BMOnline politiske Norge

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Brune og gule statsbarn -made in KRF?

Folkeaksj. mot Eu-medlemskap Hjemmesiden. Den Hellige krig Kjell M Bondevik river ned vår kulturarv!
Sæd story i KRF! Krf og deres sæd-vaner. Arbeiderpartiet. Aps maktmisbruk og teokrati.
Humanetisk rus? Humanistisk avliving? Komm.dep. Haarstad, hva nå?
Verdikommisjonen Hvilke verdier -kroner og ører?? Sos Rasisme  Femtekolonistene og deres lakeier
Departementene De sloss for Norge. Ung og Raud! La de søte små komme til oss..
Avisene er til for? Derfor er internett tingen. ARS Henrik Lundes blunde på sidene
Ytringsfrihet Så lenge du er enig med media Kommunistene Arthur Coustler
Europaunionen NEI til EU! Hmkongen Dagbladet om kongen


KRF kan aldri få makta alene fordi de fører en så inhuman politikk med så mange hull, at den fører til selvutslettelse.
Det ser vi jo hvor "fremmede" stormer inn- og overtar styringen i vårt land. Videre farer krf med juks og fanteri j.f.r.
BIBELEN. Kristelig Folkeparti villeder folk med å kalle seg kristelig, sannheten er at dem løper Sjøgens ærend.
I Bibelen er Sjøgen omtalt som Lammets fiende og undergang. Lammet er vår Herre Jesus Kristus. Det finnes i dag
bare noen få prester som taler Guds ord. De fleste har fart vill, jfr Køhn som "taler mot bedre vitende,"
den katolske kirkes lære, d.v.s. vranglære. Videre er det mange som bevisst advarer mot å blande
religion og politikk? De som ikke forstår at dette henger nøye sammen har ikke skjønt meget av noen av delene-.

Sannheten her er at paven i rom driver mer med gal politikk enn med god religion, hvor sist-nevnte tilhører Sjøgens sak-.
Paven er en fiende for kristenfolket og har dessverre skylden for at mange individer er blitt frarøvet sin rette tro. Paven
står bak mord på flere tusen kristne i sin gjerning for det onde. Les her: Her kan du lese om katolosismen, jesuittene og Børre Knutsen.

Snakker om blindbukkene i krf! Forlat dem, fordi dem vet ikke hva dem gjør. Ledelsen har ikke ære å bære for de folkekjære.
Derfor må grasrota i krf få vite sannheten om Bondevik og Matlari, pavens rådgiver som nå har vanstyrt krf i 6-7 år.
Katolsk Bondevik regjering.

Norges Grunnlov sier følgende om Statsforfatningen:

A. Om Statsformen og Religionen. § 2. Alle indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver
Statens offentlige Religion. De indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme. § 12. Kongen
vælger selv et Raad af stemmeberettigede norske borgere. Dette Raad skal bestaa af en Statsminister og i det minste syv andre
medlemmer. Af Statsraadets medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige religion. Kan det overhodet
være tvil om at Bondeviks, Stålsett, Køhn og de andres Handlingsplan er i strid med GRUNDLOVENS § 2? Derfor er det på HØY
tid at KVARME får inn mer varme i den Norske statskirken. Samtlige norske statsministre er å regne som ateister hele 50 år bak i tid.
Det kan vi ikke være bekjent av, jfr Norges Grunnlov! Det er et GUDS under at Kvarme ble valgt ut.Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap fikk en sekser!

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.


Design: BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Krigens dager i Narvik. Les sannheten om fhv st. m. E. Gerhardsen
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett
Copyright 19©98