Tid for å si farvel til gamle Norge og skape et nytt

Mange av påleggene som kommer til kommunene fra sentralt hold er pga den ulovlige innførte EØS-avtalen. EU-direktiver er i strid med Norges Grunnlov da det er nordmenn som skal lage lover for Norge. Det er et svik og et forræderi imot nasjonen og folket vi er vitne til skjer. Nå må det en riksrettssak til mot svikerne på stortinget og i Regjeringen. http://bmonline.no/html/wetland.html
Forumregler
Merk dere at rikspolitikerne vil ha vekk kommuner.
Her kan dere lese årsaken til hvorfor de vil fjerne kommunene:
http://grunnlovens-vektere.com/html/sammen.html

Tid for å si farvel til gamle Norge og skape et nytt

UNREAD_POST Norulv Øvrebotten » Tir Sep 08, 2015 2:32 pm

Norulv Øvrebotten
6. september kl. 17:30

Tid for å si farvel til gamle Norge og skape et nytt

Fantes det noe vedtak i regjeringen da norske F-16 fly begynte å bombe Libya i 2011?
Nei.

Fantes det noe vedtak i Stortinget? Nei.
Fantes det noe vedtak i FN som ga grunnlag for det som ble gjort? Nei.


Fantes det noe vedtak i NATO da bombingen begynte? Nei.


Kan du si at NATO sto bak angrepet på Libya, når ikke hele NATO var med på det? Nei. Det er en løgn, det også.

Dessuten var ikke noen deler av NATOs kommandostruktur inne i bildet før det var gått en uke. Her ble det hele tiden hevdet en konklusjon for å bevise forutsetningen. Noe som også går igjen i skitne bedragoperasjoner.

Intet formelt grunnlag var på plass. For å føre krig. Alt var dessuten basert på løgn og bedrag. Absolutt alt. Ved nærmere undersøkelser.

Ingen nordmenn kan drepe andre mennesker som det passer dem uten å bli stilt strafferettslig ansvarlig. Når ble det mulig?

Denne politikeren i Høyre, Ine Marie Eriksen Søreide, ledet Stortingets utenriks- og forsvarskomite i 2011, og har nå vanstyrt Forsvaret noen år.

Hun er tross flyktningbølge og et helvete for alle mennesker som lever i evig stammekrig i Libya, nå i 2015 stolt over hva Norge gjorde da Libya ble bombet. Du leste riktig. Hun synes det var bra gjort. Hun er stolt over å være krigsforbryter. Så langt er forfallet kommet.

Ine Marie Eriksen Søreide er og blir en simpel krigsforbryter. Det samme er mange andre av de fremste politikerne våre. Med Jens Stoltenberg og Erna Solberg i spissen. Massemordere skal ikke være på frifot.

Hvordan kan Norge straffe mennesker som skyter barn og ungdommer på Utøya, når ikke mennesker som har fått stor offentlig tillit og misbrukt den på det groveste, og som har gjort seg skyld i massedrap i Libya som er mange ganger større enn det som de også har vært med på i Norge, ikke blir straffet og sperret inne?

Det finnes ingen logisk grunn til forskjellsbehandling. Kan de fremste politikere drepe lettsindig og uten følger, kan hvem som helst gjøre det samme i Norge. Da er det fritt fram for å drepe. Uten straff.

Det finnes ingen unnskyldning for at vi ikke straffer strengt politikere som både medvirket til massedrap i Libya og i Norge samme året, og som etterpå har bedratt innbyggerne etter noter.

Det hører ikke noe sted hjemme å tro at du kan drepe mennesker etter eget godtbefinnende. Det hører intet sted hjemme at såvel regjering som storting lurer egen befolkning trill rundt for indirekte å styrke eget maktgrunnlag. Ved hjelp av drap og bedrag.

At Hillary Clinton og Barack Ombama er i samme lave kategori, skaper ikke noe sant grunnlag for drap for norske statsborgere, samme om de er statsministere, statsråder eller stortingsrepresentanter. Det er en fundamental tankefeil.

Lav intelligens er heller ikke noe grunnlag for fritak for straff. At mange har vært sammen om det, gjør bare alt verre, ikke mer respektabelt og lovlig.

Alle som ser de grusomme bildene fra Middelhavet av flyktninger som drukner etter å ha måttet rømme det sønderbombede Libya, må føle harme over norske politikere, som etter å ha bombet folk fra hus og hjem og ut på sjøen, prøver å høste politiske gevinster ved å innynde seg som venner og samaritanere med de arme flyktningene foran et valg.

Folk som kommer og bomber deg, er ikke venner. De er fiender. Dødelige sådanne.

De er også fiender av alt som Norge skal stå for. Derfor må det tas et oppgjør med dem. For å si fra at mordere ikke får gå fritt i landet.

Hvem tror disse norske politikerne på riksplan at de er? De er jo ikke i stand til å styre eget land en gang, men må ha Russland som stor onkel i skyggene for at det skal gå overhodet. Det er sannheten.

De har til overmål for å beholde makten vært med på å skyte egne barn og ungdommer i et godt rigget og smart kommunistisk narrespill, der målet ble oppnådd indirekte gjennom kombinasjonen terror og bedrag.

Bare forakt er hva de fortjener. De er simple kriminelle. Intet annet.

Hvor er den fjerde statsmakt? Pål Steigan har nå stor trafikk på nettstedet sitt. For den gamle maoisten Steigan gjør jobben som pressen skulle ha gjort. Han bedriver samfunnskritikk.

Dette er ikke politikerne våre vant til, men hva sier folket? Det elsker det. For befolkningen i Norge er for lengst lei av alle tullingene som agerer politikere i Norge.

"De kan ikke brukes til annet enn lineagn," som en bekjent vestlending sa det.

La oss få dem dømte for forbrytelsene hjemme og ute, og for flyktningkatastrofen som de har skapt i Europa, og få inn mennesker med mer respekt for andres liv, og som ikke trenger fordekt hjelp fra Russland for å holde oppe et tvers gjennom korrumpert og doblet system av familier, slekt og venner i Oslo som despoten Josef Stalin grunnla.

Det er på høy tid med en ny vind over landet. Som fører til et klart brudd med makten som ble stjålet og grunnlagt i et statskupp i regi av Stalins hemmelige tjenester med virkning fra 10. januar 1940.

Det er på tide å si farvel til det gamle Norge og skape det nye Norge.

Kommentar BmO:
Ja, Norulv, det er hårreisende mange mennesker som er lurt trill rundt, og det av NRK og Tv2 og storavisene i dette meget korrupte og fortapte landet. Skrekk og gru venter disse.
Og for tiden pågår det hemmelige forhandlinger om å sette disse til ansvar. PÅ stortinget.
Norulv Øvrebotten
 

Re: Tid for å si farvel til gamle Norge og skape et nytt

UNREAD_POST Norulv Øvrebotten » Tir Sep 29, 2015 7:16 pm

Norulv Øvrebotten:
Det politiske kartellet i Oslo har mange liv på samvittigheten

"Også når det gjelder massemordet i Libya graver den etablerte pressen over og fortier, mens det er bloggere og andre skribenter på nettet som graver opp de grove syndene. På Steigan var en av de første til å gå krigen mot Libya og medienes dekning av den, nærmere etter i sømmene, og leserne strømmer til nettstedet hans i stadig nye rekordantall. Nordmenn er sultne på kritisk journalistikk. Med tyngde.

I dag henger På Steigan forsatt på som en klegg og gjør jobben som pressen med alle sine fem milliarder kroner i årlig pressestøtte av ulikt slag, ikke gjør. Steigan har ikke fem øre fra staten og er derfor et fritt menneske. Som kan si det som det er. Noe ikke pressen er. Den oppfører seg som om den skulle være bastet og bundet til den statlige masten og til evig tid være dømt til å skulle forsvare massedrapene og annen kriminalitet som den politiske eliten i hovedstaden medvirker til.

Angrepet på Libya var pressen en stor tilhenger av i 2011, men da krigen viste seg å være basert på løgn og bedrag, og antall drepte var kommet opp i 50 000 mennesker og det doble antall mennesker var skadet, ifølge enkelte overslag, og en før så rik nasjon ble etterlatt i ruiner og brakt tilbake til middelalderen og barbariet, ble krigen fortiet og lagt et stort lokk på av pressen. Noe ikke minst krigerske norske politikere var glade for.

Dette tunge lokket har professor Terje Tvedt løftet litt på i gode og velskrevne artikler i Aftenposten den siste uken, og Pål Steigan følger opp. Det burde andre også gjøre. Nordmenn har to arrangerte massemord som den politiske eliten i Oslo har medvirket til og litt av et oppgjør å ta med disse menneskene. Når det lar seg gjøre.

Politikere som i tillegg til massedrap i Libya deltar i massedrap av egne barn og ungdommer for å styrke seg selv og den store naboen i øst som har overherredømmet, får før eller senere en stor og berettiget harme mot seg i befolkningen. Noe annet er ikke å vente."
Norulv Øvrebotten
 

Finnes større skandaler enn krigen mot Libya

UNREAD_POST Norulv Øvrebotten » Tir Sep 29, 2015 7:19 pm

Øistein Østgaard, Norulv Øvrebotten:

Finnes større skandaler enn krigen mot Libya

"Som om ikke den skandalen var stor nok. Stalins statskupp i Norge ved bruk av marionetter som følge av bedrag og med virkning fra 10. januar 1940, var den aller største skandalen, for dette kuppet gjør vårt nåværende politiske system falskt og ulovlig også i dag, 75 år etter. Det følger av rene rasjonelle grunner.

Ved nærmere undersøkelser finnes ikke noe sant og lovlig grunnlag for dagens storting og regjering. Når det ligger et statskupp til grunn for utformingen av en doblet stat under russisk herredømme, som fortsatt består, er selvsagt ikke valg på overflaten relevante. De bare lurer befolkningen.

Å kuppe en stat for å stjele makten og holde valg deretter, er noe helt annet enn å holde valg og få makten som en følge av det. I Norge er det første tilfelle.

Regjering og storting av i dag er ikke mer sanne og lovlige enn regjering og storting var 11. januar 1940. Det kan de umulig være. I så fall må du bryte rasjonalitetens grunnlover og bygge en annen konklusjon på en tankefeil.

Noen måneder etter kuppet hjalp Josef Stalin sin allierte Adolf Hitler til å invadere og okkupere Norge, fordi det av større strategiske grunner var i Stalins interesse at Hitler bandt opp 400 000 soldater og store ressurser ellers i Norge som ikke kunne brukes på ham i øst senere.

Mange nordmenn falt i kamp på land og i senkninger av skip til sjøs i handelsflåten mellom 1940 og 1945, uten å forstå at de var forrådt lenge før krigen av dem som agerte regjering uten i virkeligheten å være det på vegne av Stalin og ikke på vegne av noen nordmenn, slik denne kuppregjeringen den gang skapte en illusjon om. Den samme illuderingen står regjeringen Erna Solberg for i dag. Det er er bare pakket inn på en annen måte. Putin har god kontroll på det politiske kartellet i Oslo.

Erna Solberg tror at hun har et sant og lovlig grunnlag for å være statsminister. Noe annet grunnlag enn tro har hun ikke.

Når du sitter i Kreml med en portefølje av godt fordekte vestlige vasallstater, må herredømmet og det etablerte systemet i dem bli befestet med jevne mellomrom. Kombinasjonen terror og bedrag ble benyttet i USA både i 1995 og 2001. For indirekte å befeste Kremls gode og fordekte kontroll og herredømme.

I Norge ble et slikt narrespill på grunnlag av 69 lik kjørt fra 2011 med samme hensikten. Russland og marionetter i Norge befestet makten slik den grunnleggende var skapt som følge av statskuppet i januar 1940. Drapet på 69 mennesker og skadene på 66 andre - de fleste barn og ungdommer - og norske myndigheters medvirkning i bedraget som hele tiden er blitt spunnet på de døde og skadde, er en skandale som logisk er knyttet til den grunnleggende skandalen som ble en realitet fra 10. januar 1940. Det er en klar forbindelse. Terroren er rasjonell.

Skandaler nærmere i tid fortoner seg som de største, men den som er lengst borte er likevel aller størst. For da mistet Norge suvereniteten. Bare illusjonen var igjen. Alt henger sammen med alt. Makten du får som følge av statskupp må bli styrket jevnt og trutt. Kombinasjonen terror og bedrag har viste seg effektivt for å oppnå dette målet indirekte for Kreml.

Når det gjelder det andre massedrapet i Libya, hadde jeg ikke noen problemer med å identifisere at det var Moskva indirekte som i realiteten sto bak også dette arrangementet, da saksbehandlingen i vest fulgte fremgangsmåten innen bedrag fra Stalins tid som jeg har identifisert grundig de siste tolv årene. De store løgnene som ble benyttet som grunnlag og rekkefølgen av hendelser fortalte meg det meste.

Motoren i vest bak angrepet på Libya var daværende utenriksminister Hillary Clinton, og jeg har for lengst plassert henne som mellomkvinne i østlige bedrag. Det har senere vist seg at hun i fire år førte utenrikspolitikk med bokstavelig talt åpne mailer og åpen server til russerne og blir nå etterforsket av FBI for dette alvorlige forholdet. President Barack Obama har ikke klart annet enn å forsinke denne etterforskningen.

Året etter bombingen av Libya - i 2012 - utbetalte utenriksminister Jonas Gahr Støre 500 millioner kroner - en halv milliard kroner - til Hillary Clinton via henne og mannen Bills private sparegris som er forkledd som veldedig fond.

Disse pengene hentet Støre fra den norske statskassen, og hvis jeg skal foreta en kvalifisert gjetning har nok FBI allerede koblet inn norsk politi for å finne ut om dette var et honorar fra øst for jobben i Libya. Du må anta at de hemmelige russiske tjenestene har uhemmet adgang til norsk statskasse og oljefond. Slik tilstanden har vært her til lands siden mellomkrigstiden.

Vasallstatene med fru Clinton i spissen angrep og ødela Libya i 2011, og dermed åpnet de slusene i demningen mot Afrikas og Midtøstens horder og store folkemengder. Føydalherren i Kreml angriper ikke selv hvis han indirekte kan gjøre det ved bruk av USA, Norge og andre vasallstater i vest. Følgene for Europa i dag kan alle se.

I en slik kontekst blir artikkelen til Kjetil Rolness i VG langt mer interessant. Da forstår du sammenhengen bedre. Følgene av krigen ble som meningen var en flodbølge av innvandrere over Middelhavet som Europa ikke kan håndtere. Å bombe for humanisme så hele verden må rømme i fanget på oss, er genialt. Hvis du synes at det er veldig lurt å skyte deg selv i foten. Slik Norge blant andre har gjort. Fordi vi har så uvanlig smarte nasjonale politikere. Europa importerer nå krig.

President Vladimir Putin kan krigskunst. Målene oppnår han helst indirekte og han lar vasallene gjøre grovarbeidet. Akkurat slik Stalin benyttet Hitler til å gjøre i sin tid i Europa før han høstet gevinsten. Handlingsmønsteret er velkjent nok. Så ikke se Norges massedrap av libyere i 2011 i bare en norsk kontekst. Den er litt større som vanlig. Den er både vestlig og østlig."

http://www.vg.no/.../den-norske-bombesi ... /23529771/

Den norske bombesikkerheten
Hvor lenge skal norske politikere være tause om den største skandalen i nyere norsk historie?
vg.no
Norulv Øvrebotten
 

2011 henger som et sverd over Jens Stoltenberg

UNREAD_POST BmOnline » Søn Jan 31, 2016 11:22 pm

Norulv Øvrebotten
22. juli 2011 henger som et sverd over Jens Stoltenberg

Kan du være for og mot Russland til samme tid? Alliert innad i hemmelighet og motstander utad i det åpne?

Ja, hvis du er en dobbeltspiller og bedrager. Da er kontradiksjoner normen.

Å bli generalsekretær i NATO var dessuten med på å kamuflere at Jens Stoltenberg var den mest sentrale nordmannen da han selv som statsminister og det gamle systemet fra mellomkrigstiden indirekte ble styrket under fortsatt russisk overherredømme fra skyggene som følge av massedrap og forløpende bedrag, spunnet på blant andre likene av de vergeløse ungdommene som ble drept til dette høye politiske formålet.

Blir forbrytelsen stor nok og dobbeltspillet gjennomført konsistent og konsekvent, blender du lett alle med et så stort bedrag. Slik du har sett i Norge siden 22. juli 2011. Hele verden ble lurt trill rundt.

At hele den falske staten kan bli avslørt i Norge, har ikke bare store følger for den norske befolkningen, men kan utløse at de andre dominobrikkene begynner å falle, og den største i så måte er USA.

At president Barack Obama utnevner Jens Stoltenberg til øverste sjef for NATO fordi han har medvirket til å drepe egen befolkning til fordel for Russland, forteller jo ganske klart hvor også Obama har lojaliteten sin. Egentlig.

President Barack Obama er ikke bare det personifiserte bedrag, men også gammel sovjetkommunist. Med Nobels fredspris som maskering fra Moskva, indirekte tildelt fra mellommannen Thorbjørn Jagland. I et annet bedrag, der falske premisser ble lagt inn i fremtiden for konklusjonen som ble trukket i samtiden for å få det til. I 2009. Det er slik Kreml gjør det.

"You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time."

Abraham Lincoln
president, USA (1809-1865)
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2387
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Tid for å si farvel til gamle Norge og skape et nytt

UNREAD_POST Hanne N Herland » Tor Jul 28, 2016 6:34 am

Hanne Nabintu Herland

AFTENPOSTEN 2011 ARTIKKEL: DE ANSVARLIGE FOR LIBYA KRIGEN BØR SENDES TIL HAAG OG DØMMES FOR FORBRYTELSER MOT MENNESKEHETEN. Mangelen på kritikk mot Irak og Libya krigen begynner endelig å bli omtalt som et betydelig problem. Torbjørn Jagland sier til DN at Norges rolle i Libya krigen bør granskes og at det er problematisk at Jens Stoltenberg ikke har blitt stilt til ansvar. Det hele er aktualisert av at Tony Blair’s visestatsminister, John Prescott, gikk ut i England og påpekte at Englands deltagelse var ulovlig – Irak krigen ble en krig som bidro til enorme lidelser og destabilisering av hele Midtøsten regionen, noe som nå også skaper betydelig uro i Europa ettersom millioner av flyktninger kommer hit som følge av at deres egne land er blitt smadret med god hjelp av Vesten.

I den sammenheng, republiserer jeg min artikkel fra Aftenposten i November, 2011 der jeg på det sterkeste advarte mot norsk deltagelse i krigen mot Libya: “NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. I en rettferdig verden ville de politisk ansvarlige bli stilt for domstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. For NATO har i vår levetid gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der Vestens interesser er truet. (Publisert i Aftenposten 27.10.2011) )Foto: Daily Mail, Sirte under NATO støttet bombing 2011)

Huntington påpekte i sin bok The clash of civilizations? fra 1996 at fremtidens konflikter kom til å gå langs kulturelle skillelinjer, fordi sivilisasjonene ikke forstår hverandre. NATOs krigføring i Libya er et grotesk eksempel på dette. NATOs krigføring i Libya kan ses som et eksempel på dette. Huntington sier at vestlige lands dominans i FNs sikkerhetsråd har gjort at FN lenge har fungert som tjener for vestlige interesser, mens det dobbeltmoralsk presenteres som om det handler om verdenssamfunnets beste, demokrati og beskyttelse av sivile.

Man har skaffet seg legitimitet i FN til å angripe en stat basert på antagelser og forskutterte bevis, misbrukt FNs flyforbudsmandat og bombet Afrikas rikeste land sønder og sammen, bidratt til massemord på sivile, blandet seg inn i et lands indre anliggende ved ensidig å støtte den ene part og nå sist, støttet regimer som bryter enhver internasjonal regel for håndtering av krigsfanger. Hilary Clintons latter da hun hørte om Gadaffis død mens hun siterte Julius Caesar om sin egen rolle i saken, taler for seg selv. Tildelingen av Nobels fredspris til president Barack Obama, som har gitt USAs klarsignal til dette, fremstår som et betydelig feilgrep.

Huntington påpeker at i en global verden er den vestlige tanken om at Vestens verdier er universelle potensielt meget farlig. Den gir en kunstig legitimitet til å destabilisere nasjoner, bidra til krig og borgerkrig, noe som på sikt kan føre til Vestens eget fall. En annen statsviter, Robert Kagan påpeker vesten i det siste tiåret har ført en aggressiv og selvforherligende global politikk med det mål å forme en verden etter sine verdier, og har i denne prosessen har de tvunget andre til å bøye seg etter deres vilje på måter som var dømt til å fremprovosere et tilbakeslag. I en verden preget av ulike kulturelle, etniske og religiøse identiteter er det avgjørende at Vesten erkjenner at dens kultur og verdier er distinkt, men ikke universell. Den har råderett i den vestlige kultursfære, men ikke på alle andres territorium.

Den brutale lynsjingen av Moammar Gadaffi og hans sønn Muatassim bryter ethvert konsept om internasjonal rettferdighet, noe som ifølge CNN raskt har gitt Gadaffi martyrstatus i afrikanske og muslimske land, land som nå knapt våger å si et ord, hvilket ikke er underlig tatt i betraktning den nådeløshet Vesten har vist verden at vil ramme dem som sier dem imot. Og dette er demokratiets og menneskerettighetenes forkjempere? Det fremstår som utilgivelig kynisk når norske myndigheter krever at drapet ’undersøkes’ for å ’finne ut hva som skjedde’. Vi vet hva som skjedde – vi så videoen. En slik ’gransking’ kan mistenkes å ha som sitt virkelige mål å retusjere virkeligheten.

Alle er enige om at Gadaffi i likhet med vestlige ledere ikke var feilfri, han har blant annet fengslet meningsmotstandere uten lov og dom og håndtert opposisjonelle hardt, men han var også en sekulær modernisator. Dette utelates gjerne i vestlig presse, hvis ensidige mediedekning villeder vestlig opinion. Libya var før Vestens “humanitære bombing” Afrikas rikeste land med høyere levestandard enn Italia og Australia, gratis skole, helsevesen og rett til studiestipend i utlandet for menn og kvinner, arbeidsledighetstrygd og stønad på $ 50. 000 ved familieetablering. 82 % kan lese og skrive. Sosialisten Moammar Gadaffi har latt oljerikdommen komme befolkningen til gode, store statlige utenlandsfond skulle sikre fremtiden. I de siste årene har man tilpasset seg Vesten, nedbygget hæren og åpnet for vestlige investeringer.

I den grad Gadaffi var en tyrann, viser Vestens maktovergrep at tyrannen ble fjernet av en enda verre tyrann. For det er lenge siden professor Jacob L. Talmon viste hvor lett demokratier kan bli totalitære, der arrogante politiske eliter utøver et nådeløst gruppepress mot både media og befolkning. Med Vestens nåværende aggresjonsstrategi, bør man i ærlighetens navn i det minste fjerne slagordene om håp om fred i Midtøsten. Libya-krigen vil med all sannsynlighet medføre betydelig militær opprustning i land som ikke tilhører den vestlige allianse, et sterkt voksende hat i fattige land mot neo-kolonialismen og en demokratisk innføring av militant islamisme i regionen som samlet øker krigs- og terrorfaren betydelig i årene som kommer. Det kan vi takke oss selv for.

12. juli 2016
Hanne N Herland
 

Totally corrupted, rigged for "pay-for-play", Robert David S

UNREAD_POST BmOnline » Lør Mai 18, 2019 7:39 am

Hanne N Herland:
NEW Herland Report TV Show: Our political system is totally corrupted, rigged for “pay-for-play”, Robert David Steele

The Herland Report TV: We recently sat down with CEO of Earth Intelligence Network and former Clandestine Services Operations Officer and CIA spy, Robert David Steele, to discuss the current level of corruption in the United States’ government structures.

Steele states: “President Trump has said that we have a rigged system that is pay-to-play. And that is exactly right.”

“Our Congress today makes laws based on who pays them for what, ot on what is in the public interest. So, intelligence as decision support is how the public can manage its own democracy.”

[youtube]
https://www.youtube.com/watch?list=PLlr ... TYyisN5I7c[/youtube]


Steele is also the founder of Marine Corps Intelligence Command and holds two graduate degrees and is a distinguished graduate of the Naval War College, and has for 30 years demanded intelligence reform and the need to redefine national security.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2387
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

DEEP state in DEEP Trouble

UNREAD_POST BmOnline » Søn Mai 19, 2019 11:12 am

US CIA and FBI- undressed.

Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2387
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Lokalpolitikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron