertid kartlagt at rundt 20 personer ble drept de siste 15 minuttene før Breivik ble pågrepet, to minutter etter at beredskapstroppen ankom Utøya, kl. 18.27. Her er det med andre ord snakk om at mange liv kunne vært spart.

I Sønderland-rapporten heter det imidlertid at politiet i Nordre Buskerud trodde det var flere gjerningspersoner på Utøya, basert på ulike meldinger som hadde kommet inn.

«Den endelige situasjonsforståelsen var at det kunne være tre–fem gjerningspersoner på Utøya, og at det kunne være plassert IED (improvisert sprenglegeme eller ladning) i skogen. Informasjonen fikk de fra egen ledelse. Informasjonen om flere gjerningspersoner og sprenglegemer kom fra innringere som selv befant seg på Utøya eller var pårørende.»

22.juli-kommisjonen har gjennomgått lydloggene fra både sambandet og innringere på politiets nødnummer, og har ikke funnet noen holdepunkter for at det medfører riktighet at politiet ble varslet om flere gjerningsmenn.
«Nødmeldingene som kom inn til operasjonssentralene NBPD og SBPD før pågripelsen, inneholdt ikke opplysninger om flere gjerningsmenn Kommunikasjonen på NBPDs samband i samme tidsrom etterlater et entydig situasjonsbilde av en gjerningsperson og hvor mulige eksplosiver ikke inngår», skriver kommisjonen.

Dette spriket i etterretningsinformasjon kan trolig tilskrives at alle kanalene for innhenting av informasjon ikke automatisk går inn i noen lydlogg. Det dreide seg om informasjon som etter alt å dømme kom fra tjenestemenn som på sin egen mobiltelefon mottok en rekke operative informasjoner.

Spriket mellom politiets versjon og 22. julikommisjonens fremstilling kommer vi tilbake til. Jeg skriver stadig "vi" da det etter hvert er flere, et helt team, som deltar på resarch i denne saken.
_________________________________________________________________________________Hva bestod uenigheten i, og hvilke konsekvenser fikk den a) for de avgjørelser som ble tatt underveis, b) for MS Thorbjørns kaptein, c) for AUFs kommunikasjonsrådgiver og Eskil Pedersens rådgiver som var med, d) for AUF-leder Eskil Pedersen? Hva med de unge AUF'erne som også var med i båten. To av disse var ingen hvem som helst, men det vil ikke være riktig å gjøre noe stort poeng ut av det her.
Kapteinen ombord i båten insisterte på et tidspunkt å reise tilbake til Utøya, men slik ble det ikke. Heller ikke hans (kapteinens) plan om å hente våpen på et nærmere angitt sted ble etterfulgt. Kapteinen ble senere stående igjen ved siden av den grunnstøtte båten, sammen med sin matros.

I følge NRK 26.7. 2011 deltok hele 37 småbåter, de fleste sivile, i redningsarbeidet etter Utøya-massakren.
Her er lenken til interbjuet med matrosen ombord på Thorbjørn.

http://m.nrk.no/m/artikkel.jsp?art_id=17726785

La oss se på detaljene i dette, som kommer etter hvert. (Data kommer fortløpende her).

4. KILDEOPPSETT OG ANALYSE AV INTERVJU, KOMMENTARER OG OPPLYSNINGER FRA RETTSAKEN PÅ DE FELT SOM BERERØRER DETTE EMNET.


5. OPPLYSNINGER FRA KILDER SOM STOD BEGIVENHETENE NÆRMEST.

6. EKSEMPLER PÅ Å LEGGE MUNNKURV PÅ JOURNALISTER OG REDAKTØRER.

7. LØSE TRÅDER SOM DET ARBEIDES VIDERE MED.

________________________________________________________________________________

Her skal vi ikke trekke den slutning at AUF-leder Eskil Pedersen bør straffeforfølges. Saken med MS Thorbjørn har likevel et juridisk aspekt, ut fra eksisterende lovverk.

Dette sier Straffelovens prgr. 242:

§ 242.
Den, som hensætter en anden i hjælpeløs Tilstand eller medvirker hertil, straffes med Fængsel indtil 3 Aar.
Paa samme Maade straffes den, som retsstridig forlader i hjælpeløs Tilstand nogen, som staar under hans Varetægt, eller som han pligter at ledsage, befordre, modtage eller paa anden Maade drage Omsorg for, eller lader nogen saadan Person forblive i hjælpeløs Tilstand, saavelsom den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil.
Har Forbrydelsen havt Døden eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred tilfølge, straffes den skyldige med Fængsel indtil 6 Aar.
Offentlig paatale finner ikke Sted uden fornærmedes Begjæring, medmindre Forbrydelsen har Døden tilfølge, eller almene Hensyn kræver Paatale.
_________________________________________________________________________________

Dette er viktig: Som leser av dette kan du selv bidra med informasjon og kommentarer. Send gjerne info. på email til meg på denne adressen: roynorvega@gmail.com

MS Thorbjørn er et tidligere marinefartøy, et landgangsfartøy av type L-50, er over 17 meter lang, og kan ta 50 voksne personer, eller opp til 80 ungdommer. Kanskje mer, i en krisesituasjon. Båten er pansret, og til tross for utbedringer av kahytten er den forholdsvis sikker mot direkte beskytning om mannskapet ombord legger seg ned.


__________________________________________________________Lenker som har relevans i forhold til historien om MS Thorbjørn og AUF-leder Eskil Pedersen:

Video (You Tube, HD) som bl.a. viser at flere ungdommer som lå og svømte i Tyrifjorden ble plukket opp av folk i småbåter som kom til:Her SER dere TYDELIG at en krokrygget liten mann IKKE er ABB. I en annen kjeldress ala Falken og snauskallet. Her er BILDET som avslører at det IKKE er ABB som skyter ungdommer i vannkanten. Så har dere han til venstre, heller ikke ABB. Altså 3 skyttere.

ABB.jpg
Her ser dere ABB til høyre i bildet, mens denne karen er en eldre liten mann som dere ser er skallet med Falken kjeldress.


Journalist i den britiske avisen The Sun kritiserer norske medier indirekte. Han sier i dette intervjuet at britiske medier ville gått mye hardere inn på Eskil Pedersen for hans rolle i flukten med MS Thorbjørn:
http://www.na24.no/propaganda/article3389728.ece

Dagblad-artikkel som bl.a. har med utskrift av Eskil Pederens nødsamtale:
http://www.dagbladet.no/2012/04/28/nyhe ... /21344774/
Roy Vega
 

Utøya-pårørende vil ikke stemme Ap

UNREAD_POST Informanten » Lør Sep 08, 2012 5:09 pm

Det vil aldri bli aktuelt med noe Utøya-planer, EP eller noe mere AuF-greier på Utøya.

En sint mor reagerer sterkt på de nye planene med Utøya og Auf, og foreldrene til Utøya-ofrene kommer aldri til å stemme AP.

Utøya-pårørende vil ikke stemme Ap

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8282535


Informanten
Informanten
 

Utøya-mor ber Eskil P om å trekke seg som Auf leder

UNREAD_POST Informanten » Lør Sep 08, 2012 7:55 pm

Informanten skrev:En sint mor reagerer sterkt på de nye planene med Utøya og Auf, og foreldrene til Utøya-ofrene kommer aldri til å stemme AP.

Utøya-pårørende vil ikke stemme Ap

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8282535


Informanten


Det vil aldri bli aktuelt med noe Utøya-planer, EP eller noe mere AuF-greier på Utøya.
Trekk deg E. Pederesen, sier en mor som mistet sin sønn på Utøya.

http://www.tv2.no/nyheter/politisk/utoe ... 71610.html
Informanten
 

Re: UTØYA, AUF og ansvaret til EP

UNREAD_POST BmOnline » Tir Sep 25, 2012 10:00 am

Når jeg leser denne informasjonen om pansrede MS Thorbjørn og Utøyas ofre, så begynner jeg å synes veldig synd på alle de pårørende som mistet sine kjære- da det utvisomt synes som om de skulle bli drept. Hvordan kan en panserbåt fordufte fra Utøya, mens politiet suttet på tommelen og ventet på båt-assistanse?

Og jeg syns denne UTØYA-kommisjonen har gjort en elendig jobb, da de ALDRI tok ms thorbjørns rolle i sin munn? Om det da ikke var et av punktene som var unntatt offentlighet, jfr rikets sikkerhet? Forresten, hvilket rike? USSR?

Det lukter lang vei... her og.- Man kan nå begynne å se tegningen, hvem var ABBs oppdragsgiver på Utøya??
Nå har jeg sett flere video-opptak fra sekunder etter at bomben gikk av i Oslo sentrum. Det synes som om glass og vindu er blitt blåst ut av blokka fra innsiden.
Likeså fikk jeg se bilder fra Utøya, hvor en person overhodet ikke liknet på ABB. Det er jo et bevis på at det var flere skyttere til stede. Nå har jeg også den lydfilen som beskriver skuddene nøyaktig. Det er umulig for en mann å skyte så mange skudd, tett i tett, ja oppå hverandre. Det hevdes at det har vært 4 stykker til stede. En av dem kledde av seg "uniformen" og fulgte med båten til fastlandet, sier vitner. Flere ungdommer hadde tatt bilder med mobiltelefoner som ble beslaglagt av politiet.
Her ser dere purken leker seg i en rød gummibåt som er nærmest en synkende balje.. og det er jo utrolig at de drar den lange veien i stedet for å starte opp fra fergeleiet. Men de skulle vel ikke rekke frem så fort- viser denne videoen oss. Det er jo donald duck vi ser i aksjon, ikke et reellt politi ute i et skarpt oppdrag. Ikke til å tro..

https://www.adressa.no/nyheter/terroran ... 683067.ece
Ennu mer detaljert om Utøyamassakren.

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2276
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Oslo og UTØYA, ukjente menn

UNREAD_POST BmOnline » Fre Nov 16, 2012 2:03 pm

Til 22. juli-kommisjonen sier visepolitimesteren i Oslo at vitner fra Utøya fortalte om flere skyttere samme kveld som massakren fant sted. Hvor mange deltok i terrorangrepet på Norge? Hvem var de egentlig?

Rettssaken som omhandler terrorangrepet 22. juli offisielt er avsluttet. Anders Behring Breivik har innrømmet at han stod bak både bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya som fant sted i tidsrommet fra klokken 15.25 til klokka 18.34 den 22. juli 2011. Vitner har talt, eksperter likså, og retten har kommet fram til en enstemmig dom. Anders Behring Breivik har gjort det, og han har gjort det alene.

Men rettssaken ble avsluttet før 22. juli-kommisjonen kom med sin rapport. Og her blir alle sårene fra en av de frykteligste dager i norsk historie revet opp igjen. Kommisjonen viser at politiet sviktet fatalt på en rekke punkter. Det er en så omfattende og grundig dokumentasjon at spørsmålet henger i luften: Kan dette virkelig ha vært tilfeldig?

Her må vi skynde oss å legge til at det finnes flere teorier på hvorfor terrorisme oppstår. NRK/VG-versjonen er at terrorisme oppstår fordi personer er frustrerte på grunn av fattigdom eller er fylt opp av politisk ekstremisme. Et annet syn er at terrorisme er krig mellom nasjoner i fredstid eller utføres av de vestlige eliter som en form for kontroll over befolkningen eller en stats politikk. For å illustrere forskjellen med et konkret eksempel, drapet på John F. Kennedy i 1963. NRK/VGs versjon er at det skjedde fordi Lee Harvey Oswald, den offisielle drapsmannen, drepte den amerikanske presidenten fordi han hatet det amerikanske samfunnet. Den andre teorien er at Kennedy ble skutt fordi den amerikanske makteliten mente presidenten ønsket for stor makt og ikke lot seg kontrollere og fordi han sannsynligvis ikke ville trappe opp stridighetene i Vietnam. En etterretningsoperasjon ble rigget, hvor presidenten ble skutt av flere skyttere. Oswald var bare en syndebukk. Versjon én er soloterrorisme, versjon to er en kriminell konspirasjon.

Fører vi de to nevnte eksemplene til Norge 22.7. 2011, står vi overfor dette:

A. Anders Behring Breivik gjennomførte to terrorangrep fordi han ville slåss mot et flerkulturelt samfunn der muslimer har en betydelig innflytelse.

B. Terroren skyldtes en elite eller et land som ønsket å sette Norge på plass, etterretningstjenester sørget for det.

Befolkningen, det politiske Norge og mediene har slått seg til ro med at punkt A er det rette, også de etterlatte etter de 69 som ble drept (en druknet). Her er kort noen av argumentene for dette syn.

1. Anders Behring Breivik har erkjent at han stod bak alt.
2. Politiets etterforskning har ikke avdekket at andre var med på aksjonen.
3. Vitner på Utøya er sikre på at det var Anders Behring Breivik som skjøt.

Spesielt de to siste punktene er sterke indikasjoner. Thomas Quick-saken viser derimot at en tilståelse ikke trenger å være reell.
Så til punkt B, hva er viktige indiserer på at 22/7 ikke var en soloterrorisme, men en større aksjon med mange involverte?

1. Ukjente soldater plukket opp kabel/detonator minutter etter eksplosjonen.
2. Vitner meldte om flere skyttere, beredskapstroppen fikk informasjon om det, lydopptak viser det.
3. Nyhetsbyrået Associated Press la ut store flyfoto fra Utøya den 21.7. 2011.
4. Lanseringen av hvit al-Qaida av sikkerhetsdepartementet i USA 21.7. 2011.
5. Politiet gjorde en rekke utforklarlige feil, Forsvaret og regjering var passive.
6. Politiets løgner og selvmotsigelser.
7. NRK-bildet av gjerningsmannen på Utøya.
8. En ukjent varebil kjørte i land på Utøya klokken 16.05.
9. Vitner sa gjerningsmannen speidet ut mot fjorden og ble plukket opp av båt.
10. Anti-terror øvelse fra 18. juni til 22. juli var identisk med det som faktisk skjedde.
11. Vitnebeskrivelse av bombemann på 170 centimeter fra Midtøsten.
12. Breivik ble observert flere steder på samme tid.
13. Breiviks Facebook-profil ble endret på kvelden 22.7. 2011.
14. Brevik og myndighetenes koblinger til Mossad.

Problemet i slike saker er at de store mediene og deres eksperter underslår at punkt B, en kriminell konspirasjon eller ”falsk flagg-operasjon”, faktisk eksisterer som en mulighet og som et historisk faktum. Ytterligere et eksempel på dette er riksdagsbrannen i Tyskland i 1933. En venstreradikal, Marinus van der Lubbe, fikk skylden, og det ga nazistene under Hitler en gylden anledning til å fengsle kommunister og andre politiske motstandere. Men mange mener at det var nazistene selv som tente på riksdagsbygningen for å få en begrunnelse til å innføre en politikk som ga dem mer makt. Van der Lubbe ble stilt for retten på grunn av egen tilståelse og dømt som eneste gjerningsmann selv om det var klart at flere må ha vært med på brannstiftelsen. Han var som Lee Harvey Oswald (slik de fleste bevis tyder på) en som var forutbestemt til å få skylden, en syndebukk, en lokkedue, en ”patsy”. Lee Harvey Oswald sa det jo selv da han ble arrestert for mordet på presidenten: ”I’m just a patsy”. Det ligner på det den eneste som har blitt arrestert for Mumbai-terroren i 2008 har uttalt.

Nyhetsspeilet er et av de få steder her til lands som har presentert alternativer til at Breivik står bak alene, en rekke utenlandske eksperter er i tillegg av en helt annen oppfatning enn våre «eksperter», medier, politi og dommere.

Vi går her inn på hvert enkelt av de 14 punktene

1. Ukjente soldater ved regjeringskvartalet minutter etter at bomben gikk av
En link på Nyhetsspeilet viser til et opptak gjort av TV2s Nyhetskanalen (se videoen over) tatt i krysset Apotekergata-Grubbegata i regjeringskvartalet rett etter at bomben gikk av 22. juli. To hvite varebiler står parkert i Apotekergata med uleselige skilter. En av dem har døren åpen.

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/

Opptak jeg har gått igjennom er:
- NRK opptak fra helikopter på Utøya ca. klokka 18.25. (ca. 1,45 min)
- Opptak naboer fra Utvika ca. 17.45 til 18.30. (ca. 7 min)
- Opptak rød gummibåt på vei til Utøya. (ca 9 min)

Jeg noterer her opp det jeg fant mistenkelig, og som klart i mine ører viser at det er flere skyttere i gang.

NRK-video (ca. 18.25)
2 kraftige skudd, så fire lavere skudd rett etter hverandre. Fra ca. 16 til 20 sekunder ut i opptak. Disse fire
skuddene går igjen i video fra naboene helt på slutten.
7 skudd etter ca. 23. sekunder. De går slik: høyt, lavt, høyt, lavt, høy, lavt, lavt. Og over hverandre til tider.


Nabo-video (fra 17.34 og ulike opptak til 18.25)
Her fyres omkring 88 skudd på ca. 7 min opptak slik jeg hører det,
3 skudd rett ved hverandre, lav høy lav, ca etter 1,05 min
2 skudd, lav høy, ca 1,10 min
2 skudd, høy enda høyere, 1,18-1,21

3 skudd, høyt lavt lavt etter 1,56
2 skudd, lavt høyt, 2 min-2,0
3-5 skudd, høyt høyt lavt lavt (annerledes), høyt 2,10-02,15
4 skudd, høyt (annerledes) høyt, høyt, lavt 2,19
6 skudd, lavt, høyt høyt høy høyt lavt, 2,23-02,30
6 skudd, lavt lavt lavt høyt (annerledes), lavt, 2,43-2,48

1 skudd lavt etter 4,59, skudd høyt 05,02
3 skudd, høyt, to ganske høye, 5,22
6 skudd, høyt, høyt (litt ned), lav, lav? høyt lavt, 05.30 til 05,35
4 skudd, 2 ulike høyder: a,b,b,a, 06.24
6 skudd, lav høyt høyt høyt høyt, lav 06.48-6,59


Adressavisa-video/gummibåt (ca tid klokka 18.12-18.21)
1 skutt veldig lavt etter 7 sek, 1 skudd mørk høyt etter 9 sek, 1 skudd høyt lyst etter 11 sek, 1 skudd etter 13 sek lavt
1 skutt etter 17 sek, høyt

1 skudd, etter 3,58 min høyt - 3 skutt 3,59 veldig dype lave
5 skudd 04,01? dype veldig lave
2 skudd 04,06, høyt lav
3 skudd 04,55, høyt lav lav (lavfrekvent)
6 skudd? 5,30-5,31, lave ulike, høyt 05,39
7 ulike skudd 06,46, høye, parallelle, lave
1 skudd 08,54, høyt, 09,01 skudd? lavt så høyt

Dette kan dere i pressen sjekke ut med dyktige akustiske eksperter som sagt.

Dette viser i mine ører at vi står overfor noe helt annet enn det vi har fått høre fra PST og politiet.

Det er flere skyttere.

PST kan være lurt av noen utenfor landets grenser, av avansert terrorgrupper eller etterretningsorgansasjoner.

Trodde PST at det skulle være en øvelse, så ble den virkelig?

Er ABB en klassisk lokkefugl for å dekke over profesjonelle skyttere slik som i drapet på Robert Kennedy?
Er han faktisk psykotisk og ble kjørt inn mot slutten da de andre var ferdig? Det er uansett ingen vanskeligheter
med å kjøre vekk andre skyttere. Det var en masse kaos omkring 18.34 til 19.00 den 22. juli på Utøya.

Det er å håpe at pressen vil avdekke den egentlige sammenhengen? De er de siste som ønsker å avsløre agenda S.

http://www.youtube.com/watch?v=N9CAIrm8ekw

http://www.vgtv.no/#!id=43037

http://www.adressa.no/nyheter/terrorang ... 683067.ece

http://www.youtube.com/watch?v=Z0fdp1V6 ... re=related
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2276
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: UTØYA, AUF og ansvaret til EP

UNREAD_POST Skipper » Tir Des 11, 2012 8:41 pm

Det er liten tvil om at det som skjedde den 22/7 i Oslo og det som skjedde 11/9 i New York er nært beslektet. Jeg har aldri trodd på den offisielle forklaringen på 911, for det er løgn fra begynellse til slutt.. Og når en begynner og analyserer det som skjedde den 22/7, da ser jeg akkurat de samme løgnerne som prøver å innbille oss eventyr. Saken er den at ABB var aldeles ikke alene om denne nedslaktingen på Utøya og bombeattentatet i Oslo. Han hadde mange medhjelpere, for det er 100% umulig å klare dette oppdraget så helt etter boka av bare en mann.
Jeg har forlengst oppdaget den samme løgna og bedraget og tilsløringen av 22/7 som 11/9. Vi lever uten tvil i en farlig verden, styrt av Illuminati sine folk, bilderbergerne og ikke minst våre egne lakeier, disse frimurerne som gjerne selger ut landet sitt for småpenger, og fyller det med fremmede som kommer til å bli vår bane til slutt, eller at dette sinnsyke eksperimentet vil ende i kaos, borgerkrig og blodbad. Når de med åpne øyner skifter ut den norske befolkning mot arabere, afrikanere og ikke minst disse livsfarlige muslimene, ja da har vi lagt løkka om egen nakke. :x :evil: :oops: :arrow: :mrgreen:
Skipper
 
Innlegg: 4
Registrert: Tir Des 29, 2009 9:42 am
Norsk er best: 0

Re: UTØYA, AUF og ansvaret til EP

UNREAD_POST Skipper » Søn Des 16, 2012 11:46 am

Jeg haaper at Eskil Pedersen en dag maa staa til rette for feigheta si den 22.7.11.
Men han stiller jo i akkurat samme divisjon som de politikerne vi hadde i 1940, og som hadde
samarbeidet med Adolf Hitler for at de skulle angripe Norge. Jeg ser de samme parareller mellom
disse svikerne som stakk av i 1940 og lot 15000 tyskerne ta kontroll med Norge naar vi sjol hadde 500.000
soldater som kunne blitt satt inn for aa kaste ut tyskerne.', men som IKKE ble mobilisert.
Men ogsaa den dagen var det kaos og ingenting fungerte slik det skulle, presis slik
det gjprde den dagen Behring Breivik slo til.
Vi har blitt lurt foer, men vi lar oss ikke lure saa lett denne gangen av disse svikerne som styrer Norge! La det vaere helt klart!

Dersom det var noen som burde vaert skutt i 1945, saa var det ikke Quisling, men hele den pampegjengen
som lot nordmenn i stikken den 9.april 1940, og som sjol satt i Londom og drakk brennvin der borte i London under hele den
lange krigsperioden.
Og hvorfor provde disse svikerne aa stille Kommandant Obers Birger Eriksen for krigsrett mange aar etter krigen_
Jo det var selvfoelgelig for at han hadde senket BLUCHER, uten aa ha faatt tillatelse fra forsvarsministeren som
ogsaa var en tysker vennlig foraeder. Fy f...., jeg spyr!
Skipper
 
Innlegg: 4
Registrert: Tir Des 29, 2009 9:42 am
Norsk er best: 0

Re: UTØYA, AUF og ansvaret til EP

UNREAD_POST BmOnline » Tor Feb 07, 2013 9:33 am

Norulv Øvrebotten:

Hvem fikk koffertene på landsiden, Eskil?

Ikke snakk om noe annet og slett ikke om moral. Forklar heller hvem som tok mot de tre koffertene som du leverte fra deg etter å ha kjørt ferjen "Thorbjørn" på grunn der hvor du ble bedt om det: På avtalt sted hele 2,7 kilometer fra Utøya. Med den følge at politiaksjonen også ble sabotert. Med langt flere døde til følge.

http://nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.8329830
– Den lave arbeidsmoralen er en myt
nrk.no
AUF-leder Eskil Pedersen reagerer på mangemilliardær Olav Thon sine uttalelser om at nordmenn har dårlig arbeidsmoral.

Kommentar BmO:
Jeg er helt enig med Thon, det er bunnen i bøtta, når det kommer til arbeidsmoral, les øientjenere.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2276
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: UTØYA, AUF og ansvaret til EP

UNREAD_POST BmOnline » Tir Mar 12, 2013 2:57 pm

Her er info om de soldatene som ble vist på Tv2`s bilder før støvet hadde lagt seg:

REPORTASJE: Glassplinter overalt. Sjokkerte mennesker. Blodige sår. Raserte bygninger. Grått støvhav. Totalt kaos. Men de røde beretene lyste opp.

Klikk her for å lese saken i pdf-utgaven av Soldatnytts septembernummer.

Klokka nærmet seg halv fire fredag ettermiddag 22. juli. Emil Lehne, Nicklas Rød og Thomas Møller var på vei til Perminalen for å spise middag. Tjenestedagen var over. Knapt fire uker hadde gått siden de var ferdig med seks måneders opplæring på Sessvollmoen og ble sendt til nytt tjenestested på Akershus festning. Den røde bereten, fløytesnoren om venstre skulder og M-en og P-en på høyrearmen forteller at de er militærpoliti. De gikk ut gjennom Sortieporten fra festningsområdet, da de hørte et smell. Det første som slo Emil Lehne, var sprengningsarbeidet like ved. Eller det kunne vært en av kanonene på festningen. Men han og de to andre syntes det var rart at de ikke hadde fått beskjed i så fall. De gikk forbi Cafè Skansen på Christiania Torg. Middagen var rett om hjørnet. De kjente øynene begynte å svi. De så dokumenter sveve i lufta. De kjente en rar lukt, kruttlukt. Folk henvendte seg til dem, i og med at de gikk i uniformer, spurte hva som skjedde. En mann fra Forsvarsdepartementet kom løpende med et førstehjelpskrin i hånda.

– Han sa han hadde fått melding om en bilbome, så da hang vi oss på ham, sier Nicklas Rød.


http://soldaten.no/articles/view/239/0
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2276
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Neste

Gå til Arbeiderpartiet

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron