BmOnline, det politiske Norge?

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83


  Debattforum BmOnline


  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Hovedsiden

  Synnøve F Taftø

 • Britiske krigsforbrytelser mot nordmenn 1940-45

  Hvert år i siste halvdel av november sender Oslo kommune et stort juletre til London:

  (NTB:)"Granen overrekkes som symbol på takknemlighet og vennskap etter Storbritannias hjelp til Norge under andre verdenskrig."


  - Litt av en "hjelp"! FY FLATE, for historieforfalskning og krypende holdning! Det var Norge og nordmenn som hjalp britene! Helt avgjørende hjelp! Britene svarte med å misbruke og utnytte Norge og nordmenn på det groveste. I tillegg til at de altså drepte mange av oss:

  23.9.1940: Hurtigruteskipet D/S Prinsesse Ragnhild senket utenfor Bodø. 79 nordmenn og 150-200 tyske soldater omkom.


  12.9.1941: Hurtigruteskipet D/S Barøy senket på Vestfjorden av britisk flytorpedo. 77 nordmenn, derav 7 barn og 21 kvinner, og ca. 40 tyske soldater omkom.


  13.9.1941: Hurtigruteskipet D/S Richard With torpedert av den britiske ubåten Tigris utenfor finnmarkskysten. Nærmere 100 nordmenn omkom.


  17.10.1941: Hurtigruteskipet D/S Vesteraalen torpedert utenfor Øksfjord. 60 nordmenn omkom.


  Fredag 28. november 1941, mellom kl. 13 og 14:
  Britisk fly senker med raketter og mitraljøseild, den vesle, sivile rutebåten M/S "Vindafjord" fra Det Stavangerske Dampskibsselskab på Skudefjorden utenfor Skudeneshavn helt syd på Karmøy.

  Skipet går ned i løpet av minutter. 33 mennesker omkom. 35 av båtens passasjerer og besetning blir
  reddet efter heltemodig innsats fra både fiskere i en fiskebåt og enkelte av passasjerene, hvorav en senere fikk Carnegie's gullmedalje.

  Det var to tyskere ombord. Begge reddet livet.
  Det fortelles at det britiske flyet først kom lavt inn over rutebåten. Så snudde det og kom tilbake mens det beskjøt båten med mitraljøsene. Så skjøt flyveren to raketter inn i skipet, begge fulltreff, hvilket altså sendte skipet til bunns i løpet av minutter. Og 33 sivile nordmenn ble drept.
  (Kilder: bl.a. boken "Lang kyst")


  NTB-melding 16.12.1941:
  "Oslo (NTB): Det britiske flyvåpen har igjen utført en
  "heltebedrift" - å drepe 6 fredelige norske sjøfolk. Denne gang er det snurpebåten "Topaz" av Mosterhamn som er sendt til bunns med hele besteningen.
  Overfallet på "Topaz" skjedde ved 13-tiden søndag utenfor Bleivik omlag 5 km nord for Haugesund og båten blev senket ved et bombetreff.

  Båten gikk i norsk kystfart på ruten Stavanger-Oslo. Den hadde vært innom Haugesund søndag formiddag og var på vei til Sagvåg da ulykken hendte.
  Folk i Bleivik hørte en øredøvende eksplosjon og rodde straks ut, men fant ikke annet enn litt av mastetoppen og litt drivgods.
  [...]
  Efter å ha losset i Sagvåg skulde båten gå til Mosterhamn for å ruste sig til vinterfisket."

  30.9.1943: Hurtigruteskipet D/S Sanct Svithun senket av britiske fly ved Stad. 43 nordmenn og 18 tyskere omkom.

  Fra NTB-melding 14.2.1944:
  "Hurtigruteskipet "Irma" og haugesundsskipet "Henry" senket av britisk motortopedobåt.
  "Irma" gikk utelukkende i norsk sivil passasjertrafikk.
  På "Irma" er omkommet 51 mennesker [det relle tallet var 63], [...] På "Henry" er omkommet 2 mann.
  "Irma" som tilhører Bergenske Dampskipsselskap ble torpedert og senket mellom Ålesund og Kristiansund søndag kveld. [...]
  Like efter at "Irma" var senket ble også Haugesunds-båten "Henry" tilhørende rederiet Eigil Krogh senket. Skipet hadde en besetning på 15 mann hvorav 13 er reddet. En av styr-
  mennene fra "Henry" forteller til NTB at "Irma" passerte skipet ved 18.30-tiden. Kort efter hørte man på "Henry" et øredøvende smell og så at "Irma" var truffet av en torpedo som delte skipet i to midtskips. Livbåtene ble straks satt
  ut på "Henry", men mens mannskapet var beskjeftiget med redningsarbeidet ble "Henry" satt under kanonild fra den angripende motortopedobåten. Plutselig fikk også "Henry"
  en torpedotreffer og begynte å synke. [...]
  En del av "Irma"s passasjerer og mannskaper ble reddet av "Henry"s livbåter."

  19. februar 1944:
  14 sivile nordmenn ble drept da norskfødte
  britiske agenter senket jernbaneferjen på
  Tinnsjøen nedenfor Rjukan. (Agentene og
  deres britiske oppdragsgivere var fullt ut klar
  over at sivile nordmenn ville være ombord.)

  4.10.1944 drepte britene 193 mennesker bare i
  Laksevåg. Der bombet de bl.a. barneskolen og
  drepte 74 skolebarn.

  29.10.1944 drepte britene 40 nordmenn under
  bombing av Bergen.

  27.11.1944:
  Rigel, tysk fangeskip, skutt i brann av fly fra britisk
  hangarskip ved Tjøtta, en av de største skipskatastrofer noensinne.
  M/S Rigel tilhørte egentlig Det Bergenske Dampskibsselskap, men var rekvirert av tyskerne og på veg sørover mot Trondheim med tysk mannskap og 2351 fanger ombord. 2248 av fangene var russiske og serbiske krigsfanger, resten var 8 nordmenn og 95 tyske desertører.
  I følge en rapport fra den tyske kapteinen, mistet 2456 mennesker livet.
  Kilde: Norsk Krigsleksikon 1940-45
  (Annet sted har jeg sett tallet 2570 på antall krigsfanger som omkom p.g.a. av det britiske flyangrepet på M/S Rigel.)

  31.12.1944 drepte britene 77 nordmenn under
  bombing av en fullsatt trikk på Drammensv. i Oslo.

  NTB-melding 10.1.1945:
  "Alliert flyangrep mot Leirvik.
  NTB: Allierte fly rettet i formiddagstimene i går et angrep mot det lille stedet Leirvik på Stord et stykke nord for Haugesund. Flere mennesker ble såret og mange hus på stedet ble ødelagt.
  Efter det NTB erfarer var det britiske Mosquitofly som foretok angrepet. De kom i lav høyde og slapp ned bomber og skjøt med mitraljøser. Dessverre ser det ut til at angrepet vil koste menneskeliv idet en 18 år gammel pike ble så alvorlig skadet av mitraljøsekuler at det er tvilsomt om hun står det over. En eldre dame fikk også alvorlige skader og flere andre er mer eller mindre såret."


  NTB-melding 10.1.1945:
  "NTB: Fryktelig tragedie forårsaket ved alliert flyangrep mot norsk skip i sivil rutefart.
  Det gjelder denne gang dampskipet "Fusa" tilhørende Midthordlandske Dampskipsselskap og angrepet fant sted sør for Korsneset ved Bergen. 5 mennesker vites med sikkerhet drept, men man antar at tallet vil komme opp i 8-10."


  Onsdag 21. februar 1945:
  Nattruten D/S "Austri" fra Det Stavangerske Dampskibsselskab, som under krigen gikk om dagen, var på veg nordover til Stord efter å ha ligget i Haugesund om natten til 21. februar. Båten var full av folk. Norske sivile (42), mannskap (21), tyskere (ca. 50) og 16 russiske eller polske kvinnlige krigsfanger hvorav noen hadde spebarn.
  Da skipet nærmet seg Leirvik på Stord, ble det angrepet av britiske Mosquitofly fra 235. skvadron fra Royal Air Force.
  De pepret "Austri" med raketter, granater og maskingevær-ild i 3 angrepsbølger. Da var det brann i maskinrommet, dampkjelen var punktert slik at kokende damp blåste ut av alle granathull i kjelerommet, skipet var lekk og i ferd med å synke og mange av passasjerer og besetning var skutt i filler, drept eller alvorlig såret. Livbåtene var også skutt i filler.
  9 av mannskapet og 9 av de norske sivilistene omkom. De fleste av russerne/polakkene omkom. Likeså noen tyskere. Tilsammen skal 30 mennesker ha omkommet, de fleste altså norske sivile.
  Efter en fantastisk redningsinnsats fra folk på land,
  deriblant flere tyskere, og fra motorkytteren "Åkrafjord", ble over 100 personer reddet i land, men flere døde av skadene.
  (Kilder: bl.a. Flyhistorisk Museum, Sola)


  26.4.1945 ble 52 personer drept under bombing av
  Vallø ved Tønsberg.


  Tidligere direktør ved Bergen Sjøfartsmuseum,
  L a u r i t z P e t t e r s e n, som skrev
  bind 5 av bokverket "Handelsflåten i krig",
  der han bl.a. omtaler senkningen av "Vindafjord",
  skal ha uttalt:

  "Det var vanlig at britiske fly på streif langs norskekysten tok det de kom over."


  Der ikke annet er oppgitt, er kildene for disse britiske krigsforbrytelsene bl.a. Norsk Krigsleksikon 1940-45.


  'Gentlemen'-ene fikk da vist sitt sanne ansikt serru.

  Landssvikoppgjøret

   

  Signer gjesteboken

  http://BmOnline.no

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett